Zoznam ciest III. triedy na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam ciest III. triedy na Slovensku obsahuje prehľad všetkých komunikácií, ktoré sú kategorizované ako cesty III. triedy, so súčasným aj starým označením.[1]

Označenie Označenie
do 1.5.2015
Okres (začiatok cesty) Kraj
III/1015 III/002043 Bratislava IV Bratislavský
III/1020 III/002046 Bratislava V Bratislavský
III/1030 III/063059 Bratislava II Bratislavský
III/1040 III/061002 Senec Bratislavský
III/1041 III/061004 Senec Bratislavský
III/1042 III/061005 Senec Bratislavský
III/1043 III/061006 Senec Bratislavský
III/1044 III/061007 Senec Bratislavský
III/1045 III/061008 Senec Bratislavský
III/1046 III/061009 Senec Bratislavský
III/1047 III/061011 Senec Bratislavský
III/1048 III/061066 Senec Bratislavský
III/1049 III/061067 Senec Bratislavský
III/1050 III/061075 Senec Bratislavský
III/1051 III/062003 Senec Bratislavský
III/1052 III/062012 Senec Bratislavský
III/1053 III/063002 Senec Bratislavský
III/1054 III/063003 Senec Bratislavský
III/1055 III/063004 Senec Bratislavský
III/1056 III/063005 Senec Bratislavský
III/1057 III/063006 Senec Bratislavský
III/1058 III/063060 Senec Bratislavský
III/1059 III/502012 Senec Bratislavský
III/1060 III/503005 Senec Bratislavský
III/1061 III/503006 Senec Bratislavský
III/1062 III/503007 Senec Bratislavský
III/1063 III/503021 Senec Bratislavský
III/1064 III/503022 Senec Bratislavský
III/1065 III/572002 Senec Bratislavský
III/1066 III/572004 Senec Bratislavský
III/1067 III/572014 Senec Bratislavský
III/1080 III/061010 Pezinok Bratislavský
III/1081 III/061062 Pezinok Bratislavský
III/1082 III/502001 Pezinok Bratislavský
III/1083 III/502002 Pezinok Bratislavský
III/1084 III/502003 Pezinok Bratislavský
III/1085 III/502004 Pezinok Bratislavský
III/1086 III/502005 Pezinok Bratislavský
III/1087 III/502006 Pezinok Bratislavský
III/1088 III/502007 Pezinok Bratislavský
III/1089 III/502008 Pezinok Bratislavský
III/1090 III/502009 Pezinok Bratislavský
III/1091 III/502010 Pezinok Bratislavský
III/1092 III/502015 Pezinok Bratislavský
III/1093 III/502017 Pezinok Bratislavský
III/1094 III/504001 Pezinok Bratislavský
III/1095 III/504002 Pezinok Bratislavský
III/1100 III/002032 Malacky Bratislavský
III/1101 III/002033 Malacky Bratislavský
III/1102 III/002034 Malacky Bratislavský
III/1103 III/002035 Malacky Bratislavský
III/1104 III/002036 Malacky Bratislavský
III/1105 III/002037 Malacky Bratislavský
III/1106 III/002039 Malacky Bratislavský
III/1107 III/002040 Malacky Bratislavský
III/1108 III/002041 Malacky Bratislavský
III/1109 III/002050 Malacky Bratislavský
III/1110 III/501005 Malacky Bratislavský
III/1111 III/501006 Malacky Bratislavský
III/1112 III/501007 Malacky Bratislavský
III/1113 III/503010 Malacky Bratislavský
III/1114 III/503014 Malacky Bratislavský
III/1115 III/503015 Malacky Bratislavský
III/1120 III/002026 Skalica Trnavský
III/1121 III/051008 Skalica Trnavský
III/1122 III/051009 Skalica Trnavský
III/1123 III/051013 Skalica Trnavský
III/1124 III/051014 Skalica Trnavský
III/1125 III/051015 Skalica Trnavský
III/1126 III/051035 Skalica Trnavský
III/1127 III/426005 Skalica Trnavský
III/1128 III/426006 Skalica Trnavský
III/1129 III/426007 Skalica Trnavský
III/1130 III/426008 Skalica Trnavský
III/1131 III/426009 Skalica Trnavský
III/1132 III/426010 Skalica Trnavský
III/1133 III/500003 Skalica Trnavský
III/1134 III/500004 Skalica Trnavský
III/1135 III/500006 Skalica Trnavský
III/1136 III/500007 Skalica Trnavský
III/1140 III/002027 Senica Trnavský
III/1141 III/002028 Senica Trnavský
III/1142 III/002029 Senica Trnavský
III/1143 III/002030 Senica Trnavský
III/1144 III/002038 Senica Trnavský
III/1145 III/002055 Senica Trnavský
III/1146 III/051010 Senica Trnavský
III/1147 III/051011 Senica Trnavský
III/1148 III/051012 Senica Trnavský
III/1149 III/051016 Senica Trnavský
III/1150 III/051017 Senica Trnavský
III/1151 III/051018 Senica Trnavský
III/1152 III/051019 Senica Trnavský
III/1153 III/051020 Senica Trnavský
III/1154 III/051021 Senica Trnavský
III/1155 III/500001 Senica Trnavský
III/1156 III/500008 Senica Trnavský
III/1157 III/500010 Senica Trnavský
III/1158 III/500012 Senica Trnavský
III/1159 III/500013 Senica Trnavský
III/1160 III/500015 Senica Trnavský
III/1161 III/500016 Senica Trnavský
III/1162 III/500021 Senica Trnavský
III/1163 III/500022 Senica Trnavský
III/1164 III/500023 Senica Trnavský
III/1165 III/500026 Senica Trnavský
III/1166 III/501008 Senica Trnavský
III/1167 III/503011 Senica Trnavský
III/1168 III/503012 Senica Trnavský
III/1169 III/503017 Senica Trnavský
III/1170 III/503020 Senica Trnavský
III/1180 III/499020 Myjava Trenčiansky
III/1181 III/499021 Myjava Trenčiansky
III/1182 III/499022 Myjava Trenčiansky
III/1183 III/499023 Myjava Trenčiansky
III/1184 III/499024 Myjava Trenčiansky
III/1185 III/499025 Myjava Trenčiansky
III/1186 III/499028 Myjava Trenčiansky
III/1187 III/499029 Myjava Trenčiansky
III/1188 III/499032 Myjava Trenčiansky
III/1189 III/499042 Myjava Trenčiansky
III/1190 III/499046 Myjava Trenčiansky
III/1191 III/499047 Myjava Trenčiansky
III/1192 III/499048 Myjava Trenčiansky
III/1193 III/499049 Myjava Trenčiansky
III/1194 III/499050 Myjava Trenčiansky
III/1195 III/499051 Myjava Trenčiansky
III/1196 III/500017 Myjava Trenčiansky
III/1197 III/500018 Myjava Trenčiansky
III/1198 III/500019 Myjava Trenčiansky
III/1199 III/500020 Myjava Trenčiansky
III/1200 III/500024 Myjava Trenčiansky
III/1201 III/500025 Myjava Trenčiansky
III/1202 III/501011 Myjava Trenčiansky
III/1203 III/581001 Myjava Trenčiansky
III/1204 III/581002 Myjava Trenčiansky
III/1205 III/581003 Myjava Trenčiansky
III/1206 III/581004 Myjava Trenčiansky
III/1207 III/581005 Myjava Trenčiansky
III/1208 III/581006 Myjava Trenčiansky
III/1209 III/581015 Myjava Trenčiansky
III/1210 III/581016 Myjava Trenčiansky
III/1211 III/581021 Myjava Trenčiansky
III/1212 III/581024 Myjava Trenčiansky
III/1220 III/054019 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1221 III/054020 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1222 III/061023 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1223 III/061024 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1224 III/061027 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1225 III/061028 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1226 III/061045 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1227 III/061068 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1228 III/504022 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1229 III/504023 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1230 III/504025 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1231 III/504027 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1232 III/507015 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1233 III/507016 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1234 III/507017 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1235 III/507073 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1236 III/507074 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1237 III/581007 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1238 III/581008 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1239 III/581011 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1240 III/581012 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1241 III/581013 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1242 III/581014 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1243 III/581017 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1244 III/581018 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1245 III/581019 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1246 III/581020 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky
III/1255 III/051025 Piešťany Trnavský
III/1256 III/051026 Piešťany Trnavský
III/1257 III/061021 Piešťany Trnavský
III/1258 III/061022 Piešťany Trnavský
III/1259 III/061025 Piešťany Trnavský
III/1260 III/061077 Piešťany Trnavský
III/1261 III/499026 Piešťany Trnavský
III/1262 III/499027 Piešťany Trnavský
III/1263 III/499031 Piešťany Trnavský
III/1264 III/499045 Piešťany Trnavský
III/1265 III/504017 Piešťany Trnavský
III/1266 III/504018 Piešťany Trnavský
III/1267 III/504019 Piešťany Trnavský
III/1268 III/504026 Piešťany Trnavský
III/1269 III/507014 Piešťany Trnavský
III/1270 III/507078 Piešťany Trnavský
III/1275 III/051023 Trnava Trnavský
III/1276 III/051024 Trnava Trnavský
III/1277 III/051027 Trnava Trnavský
III/1278 III/051029 Trnava Trnavský
III/1279 III/051031 Trnava Trnavský
III/1280 III/051032 Trnava Trnavský
III/1281 III/061012 Trnava Trnavský
III/1282 III/061013 Trnava Trnavský
III/1283 III/061014 Trnava Trnavský
III/1284 III/061015 Trnava Trnavský
III/1285 III/061016 Trnava Trnavský
III/1286 III/061017 Trnava Trnavský
III/1287 III/061018 Trnava Trnavský
III/1288 III/061069 Trnava Trnavský
III/1289 III/061070 Trnava Trnavský
III/1290 III/502011 Trnava Trnavský
III/1291 III/502013 Trnava Trnavský
III/1292 III/502016 Trnava Trnavský
III/1293 III/504004 Trnava Trnavský
III/1294 III/504005 Trnava Trnavský
III/1295 III/504006 Trnava Trnavský
III/1296 III/504007 Trnava Trnavský
III/1297 III/504008 Trnava Trnavský
III/1298 III/504009 Trnava Trnavský
III/1299 III/504010 Trnava Trnavský
III/1300 III/504012 Trnava Trnavský
III/1301 III/504013 Trnava Trnavský
III/1302 III/504014 Trnava Trnavský
III/1303 III/504028 Trnava Trnavský
III/1304 III/513006 Trnava Trnavský
III/1310 III/061019 Hlohovec Trnavský
III/1311 III/504015 Hlohovec Trnavský
III/1312 III/504016 Hlohovec Trnavský
III/1313 III/507006 Hlohovec Trnavský
III/1314 III/507007 Hlohovec Trnavský
III/1315 III/507009 Hlohovec Trnavský
III/1316 III/507010 Hlohovec Trnavský
III/1317 III/507011 Hlohovec Trnavský
III/1318 III/513001 Hlohovec Trnavský
III/1319 III/513002 Hlohovec Trnavský
III/1320 III/513004 Hlohovec Trnavský
III/1321 III/513005 Hlohovec Trnavský
III/1322 III/513008 Hlohovec Trnavský
III/1323 III/513009 Hlohovec Trnavský
III/1324 III/513029 Hlohovec Trnavský
III/1325 III/514002 Hlohovec Trnavský
III/1326 III/514003 Hlohovec Trnavský
III/1330 III/051007 Galanta Trnavský
III/1331 III/051028 Galanta Trnavský
