Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici
Trolejbus typu Škoda 30Tr SOR s evidenčným číslom 3011 Dopravného podniku mesta Banská Bystrica v júli 2012 pri Srdiečku
Trolejbus typu Škoda 30Tr SOR s evidenčným číslom 3011 Dopravného podniku mesta Banská Bystrica v júli 2012 pri Srdiečku
Základné údaje
ŠtátSlovensko Slovensko
MestoBanská Bystrica
PrevádzkovateľDopravný podnik mesta Banská Bystrica
Zahájenie prevádzky24. augusta 1989
Infraštruktúra
Napätie750 V
VozovneVozovňa Kremnička
Prevádzka
Počet liniek8 (2019)
Počet vozov31 (2019)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons

Trolejbusová doprava v Banskej Bystrici je dopravný systém v Banskej Bystrici založený na trolejbusoch, jeden z piatich na Slovensku. Je to sieť strednej veľkosti, ktorá však nie je dokončená, pretože chýba obsluha najväčšieho sídliska Sásová.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Prvé projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý projekt zavedenia trolejbusov v meste sa objavil medzi rokmi 19351937. Mali byť vybudované dve trate, z toho jedna mala viesť perspektívne až do Ružomberka. Predpokladalo sa, že sieť bude dlhá celkom 8 km a s napätím 500 V po meste, 1000 V na medzimestských tratiach. Cez námestia mali trolejbusy jazdiť s agregátom.

Hoci tento projekt nezískal pochopenie u samotného mesta a neuspel, znovu sa o trolejbusoch začalo hovoriť na konci 40. rokov. Vtedy existovala snaha prepojiť Banskú Bystricu so Sliačom a Zvolenom.

Realizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Banskobystrický trolejbus číslo 1511 Škoda 15Tr v roku 1993

Reálne sa s projektami, prípravami a následne s výstavbou trolejbusovej siete začalo až v dobách oživenia elektrickej trakcie v 80. rokoch 20. storočia. Projekt pripravila spoločnosť Dopravoprojekt. Zaujímavosťou je, že v Banskej Bystrici sa ako v prvom meste v Česko-Slovensku skúšala prevádzka na 750 V oproti bežným 600 V. Súčasťou systému trolejbusovej dopravy malo byť okrem mestských častí Fončorda, Radvaň, Sídlisko, tiež centra mesta a Rooseveltovej nemocnice aj sídlisko Sásová. Dôkazom, že so zatrolejovaním Sásovej sa na prelome 80-tych a 90-tych rokov skutočne aj začalo, je aj tzv. vonkajší okruh mesta Banská Bystrica (III/066034), pri výstavbe tejto komunikácie (Karlovo - Stará Sásová) osadené trakčné stĺpy.

Na konci roku 1988 už prebiehali skúšobné jazdy trolejbusov typu Škoda 14Tr a Škoda 15Tr. Robili sa aj takzvané záťažové testy kedy sa do trolejbusov na miesta sedačiek dali vrecia s pieskom a trolejbus prešiel celú trať.

24. augusta 1989 bola slávnostne spustená prevádzka s cestujúcimi. Banská Bystrica sa tak stala tretím mestom na Slovensku, ktoré zaviedlo tento druh dopravy. Trolejbusy jazdili síce zatiaľ iba na jednej linke (36), avšak predĺženej k vozovni Kremnička. Prvým vozidlom, s ktorým sa uskutočňovali jazdné skúšky a na skúšobnom okruhu okolo Sídliska, bol prototyp Škoda 14Tr na 750 V s označením 1001. Krátko po zavedení ďalších šiestich trolejbusových liniek došlo k ich prečíslovaniu tak, že elektrická trakcia obsadila najnižšie čísla, autobusom sa vyhradili čísla od 20 vyššie.

