Preskočiť na obsah

Mestská hromadná doprava vo Zvolene

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Irisbus Citelis 12M na okružnej linke 14 stojí na zastávke Zlatý Potok - VI. ZŠ

Mestská hromadná dopravu vo Zvolene je sieť mestskej hromadnej dopravy v meste Zvolen. Spolu 15 autobusových liniek je prevádzkovaných spoločnosťou SAD Zvolen.

Mestská hromadná doprava bola vo Zvolene zavedená pravdepodobne v roku 1953, kedy bolo v prevádzke okolo štyroch autobusových liniek. Počet liniek sa neustále zväčšoval až sa napokon v polovici 90. rokov udiala reorganizácia ako aj v susednej Banskej Bystrici. Stále však v systéme ostalo viac ako 20 liniek z ktorých niektoré premávali len dva-tri krát denne. Každé dva až tri roky sa systém ukrátil o jednu linku a ž sa v roku 2012 prispelo k úplnej reorganizácii z 24 liniek na 15 liniek. Od vtedy sa veľa neudialo. Jediným rozšírením siete bolo v roku 2014 rozšírenie sezónnej linky do Zolnej ktoré však koncom roka zaniklo. V roku 2015 systém prišiel o linku TESCO ktorá mala nízku využiteľnosť.

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Západ - Tulská Zlatý Potok - konečná premáva len počas pracovných dní
Zlatý Potok - konečná Západ - Tulská
2
Západ - Tulská Sekier - hájovňa vybrané spoje začínajú na zastávke Continental len počas voľných dní
vybrané spoje zo zastávky Sekier - základná škola pokračujú v smere Sekier - dom dôchodcov
Sekier - hájovňa Západ - Tulská vybrané spoje začínajú na zastávke Sekier - dom dôchodcov
3
Západ - Tulská Bakova jama vybrané spoje idú cez zastávku park Lanice, vynechávajú úsek Gymnázium až Moyzesova
vybrané spoje idú cez zastávku PUR - STAV KB
Bakova jama Západ - Tulská vybrané spoje vynechávajú úsek Štefánika - ŽSR až Gymnázium, idú cez zastávku park Lanice
vybrané spoje idú cez zastávku PUR - STAV KB
vybrané spoje vynechávajú zastávky Štefánika - ŽSR až SAD - Bariny, idú len po zastávku Gymnázium
4
Podborová - sídlisko Zlatý Potok - konečná vybrané spoje zo zastávky Námestie SNP pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
Zlatý Potok - konečná Podborová - sídlisko vybrané spoje zo zastávky Jesenského pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica
5
Podborová - sídlisko Sekier - dom dôchodcov vybrané spoje zo zastávky Námestie SNP pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
Sekier - dom dôchodcov Podborová - sídlisko vybrané spoje zo zastávky Strabag pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica
6
Podborová - sídlisko Západ - Tulská vybrané spoje idú len po zastávku Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje zo zastávky Západ - Tulská pokračujú v smere Continental
Západ - Tulská Podborová - sídlisko vybrané spoje začínajú na zastávke Continental
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica
7
Zlatý Potok - konečná Sekier - rázcestie vybrané spoje idú cez zastávku Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje vynechávajú zastávky Kozáčeka - Centrum a Námestie SNP, idú cez zastávku Poľana len počas pracovných dní
vybrané spoje idú cez zastávky Tepláreň až Bučina - rázcestie, vynechávajú úsek Lipovec - potraviny až Sekier - LOM
vybrané spoje zo zastávky Jesenského pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica
Sekier - dom dôchodcov Zlatý Potok - konečná vybrané spoje zo zastávky Námestie SNP pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
vybrané spoje idú cez zastávky Sekier - sídlisko až Autobusová/Železničná stanica, vynechávajú úsek Sekier - záhradky až Mikona, vynechávajú zastávky Kozáčeka - Centrum a Námestie SNP
vybrané spoje vynechávajú zastávky Kozáčeka - Centrum a Námestie SNP len počas pracovných dní
vybrané spoje zastavujú na všetkých zastávkach medzi Sekier - sídlisko až Tepláreň, vynechávajú úsek Sekier - záhradky až Mikona len počas pracovných dní
vybrané spoje idú len po zastávku Kozáčeka - Centrum len počas pracovných dní
8
Zlatý Potok - konečná Západ - Tulská vybrané spoje idú len po zastávku Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
vybrané spoje zo zastávky Západ - Tulská pokračujú v smere Continental
vybrané spoje vynechávajú zastávky Kozáčeka - Centrum až Štefánika - ŽSR, idú cez zastávku Poľana
Západ - Tulská Zlatý Potok - konečná vybrané spoje začínajú na zastávke Continental
vybrané spoje vynechávajú zastávky Moyzesova a Námestie SNP
9
Západ - Tulská Sekier - základná škola vybrané spoje začínajú na zastávke Continental
vynechávajú zastávky Moyzesova a Námestie SNP
Sekier - základná škola Západ - Tulská vybrané spoje vynechávajú zastávky Kozáčeka - Centrum až Štefánika - ŽSR
vybrané spoje idú len po zastávku Sekier - sídlisko
10
Sekier - dom dôchodcov PUR - STAV KB vybrané spoje zo zastávky Strabag pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica, vybrané spoje nepremávajú 26.12., 01.05. a 08.05.
vybrané spoje zo zastávky Strabag pokračujú v smere Námestie SNP
vybrané spoje idú cez zastávku Autobusová/Železničná stanica, nepremávajú 26.12., 01.05. a 08.05.
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica len počas pracovných dní
PUR - STAV KB Sekier - dom dôchodcov vybrané spoje idú cez zastávku Autobusová/Železničná stanica len počas voľných dní, nepremávajú 26.12., 01.05. a 08.05.
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje idú cez zastávku Námestie SNP len počas pracovných dní
vybrané spoje začínajú na zastávke Námestie SNP len počas pracovných dní
11
Autobusová/Železničná stanica Kráľová - konečná vybrané spoje vynechávajú úsek Bučina - rázcestie až Lipovec - potraviny len počas pracovných dní
Kráľová - konečná Autobusová/Železničná stanica vybrané spoje zastavujú na všetkých zastávkach medzi Lipovec - potraviny až Bučina - rázcestie, vynechávajú zastávku Mikona
12
Západ - Tulská Zlatý Potok - konečná premáva len počas pracovných dní
Zlatý Potok - konečná Západ - Tulská
13
Zlatý Potok - konečná Sekier - dom dôchodcov premáva len počas pracovných dní
vybrané spoje vynechávajú úsek Pod parkom až Pod parkom, zo zastávky Námestie SNP pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje vynechávajú úsek Pod parkom až Pod parkom, idú len po zastávku Námestie SNP
vybrané spoje vynechávajú úsek Pod parkom až Pod parkom
vybrané spoje začínajú na zastávke Autobusová/Železničná stanica
Sekier - dom dôchodcov Zlatý Potok - konečná premáva len počas pracovných dní
vybrané spoje zo zastávky Kozáčeka - Centrum pokračujú v smere Autobusová/Železničná stanica, idú cez zastávky Námestie SNP a Štefánika - ŽSR, vynechávajú úsek Poliklinika až Andreja Hlinku
vybrané spoje zastavujú na všetkých zastávkach medzi Pod parkom až Pod parkom
14
Hrad Zlatý Potok - VI. ZŠ
Zlatý Potok - VI. ZŠ Hrad vybrané spoje idú len po zastávku Autobusová/Železničná stanica
15
Západ - Tulská Sekier - dom dôchodcov vybrané spoje začínajú na zastávke Continental
vybrané spoje idú cez zastávku Autobusová/Železničná stanica
vybrané spoje zo zastávky Sekier - rázcestie pokračujú v smere Tepláreň
Sekier - dom dôchodcov Západ - Tulská vybrané spoje začínajú na zastávke Tepláreň
vybrané spoje zo zastávky Západ - Tulská pokračujú v smere Continental
vybrané spoje idú cez zastávky Poliklinika a Stavoprojekt len počas pracovných dní

