Mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

MHD Banská Bystrica (Mestská hromadná doprava Banská Bystrica) je sieť mestskej dopravy v Banskej Bystrici. Tvorí ju 8 trolejbusových liniek prevádzkovaných spoločnosťou Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPMBB) a 22 autobusových liniek prevádzkovaných spoločnosťou SAD Zvolen (závod B. Bystrica).

História dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Searchtool.svg Pozri aj: Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici
Trolejbus Škoda 15Tr na Triede 29. augusta v marci 1993

S prevádzkou sa začalo k 1. máju 1950, pôvodne na jednej linke. V roku 1955 sa prevádzka rozšírila o ďalšie 3 linky. Svoj najväčší rozmach zaznamenala v 80. rokoch z dôvodu výstavby nových sídlisk a a zvýšením dopytom o prepravu z okolitých v tom čase pričlenených obcí (Malachov, Badín, Hronsek, Nemce...), na konci 80. rokov sa začalo s výstavbou trolejbusovej dráhy. Tá zatiaľ nebola nedokončila, chýba zatrolejovanie najväčšieho banskobystrického sídliska Sásová. V roku 2005 bola MHD podfinancovaná a hromadne sa rušili linky. Od 1. januára 2006 prevádzkuje autobusovú časť MHD spoločnosť SAD Zvolen. Na vyše roka bola trolejbusová doprava v meste zrušená. Mesto si začalo budovať nový podnik Dopravný podnik mesta Banská Bystrica ktorý pôvodne prevádzkoval aj päticu minibusových liniek. K 1. septembru 2017 boli v súvislosti s dokončením novej budovy autobusovej stanice plánované rozsiahlejšie zmeny.

V júli 2020 mesto oznámilo vyhlásenie verejného obstarávania na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Súťaž mala dve časti: autobusovú a trolejbusovú dopravu a mesto chcelo vysúťažiť dvoch partnerov, ktorí by od 1. januára 2021 prevádzkovali MHD na 10 rokov. Medzi požiadavky mesta na dopravcov patrili ekológia a moderné technológie.[1] Súťaž v autobusovej doprave vyhralo opäť SAD Zvolen, v trolejbusovej doprave Dopravný podnik mesta Banská Bystrica ako jediní účastníci súťaže. Cena za kilometer pri trolejbusovej doprave bude 3,72 eura, pri autobusovej 3,03 eura.[2] Investície do vozidlového parku získané z európskych projektov budú podľa zmlúv príjmom mesta a nie dopravcov, čo je rozdielom voči iným mestám. Ceny sú po rokovaní mesta s dopravnými podnikmi nižšie ako pôvodných 4,04 a 3,93 eura. Cena pri trolejbusovej doprave zahŕňa aj údržbu dopravnej dráhy. Všetky vozidlá budú vybavené GPS systémom na monitorovanie polohy, od budúceho roku WiFi pripojením, dopravci budú používať jednotnú dopravnú kartu a nastupovanie bude všetkými dverami.[3]

V júli 2020 mesto tiež oznámilo získanie dotácie od Integrovaného regionálneho operačného programu na rekonštrukciu 9 zastávok MHD. Pôjde o združené zastávky: trolejbusy, MHD a prímestské autobusy: „Tri z nich sú na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, ďalšie dve na Rudohorskej a jedna pri Úsvite v smere na Fončordu. Zvyšné zastávky sú pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, na Tajovského ulici pri mestskom parku a na Lazovnej.“[4] Rekonštrukcia by mala začať v roku 2021.[4]

Ekologizovanie MHD[upraviť | upraviť zdroj]

V Banskej Bystrici sa za pomoci fondov z Európskej únie darí ekologizovať MHD. Prvý krok bol v roku 2009 zakúpením 20-tich nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). V roku 2011 sa podarilo úspešne predĺžiť životnosť trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici vďaka obnove vozidlového parku zakúpením 19-tich nových trolejbusov, v obnove trolejbusového vozového parku sa úspešne pokračovalo v rokoch 2015 a 2017. V roku 2013 bolo objednaných ďalších 14 nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG).

