Mestská hromadná doprava v Trnave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Mestská hromadná doprava v Trnave je sieť liniek mestskej hromadnej dopravy v Trnave. Služby MHD sú poskytované na 10 štandardných autobusových linkách a 3 školských linkách. Liniek je celkovo 13 s číslovaním od Linka 1 (Trnava).svg po Linka 6 (Trnava).svg, od Linka 12 (Trnava).svg po Linka 14 (Trnava).svg, Linka 16 (Trnava).svg a školské autobusové linky, ktoré premávajú dvakrát do dňa, s číslovaním od Linka 21 (Trnava).svg po Linka 23 (Trnava).svg.[1] Linky premávajú každý deň približne od 4:30 do 23:00. Okrem mesta Trnavy MHD obsluhuje tiež obec Biely Kostol.[2]

Organizácia dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Mestská autobusová doprava v Trnave je zabezpečená na základe zmluvy č. 1380/2017 medzi dopravcom ARRIVA Trnava, a.s. a Mestom Trnava. Pôvodná platnosť zmluvy do 31. decembra 2019 bola dodatkom č. 2 predĺžená do 30. júna 2020. Zmluva obsahuje základný rámec pre prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy, spôsob vykazovania výkonov, nákladov a pod. a náhrady preukázateľnej straty. Predpokladaný rozsah výkonov je 1 037 904 tarifných kilometrov ročne. Zmluva definuje aj povinnosť mať k dispozícii najmenej 34 autobusov a 60 vodičov. Najmenej 15 autobusov musí byť bezbariérových a najviac 25 % dvojdverových (inak tvojdverové). Taktiež zmluva požaduje od dopravcu posielanie informácií o predaných cestovných lístkoch v mesačných intervaloch.[2]

Zachádzanie mestskej autobusovej dopravy Trnava do obce Biely Kostol je riešené na základe zmluvy č. 05/2018 medzi dopravcom ARRIVA Trnava, a.s. a obcou Biely Kostol. Platnosť tejto zmluvy bola do 31. decembra 2019 a nebola dodatkovaná. Predpokladaný rozsah výkonov je 6 900 tarifných km ročne.[2]

Vozidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Typ vozidla Roky dodávok Počet vozidiel
SOR NB 12 City 2021 17
Irisbus Citelis 10.5M CNG 2011 5
Irisbus Citelis 12M CNG 2011 14
SOR BN 12 20062008 12
SOR CN 12 2008 2
Spolu: 50

Do apríla 2011 premávali v Trnavskej MHD aj autobusy Karosa B731, Karosa B732 a Karosa B741, ktoré boli 14. apríla 2011 nahradené novými autobusmi Irisbus Citelis.

Linky[upraviť | upraviť zdroj]

Základný prehľad autobusových liniek[upraviť | upraviť zdroj]

Linka[1] Trasa Pásmo Poznámky
Linka 1 (Trnava).svg Linčianska – Nám. SUT Zóna I
Linka 2 (Trnava).svg Linčianska – Kamenný Mlyn Zóna I
Linka 3 (Trnava).svg G. Dusíka – Nám. SUT Zóna I
Linka 4 (Trnava).svg Linčianska – Nám. SUT Zóna I
Linka 5 (Trnava).svg Linčianska – J. Bottu Zóna I
Linka 6 (Trnava).svg Sibírska – J. Bottu Zóna I
Linka 12 (Trnava).svg Linčianska – Nám. SUT Zóna I
Linka 13 (Trnava).svg Biely Kostol – TESCO Zóna I + Zóna II
Linka 14 (Trnava).svg Modranka – Viktoríniho nám. Zóna I
Linka 16 (Trnava).svg Nemečanka – Nová Zóna I
Linka 21 (Trnava).svg Modranka – Sibírska Zóna I
Linka 22 (Trnava).svg Linčianska – Vozovka Zóna I
Linka 23 (Trnava).svg Sibírska – Vozovka Zóna I

Trasovanie školských autobusových liniek[upraviť | upraviť zdroj]

Schéma školských liniek Linka 21 (Trnava).svg, Linka 22 (Trnava).svg a Linka 23 (Trnava).svg mestskej autobusovej dopravy v Trnave. Každý autobus premáva raz v dopoludňajších hodinách a raz v popoludňajších.