Vozidlový park

[upraviť | upraviť zdroj]
Karosa B 952 E zachytená krátko pred preradením do Banskej Bystrice

Základom MHD v 70. rokoch sa stali Karosy ŠM 11 ktoré odišli až koncom 80. rokov. Potom ich začali nahrádzať Karosy B 731 a 732 ich dodávky boli v rokoch 1984 – 1986 a 1988 – 1993. Do Zvolena dorazili aj Ikarusy v počte päť kusov - ZV 65-63, ZVA 20-05, ZVA 12-89, ZVA 12-91 a ZVA 20-04. Dodávky boli v rokoch 1988 – 1989 a držali sa až do roku 2005 kedy boli vyradené z prevádzky. V roku 1990 sa do Zvolena dostali aj dve prímestské Karosy C 744 - ZVA 25-78, ZVA 25-79 taktiež sa držali do roku 2005 ktorý bol posledným rokom kĺbového vozidla v MHD Zvolen. Karosa B 932 sa vo Zvolene objavila koncom roka 2000 a neskôr prišli aj zvyšné tri Karosy, neohriali sa tu príliš dlho a do roku 2007 boli vyradené. Karosa B 952 sa vo Zvolene objavila v počte dvoch kusov v rokoch 2005 – 2006, prvá bola v roku 2007 preradená späť do Banskej Bystrice. Druhá jazdila od svojho zaradenia na linke TESCO. V roku 2012 sa preradila do MHD Brezno. Ešte dnes nie sú všetky vozidlá vybavené elektronickými transparentmi ale len klasickými tabuľami.

V roku 2016 mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup 16 nových autobusov s pohonom na LNG ktoré majú nahradiť staré vyše 20 ročné karosy s pohonom na CNG.

V roku 2018 sa od projektu upustilo a SAD Zvolen preradil 5 vozidiel typu Irisbus Citelis 12M z Banskej Bystrice s rokom výroby 2009 (ZV-162CA, ZV-164CA, ZV-165CA, ZV-167CA a ZV-168CA). Ďalej sem boli preradené tri Karosy B952 s naftovým pohonom pôvodom z Brezna a Banskej Bystrice (ZV-357CE, ZV-710CD a ZV-711CD).

Súčasný stav

[upraviť | upraviť zdroj]
Vo vozidlovom parku sa stále objavujú staré karosy z 90. rokov

V súčasnosti tvoria vozidlový park nasledujúce typy autobusov:[1]

Vozidlo Počet ŠPZ
Scania Citywide LF 12M CNG 4 AA-788CA, AA-109CH, AA-967DF, AA-971DF
SOR NS 12 Diesel 24 ZV-246EO, ZV-554EO, ZV-558EO, ZV-634EO, ZV-682EO, ZV-744EP, ZV-748EP, ZV-765EP, ZV-767EP, ZV-775EP, ZV-778EP, ZV-803EP, ZV-811EP, ZV-819EP, ZV-820EP, ZV-825EP, ZV-866EP, ZV-049ER, ZV-164ER, ZV-171ER, ZV-183ER, ZV-188ER, ZV-193ER, ZV-240ER

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]