III/1332 III/051080 Galanta Trnavský
III/1333 III/062002 Galanta Trnavský
III/1334 III/062004 Galanta Trnavský
III/1335 III/062005 Galanta Trnavský
III/1336 III/062007 Galanta Trnavský
III/1337 III/062008 Galanta Trnavský
III/1338 III/062011 Galanta Trnavský
III/1339 III/075002 Galanta Trnavský
III/1340 III/507004 Galanta Trnavský
III/1341 III/507005 Galanta Trnavský
III/1342 III/508001 Galanta Trnavský
III/1343 III/508002 Galanta Trnavský
III/1344 III/508003 Galanta Trnavský
III/1345 III/508004 Galanta Trnavský
III/1346 III/508009 Galanta Trnavský
III/1347 III/513007 Galanta Trnavský
III/1348 III/561002 Galanta Trnavský
III/1349 III/561003 Galanta Trnavský
III/1350 III/561004 Galanta Trnavský
III/1351 III/561005 Galanta Trnavský
III/1352 III/561007 Galanta Trnavský
III/1353 III/561010 Galanta Trnavský
III/1354 III/561011 Galanta Trnavský
III/1355 III/572006 Galanta Trnavský
III/1356 III/572007 Galanta Trnavský
III/1365 III/075003 Šaľa Nitriansky
III/1366 III/508005 Šaľa Nitriansky
III/1367 III/508007 Šaľa Nitriansky
III/1368 III/508011 Šaľa Nitriansky
III/1369 III/508044 Šaľa Nitriansky
III/1370 III/573001 Šaľa Nitriansky
III/1371 III/573008 Šaľa Nitriansky
III/1375 III/063008 Dunajská Streda Trnavský
III/1376 III/063009 Dunajská Streda Trnavský
III/1377 III/063011 Dunajská Streda Trnavský
III/1378 III/063012 Dunajská Streda Trnavský
III/1379 III/063013 Dunajská Streda Trnavský
III/1380 III/063014 Dunajská Streda Trnavský
III/1381 III/063015 Dunajská Streda Trnavský
III/1382 III/063016 Dunajská Streda Trnavský
III/1383 III/063017 Dunajská Streda Trnavský
III/1384 III/063018 Dunajská Streda Trnavský
III/1385 III/063019 Dunajská Streda Trnavský
III/1386 III/063020 Dunajská Streda Trnavský
III/1387 III/063021 Dunajská Streda Trnavský
III/1388 III/063022 Dunajská Streda Trnavský
III/1389 III/063023 Dunajská Streda Trnavský
III/1390 III/063024 Dunajská Streda Trnavský
III/1391 III/063025 Dunajská Streda Trnavský
III/1392 III/063026 Dunajská Streda Trnavský
III/1393 III/063027 Dunajská Streda Trnavský
III/1394 III/063028 Dunajská Streda Trnavský
III/1395 III/063029 Dunajská Streda Trnavský
III/1396 III/063030 Dunajská Streda Trnavský
III/1397 III/063032 Dunajská Streda Trnavský
III/1398 III/063034 Dunajská Streda Trnavský
III/1399 III/063035 Dunajská Streda Trnavský
III/1400 III/063036 Dunajská Streda Trnavský
III/1401 III/063038 Dunajská Streda Trnavský
III/1402 III/063039 Dunajská Streda Trnavský
III/1403 III/063041 Dunajská Streda Trnavský
III/1404 III/063042 Dunajská Streda Trnavský
III/1405 III/063043 Dunajská Streda Trnavský
III/1406 III/063061 Dunajská Streda Trnavský
III/1407 III/063062 Dunajská Streda Trnavský
III/1408 III/503001 Dunajská Streda Trnavský
III/1409 III/503002 Dunajská Streda Trnavský
III/1410 III/503003 Dunajská Streda Trnavský
III/1411 III/503004 Dunajská Streda Trnavský
III/1412 III/503008 Dunajská Streda Trnavský
III/1413 III/503018 Dunajská Streda Trnavský
III/1414 III/506001 Dunajská Streda Trnavský
III/1415 III/506002 Dunajská Streda Trnavský
III/1416 III/506003 Dunajská Streda Trnavský
III/1417 III/506004 Dunajská Streda Trnavský
III/1418 III/506005 Dunajská Streda Trnavský
III/1419 III/506006 Dunajská Streda Trnavský
III/1420 III/506007 Dunajská Streda Trnavský
III/1421 III/506008 Dunajská Streda Trnavský
III/1422 III/506009 Dunajská Streda Trnavský
III/1423 III/506010 Dunajská Streda Trnavský
III/1424 III/507001 Dunajská Streda Trnavský
III/1425 III/507002 Dunajská Streda Trnavský
III/1426 III/507003 Dunajská Streda Trnavský
III/1427 III/507060 Dunajská Streda Trnavský
III/1428 III/561009 Dunajská Streda Trnavský
III/1429 III/572005 Dunajská Streda Trnavský
III/1430 III/572008 Dunajská Streda Trnavský
III/1431 III/572009 Dunajská Streda Trnavský
III/1432 III/572010 Dunajská Streda Trnavský
III/1433 III/572011 Dunajská Streda Trnavský
III/1434 III/572012 Dunajská Streda Trnavský
III/1435 III/572015 Dunajská Streda Trnavský
III/1436 III/572016 Dunajská Streda Trnavský
III/1437 III/572017 Dunajská Streda Trnavský
III/1438 III/572018 Dunajská Streda Trnavský
III/1450 III/063031 Komárno Nitriansky
III/1451 III/063040 Komárno Nitriansky
III/1452 III/063044 Komárno Nitriansky
III/1453 III/063045 Komárno Nitriansky
III/1454 III/063046 Komárno Nitriansky
III/1455 III/063047 Komárno Nitriansky
III/1456 III/063048 Komárno Nitriansky
III/1457 III/063050 Komárno Nitriansky
III/1458 III/063052 Komárno Nitriansky
III/1459 III/063053 Komárno Nitriansky
III/1460 III/063054 Komárno Nitriansky
III/1461 III/063057 Komárno Nitriansky
III/1462 III/063058 Komárno Nitriansky
III/1463 III/064001 Komárno Nitriansky
III/1464 III/064003 Komárno Nitriansky
III/1465 III/064004 Komárno Nitriansky
III/1466 III/064005 Komárno Nitriansky
III/1467 III/064007 Komárno Nitriansky
III/1468 III/064008 Komárno Nitriansky
III/1469 III/064009 Komárno Nitriansky
III/1470 III/064010 Komárno Nitriansky
III/1471 III/064011 Komárno Nitriansky
III/1472 III/064012 Komárno Nitriansky
III/1473 III/064078 Komárno Nitriansky
III/1474 III/064098 Komárno Nitriansky
III/1475 III/509009 Komárno Nitriansky
III/1476 III/509011 Komárno Nitriansky
III/1477 III/563002 Komárno Nitriansky
III/1478 III/573007 Komárno Nitriansky
III/1490 III/051047 Nové Zámky Nitriansky
III/1491 III/064013 Nové Zámky Nitriansky
III/1492 III/064014 Nové Zámky Nitriansky
III/1493 III/064015 Nové Zámky Nitriansky
III/1494 III/064019 Nové Zámky Nitriansky
III/1495 III/064020 Nové Zámky Nitriansky
III/1496 III/064021 Nové Zámky Nitriansky
III/1497 III/064022 Nové Zámky Nitriansky
III/1498 III/064023 Nové Zámky Nitriansky
III/1499 III/064024 Nové Zámky Nitriansky
III/1500 III/064025 Nové Zámky Nitriansky
III/1501 III/064026 Nové Zámky Nitriansky
III/1502 III/064027 Nové Zámky Nitriansky
III/1503 III/508015 Nové Zámky Nitriansky
III/1504 III/508016 Nové Zámky Nitriansky
III/1505 III/508053 Nové Zámky Nitriansky
III/1506 III/509002 Nové Zámky Nitriansky
III/1507 III/509005 Nové Zámky Nitriansky
III/1508 III/509006 Nové Zámky Nitriansky
III/1509 III/509008 Nové Zámky Nitriansky
III/1510 III/509015 Nové Zámky Nitriansky
III/1511 III/509016 Nové Zámky Nitriansky
III/1512 III/509017 Nové Zámky Nitriansky
III/1513 III/509018 Nové Zámky Nitriansky
III/1514 III/510001 Nové Zámky Nitriansky
III/1515 III/510003 Nové Zámky Nitriansky
III/1516 III/510004 Nové Zámky Nitriansky
III/1517 III/510005 Nové Zámky Nitriansky
III/1518 III/510006 Nové Zámky Nitriansky
III/1519 III/510009 Nové Zámky Nitriansky
III/1520 III/510010 Nové Zámky Nitriansky
III/1521 III/510011 Nové Zámky Nitriansky
III/1522 III/510012 Nové Zámky Nitriansky
III/1523 III/510029 Nové Zámky Nitriansky
III/1524 III/510030 Nové Zámky Nitriansky
III/1525 III/563001 Nové Zámky Nitriansky
III/1526 III/580001 Nové Zámky Nitriansky
III/1527 III/580002 Nové Zámky Nitriansky
III/1528 III/580003 Nové Zámky Nitriansky
III/1529 III/580004 Nové Zámky Nitriansky
III/1530 III/580005 Nové Zámky Nitriansky
III/1540 III/051050 Levice Nitriansky
III/1541 III/051051 Levice Nitriansky
III/1542 III/051052 Levice Nitriansky
III/1543 III/051053 Levice Nitriansky
III/1544 III/051054 Levice Nitriansky
III/1545 III/051056 Levice Nitriansky
III/1546 III/051057 Levice Nitriansky
III/1547 III/051059 Levice Nitriansky
III/1548 III/051060 Levice Nitriansky
III/1549 III/051061 Levice Nitriansky
III/1550 III/051062 Levice Nitriansky
III/1551 III/051066 Levice Nitriansky
III/1552 III/051067 Levice Nitriansky
III/1553 III/051075 Levice Nitriansky
III/1554 III/064006 Levice Nitriansky
III/1555 III/064018 Levice Nitriansky
III/1556 III/066001 Levice Nitriansky
III/1557 III/066003 Levice Nitriansky
III/1558 III/066069 Levice Nitriansky
III/1559 III/508017 Levice Nitriansky
III/1560 III/508018 Levice Nitriansky
III/1561 III/508019 Levice Nitriansky
III/1562 III/508020 Levice Nitriansky
III/1563 III/509012 Levice Nitriansky
III/1564 III/509019 Levice Nitriansky
III/1565 III/509020 Levice Nitriansky
III/1566 III/510007 Levice Nitriansky
III/1567 III/510008 Levice Nitriansky
III/1568 III/510013 Levice Nitriansky
III/1569 III/510014 Levice Nitriansky
III/1570 III/510015 Levice Nitriansky
III/1571 III/510016 Levice Nitriansky
III/1572 III/510017 Levice Nitriansky
III/1573 III/510018 Levice Nitriansky
III/1574 III/510019 Levice Nitriansky
III/1575 III/510020 Levice Nitriansky
III/1576 III/510021 Levice Nitriansky
III/1577 III/510022 Levice Nitriansky
III/1578 III/510023 Levice Nitriansky
III/1579 III/510024 Levice Nitriansky
III/1580 III/510025 Levice Nitriansky
III/1581 III/510026 Levice Nitriansky
III/1582 III/510028 Levice Nitriansky
III/1583 III/510031 Levice Nitriansky
III/1584 III/510033 Levice Nitriansky
III/1585 III/510041 Levice Nitriansky
III/1586 III/511014 Levice Nitriansky
III/1587 III/524001 Levice Nitriansky
III/1588 III/524002 Levice Nitriansky
III/1589 III/527011 Levice Nitriansky
III/1590 III/564001 Levice Nitriansky
III/1591 III/564002 Levice Nitriansky
III/1592 III/564003 Levice Nitriansky
III/1593 III/564004 Levice Nitriansky
III/1594 III/564005 Levice Nitriansky
III/1595 III/564006 Levice Nitriansky
III/1596 III/564007 Levice Nitriansky
III/1597 III/580006 Levice Nitriansky
III/1598 III/580008 Levice Nitriansky
III/1610 III/064037 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1611 III/064038 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1612 III/064039 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1613 III/064040 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1614 III/064041 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1615 III/064043 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1616 III/064083 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1617 III/064084 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1618 III/065002 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1619 III/065006 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1620 III/511002 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1621 III/511003 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1622 III/511004 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1623 III/511005 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1624 III/511008 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1625 III/511009 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1626 III/511010 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1627 III/511011 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1628 III/511012 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1629 III/511013 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1630 III/511016 Zlaté Moravce Nitriansky