Banskobystrický trolejbus číslo 1525 Škoda 15Tr v roku 1999

Hoci po roku 1993 došlo k zníženiu dotácií od štátu, výstavba nových tratí pre trolejbusy pokračovala i naďalej, len v roku 1994 to bolo 2,3 km nových tratí. Postavené boli trate na Internátnej ako aj Tulská – Moskovská, druhá stopa okolo Sídliska. Všetky tieto trate už neboli vlastníctvom vtedajšieho podniku ČSAD Banská Bystrica, š. p. Vlastnstnilo ich mesto, resp. jeho obchodná spoločnosť Mestská hromadná doprava Banská Bystrica, a. s., dnes Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPM BB). Na prelome rokov 2004/2005 bola dokončená a sprevádzkovaná ďalšia krátka trať k obchodnému domu Tesco v Radvani, ktorá je tiež vo vlastníctve DPM BB.

Úpadok verejnej dopravy[upraviť | upraviť zdroj]

Trolejbusová sieť v roku 2004 pred zrušením dopravy

Od 1. marca 1994 bol zavedený nástup prednými dverami, čo celý systém značne spomalilo. Dochádzalo k neustálemu odlivu cestujúcich, čo zapríčinilo aj zrušenie tzv. mesačných cestovných lístkov s neobmedzeným počtom jázd od roku 2000. Ku zvratu v neprospech trolejbusov došlo na prelome tisícročí, kedy množstvo kilometrických výkonov začalo klesať. Situácia sa začala zhoršovať, rušené boli aj autobusové linky a kvalita verejnej dopravy tak klesala.

Do konca roku 2005 bolo v Banskej Bystrici prevádzkovaných 7 trolejbusových liniek:

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Železničná stanica Rooseveltova nemocnica
2
Železničná stanica Vozovňa Kremnička
3
Vozovňa Kremnička Rooseveltova nemocnica
6
Železničná stanica Tulská
7
Železničná stanica Internátna
8
Železničná stanica HM Tesco
9
HM Tesco Rooseveltova nemocnica

Návrat trolejbusov do ulíc[upraviť | upraviť zdroj]

1. januára 2006 začala v súlade s výberovým konaním z decembra 2005 mestskú hromadnú dopravu v meste prevádzkovať namiesto pôvodnej SAD banskobystrickej dopravnej spoločnosti firma SAD Zvolen. Následne došlo k zastaveniu celej trolejbusovej prevádzky a jej dočasnému nahradeniu autobusmi. Dopravca to odôvodnil vysokou ekonomickou náročnosťou celého systému, útlmom v oblasti produkcie trakčných motorov trolejbusov a žiadnym majetkovým vzťahom k systému trolejbusovej dopravy. Obyvatelia mesta vyjadrili ostrý nesúhlas a usporiadali petíciu, kde získali tisíce podpisov za obnovu trolejbusovej prevádzky.

Na prelome rokov 2006/2007 sa nakoniec zdalo, že sa situácia vráti opäť do stavu, že trolejbusy budú premávať po meste. Spoločnosť v stopercentnom vlastníctve mesta - Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, si prenajala 25 trolejbusov a trolejové vedenie od SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť, a. s. Spolu s 2 trolejbusmi (15 TrM) vo vlastníctve DPM BB, tak disponovala spolu 27 trolejbusmi. Nakoľko v Banskej Bystrici malo svoju domovskú vozovňu až 36 trolejbusov, znamená to, že 9 trolejbusov ostalo nevyužitých. Napriek tomu sa však vďaka väčšiemu počtu vypravovaných autobusov SAD Zvolen kvalita spojov od začiatku roka mierne zvýšila. Bystričania ale aj tak návrat trolejbusov privítali, nakoľko ani po takmer 12 mesiacoch od zmeny dopravcu nebolo nezvyklé, že na linkách MHD sa objavovali autobusy so zníženou prepravnou kapacitou, pretože boli určené pre prímestskú dopravu.

