Levi ben Geršom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Rabi Levi ben Geršom (* 1288 – † 1344), grécky Gersonides, známy tiež pod akronymom Ralbag (רלב"ג), bol významný židovský rabín, filozof, matematik, astronóm a talmudista. Pochádzal z Bagnols-sur-Cèze (Languedoc, Francúzsko).

Je prvým významným kritikom niektorých aspektov maimonidovskej syntézy aristotelizmu a židovského náboženstva. Bol výrazne ovplyvnený komentármi Ibn Rušda. Jeho najvýznamnejším dielom je filozofický spis Hospodinove boje (Sefer Milchamot ha-Šem).