III/1640 III/051036 Nitra Nitriansky
III/1641 III/051037 Nitra Nitriansky
III/1642 III/051038 Nitra Nitriansky
III/1643 III/051039 Nitra Nitriansky
III/1644 III/051040 Nitra Nitriansky
III/1645 III/051041 Nitra Nitriansky
III/1646 III/051042 Nitra Nitriansky
III/1647 III/051043 Nitra Nitriansky
III/1648 III/051044 Nitra Nitriansky
III/1649 III/051045 Nitra Nitriansky
III/1650 III/051046 Nitra Nitriansky
III/1651 III/051048 Nitra Nitriansky
III/1652 III/051049 Nitra Nitriansky
III/1653 III/051074 Nitra Nitriansky
III/1654 III/051077 Nitra Nitriansky
III/1655 III/051079 Nitra Nitriansky
III/1656 III/064016 Nitra Nitriansky
III/1657 III/064017 Nitra Nitriansky
III/1658 III/064028 Nitra Nitriansky
III/1659 III/064029 Nitra Nitriansky
III/1660 III/064030 Nitra Nitriansky
III/1661 III/064033 Nitra Nitriansky
III/1662 III/064034 Nitra Nitriansky
III/1663 III/064035 Nitra Nitriansky
III/1664 III/064044 Nitra Nitriansky
III/1665 III/064045 Nitra Nitriansky
III/1666 III/064046 Nitra Nitriansky
III/1667 III/064081 Nitra Nitriansky
III/1668 III/065001 Nitra Nitriansky
III/1669 III/065003 Nitra Nitriansky
III/1670 III/065004 Nitra Nitriansky
III/1671 III/065005 Nitra Nitriansky
III/1672 III/065060 Nitra Nitriansky
III/1673 III/511018 Nitra Nitriansky
III/1674 III/513011 Nitra Nitriansky
III/1675 III/513012 Nitra Nitriansky
III/1676 III/513014 Nitra Nitriansky
III/1677 III/513015 Nitra Nitriansky
III/1678 III/513016 Nitra Nitriansky
III/1679 III/513017 Nitra Nitriansky
III/1680 III/513018 Nitra Nitriansky
III/1681 III/513023 Nitra Nitriansky
III/1682 III/513024 Nitra Nitriansky
III/1683 III/513025 Nitra Nitriansky
III/1684 III/513027 Nitra Nitriansky
III/1685 III/513028 Nitra Nitriansky
III/1686 III/514004 Nitra Nitriansky
III/1687 III/562001 Nitra Nitriansky
III/1688 III/562002 Nitra Nitriansky
III/1689 III/562003 Nitra Nitriansky
III/1690 III/562004 Nitra Nitriansky
III/1700 III/064042 Topoľčany Nitriansky
III/1701 III/064047 Topoľčany Nitriansky
III/1702 III/064048 Topoľčany Nitriansky
III/1703 III/064052 Topoľčany Nitriansky
III/1704 III/064053 Topoľčany Nitriansky
III/1705 III/064054 Topoľčany Nitriansky
III/1706 III/064055 Topoľčany Nitriansky
III/1707 III/064056 Topoľčany Nitriansky
III/1708 III/064057 Topoľčany Nitriansky
III/1709 III/064058 Topoľčany Nitriansky
III/1710 III/064059 Topoľčany Nitriansky
III/1711 III/064060 Topoľčany Nitriansky
III/1712 III/064061 Topoľčany Nitriansky
III/1713 III/064087 Topoľčany Nitriansky
III/1714 III/064088 Topoľčany Nitriansky
III/1715 III/064089 Topoľčany Nitriansky
III/1716 III/064090 Topoľčany Nitriansky
III/1717 III/064099 Topoľčany Nitriansky
III/1718 III/499033 Topoľčany Nitriansky
III/1719 III/499034 Topoľčany Nitriansky
III/1720 III/499035 Topoľčany Nitriansky
III/1721 III/499036 Topoľčany Nitriansky
III/1722 III/499037 Topoľčany Nitriansky
III/1723 III/499038 Topoľčany Nitriansky
III/1724 III/499039 Topoľčany Nitriansky
III/1725 III/499040 Topoľčany Nitriansky
III/1726 III/499041 Topoľčany Nitriansky
III/1727 III/499043 Topoľčany Nitriansky
III/1728 III/499044 Topoľčany Nitriansky
III/1729 III/499052 Topoľčany Nitriansky
III/1730 III/507012 Topoľčany Nitriansky
III/1731 III/507013 Topoľčany Nitriansky
III/1732 III/513020 Topoľčany Nitriansky
III/1733 III/513021 Topoľčany Nitriansky
III/1734 III/513022 Topoľčany Nitriansky
III/1735 III/514005 Topoľčany Nitriansky
III/1736 III/514006 Topoľčany Nitriansky
III/1737 III/514007 Topoľčany Nitriansky
III/1745 III/050047 Partizánske Trenčiansky
III/1746 III/050052 Partizánske Trenčiansky
III/1747 III/050055 Partizánske Trenčiansky
III/1748 III/050217 Partizánske Trenčiansky
III/1749 III/050261 Partizánske Trenčiansky
III/1750 III/064049 Partizánske Trenčiansky
III/1751 III/064050 Partizánske Trenčiansky
III/1752 III/064051 Partizánske Trenčiansky
III/1753 III/064062 Partizánske Trenčiansky
III/1754 III/064063 Partizánske Trenčiansky
III/1755 III/064068 Partizánske Trenčiansky
III/1756 III/064069 Partizánske Trenčiansky
III/1757 III/064070 Partizánske Trenčiansky
III/1758 III/064071 Partizánske Trenčiansky
III/1759 III/064072 Partizánske Trenčiansky
III/1760 III/064091 Partizánske Trenčiansky
III/1761 III/064092 Partizánske Trenčiansky
III/1762 III/064093 Partizánske Trenčiansky
III/1763 III/064097 Partizánske Trenčiansky
III/1764 III/511001 Partizánske Trenčiansky
III/1765 III/579001 Partizánske Trenčiansky
III/1770 III/050041 Prievidza Trenčiansky
III/1771 III/050057 Prievidza Trenčiansky
III/1772 III/050058 Prievidza Trenčiansky
III/1773 III/050061 Prievidza Trenčiansky
III/1774 III/050062 Prievidza Trenčiansky
III/1775 III/050063 Prievidza Trenčiansky
III/1776 III/050064 Prievidza Trenčiansky
III/1777 III/050065 Prievidza Trenčiansky
III/1778 III/050066 Prievidza Trenčiansky
III/1779 III/050067 Prievidza Trenčiansky
III/1780 III/050068 Prievidza Trenčiansky
III/1781 III/050069 Prievidza Trenčiansky
III/1782 III/050070 Prievidza Trenčiansky
III/1783 III/050071 Prievidza Trenčiansky
III/1784 III/050246 Prievidza Trenčiansky
III/1785 III/050266 Prievidza Trenčiansky
III/1786 III/061043 Prievidza Trenčiansky
III/1787 III/061044 Prievidza Trenčiansky
III/1788 III/064073 Prievidza Trenčiansky
III/1789 III/064074 Prievidza Trenčiansky
III/1790 III/064075 Prievidza Trenčiansky
III/1791 III/064076 Prievidza Trenčiansky
III/1792 III/064094 Prievidza Trenčiansky
III/1793 III/064095 Prievidza Trenčiansky
III/1794 III/064096 Prievidza Trenčiansky
III/1795 III/512001 Prievidza Trenčiansky
III/1796 III/518019 Prievidza Trenčiansky
III/1797 III/518022 Prievidza Trenčiansky
III/1798 III/518023 Prievidza Trenčiansky
III/1799 III/518024 Prievidza Trenčiansky
III/1800 III/518025 Prievidza Trenčiansky
III/1801 III/518026 Prievidza Trenčiansky
III/1802 III/518028 Prievidza Trenčiansky
III/1803 III/574003 Prievidza Trenčiansky
III/1804 III/574004 Prievidza Trenčiansky
III/1805 III/574005 Prievidza Trenčiansky
III/1806 III/574006 Prievidza Trenčiansky
III/1807 III/574007 Prievidza Trenčiansky
III/1820 III/050027 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1821 III/050028 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1822 III/050033 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1823 III/050034 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1824 III/050035 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1825 III/050036 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1826 III/050037 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1827 III/050038 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1828 III/050039 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1829 III/050040 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1830 III/050042 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1831 III/050043 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1832 III/050044 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1833 III/050045 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1834 III/050046 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1835 III/050048 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1836 III/050049 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1837 III/050050 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1838 III/050051 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1839 III/050053 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1840 III/050054 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1841 III/050056 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1842 III/050059 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1843 III/050147 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1844 III/050255 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1845 III/050260 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1846 III/064064 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1847 III/064065 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1848 III/064066 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1849 III/516005 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1850 III/516006 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
III/1860 III/050025 Trenčín Trenčiansky
III/1861 III/050026 Trenčín Trenčiansky
III/1862 III/050030 Trenčín Trenčiansky
III/1863 III/050032 Trenčín Trenčiansky
III/1864 III/050221 Trenčín Trenčiansky
III/1865 III/050259 Trenčín Trenčiansky
III/1866 III/050264 Trenčín Trenčiansky
III/1867 III/050265 Trenčín Trenčiansky
III/1868 III/050267 Trenčín Trenčiansky
III/1869 III/057053 Trenčín Trenčiansky
III/1870 III/061031 Trenčín Trenčiansky
III/1871 III/061032 Trenčín Trenčiansky
III/1872 III/061034 Trenčín Trenčiansky
III/1873 III/061035 Trenčín Trenčiansky
III/1874 III/061046 Trenčín Trenčiansky
III/1875 III/061074 Trenčín Trenčiansky
III/1876 III/061076 Trenčín Trenčiansky
III/1877 III/507018 Trenčín Trenčiansky
III/1878 III/507019 Trenčín Trenčiansky
III/1879 III/507021 Trenčín Trenčiansky
III/1880 III/507022 Trenčín Trenčiansky
III/1881 III/507023 Trenčín Trenčiansky
III/1882 III/507024 Trenčín Trenčiansky
III/1883 III/507025 Trenčín Trenčiansky
III/1884 III/507026 Trenčín Trenčiansky
III/1885 III/507062 Trenčín Trenčiansky
III/1886 III/507067 Trenčín Trenčiansky
III/1887 III/507068 Trenčín Trenčiansky
III/1888 III/507069 Trenčín Trenčiansky
III/1889 III/507070 Trenčín Trenčiansky
III/1890 III/507071 Trenčín Trenčiansky
III/1891 III/507072 Trenčín Trenčiansky
III/1892 III/507075 Trenčín Trenčiansky
III/1893 III/516001 Trenčín Trenčiansky
III/1894 III/516002 Trenčín Trenčiansky
III/1895 III/516003 Trenčín Trenčiansky
III/1896 III/516004 Trenčín Trenčiansky
III/1910 III/061037 Ilava Trenčiansky
III/1911 III/061039 Ilava Trenčiansky
III/1912 III/061040 Ilava Trenčiansky