Linky MHD[upraviť | upraviť zdroj]

MHD tvoria nasledujúce linky

Trolejbusy[upraviť | upraviť zdroj]

Trolejbusové linky sú prevádzkované Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica

Linka Trasa Poznámka
1 Rooseveltova nemocnica - Tajovského školy - Úrad PV SR - Úsvit - Národná - Námestie slobody - Železničná stanica a späť
2 Vozovňa - Podháj SZU - Sládkovičova - Národná - Námestie slobody - Železničná stanica a späť
3 Vozovňa - Podháj SZU - Sládkovičova - Poľná - Kyjevské nám. - Plážové kúpalisko - Tajovského školy - Rooseveltova nemocnica a späť
4 TESCO hypermarket - Sládkovičova - Národná - Námestie slobody - Železničná stanica a späť
5 TESCO hypermarket - Sládkovičova - Poľná - Kyjevské nám. - Plážové kúpalisko - Tajovského školy - Rooseveltova nemocnica a späť
6 Železničná stanica - Námestie slobody - Národná - Úsvit - Tulská - Moskovská - > Železničná stanica okružná linka
7 Železničná stanica - Námestie slobody - Národná - Poľná - Kyjevské nám. - Internátna a späť
8 Železničná stanica - Námestie slobody - Národná - Poľná - Tulská - Moskovská - > Železničná stanica okružná linka, premáva len v "x"

Autobusy[upraviť | upraviť zdroj]

Autobusy sú prevádzkované SAD Zvolen

Linka Trasa Poznámka
20 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Námestie slobody - Rudlovská cesta - Karpatská - Rudohorská - > Parkovisko mičinská okružná linka
21 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Podháj SZU - Vozovňa - Kremnička - Rakytovce ihrisko a späť
22 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Zvolenská cesta - (Iliaš pri moste) - Vozovňa - Radvaň park a späť
23 Pieninská - Rudohorská - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Mičinská Kazačok - Majerská cesta a späť premáva len v "x"
24 Mládežnícka otoč. - Úsvit - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč. a späť
25 Rooseveltova nemocnica - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč. a späť
26 Internátna - Úsvit - Národná - Nám. slobody - Partizánska cesta - Kynceľová rázc. - Pod Bánošom - Tatranská - Rudohorská - > Internátna okružná linka
27 Podlavice, Gaštanová - Tajovského školy - Strieborné námestie - Na Karlove - Karpatská - Rudohorská - Starohorská otoč. a späť premáva len v "x"
28 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Nám. slobody - Partizánska cesta - Kynceľová rázc. - Pod Bánošom - Tatranská - Rudohorská - > Parkovisko mičinská okružná linka
29 Parkovisko mičinská - Železničná stanica - Námestie slobody - Rudlovská cesta - Stará Sásová - Karpatská - Rudohorská - > Parkovisko mičinská okružná linka
32 Iliaš pri moste - Sládkovičova - Poľná - Kyjevské nám. - Plážové kúpalisko - Tajovského školy - Podlavice, Gaštanová a späť premáva len v "x"
33 THK otoč. - Úsvit - Strieborné námestie - Jesenský vŕšok - Námestie slobody - Železničná stanica - SAD - Senica otoč. a späť
34 Podlavice, Gaštanová - Tajovského park - EUROPA SC/ Nám. S.H. Vajan. - Národná - Námestie slobody - Železničná stanica a späť
35 Železničná stanica - Nám. slobody - Jesenský vŕšok - Strieborné námestie - Tajovského školy - Povstalecká cesta - Skubín otoč. a späť
36 Železničná stanica - Nám. slobody - Jesenský vŕšok - Strieborné námestie - Tajovského školy - Podlavická cesta - Mlynská otoč. a späť
41 Senica otoč. - (BURGMAIER - MED-ART) - SAD - Nám. slobody - Národná - Sládkovičova - Zvolenská cesta - Iliaš II. a späť premáva len v "x"
42 Majer otoč. - Cesta k smrečine - Námestie slobody - SAD - Šalková otoč. a späť
43 Uľanka otoč. - Jakub kostol - Kostiviarska rázcestie - Na Karlove - Jesenský vŕšok - Námestie slobody - Železničná stanica - Mičinská Kazačok - Srnková a späť
80 Rooseveltova nemocnica - Strieborné nám. - Na Karlove - Stará Sásová - Rudlovská cesta - Nám. slobody - Železničná stanica - Bellušova - Uhlisko Viestova - > Roos. nemocnica okružná linka, premáva len v "x"
90 Pieninská - Karpatská - Na Karlove - Strieborné nám. - Sládkovičova - (Podháj SZU - Pivovar) - Zvolenská cesta - Iliaš pri moste - Vozovňa - Kremnička, Krematórium a späť premáva len v "x"
97 Železničná stanica - Orange - Námestie slobody - Národná - Úsvit - Kyjevské nám. - Poľná - Sládkovičova - Pršianska terasa Mosadzná a späť
100 Námestie Š.M. pošta - Železničná stanica - Bellušova - Uhlisko, Viestova - Pod Rybou - > Nám. Š.M., (Nám. Š.M. pošta - Rudlovská - Stará Sásová - Rudlová - Nám. Š.M. pošta) okružná linka