Školské autobusové linky Linka 21 (Trnava).svg, Linka 22 (Trnava).svg a Linka 23 (Trnava).svg premávajú raz v dopoludňajších hodinách smerom, akým je to popísane v tabuľke. Linka Linka 21 (Trnava).svg vyráža z Modranky o 7:05, linka Linka 22 (Trnava).svg z Linčianskej o 7:00 a linka Linka 23 (Trnava).svg zo Sibírskej taktiež o 7:00. Linky premávajú ešte naspäť a to raz v popoludňajších hodinách a to nasledovne: linka Linka 21 (Trnava).svg zo Sibírskej o 14:10, linka Linka 22 (Trnava).svg z Vozovky o 13:25 a linka Linka 23 (Trnava).svg z Vozovky o 13:30. Na trase linky Linka 21 (Trnava).svg sa nachádza 18 zastávok, na trase linky Linka 22 (Trnava).svg 23 zastávok a na trase linky Linka 23 (Trnava).svg 21 zastávok.

Linka Linka 21 (Trnava).svg Linka Linka 22 (Trnava).svg Linka Linka 23 (Trnava).svg
Modranka Linčianska Sibírska
Modranka - Pošta Linčianska I. Kopánka - Nám. SUT,
Modranka - Jednota Zelenečská I. Špačinská - Obch. akadémia
Nitrianska cesta - SAD a.s. Dohnányho Špačinská cesta
Tamaškovičova Hospodárska Šrobárova
Dohnányho Študentská - Orion Terézie Vansovej - cintorín
Hospodárska Študentská - ZŠ Botanická - Jednota
Študentská - Orion Terézie Vansovej - cintorín Botanická
Študentská - ZŠ Zelený kríček J. G. Tajovského
J. Bottu Špačinská cesta B. Smetanu
Botanická Špačinská - Obch. akadémia J. Bottu - park J. Kráľa
Botanická - Jednota Špačinská - Nám. SUT J. Bottu
Terézie Vansovej - cintorín Sibírska Študentská - ZŠ
Zelený kríček Olympijská Študentská - Orion
Špačinská cesta Veterná Hospodárska
Špačinská - Obch. akadémia Družba Železničná stanica
Špačinská - Nám. SUT V. Clementisa - Poliklinika Kollárova
Sibírska V. Clementisa Sladovnícka
Spartakovská Bernolákova - Kriváň
Sladovnícka Bernolákova
Bernolákova - Kriváň Vozovka
Bernolákova
Vozovka

Preferencia verejnej osobnej dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Na území Trnavy nie je verejná osobná doprava nijako preferovaná. Na ulici Zelený kríčok sa síce nachádza podľa dopravného značenia vyhradený autobusový pruh, reálne však ide skôr o špecifické vyznačenie dlhšej autobusovej zastávky. V Trnave nie je prítomná žiadna špeciálna infraštruktúra pre autobusovú dopravu – nie sú prítomné vyhradené autobusové pruhy (okrem krátkeho pri zastávke Zelený kríčok) ani prioritné riadenie križovatiek s cestnou svetelnou signalizáciou.[2]

Zastávky MHD[upraviť | upraviť zdroj]

Celkový počet označníkov zastávok MHD je 84, z toho je 30 „nového“ typu a 54 staršieho typu. Na zastávkach s prístreškom informácie z označníku supluje informačná plocha v prístrešku, na týchto zastávkach nie je označník umiestnený. Strategický dokument Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia v časti Zber dát[2] konštatuje: "Okrem zastávok, ktoré prešli v nedávnom období rekonštrukciou, je možné označiť ich technický stav za nevyhovujúci."

Tarify[upraviť | upraviť zdroj]

Cestovné lístky sa kupujú priamo u vodiča, ďalej sa už neoznačujú a sú určené na všetky linky okrem linky Linka 13 (Trnava).svg (Biely Kostol) lístok platí na 50 minút od zakúpenia. Cestujúci sú si povinní pri cestovaní do oblastí Zóny II (Biely Kostol zakúpiť lístok pre túto tarifnú zónu. Platiť je možno v hotovosti, alebo bezkontaktnou čipovou kartou na báze kreditu.

Zľavy[upraviť | upraviť zdroj]

So zľavou sa môžu prepravovať:

  • deti po dovŕšení 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku
  • ďalšie dieťa do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode toho istého cestujúceho
  • žiaci a študenti do 26. roku veku (so žiackym preukazom, alebo dopravnou kartou)

Bezplatne sa môžu prepravovať:

  • deti do dovŕšenia 6. roku veku v sprievode cestujúceho
  • sprievodca alebo vodiaci pes, invalidný vozík alebo kočík ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP-S
  • poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR[3]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b http://imhd.zoznam.sk/tt/trasy-liniek.html
  2. a b c d e Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia - Zber dát [online]. Trnava: [cit. 2020-03-01]. Dostupné online.
  3. Tarifné podmienky MHD v Trnave

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]