III/1913 III/061041 Ilava Trenčiansky
III/1914 III/061042 Ilava Trenčiansky
III/1915 III/061064 Ilava Trenčiansky
III/1916 III/507029 Ilava Trenčiansky
III/1917 III/507030 Ilava Trenčiansky
III/1918 III/507031 Ilava Trenčiansky
III/1919 III/507032 Ilava Trenčiansky
III/1920 III/507034 Ilava Trenčiansky
III/1921 III/507035 Ilava Trenčiansky
III/1922 III/507036 Ilava Trenčiansky
III/1923 III/507039 Ilava Trenčiansky
III/1924 III/507040 Ilava Trenčiansky
III/1925 III/507041 Ilava Trenčiansky
III/1926 III/507059 Ilava Trenčiansky
III/1927 III/507077 Ilava Trenčiansky
III/1928 III/574001 Ilava Trenčiansky
III/1929 III/574002 Ilava Trenčiansky
III/1935 III/049011 Púchov Trenčiansky
III/1936 III/049012 Púchov Trenčiansky
III/1937 III/049013 Púchov Trenčiansky
III/1938 III/049014 Púchov Trenčiansky
III/1939 III/049015 Púchov Trenčiansky
III/1940 III/049016 Púchov Trenčiansky
III/1941 III/049017 Púchov Trenčiansky
III/1942 III/049018 Púchov Trenčiansky
III/1943 III/049019 Púchov Trenčiansky
III/1944 III/061047 Púchov Trenčiansky
III/1945 III/061048 Púchov Trenčiansky
III/1946 III/061049 Púchov Trenčiansky
III/1947 III/061050 Púchov Trenčiansky
III/1948 III/061051 Púchov Trenčiansky
III/1949 III/507042 Púchov Trenčiansky
III/1950 III/507043 Púchov Trenčiansky
III/1951 III/507044 Púchov Trenčiansky
III/1952 III/507045 Púchov Trenčiansky
III/1953 III/507046 Púchov Trenčiansky
III/1960 III/061038 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1961 III/061052 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1962 III/061053 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1963 III/061054 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1964 III/061055 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1965 III/061056 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1966 III/061056A Považská Bystrica Trenčiansky
III/1967 III/061057 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1968 III/061058 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1969 III/061059 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1970 III/061071 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1971 III/061072 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1972 III/061073 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1973 III/507028 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1974 III/507033 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1975 III/507047 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1976 III/507048 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1977 III/507049 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1978 III/507050 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1979 III/507063 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1980 III/507064 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1981 III/507065 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1982 III/507066 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1983 III/517001 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1984 III/517002 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1985 III/517003 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1986 III/517004 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1987 III/517005 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1988 III/517006 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1989 III/517007 Považská Bystrica Trenčiansky
III/1990 III/517010 Považská Bystrica Trenčiansky
III/2000 III/018082 Bytča Žilinský
III/2001 III/018083 Bytča Žilinský
III/2002 III/018084 Bytča Žilinský
III/2003 III/061060 Bytča Žilinský
III/2004 III/061065 Bytča Žilinský
III/2005 III/507051 Bytča Žilinský
III/2006 III/507052 Bytča Žilinský
III/2010 III/011056 Čadca Žilinský
III/2011 III/011057 Čadca Žilinský
III/2012 III/011058 Čadca Žilinský
III/2013 III/011059 Čadca Žilinský
III/2014 III/011060 Čadca Žilinský
III/2015 III/011068 Čadca Žilinský
III/2016 III/011079 Čadca Žilinský
III/2017 III/011087 Čadca Žilinský
III/2018 III/011089 Čadca Žilinský
III/2019 III/018088 Čadca Žilinský
III/2020 III/484022 Čadca Žilinský
III/2021 III/487017 Čadca Žilinský
III/2022 III/487018 Čadca Žilinský
III/2023 III/487019 Čadca Žilinský
III/2024 III/487020 Čadca Žilinský
III/2025 III/487021 Čadca Žilinský
III/2026 III/487022 Čadca Žilinský
III/2027 III/487023 Čadca Žilinský
III/2028 III/487024 Čadca Žilinský
III/2029 III/487025 Čadca Žilinský
III/2030 III/487026 Čadca Žilinský
III/2031 III/487027 Čadca Žilinský
III/2032 III/487028 Čadca Žilinský
III/2033 III/487029 Čadca Žilinský
III/2034 III/487030 Čadca Žilinský
III/2035 III/520001 Čadca Žilinský
III/2036 III/520002 Čadca Žilinský
III/2037 III/520003 Čadca Žilinský
III/2038 III/520026 Čadca Žilinský
III/2039 III/520027 Čadca Žilinský
III/2050 III/011061 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2051 III/011062 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2052 III/011063 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2053 III/011064 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2054 III/011065 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2055 III/011066 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2056 III/011078 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2057 III/011090 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2058 III/507058 Kysucké Nové Mesto Žilinský
III/2070 III/011067 Žilina Žilinský
III/2071 III/011069 Žilina Žilinský
III/2072 III/011070 Žilina Žilinský
III/2073 III/011071 Žilina Žilinský
III/2074 III/011073 Žilina Žilinský
III/2075 III/011074 Žilina Žilinský
III/2076 III/011075 Žilina Žilinský
III/2077 III/011077 Žilina Žilinský
III/2078 III/011080 Žilina Žilinský
III/2079 III/011081 Žilina Žilinský
III/2080 III/011082 Žilina Žilinský
III/2081 III/011088 Žilina Žilinský
III/2082 III/018085 Žilina Žilinský
III/2083 III/018087 Žilina Žilinský
III/2084 III/018089 Žilina Žilinský
III/2085 III/018090 Žilina Žilinský
III/2086 III/018091 Žilina Žilinský
III/2087 III/018160 Žilina Žilinský
III/2088 III/018248 Žilina Žilinský
III/2089 III/018249 Žilina Žilinský
III/2090 III/018261 Žilina Žilinský
III/2091 III/018262 Žilina Žilinský
III/2092 III/507054 Žilina Žilinský
III/2093 III/507055 Žilina Žilinský
III/2094 III/507056 Žilina Žilinský
III/2095 III/507057 Žilina Žilinský
III/2096 III/507061 Žilina Žilinský
III/2097 III/517008 Žilina Žilinský
III/2098 III/517009 Žilina Žilinský
III/2099 III/518001 Žilina Žilinský
III/2100 III/518002 Žilina Žilinský
III/2101 III/518003 Žilina Žilinský
III/2102 III/518005 Žilina Žilinský
III/2103 III/518006 Žilina Žilinský
III/2104 III/518007 Žilina Žilinský
III/2105 III/518009 Žilina Žilinský
III/2106 III/518010 Žilina Žilinský
III/2107 III/518010A Žilina Žilinský
III/2108 III/518011 Žilina Žilinský
III/2109 III/518013 Žilina Žilinský
III/2110 III/518016 Žilina Žilinský
III/2111 III/518017 Žilina Žilinský
III/2112 III/518018 Žilina Žilinský
III/2113 III/518030 Žilina Žilinský
III/2114 III/518031 Žilina Žilinský
III/2115 III/520005 Žilina Žilinský
III/2116 III/520025 Žilina Žilinský
III/2117 III/583002 Žilina Žilinský
III/2130 III/018092 Martin Žilinský
III/2131 III/018093 Martin Žilinský
III/2132 III/018094 Martin Žilinský
III/2133 III/018095 Martin Žilinský
III/2134 III/018096 Martin Žilinský
III/2135 III/018145 Martin Žilinský
III/2136 III/018242 Martin Žilinský
III/2137 III/018254 Martin Žilinský
III/2138 III/018255 Martin Žilinský
III/2139 III/065047 Martin Žilinský
III/2140 III/065048 Martin Žilinský
III/2141 III/065049 Martin Žilinský
III/2142 III/065050 Martin Žilinský
III/2143 III/065051 Martin Žilinský
III/2144 III/065052 Martin Žilinský
III/2145 III/065053 Martin Žilinský
III/2146 III/065054 Martin Žilinský
III/2147 III/065055 Martin Žilinský
III/2148 III/065056 Martin Žilinský
III/2149 III/065057 Martin Žilinský
III/2150 III/065059 Martin Žilinský
III/2151 III/065061 Martin Žilinský
III/2152 III/065063 Martin Žilinský
III/2153 III/065065 Martin Žilinský
III/2154 III/065070 Martin Žilinský
III/2155 III/065071 Martin Žilinský
III/2156 III/518020 Martin Žilinský
III/2157 III/518021 Martin Žilinský
III/2158 III/518029 Martin Žilinský
III/2159 III/519006 Martin Žilinský
III/2160 III/519007 Martin Žilinský
III/2161 III/519008 Martin Žilinský
III/2162 III/519009 Martin Žilinský
III/2163 III/519010 Martin Žilinský
III/2170 III/065032 Turčianske Teplice Žilinský
III/2171 III/065033 Turčianske Teplice Žilinský
III/2172 III/065034 Turčianske Teplice Žilinský
III/2173 III/065035 Turčianske Teplice Žilinský
III/2174 III/065036 Turčianske Teplice Žilinský
III/2175 III/065037 Turčianske Teplice Žilinský
III/2176 III/065038 Turčianske Teplice Žilinský
III/2177 III/065039 Turčianske Teplice Žilinský
III/2178 III/065040 Turčianske Teplice Žilinský
III/2179 III/065041 Turčianske Teplice Žilinský
III/2180 III/065042 Turčianske Teplice Žilinský
III/2181 III/065043 Turčianske Teplice Žilinský
III/2182 III/065044 Turčianske Teplice Žilinský
III/2183 III/065045 Turčianske Teplice Žilinský
III/2184 III/065046 Turčianske Teplice Žilinský
III/2185 III/065062 Turčianske Teplice Žilinský
III/2186 III/065064 Turčianske Teplice Žilinský
III/2187 III/065066 Turčianske Teplice Žilinský
III/2188 III/065067 Turčianske Teplice Žilinský
III/2189 III/065068 Turčianske Teplice Žilinský
III/2190 III/065069 Turčianske Teplice Žilinský
III/2191 III/519001 Turčianske Teplice Žilinský
III/2192 III/519003 Turčianske Teplice Žilinský
III/2193 III/519004 Turčianske Teplice Žilinský
III/2194 III/519005 Turčianske Teplice Žilinský
III/2195 III/577001 Turčianske Teplice Žilinský
III/2210 III/018097 Ružomberok Žilinský
III/2211 III/018098 Ružomberok Žilinský
III/2212 III/018101 Ružomberok Žilinský
III/2213 III/018104 Ružomberok Žilinský
III/2214 III/018105 Ružomberok Žilinský
III/2215 III/018106 Ružomberok Žilinský
III/2216 III/018107 Ružomberok Žilinský
III/2217 III/018108 Ružomberok Žilinský
III/2218 III/018110 Ružomberok Žilinský
III/2219 III/018111 Ružomberok Žilinský
III/2220 III/018117 Ružomberok Žilinský
III/2221 III/018247 Ružomberok Žilinský
III/2222 III/059005 Ružomberok Žilinský
III/2223 III/059007 Ružomberok Žilinský
