Prvá etapa nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Petržalská električka
Električky na konečnej Jungmannova
Električky na konečnej Jungmannova
Základné informácie
PrevádzkovateľDopravný podnik Bratislava
Dĺžka2,4 km
Parametre trate
Rozchod1 000 mm, 1 435 mm
Počet koľají2
Napájacia sústava230V
  v úsekuŠafárikovo nám. - Petržalka, Jungmannova
Max. rýchlosť50km/h
Priebeh trate
Unknown route-map component "uCONTg"
smer Centrum
Urban stop on track
0 Šafárikovo námestie
Unknown route-map component "uCONTgq" Unknown route-map component "uABZgr"
smer Námestie Ľudovíta Štúra
Unknown route-map component "uhKRZWae"
Dunaj, Starý most
Urban stop on track
Sad Janka Kráľa
Unknown route-map component "uhSTRae"
Estakáda Artmedia
Unknown route-map component "uhSTRa@g"
Estakáda Einsteinova
Unknown route-map component "uhSKRZ-A"
Einsteinova, Diaľnica D1

Unknown route-map component "umhKRZ"
Žel. trať BA – Hegyeshalom

Unknown route-map component "uhSKRZ-Ee"
Černyševského
Unknown route-map component "uSKRZ-G2"
Bosákova ulica
Urban stop on track
Farského
Urban stop on track
2,4 Jungmannova
Unknown route-map component "uÜSTl"
obratisko Jungmanova
Unknown route-map component "uENDExe"
prvá/druhá etapa
Unknown route-map component "uexHST"
Chorvátske rameno
Unknown route-map component "WASSER+l" Unknown route-map component "uexWBRÜCKE1"
Chorvátske rameno
Water Unknown route-map component "uexHST"
Gessayova
Unknown route-map component "RP2oWq" Unknown route-map component "uexSKRZ-G2"
Romanova ulica
Water Unknown route-map component "uexHST"
Zrkadlový háj
Unknown route-map component "WASSERl" Unknown route-map component "uexWBRÜCKE1"
Chorvátske rameno
Unknown route-map component "uexSKRZ-G2"
Kutlíkova ulica
Unknown route-map component "uexHST"
Stred
Unknown route-map component "uexSKRZ-G2"
Šintavská ulica
Unknown route-map component "uexHST"
Veľký Draždiak
Unknown route-map component "uexSKRZ-G2"
Jantárová cesta
Unknown route-map component "uexHST"
Lietavská
Unknown route-map component "uexSKRZ-G2"
Betliarska ulica
Unknown route-map component "uexSKRZ-G2u + BHF"
Janíkov dvor, Panónska cesta
Unknown route-map component "uexKDSTaq" Unknown route-map component "uexABZgr+r"
odstavná hala Janíkov dvor
Unknown route-map component "uexWSLe"
obratisko Janíkov dvor

Petržalská električka (alebo aj Prvá a druhá etapa nosného systému v Bratislave) je električková trať, ktorá spája najväčšie bratislavské sídlisko – Petržalku – so zvyškom mesta. Je založená na otvorenom koľajovom segregovanom systéme a vedie od Starého mosta po lokalitu Janíkov dvor, prevažne cez zelený nezastavný pás v strede sídliska. Prvý etapa v úseku Šafárikovo námestieJungmanova bola spustená 8. júla 2016, druhá (po koniec trate) je momentálne vo výstavbe.

História projektu[upraviť | upraviť zdroj]

Počiatky[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt rýchlej električky má tú istú trasu a zastávky ako petržalská časť od 70. rokov plánovaného projektu ťažkého metra sovietskeho typu, ktoré sa koncom 80. rokov 20. storočia aj začalo stavať, ale kvôli nedostatku finančných prostriedkov, bola po roku 1988 stavba zastavená. Podrobnosti pozri pod Nosný systém mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.

Súčasný projekt rýchlej električky, ktorá pretne najväčšie európske sídlisko Petržalka, vznikol okolo roku 2003, keď magistrát mesta rozhodol, že metro sa v Bratislave (vzhľadom na jeho veľkú cenu) zatiaľ nahradí električkami s mimoúrovňovými križovatkami, pričom trať bude napojená na súčasnú sieť električiek.