Vysvetlivky : Karpatská - Rudohorská - zvýraznený okruh linky, po vykonaní okruhu pokračuje späť na východziu zastávku

Mičinská Kazačok - konečná zastávka pre časť spojov

(Iliaš pri moste) - časť linky kde zachádzajú, prípadne prechádza len časť spojov

premáva len v "x" - premáva len v pracovné dni

Vozidlový park[upraviť | upraviť zdroj]

V MHD Banská Bystrica premáva 25 trolejbusov (+ 5 záložných) a 59 autobusov (+ 2 záložné).

Trolejbusy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Škoda 30Tr SOR - 20 kusov - 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020
 • Škoda 31Tr SOR - 3 kusy - 3101, 3102, 3103
 • SOR TNB 12 - 3 kusy - 3201, 3202, 3203 (zatiaľ nie je v premávke)
 • Škoda 14Tr - 2 kusy (1 prevádzkový) - 1001 (autoškola) a 1007
 • Škoda 15Tr/Trm - 5 kusov (4 prevádzkované) - 1501, 1512, 1518, 1529 a odstavená 1528
 • + autobusové zálohy - 2 kusy - Karosa B932E : BB-245AY, BB-516DK

Bližšie rozpísané v článku Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici.

Autobusy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Irisbus Citelis 12M CNG - 9 kusov - ZV-159CA, ZV-162CA, ZV-163CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-168CA, ZV-169CA, ZV-170CA, ZV-615CM preradený z PAL ZV
 • Irisbus Citelis 10,5M CNG - 1 kus - ZV-166CA
 • Irisbus Citelis 18M CNG - 14 kusov - ZV-858CM, ZV-860CM, ZV-718CR (náhrada za ZV-236CN), ZV-251CN, ZV-344CN, ZV-345CN, ZV-349CN, ZV-363CN, ZV-719CN, ZV-723CN, ZV-726CN, ZV-732CN, ZV-735CN, ZV-736CN
 • Karosa B952/952E - 20 kusov - 1. séria : ZV-160BH, ZV-164BH, ZV-165BH, ZV-166BH, ZV-169BH, ZV-172BH, ZV-173BH a dlhodobo odstavená ZV-168BH 2. séria : ZV-357BI, ZV-358BI, ZV-359BI, ZV-361BI, ZV-364BI, ZV-365BI, ZV-367BI, ZV-709CD, ZV-349CE, ZV-356CE a dlhodobo odstavené ZV-362BI a ZV-366BI
 • Karosa B961E - 11 kusov - ZV-669CE (ex ZV-306BI), ZV-308BI, ZV-309BI, ZV-314BI, ZV-315BI, ZV-317BI, ZV-318BI, ZV-352BI, ZV-354BI a dlhodobo odstavené ZV-355BI a
 • ZV-356BI
 • Karosa Citybus12M - 1 kus - ZV-429CD
 • Iveco Urbanway 18M - 7 kusov - ZV-103DN, ZV-675DN, ZV-845DN, ZV-852DN, ZV-859DN, ZV-084DV, ZV-113DV
 • Iveco Urbanway 12M CNG - 10 kusov - ZV-152DT, ZV-360DT, ZV-452DT, ZV-633DT, ZV-634DT, ZV-600EG, ZV-147EH, ZV-172EH, ZV-190EH a ešte ZV-189EH,ktorý ešte nezaradili do premávky kedže je to verzia 2020 a len nedávno prišiel do Bankej Bystrice

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. MARHEFKOVÁ, Zdenka. Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy Banská Bystrica [online]. Mesto Banská Bystrica, 2020-07-07, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 2. Mestské autobusy bude v Banskej Bystrici prevádzkovať najbližších 10 rokov SAD Zvolen. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2020-12-18. Dostupné online [cit. 2020-12-18]. ISSN 1339-844X.
 3. MARHEFKOVÁ, Zdena. MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu [online]. banskabystrica.sk, 2020-12-18, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 4. a b TASR. Banská Bystrica z eurofondov obnoví deväť zastávok hromadnej dopravy. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2020-07-15. Dostupné online [cit. 2020-07-18].

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]