III/2224 III/059008 Ružomberok Žilinský
III/2225 III/059011 Ružomberok Žilinský
III/2226 III/059012 Ružomberok Žilinský
III/2227 III/059014 Ružomberok Žilinský
III/2228 III/059015 Ružomberok Žilinský
III/2229 III/059016 Ružomberok Žilinský
III/2240 III/011076 Dolný Kubín Žilinský
III/2241 III/011083 Dolný Kubín Žilinský
III/2242 III/011084 Dolný Kubín Žilinský
III/2243 III/011085 Dolný Kubín Žilinský
III/2244 III/011086 Dolný Kubín Žilinský
III/2245 III/018125 Dolný Kubín Žilinský
III/2246 III/059006 Dolný Kubín Žilinský
III/2247 III/059017 Dolný Kubín Žilinský
III/2248 III/059018 Dolný Kubín Žilinský
III/2249 III/059020 Dolný Kubín Žilinský
III/2250 III/059021 Dolný Kubín Žilinský
III/2251 III/059022 Dolný Kubín Žilinský
III/2252 III/059023 Dolný Kubín Žilinský
III/2253 III/059024 Dolný Kubín Žilinský
III/2254 III/059025 Dolný Kubín Žilinský
III/2255 III/059027 Dolný Kubín Žilinský
III/2256 III/070001 Dolný Kubín Žilinský
III/2257 III/070002 Dolný Kubín Žilinský
III/2258 III/070003 Dolný Kubín Žilinský
III/2259 III/070004 Dolný Kubín Žilinský
III/2260 III/070005 Dolný Kubín Žilinský
III/2261 III/070006 Dolný Kubín Žilinský
III/2262 III/070007 Dolný Kubín Žilinský
III/2263 III/070008 Dolný Kubín Žilinský
III/2264 III/583001 Dolný Kubín Žilinský
III/2270 III/520006 Námestovo Žilinský
III/2271 III/520007 Námestovo Žilinský
III/2272 III/520008 Námestovo Žilinský
III/2273 III/520009 Námestovo Žilinský
III/2274 III/520010 Námestovo Žilinský
III/2275 III/520011 Námestovo Žilinský
III/2276 III/520013 Námestovo Žilinský
III/2277 III/520014 Námestovo Žilinský
III/2278 III/520015 Námestovo Žilinský
III/2279 III/520016 Námestovo Žilinský
III/2280 III/520021 Námestovo Žilinský
III/2281 III/520022 Námestovo Žilinský
III/2282 III/520023 Námestovo Žilinský
III/2283 III/521001 Námestovo Žilinský
III/2284 III/521002 Námestovo Žilinský
III/2285 III/521003 Námestovo Žilinský
III/2286 III/521004 Námestovo Žilinský
III/2300 III/059026 Tvrdošín Žilinský
III/2301 III/059028 Tvrdošín Žilinský
III/2302 III/059038 Tvrdošín Žilinský
III/2303 III/059039 Tvrdošín Žilinský
III/2304 III/059040 Tvrdošín Žilinský
III/2305 III/059041 Tvrdošín Žilinský
III/2306 III/059042 Tvrdošín Žilinský
III/2307 III/059043 Tvrdošín Žilinský
III/2308 III/059044 Tvrdošín Žilinský
III/2309 III/520017 Tvrdošín Žilinský
III/2310 III/520018 Tvrdošín Žilinský
III/2311 III/520019 Tvrdošín Žilinský
III/2312 III/520019A Tvrdošín Žilinský
III/2320 III/018113 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2321 III/018114 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2322 III/018115 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2323 III/018116 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2324 III/018118 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2325 III/018119 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2326 III/018120 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2327 III/018121 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2328 III/018122 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2329 III/018123 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2330 III/018124 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2331 III/018127 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2332 III/018128 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2333 III/018130 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2334 III/018131 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2335 III/018132 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2336 III/018133 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2337 III/018134 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2338 III/018135 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2339 III/018136 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2340 III/018137 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2341 III/018140 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2342 III/018141 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2343 III/018142 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2344 III/018143 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2345 III/018153 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2346 III/018244 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2347 III/059029 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2348 III/059030 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2349 III/059031 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2350 III/059032 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2351 III/059033 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2352 III/059034 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2353 III/059035 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2354 III/059036 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2355 III/059037 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2356 III/072001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2357 III/072002 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2358 III/537001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2359 III/537002 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2360 III/537005 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2361 III/537009 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2362 III/584001 Liptovský Mikuláš Žilinský
III/2370 III/066047 Brezno Banskobystrický
III/2371 III/066048 Brezno Banskobystrický
III/2372 III/066049 Brezno Banskobystrický
III/2373 III/066050 Brezno Banskobystrický
III/2374 III/066052 Brezno Banskobystrický
III/2375 III/066053 Brezno Banskobystrický
III/2376 III/066054 Brezno Banskobystrický
III/2377 III/066055 Brezno Banskobystrický
III/2378 III/066056 Brezno Banskobystrický
III/2379 III/066057 Brezno Banskobystrický
III/2380 III/066058 Brezno Banskobystrický
III/2381 III/066059 Brezno Banskobystrický
III/2382 III/066060 Brezno Banskobystrický
III/2383 III/066061 Brezno Banskobystrický
III/2384 III/066062 Brezno Banskobystrický
III/2385 III/066063 Brezno Banskobystrický
III/2386 III/066064 Brezno Banskobystrický
III/2387 III/066065 Brezno Banskobystrický
III/2388 III/066066 Brezno Banskobystrický
III/2389 III/066067 Brezno Banskobystrický
III/2390 III/066068 Brezno Banskobystrický
III/2391 III/066073 Brezno Banskobystrický
III/2392 III/066074 Brezno Banskobystrický
III/2393 III/529001 Brezno Banskobystrický
III/2394 III/529002 Brezno Banskobystrický
III/2395 III/529003 Brezno Banskobystrický
III/2396 III/529004 Brezno Banskobystrický
III/2397 III/529005 Brezno Banskobystrický
III/2410 III/059003 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2411 III/059004 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2412 III/059050 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2413 III/066019 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2414 III/066021 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2415 III/066024 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2416 III/066026 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2417 III/066032 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2418 III/066033 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2419 III/066034 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2420 III/066035 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2421 III/066036 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2422 III/066037 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2423 III/066038 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2424 III/066039 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2425 III/066040 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2426 III/066041 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2427 III/066042 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2428 III/066043 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2429 III/066044 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2430 III/066045 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2431 III/066046 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2432 III/066075 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2433 III/578001 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2434 III/578002 Banská Bystrica Banskobystrický
III/2440 III/050085 Zvolen Banskobystrický
III/2441 III/050086 Zvolen Banskobystrický
III/2442 III/050088 Zvolen Banskobystrický
III/2443 III/050089 Zvolen Banskobystrický
III/2444 III/050090 Zvolen Banskobystrický
III/2445 III/050149 Zvolen Banskobystrický
III/2446 III/066012 Zvolen Banskobystrický
III/2447 III/066013 Zvolen Banskobystrický
III/2448 III/066014 Zvolen Banskobystrický
III/2449 III/066015 Zvolen Banskobystrický
III/2450 III/066016 Zvolen Banskobystrický
III/2451 III/066017 Zvolen Banskobystrický
III/2452 III/066022 Zvolen Banskobystrický
III/2453 III/066023 Zvolen Banskobystrický
III/2454 III/066027 Zvolen Banskobystrický
III/2455 III/066028 Zvolen Banskobystrický
III/2456 III/066030 Zvolen Banskobystrický
III/2457 III/066070 Zvolen Banskobystrický
III/2458 III/066071 Zvolen Banskobystrický
III/2459 III/069001 Zvolen Banskobystrický
III/2460 III/069002 Zvolen Banskobystrický
III/2461 III/525007 Zvolen Banskobystrický
III/2462 III/527019 Zvolen Banskobystrický
III/2463 III/527020 Zvolen Banskobystrický
III/2464 III/527022 Zvolen Banskobystrický
III/2465 III/527023 Zvolen Banskobystrický
III/2466 III/527026 Zvolen Banskobystrický
III/2467 III/527027 Zvolen Banskobystrický