Prvá etepa[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá etapa nosného systému MHD v Bratislave
(neformálne Petržalská rýchlodráha)
Základné informácie
Typ stavbyDuálna koľajová dráha pre električku a mestské vlaky
Trasa stavbyŠafárikovo námestie (Staré mesto) – Jungmannova (Petržalka)
Dĺžka stavbycca 2,4 km
Rozpočet70 580 170 €
ObjednávateľMesto Bratislava
StaviteľKonzorcium MHD – Starý most (Eurovia SK, Eurovia CS a SMP-CZ)[1]
Začiatok výstavby1. november 2013
Koniec výstavby15. december 2015
Odovzdanie stavby do prevádzky8. júl 2016

Pozri aj Cestný portál

2006 – 2013: Prípravy na výstavbu trate električky[upraviť | upraviť zdroj]

Petržalská električka sa reálne začala pripravovať až v roku 2005 kedy boli podané na posúdenie vplyvu na životné prostredie tri varianty: povrchový, nadzemný (na estakádach) a polozapustený. Ministerstvo životného prostredia odporučilo zrealizovať kombináciu pozemného a nadzemného variantu. Po tomto odporúčaní sa začalo s obstarávaním projektovej dokumentácie a potrebných štúdií na statiku Starého mosta a vyhlásila sa súťaž na spracovanie dokumentácie projektu. Najnovšie sa na základe požiadaviek Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka uvažuje o otvorenom celozapustenom (prakticky podpovrchovom) variante. V súvislosti s plánovanou investičnou výstavbou v blízkosti trate je možnosť "nadstavať" ju, čím sa stane prakticky podzemnou traťou a predišlo by sa rozdeleniu mestskej časti na dve polovice. Oproti tomu existujú aj požiadavky na realizáciu tzv. plytkého tunela, pričom povrch by ostal upravený ako mestský park. Aj v tomto prípade by išlo o prakticky zapustený variant.

Po podpise memoranda o spolupráci medzi železnicami a mestom v apríli 2007 sa rozdelili kompetencie výstavby trate. Úsek medzi zastávkami Janíkov dvor a Bosákova vybudujú železnice, a to v duálnom rozchode (1 000 aj 1 435 mm), aj s prispôsobenou dĺžkou a šírkou staníc pre širší typ rozchodu. Faktom však je, že vybudovať trať pre vlak aj električku je nereálne keďže vlaky používajú iný profil kolesa a napájanie ako električky v Bratislave. Dovtedy sa mesto zaviazalo vybudovať dočasnú 1 000 mm trať v úseku Bosákova – Šafárikovo námestie na zrekonštruovanom Starom moste. Tu sa napojí na existujúcu električkovú trať. Tu bude potrebné zdvojkoľajniť úsek Jesenského – Šafárikovo námestie a Námestie Ľudovíta Štúra – Šafárikovo námestie a pravdepodobne aj zrealizovať opravy niektorých tratí súčasnej siete.

2013 – 2016: Samotná výstavba[upraviť | upraviť zdroj]

22. októbra 2013 podpísalo mesto Bratislava zmluvu o dielo na rekonštrukciou Starého mosta a vybudovanie električkovej trate do Petržalky s konzorciom MHD – Starý most, ktorého členmi sú firmy Eurovia SK, Eurovia CS a SMP-CZ. Projekt mal byť realizovaný do 22 mesiacov.[1] Starý most bol uzatvorený pre chodcov a cyklistov 2. decembra 2013.[2] Pôvodná oceľová konštrukcia mosta má byť odstránená do marca 2014.[3]

Od 20. januára 2014 začala úplná výluka MHD na Štúrovej ulici. Električky boli presmerované cez Jesenského a na svoje trasy sa majú vrátiť až po odovzdaní stavby v roku 2016. Autobusy z obratiska na Šafárikovom námestí boli presmerované na náhradné trasy a s obnovou konečnej zastávky sa nepočíta.[4]

Celá stavba električkovej trate v úseku Jungmanova – Šafárikovo námestie bola oficiálne dokončená 15. decembra 2015.

16. februára 2016 bola prvýkrát preskúšaná celá električková trať až do Petržalky. Skúšobných jázd sa zúčastnili električky Škoda 30 T ev. č. 7530 a súprava vozidiel Tatra T6 ev. č. 7927+7928. 18. februára sa potom konala skúška normálneho (1 435 m) rozchodu trate. Tejto skúšky sa zúčastnila električka Tatra T3 ev. č. 7819, špeciálne upravená pre tento účel.[5][6]

Uvedenie trate do prevádzky s cestujúcimi bolo spustené 8. júla 2016.

Vozidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Dopravný podnik Bratislava podpísal 18.7.2013 s českou spoločnosťou Škoda Transportation zmluvu na dodávku 15 obojsmerných električiek Škoda 30 T v hodnote 39,3 mil. €.[7] Dopravný podnik taktiež podpísal 30.7.2013 s tou istou spoločnosťou zmluvu na dodávku 15 jednosmerných električiek Škoda 29 T v hodnote 36,750 mil. € s opciou na ďalších 15 vozidiel.[8] Z väčšej časti (85 %) budú električky financované prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ v rámci Operačného programu Doprava.

Električky boli podľa zmluvy dodané do 24 mesiacov, prvé z nich, na ktorých prebiehali typové skúšky do 17 mesiacov od podpísania zmluvy.

Trasa[upraviť | upraviť zdroj]

Začiatok električkovej trate je na križovatke Štúrovej s Jesenského. Jednokoľajná trať na Štúrovej ulici sa zdvojkoľajnila. Od Šafárikovho námestia vedie nová trať cez čiastočne novovybudovaný Starý most. Za mostom na existujúcom násype pri vyústení Viedenskej cesty je umiestnená zastávka Sad Janka Kráľa. Pokračovanie násypu popri bývalom štadióne Artmedia je odstránené a nahradené estakádou. Nová estakáda je vybudovaná aj ponad Eisteinovu ulicu, diaľnicu D1 a železničnú trať 132. Križovanie s Bosákovou ulicou je úrovňové, hoci podľa prvotných návrhov malo byť mimoúrovňové. Ukončenie prvej časti električkovej trate je v priestore pri Jantárovej ceste medzi križovatkami s ulicami Bosákova a Rusovská cesta.[9] Trať nie je ukončená obratiskom, ale len koľajovou spojkou, čo spôsobuje, že sem nebudú môcť zachádzať jednosmerné električky.

K 3. septembru 2021 mesto Bratislava nemalo podpísanú zmluvu na výstavbu predĺženia petržalskej trate.[10]

Zastávky na trati prvej etapy[upraviť | upraviť zdroj]

 • Šafárikovo námestie – Presun pôvodnej zastávky z polohy severnej od križovatky s Dobrovičovou ulicou do priestoru pri parčíku. Prvotný zámer predpokladal polohu zastávku až na Štúrovej ulici.
 • Sad Janka Kráľa, Divadlo Aréna – Na vyústení Starého mosta na petržalskom brehu.
 • Farského – Juhovýchodne od križovatky.
 • Jungmannova – Severne od križovania s Rusovskou cestou pred ukončením trate.

V prvotných návrhoch električky sa objavovala aj zastávka Einsteinova na estakáde nad železničnou traťou, ktorá by umožňovala prestup na vlaky.

Druhá etapa[upraviť | upraviť zdroj]

Druhá etapa nosného systému bude pokračovať koridorom v strede Petržalky pozdĺž Jantárovej cesty, pričom bude dvakrát križovať Chorvátske rameno. Jej výstavba sa začala v novembri 2021 a pôvodný termín ukončenia bol koniec roka 2023, i keď sa stavba pravdepodobne predĺži. [11]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Mesto podpísalo zmluvu na rekonštrukciu Starého mosta [online]. 2013-10-22. Dostupné online.
 2. Starý most bude od 2. decembra uzavretý [online]. 2013-11-29. Dostupné online.
 3. Informácia o NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám. [online]. 2013-11-21. Dostupné online.
 4. Obmedzenie MHD – Štúrova ulica [online]. [Cit. 2014-01-23]. Dostupné online.
 5. https://imhd.sk/ba/doc/sk/15233/Po-55-rokoch-presla-Petrzalkou-prva-elektricka
 6. https://imhd.sk/ba/doc/sk/15241/Do-Bratislavy-sa-na-chvilu-vratila-elektricka-s-rozchodom-kolies-1435-mm
 7. Obojsmerné nízkopodlažné električky dodá Škoda Transportation [online]. 2013-07-18, rev. 2013-08-05. Dostupné online.
 8. Aj jednosmerné nízkopodlažné električky dodá česká Škoda [online]. Zoznam.sk, 2013-07-30, [cit. 2013-07-30]. Dostupné online.
 9. Prvá električka do Petržalky vyrazí o dva roky [online]. 2013-07-08. Dostupné online.
 10. Bratislava zatiaľ neuzavrela zmluvu na. Denník N (Bratislava: N Press), 2021-09-03. Dostupné online [cit. 2021-09-03]. ISSN 1339-844X.
 11. Ako pokračuje výstavba petržalskej električky? [online]. imhd.sk, 2022-12-09, [cit. 2023-02-04]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]