Dňa 8. februára 2007 podpísalo mesto Banská Bystrica Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme so spoločnosťou DPM BB na prevádzkovanie trolejbusovej dopravy, čím reálne zabezpečilo legislatívny a finančný priestor na jej opätovné spustenie. Na jej základe podala spoločnosť DPM BB 21. februára 2007 žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie dráhy a licencie na prevádzkovanie trolejbusovej dopravy. Po ich získaní začala spoločnosť DPM BB testovaciu prevádzku všetkých vozidiel a trakčného zariadenia. Po jej ukončení budú trolejbusy zavádzané postupne na jednotlivé linky v zmysle platného cestovného poriadku. Znovuspustenie prebiehalo takto:

Dátum spustenia Linky Poznámky
10. november 2007 3, 5
1. december 2007 7
15. december 2007 2, 4
29. december 2007 1, 6 týmto bola znovusprevádzkovaná kompletná sieť trolejbusových liniek aká bola skončená v roku 2005

Od 29.decembra 2007 bolo v Banskej Bystrici prevádzkovaných 7 trolejbusových liniek:

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Železničná stanica Rooseveltova nemocnica
2
Železničná stanica Vozovňa Kremnička
3
Vozovňa Kremnička Rooseveltova nemocnica
4
Železničná stanica HM Tesco
5
HM Tesco Rooseveltova nemocnica
6
Železničná stanica Tulská ulica
7
Železničná stanica Internátna ulica

SAD Zvolen po spustení trolejbusových liniek DPM BB ilegálne zaviedol takzvané "X-linky" s dumpingovou cenou. Uverejňoval ich ako prímestské linky "601451 - 601455", aj napriek tomu, že "X-linky" obsluhovali len mesto. "X-linky" mali rovnaké trasy ako trolejbusy. Dopravca SAD Zvolen ich označoval ako "X1 - X9" (keďže linka 5 bola kedysi 9). Tieto linky boli od septembra 2008 zrušené.

Klasická linková tabuľa používaná do príchodu nových trolejbusov od ukončenia výstavby trate k Tescu, linková tabula najmladšej linky 8

Od 1. júla 2009 začala v pracovné dni premávať nová linka číslo 8 na trase Železničná stanica – Tulská.

2010  – súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

1. februára 2010 bola podpísaná zmluva medzi DPMBB a SAD BB o prevode hnuteľného a nehnuteľného majetku potrebného na prevádzku trolejbusovej dopravy za približne 2 milióny €. V zmluve bol zahrnutý vozidlový park, trolejové vedenie, vozovňa Kremnička, meniarne a ďalšie položky. Do podpisu zmluvy bol tento majetok prenajímaný za približne 830 000€ ročne. Po kúpe môže DPMBB do infraštruktúry a vozidlového parku investovať.[1]

V lete 2010 bol realizovaný projekt dodávky 19 kusov nových trolejbusov Škoda 30Tr SOR. Celková hodnota projektu bola takmer 9,8 milióna €, pričom bol spolu financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj.[2] Na novo dodaných trolejbusoch Škoda 30Tr SOR funguje dopytové otváranie dverí.[3]

Jeden zo starších trolejbusov po strednej prehliadke

Na väčšine starých trolejbusov sa v rokoch 2011 – 2012 robil stredné alebo veľké prehliadky.

K 15. decembru 2013 bol v Banskej Bystrici takýto stav trolejbusových liniek:[4]

Linka Trasa Poznámky
Začiatok Koniec
1
Železničná stanica Rooseveltova nemocnica
2
Železničná stanica Vozovňa Kremnička
3
Vozovňa Kremnička Rooseveltova nemocnica
4
Železničná stanica Hypermarket TESCO
5
Hypermarket TESCO Rooseveltova nemocnica
6
Železničná stanica Tulská
7
Železničná stanica Internátna
8
Železničná stanica Tulská premáva len počas pracovných dní