III/2480 III/050072 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2481 III/050073 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2482 III/050074 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2483 III/050075 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2484 III/050076 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2485 III/050077 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2486 III/050078 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2487 III/050079 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2488 III/050080 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2489 III/050082 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2490 III/050083 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2491 III/050084 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2492 III/050092 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2493 III/065017 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2494 III/065021 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2495 III/065023 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2496 III/065024 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2497 III/065025 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2498 III/065026 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2499 III/065027 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2500 III/065028 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2501 III/065029 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2502 III/065030 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2503 III/065031 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2504 III/578003 Žiar nad Hronom Banskobystrický
III/2510 III/065007 Žarnovica Banskobystrický
III/2511 III/065008 Žarnovica Banskobystrický
III/2512 III/065009 Žarnovica Banskobystrický
III/2513 III/065010 Žarnovica Banskobystrický
III/2514 III/065011 Žarnovica Banskobystrický
III/2515 III/065011A Žarnovica Banskobystrický
III/2516 III/065012 Žarnovica Banskobystrický
III/2517 III/065013 Žarnovica Banskobystrický
III/2518 III/065014 Žarnovica Banskobystrický
III/2519 III/065016 Žarnovica Banskobystrický
III/2520 III/065019 Žarnovica Banskobystrický
III/2521 III/076001 Žarnovica Banskobystrický
III/2522 III/511006 Žarnovica Banskobystrický
III/2523 III/512002 Žarnovica Banskobystrický
III/2524 III/512003 Žarnovica Banskobystrický
III/2530 III/065018 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2531 III/065020 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2532 III/524003 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2533 III/524004 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2534 III/524005 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2535 III/525002 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2536 III/525003 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2537 III/525004 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2538 III/525005 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2539 III/525006 Banská Štiavnica Banskobystrický
III/2550 III/051022 Krupina Banskobystrický
III/2551 III/051063 Krupina Banskobystrický
III/2552 III/051064 Krupina Banskobystrický
III/2553 III/051065 Krupina Banskobystrický
III/2554 III/066002 Krupina Banskobystrický
III/2555 III/066004 Krupina Banskobystrický
III/2556 III/066005 Krupina Banskobystrický
III/2557 III/066006 Krupina Banskobystrický
III/2558 III/066007 Krupina Banskobystrický
III/2559 III/066008 Krupina Banskobystrický
III/2560 III/066009 Krupina Banskobystrický
III/2561 III/066010 Krupina Banskobystrický
III/2562 III/066011 Krupina Banskobystrický
III/2563 III/066031 Krupina Banskobystrický
III/2564 III/526001 Krupina Banskobystrický
III/2565 III/526002 Krupina Banskobystrický
III/2566 III/526003 Krupina Banskobystrický
III/2567 III/526004 Krupina Banskobystrický
III/2568 III/526005 Krupina Banskobystrický
III/2569 III/526006 Krupina Banskobystrický
III/2570 III/526007 Krupina Banskobystrický
III/2571 III/526008 Krupina Banskobystrický
III/2572 III/526029 Krupina Banskobystrický
III/2573 III/526030 Krupina Banskobystrický
III/2574 III/526031 Krupina Banskobystrický
III/2580 III/050094 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2581 III/050095 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2582 III/508022 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2583 III/508023 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2584 III/508024 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2585 III/508025 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2586 III/508026 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2587 III/508027 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2588 III/508028 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2589 III/508029 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2590 III/508030 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2591 III/508056 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2592 III/527001 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2593 III/527002 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2594 III/527003 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2595 III/527004 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2596 III/527005 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2597 III/527006 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2598 III/527007 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2599 III/527008 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2600 III/527010 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2601 III/527012 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2602 III/527013 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2603 III/527014 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2604 III/527015 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2605 III/527017 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2606 III/527018 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2607 III/527024 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2608 III/527025 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2609 III/565001 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2610 III/565002 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2611 III/565003 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2612 III/565004 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2613 III/565005 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2614 III/565006 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2615 III/565007 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2616 III/565008 Veľký Krtíš Banskobystrický
III/2630 III/050101 Lučenec Banskobystrický
III/2631 III/050102 Lučenec Banskobystrický
III/2632 III/050103 Lučenec Banskobystrický
III/2633 III/050104 Lučenec Banskobystrický
III/2634 III/050105 Lučenec Banskobystrický
III/2635 III/050106 Lučenec Banskobystrický
III/2636 III/050107 Lučenec Banskobystrický
III/2637 III/050108 Lučenec Banskobystrický
III/2638 III/050109 Lučenec Banskobystrický
III/2639 III/050110 Lučenec Banskobystrický
III/2640 III/050111 Lučenec Banskobystrický
III/2641 III/050112 Lučenec Banskobystrický
III/2642 III/050114 Lučenec Banskobystrický
III/2643 III/050141 Lučenec Banskobystrický
III/2644 III/050206 Lučenec Banskobystrický
III/2645 III/050262 Lučenec Banskobystrický
III/2646 III/050268 Lučenec Banskobystrický
III/2647 III/050270 Lučenec Banskobystrický
III/2648 III/071001 Lučenec Banskobystrický
III/2649 III/071002 Lučenec Banskobystrický
III/2650 III/071003 Lučenec Banskobystrický
III/2651 III/071004 Lučenec Banskobystrický
III/2652 III/071005 Lučenec Banskobystrický
III/2653 III/071006 Lučenec Banskobystrický
III/2654 III/071007 Lučenec Banskobystrický
III/2655 III/071008 Lučenec Banskobystrický
III/2656 III/071009 Lučenec Banskobystrický
III/2657 III/071010 Lučenec Banskobystrický
III/2658 III/075001 Lučenec Banskobystrický
III/2659 III/508031 Lučenec Banskobystrický
III/2660 III/508032 Lučenec Banskobystrický
III/2661 III/508033 Lučenec Banskobystrický
III/2662 III/508034 Lučenec Banskobystrický
III/2663 III/508035 Lučenec Banskobystrický
III/2664 III/508036 Lučenec Banskobystrický
III/2665 III/508037 Lučenec Banskobystrický
III/2666 III/508055 Lučenec Banskobystrický
III/2667 III/508057 Lučenec Banskobystrický
III/2668 III/571002 Lučenec Banskobystrický
III/2669 III/571003 Lučenec Banskobystrický
III/2670 III/571004 Lučenec Banskobystrický
III/2671 III/571005 Lučenec Banskobystrický
III/2672 III/571006 Lučenec Banskobystrický
III/2673 III/571011 Lučenec Banskobystrický
III/2674 III/571012 Lučenec Banskobystrický
III/2675 III/571013 Lučenec Banskobystrický
III/2676 III/571014 Lučenec Banskobystrický
III/2677 III/571015 Lučenec Banskobystrický
III/2678 III/571043 Lučenec Banskobystrický
III/2679 III/585001 Lučenec Banskobystrický
III/2690 III/050091 Detva Banskobystrický
III/2691 III/050093 Detva Banskobystrický
III/2692 III/050096 Detva Banskobystrický
III/2693 III/050097 Detva Banskobystrický
III/2694 III/050098 Detva Banskobystrický
III/2695 III/050100 Detva Banskobystrický
III/2696 III/050220 Detva Banskobystrický
III/2697 III/050258 Detva Banskobystrický
III/2698 III/526009 Detva Banskobystrický
III/2710 III/050113 Poltár Banskobystrický
III/2711 III/050116 Poltár Banskobystrický
III/2712 III/050117 Poltár Banskobystrický
III/2713 III/508038 Poltár Banskobystrický
III/2714 III/508045 Poltár Banskobystrický
III/2715 III/508046 Poltár Banskobystrický
III/2716 III/508047 Poltár Banskobystrický
III/2717 III/508048 Poltár Banskobystrický
III/2718 III/508049 Poltár Banskobystrický
III/2719 III/508050 Poltár Banskobystrický
III/2720 III/508051 Poltár Banskobystrický
III/2721 III/508052 Poltár Banskobystrický
III/2722 III/526010 Poltár Banskobystrický
III/2723 III/526011 Poltár Banskobystrický
III/2724 III/526012 Poltár Banskobystrický
III/2725 III/571008 Poltár Banskobystrický
III/2726 III/571009 Poltár Banskobystrický
III/2727 III/571010 Poltár Banskobystrický
III/2740 III/050115 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2741 III/050118 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2742 III/050119 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2743 III/050120 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2744 III/050121 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2745 III/050122 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2746 III/050123 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2747 III/050124 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2748 III/050125 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2749 III/050126 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2750 III/050127 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2751 III/050128 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2752 III/050129 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2753 III/050130 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2754 III/050131 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2755 III/050132 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2756 III/050133 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2757 III/050134 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2758 III/050135 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2759 III/050137 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2760 III/050138 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2761 III/050139 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2762 III/050140 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2763 III/067001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2764 III/067002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2765 III/067003 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2766 III/067004 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2767 III/526013 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2768 III/526014 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2769 III/530001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2770 III/530002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2771 III/531001 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2772 III/531002 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2773 III/531003 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2774 III/531004 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2775 III/531005 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2776 III/531007 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2777 III/531008 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2778 III/531009 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2779 III/531010 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2780 III/531012 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2781 III/531013 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2782 III/531017 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2783 III/571016 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2784 III/571017 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2785 III/571019 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2786 III/571020 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2787 III/571021 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2788 III/571022 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2789 III/571023 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2790 III/571024 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2791 III/571025 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2792 III/571026 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2793 III/571027 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2794 III/571028 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2795 III/571029 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2796 III/571030 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2797 III/571031 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2798 III/571032 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2799 III/571033 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2800 III/571034 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2801 III/571035 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2802 III/571036 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2803 III/571037 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2804 III/571038 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2805 III/571039 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2806 III/571040 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2807 III/571041 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2808 III/571042 Rimavská Sobota Banskobystrický
III/2820 III/050136 Revúca Banskobystrický
III/2821 III/050142 Revúca Banskobystrický
III/2822 III/050143 Revúca Banskobystrický
III/2823 III/526015 Revúca Banskobystrický
III/2824 III/526016 Revúca Banskobystrický
III/2825 III/526017 Revúca Banskobystrický
III/2826 III/526027 Revúca Banskobystrický
III/2827 III/531014 Revúca Banskobystrický
III/2828 III/531015 Revúca Banskobystrický
III/2829 III/531016 Revúca Banskobystrický
III/2830 III/532001 Revúca Banskobystrický
III/2831 III/532002 Revúca Banskobystrický
III/2832 III/532003 Revúca Banskobystrický
III/2833 III/532004 Revúca Banskobystrický
III/2834 III/532005 Revúca Banskobystrický
III/2835 III/532006 Revúca Banskobystrický
III/2836 III/532007 Revúca Banskobystrický
III/2837 III/532008 Revúca Banskobystrický
III/2838 III/532009 Revúca Banskobystrický
III/2839 III/532011 Revúca Banskobystrický
III/2840 III/532012 Revúca Banskobystrický
III/2841 III/532013 Revúca Banskobystrický
III/2842 III/532014 Revúca Banskobystrický
III/2843 III/532015 Revúca Banskobystrický
III/2844 III/532016 Revúca Banskobystrický
III/2845 III/532017 Revúca Banskobystrický
III/2846 III/532018 Revúca Banskobystrický
III/3000 III/050060 Rožňava Košický
III/3001 III/050144 Rožňava Košický
III/3002 III/050145 Rožňava Košický
III/3003 III/050146 Rožňava Košický
III/3004 III/050148 Rožňava Košický
III/3005 III/050150 Rožňava Košický
III/3006 III/050151 Rožňava Košický
III/3007 III/050152 Rožňava Košický
III/3008 III/050153 Rožňava Košický
III/3009 III/050154 Rožňava Košický
III/3010 III/050155 Rožňava Košický
III/3011 III/050156 Rožňava Košický
III/3012 III/050157 Rožňava Košický
III/3013 III/050158 Rožňava Košický
III/3014 III/050159 Rožňava Košický
III/3015 III/050160 Rožňava Košický
III/3016 III/050161 Rožňava Košický
III/3017 III/050162 Rožňava Košický
III/3018 III/050163 Rožňava Košický
III/3019 III/050164 Rožňava Košický
III/3020 III/050165 Rožňava Košický
III/3021 III/050204 Rožňava Košický
III/3022 III/050249 Rožňava Košický
III/3023 III/050250 Rožňava Košický
III/3024 III/050251 Rožňava Košický
III/3025 III/050253 Rožňava Košický
III/3026 III/050257 Rožňava Košický
III/3027 III/067005 Rožňava Košický
III/3028 III/067006 Rožňava Košický
III/3029 III/067008 Rožňava Košický
III/3030 III/067009 Rožňava Košický
III/3031 III/067010 Rožňava Košický
III/3032 III/067011 Rožňava Košický
III/3033 III/067012 Rožňava Košický
III/3034 III/067013 Rožňava Košický
III/3035 III/067014 Rožňava Košický
III/3036 III/067015 Rožňava Košický
III/3037 III/526018 Rožňava Košický
III/3038 III/526019 Rožňava Košický
III/3039 III/526020 Rožňava Košický
III/3040 III/526021 Rožňava Košický
III/3041 III/526022 Rožňava Košický
III/3042 III/526023 Rožňava Košický
III/3043 III/526024 Rožňava Košický
III/3044 III/526025 Rožňava Košický
III/3045 III/526026 Rožňava Košický
III/3046 III/526028 Rožňava Košický
III/3047 III/535001 Rožňava Košický
III/3048 III/535004 Rožňava Košický
III/3060 III/018144 Poprad Prešovský
III/3061 III/018147 Poprad Prešovský
III/3062 III/018148 Poprad Prešovský
III/3063 III/018149 Poprad Prešovský
III/3064 III/018150 Poprad Prešovský
III/3065 III/018152 Poprad Prešovský
III/3066 III/018154 Poprad Prešovský
III/3067 III/018155 Poprad Prešovský
III/3068 III/018156 Poprad Prešovský
III/3069 III/018157 Poprad Prešovský
III/3070 III/018158 Poprad Prešovský
III/3071 III/018159 Poprad Prešovský
III/3072 III/018161 Poprad Prešovský
III/3073 III/018256 Poprad Prešovský
III/3074 III/067016 Poprad Prešovský
III/3075 III/067017 Poprad Prešovský
III/3076 III/067019 Poprad Prešovský
III/3077 III/067028 Poprad Prešovský
III/3078 III/067029 Poprad Prešovský
III/3079 III/534001 Poprad Prešovský
III/3080 III/534003 Poprad Prešovský
III/3081 III/534004 Poprad Prešovský
III/3082 III/534005 Poprad Prešovský
III/3083 III/537007 Poprad Prešovský
III/3090 III/018146 Kežmarok Prešovský
III/3091 III/018162 Kežmarok Prešovský
III/3092 III/018163 Kežmarok Prešovský
III/3093 III/067021 Kežmarok Prešovský
III/3094 III/067022 Kežmarok Prešovský
III/3095 III/067023 Kežmarok Prešovský
III/3096 III/067024 Kežmarok Prešovský
III/3097 III/067025 Kežmarok Prešovský
III/3098 III/067026 Kežmarok Prešovský
III/3099 III/533008 Kežmarok Prešovský
III/3100 III/536019 Kežmarok Prešovský
III/3101 III/537008 Kežmarok Prešovský
III/3102 III/540001 Kežmarok Prešovský
III/3103 III/541001 Kežmarok Prešovský
III/3104 III/541003 Kežmarok Prešovský
III/3105 III/541004 Kežmarok Prešovský
III/3106 III/541005 Kežmarok Prešovský
III/3107 III/541006 Kežmarok Prešovský
III/3108 III/542001 Kežmarok Prešovský
III/3109 III/542002 Kežmarok Prešovský
III/3110 III/542003 Kežmarok Prešovský
III/3111 III/542004 Kežmarok Prešovský
III/3112 III/542005 Kežmarok Prešovský
III/3113 III/543043 Kežmarok Prešovský