V roku 2015 vypísal DPMBB obsatrávenie na nákup 1 sólo a 3 kĺbové trolejbusy. Súťaž vyhrala spoločnosť Škoda Electric s modelmi Škoda 30 Tr a Škoda 31 Tr.[5]

V júli 2020 mesto oznámilo vyhlásenie verejného obstarávania na prevádzku mestskej hromadnej dopravy. Súťaž mala dve časti: autobusovú a trolejbusovú dopravu a mesto chcelo vysúťažiť dvoch partnerov, ktorí by od 1. januára 2021 prevádzkovali MHD na 10 rokov. Medzi požiadavky mesta na dopravcov patrili ekológia a moderné technológie.[6] V trolejbusovej doprave súťaž vyhral Dopravný podnik mesta Banská Bystrica ako jediný účastník súťaže. Cena za kilometer pri trolejbusovej doprave bude 3,72 eura.[7] Investície do vozidlového parku získané z európskych projektov budú podľa zmlúv príjmom mesta a nie dopravcov, čo je rozdielom voči iným mestám. Ceny sú po rokovaní mesta s dopravnými podnikmi nižšie ako pôvodných 4,04. Cena pri trolejbusovej doprave zahŕňa aj údržbu dopravnej dráhy. Všetky vozidlá budú vybavené GPS systémom na monitorovanie polohy, od budúceho roku WiFi pripojením, dopravci budú používať jednotnú dopravnú kartu a nastupovanie bude všetkými dverami.[8]

V júli 2020 mesto tiež oznámilo získanie dotácie od Integrovaného regionálneho operačného programu na rekonštrukciu 9 zastávok MHD. Pôjde o združené zastávky: trolejbusy, MHD a prímestské autobusy: „Tri z nich sú na Partizánskej ceste v smere do Šalkovej aj do mesta, ďalšie dve na Rudohorskej a jedna pri Úsvite v smere na Fončordu. Zvyšné zastávky sú pri Rooseveltovej nemocnici v smere do mesta, na Tajovského ulici pri mestskom parku a na Lazovnej.“[9] Rekonštrukcia by mala začať v roku 2021.[9]

Vozidlový park[upraviť | upraviť zdroj]

Typ vozidla Fotografia Roky výroby Počet vozidiel Vlastnosti vozidla Poznámky
Škoda 14Tr 19881989 2
Škoda 15Tr a 15TrM 19881999 5
Škoda 30Tr SOR 20102015 20
Škoda 31Tr SOR 2015 3
SOR TNB 12 20162023 3
Spolu: 19882023 33 3/5 3/5

Priemerný vek trolejbusov je 10 rokov, podiel nízkopodlažných vozidiel je 71,9 % (23 vozidiel).

V roku 2013 získal DPMBB dotáciu na nákup nových trolejbusov. V roku 2015 prebiehalo obstarávanie na dodávku 3 kĺbových trolejbusov a 1 krátkeho trolejbusu s diesel-agregátom.[10] V novembri 2015 dorazili do Banskej Bystrice štyri nové trolejbusy #3101 - 3103 typu Škoda 31Tr a #3020 typu Škoda 30Tr. V roku 2016 si DPMBB zaobstaral dva nové trolejbusy na pomocný batériový pohon, trolejbusy budú v krátkej verzii a majú premávať do Rakytoviec, Podlavíc alebo na ulicu THK.

Jedna zo záložných Karos B932
Jedno z technických vozidiel, vežka LIAZ opravuje poškodenú manuálnu výhybku pri Železničnej stanici

Okrem trolejbusov DPMBB v súčasnosti vlastní aj dve záložné Karosy B932 a technické vozidlá.

Od decembra 2015 sa staré trolejbusy typu Škoda 14Tr a 15Tr objavujú v premávke len výnimočne. V najbližšej dobe sa počíta s vyradením vozidiel 1005 a 1523. V zálohe ostali vozidlá 1007, 1501, 1512, 1518 a 1529. Vozidlo 1001 slúži ako autoškola a spolu s vozidlom 1501 sa s ním počíta ako s historickým vozidlom.

Vozovňa[upraviť | upraviť zdroj]

Plány do budúcnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa pôvodných projektov sa mimo súčasnej siete plánovalo rozšíriť systém o trasy:

 • Tajovského, SOU - Strieborné námestie - Lazovná - Severná - Karlovo - vonkajší okruh mesta (III/066034) - Karpatská - Rudohorská - Starohorská
 • Svetelná križovatka na Huštáku - Ulica Janka Kráľa - Strieborné námestie
 • Mestský úrad - Cesta k nemocnici - Rudlovská cesta - Ďumbierska - Rudohorská - Pieninská

V niektorých dokumentoch sa dokonca hovorí o perspektívnom rozšírení systému po uvažovanom rozvoji mesta a stavbe nových nosných komunikácií:

 • Rudlovská cesta - Kollárova ulica - vnútromestský okruh (Kollárova ulica - tunel popod cintorín - Lazovná) - Tajovského ulica, EF
 • rozšírenie do Kremničky
 • rozvoj cez cestu na Banoš (dnes ešte neexistuje) do nových perspektívnych lokalít mesta
 • rozvoj z Komenského ulice smerom na Kačicu a Stráže s napojením na vonkajší okruh mesta (III/066034)

Neustále sa hovorilo aj o rozšírení na Okružnej a Mládežníckej ulici.

Podľa Generelu dopravy zverejneného 31. mája 2016 by mali nové trasy trolejbusovej dopravy viesť v trase Rooseveltova nemocnica - Tajovského - Cesta na amfiteáter - Medený Hámor - Ďumbierska - Rudohorská - Pieninská a Karpatská.[11]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Prvý krok k záchrane trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici [online]. Banská Bystrica: Bystrický reportér, 17.2.2010, [cit. 2012-06-02]. Dostupné online.
 2. Náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou v meste Banská Bystrica [online]. Banská Bystrica: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, 1.7.2011, [cit. 2012-06-02]. Dostupné online.
 3. Dopytové otváranie dverí [online]. Banská Bystrica: Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, [cit. 2012-06-02]. Dostupné online.
 4. Trasy liniek [online]. Banská Bystrica: imhd.sk, [cit. 2014-03-19]. Dostupné online.
 5. http://imhd.zoznam.sk/bb/doc/sk/14498/Nove-trolejbusy-pre-Bystricu-doda-opat-SKODA-ELECTRIC-a-s.html
 6. MARHEFKOVÁ, Zdenka. Mesto vyhlásilo zelené verejné obstarávanie na dopravcov poskytujúcich služby autobusovej a trolejbusovej dopravy Banská Bystrica [online]. Mesto Banská Bystrica, 2020-07-07, [cit. 2020-07-14]. Dostupné online.
 7. Mestské autobusy bude v Banskej Bystrici prevádzkovať najbližších 10 rokov SAD Zvolen. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-12-18. Dostupné online [cit. 2020-12-18]. ISSN 1339-844X.
 8. MARHEFKOVÁ, Zdena. MHD bude od 1. januára 2021 zabezpečená v Banskej Bystrici v plnom rozsahu [online]. banskabystrica.sk, 2020-12-18, [cit. 2020-12-18]. Dostupné online.
 9. a b TASR. Banská Bystrica z eurofondov obnoví deväť zastávok hromadnej dopravy. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2020-07-15. Dostupné online [cit. 2020-07-18].
 10. http://imhd.zoznam.sk/bb/doc/sk/13627/Dopravny-podnik-dostane-dotaciu-na-nove-trolejbusy.html?text=dpmbb+vyhl%C3%A1sil+verejn%C3%A9+obstar%C3%A1vanie+na+trolejbusy
 11. Územný generel dopravy mesta Banská Bystrica: Návrh koridorov MHD [online]. mesto Banská Bystrica, 2016-05-31, [cit. 2016-08-24]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]