III/3120 III/068018 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3121 III/541002 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3122 III/541007 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3123 III/541008 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3124 III/541009 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3125 III/541010 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3126 III/541011 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3127 III/541012 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3128 III/541013 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3129 III/541014 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3130 III/541015 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3131 III/541016 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3132 III/543012 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3133 III/543027 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3134 III/543028 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3135 III/543029 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3136 III/543030 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3137 III/543031 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3138 III/543032 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3139 III/543033 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3140 III/543034 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3141 III/543035 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3142 III/543036 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3143 III/543037 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3144 III/543038 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3145 III/543039 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3146 III/543040 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3147 III/543041 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3148 III/543042 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3149 III/543044 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3150 III/543045 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3151 III/543046 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3152 III/543047 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3153 III/543048 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3154 III/543049 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3155 III/543050 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3156 III/543051 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3157 III/543052 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3158 III/543054 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3159 III/544001 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3160 III/544002 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3161 III/544011 Stará Ľubovňa Prešovský
III/3170 III/018182 Sabinov Prešovský
III/3171 III/533004 Sabinov Prešovský
III/3172 III/533005 Sabinov Prešovský
III/3173 III/533006 Sabinov Prešovský
III/3174 III/543006 Sabinov Prešovský
III/3175 III/543007 Sabinov Prešovský
III/3176 III/543008 Sabinov Prešovský
III/3177 III/543009 Sabinov Prešovský
III/3178 III/543010 Sabinov Prešovský
III/3179 III/543011 Sabinov Prešovský
III/3180 III/543013 Sabinov Prešovský
III/3181 III/543014 Sabinov Prešovský
III/3182 III/543015 Sabinov Prešovský
III/3183 III/543016 Sabinov Prešovský
III/3184 III/543017 Sabinov Prešovský
III/3185 III/543019 Sabinov Prešovský
III/3186 III/543020 Sabinov Prešovský
III/3187 III/543021 Sabinov Prešovský
III/3188 III/543022 Sabinov Prešovský
III/3189 III/543023 Sabinov Prešovský
III/3190 III/543024 Sabinov Prešovský
III/3191 III/543025 Sabinov Prešovský
III/3192 III/543026 Sabinov Prešovský
III/3193 III/543053 Sabinov Prešovský
III/3200 III/018164 Levoča Prešovský
III/3201 III/018165 Levoča Prešovský
III/3202 III/018166 Levoča Prešovský
III/3203 III/018167 Levoča Prešovský
III/3204 III/018168 Levoča Prešovský
III/3205 III/018169 Levoča Prešovský
III/3206 III/018170 Levoča Prešovský
III/3207 III/018171 Levoča Prešovský
III/3208 III/018172 Levoča Prešovský
III/3209 III/018173 Levoča Prešovský
III/3210 III/018174 Levoča Prešovský
III/3211 III/018175 Levoča Prešovský
III/3212 III/018176 Levoča Prešovský
III/3213 III/018177 Levoča Prešovský
III/3214 III/018179 Levoča Prešovský
III/3215 III/018180 Levoča Prešovský
III/3216 III/018181 Levoča Prešovský
III/3217 III/018183 Levoča Prešovský
III/3218 III/018184 Levoča Prešovský
III/3219 III/018185 Levoča Prešovský
III/3220 III/018252 Levoča Prešovský
III/3221 III/018257 Levoča Prešovský
III/3222 III/018258 Levoča Prešovský
III/3223 III/018259 Levoča Prešovský
III/3224 III/018260 Levoča Prešovský
III/3225 III/533003 Levoča Prešovský
III/3226 III/536013 Levoča Prešovský
III/3227 III/536014 Levoča Prešovský
III/3240 III/535006 Spišská Nová Ves Košický
III/3241 III/536001 Spišská Nová Ves Košický
III/3242 III/536003 Spišská Nová Ves Košický
III/3243 III/536004 Spišská Nová Ves Košický
III/3244 III/536005 Spišská Nová Ves Košický
III/3245 III/536007 Spišská Nová Ves Košický
III/3246 III/536008 Spišská Nová Ves Košický
III/3247 III/536009 Spišská Nová Ves Košický
III/3248 III/536010 Spišská Nová Ves Košický
III/3249 III/536011 Spišská Nová Ves Košický
III/3250 III/536012 Spišská Nová Ves Košický
III/3251 III/536016 Spišská Nová Ves Košický
III/3252 III/536017 Spišská Nová Ves Košický
III/3253 III/536018 Spišská Nová Ves Košický
III/3254 III/546019 Spišská Nová Ves Košický
III/3255 III/547015 Spišská Nová Ves Košický
III/3256 III/547016 Spišská Nová Ves Košický
III/3257 III/547017 Spišská Nová Ves Košický
III/3258 III/547018 Spišská Nová Ves Košický
III/3259 III/547019 Spišská Nová Ves Košický
III/3260 III/547020 Spišská Nová Ves Košický
III/3261 III/547021 Spišská Nová Ves Košický
III/3270 III/018187 Gelnica Košický
III/3271 III/546007 Gelnica Košický
III/3272 III/546008 Gelnica Košický
III/3273 III/546010 Gelnica Košický
III/3274 III/546012 Gelnica Košický
III/3275 III/546013 Gelnica Košický
III/3276 III/546015 Gelnica Košický
III/3277 III/546017 Gelnica Košický
III/3278 III/546020 Gelnica Košický
III/3279 III/546022 Gelnica Košický
III/3280 III/547013 Gelnica Košický
III/3281 III/547014 Gelnica Košický
III/3290 III/018223 Košice-okolie Košický
III/3291 III/018226 Košice-okolie Košický
III/3292 III/018227 Košice-okolie Košický
III/3293 III/018228 Košice-okolie Košický
III/3294 III/018229 Košice-okolie Košický
III/3295 III/018230 Košice-okolie Košický
III/3296 III/018231 Košice-okolie Košický
III/3297 III/050166 Košice-okolie Košický
III/3298 III/050167 Košice-okolie Košický
III/3299 III/050168 Košice-okolie Košický
III/3300 III/050169 Košice-okolie Košický
III/3301 III/050170 Košice-okolie Košický
III/3302 III/050171 Košice-okolie Košický
III/3303 III/050172 Košice-okolie Košický
III/3304 III/050173 Košice-okolie Košický
III/3305 III/050174 Košice-okolie Košický
III/3306 III/050175 Košice-okolie Košický
III/3307 III/050176 Košice-okolie Košický
III/3308 III/050177 Košice-okolie Košický
III/3309 III/050178 Košice-okolie Košický
III/3310 III/050179 Košice-okolie Košický
III/3311 III/050180 Košice-okolie Košický
III/3312 III/050181 Košice-okolie Košický
III/3313 III/050182 Košice-okolie Košický
III/3314 III/050183 Košice-okolie Košický
III/3315 III/050185 Košice-okolie Košický
III/3316 III/050186 Košice-okolie Košický
III/3317 III/050188 Košice-okolie Košický
III/3318 III/050189 Košice-okolie Košický
III/3319 III/050194 Košice-okolie Košický
III/3320 III/050195 Košice-okolie Košický
III/3321 III/050197 Košice-okolie Košický
III/3322 III/050198 Košice-okolie Košický
III/3323 III/050199 Košice-okolie Košický
III/3324 III/050200 Košice-okolie Košický
III/3325 III/050201 Košice-okolie Košický
III/3326 III/050202 Košice-okolie Košický
III/3327 III/050205 Košice-okolie Košický
III/3328 III/050207 Košice-okolie Košický
III/3329 III/050238 Košice-okolie Košický
III/3330 III/050248 Košice-okolie Košický
III/3331 III/050252 Košice-okolie Košický
III/3332 III/050254 Košice-okolie Košický
III/3333 III/050263 Košice-okolie Košický
III/3334 III/068007 Košice-okolie Košický
III/3335 III/068008 Košice-okolie Košický
III/3336 III/068009 Košice-okolie Košický
III/3337 III/068016 Košice-okolie Košický
III/3338 III/068017 Košice-okolie Košický
III/3339 III/068019 Košice-okolie Košický
III/3340 III/068022 Košice-okolie Košický
III/3341 III/068023 Košice-okolie Košický
III/3342 III/068024 Košice-okolie Košický
III/3343 III/068025 Košice-okolie Košický
III/3344 III/068026 Košice-okolie Košický
III/3345 III/068027 Košice-okolie Košický
III/3346 III/068028 Košice-okolie Košický
III/3347 III/068030 Košice-okolie Košický
III/3348 III/068031 Košice-okolie Košický
III/3349 III/547004 Košice-okolie Košický
III/3350 III/547005 Košice-okolie Košický
III/3351 III/547006 Košice-okolie Košický
III/3352 III/547007 Košice-okolie Košický
III/3353 III/547008 Košice-okolie Košický
III/3354 III/547009 Košice-okolie Košický
III/3355 III/547010 Košice-okolie Košický
III/3356 III/547011 Košice-okolie Košický
III/3357 III/547012 Košice-okolie Košický
III/3358 III/548002 Košice-okolie Košický
III/3359 III/548003 Košice-okolie Košický
III/3360 III/548004 Košice-okolie Košický
III/3361 III/548005 Košice-okolie Košický
III/3362 III/548006 Košice-okolie Košický
III/3363 III/548007 Košice-okolie Košický
III/3364 III/550001 Košice-okolie Košický
III/3365 III/550002 Košice-okolie Košický
III/3366 III/552002 Košice-okolie Košický
III/3367 III/552003 Košice-okolie Košický
III/3368 III/552004 Košice-okolie Košický
III/3369 III/552005 Košice-okolie Košický
III/3370 III/552006 Košice-okolie Košický
III/3371 III/552008 Košice-okolie Košický
III/3372 III/552009 Košice-okolie Košický
III/3373 III/552010 Košice-okolie Košický
III/3374 III/552011 Košice-okolie Košický
III/3375 III/552012 Košice-okolie Košický
III/3390 III/547002 Košice I Košický
III/3391 III/547003 Košice I Košický
III/3400 III/050184 Košice II Košický
III/3401 III/050187 Košice II Košický
III/3402 III/050190 Košice II Košický
III/3403 III/050192 Košice II Košický
III/3404 III/050193 Košice II Košický
III/3405 III/050256 Košice II Košický
III/3406 III/548001 Košice II Košický
III/3410 III/050196 Košice III Košický
III/3415 III/050191 Košice IV Košický
III/3416 III/068021 Košice IV Košický
III/3420 III/018186 Prešov Prešovský
III/3421 III/018188 Prešov Prešovský
III/3422 III/018189 Prešov Prešovský
III/3423 III/018190 Prešov Prešovský
III/3424 III/018191 Prešov Prešovský
III/3425 III/018192 Prešov Prešovský
III/3426 III/018193 Prešov Prešovský
III/3427 III/018194 Prešov Prešovský
III/3428 III/018195 Prešov Prešovský
III/3429 III/018196 Prešov Prešovský
III/3430 III/018197 Prešov Prešovský
III/3431 III/018200 Prešov Prešovský
III/3432 III/018202 Prešov Prešovský
III/3433 III/018203 Prešov Prešovský
III/3434 III/018204 Prešov Prešovský
III/3435 III/018205 Prešov Prešovský
III/3436 III/018206 Prešov Prešovský
III/3437 III/018253 Prešov Prešovský
III/3438 III/050203 Prešov Prešovský
III/3439 III/068001 Prešov Prešovský
III/3440 III/068002 Prešov Prešovský
III/3441 III/068003 Prešov Prešovský
III/3442 III/068004 Prešov Prešovský
III/3443 III/068005 Prešov Prešovský
III/3444 III/068006 Prešov Prešovský
III/3445 III/068010 Prešov Prešovský
III/3446 III/068011 Prešov Prešovský
III/3447 III/068012 Prešov Prešovský
III/3448 III/068013 Prešov Prešovský
III/3449 III/068014 Prešov Prešovský
III/3450 III/068015 Prešov Prešovský
III/3451 III/543001 Prešov Prešovský
III/3452 III/543002 Prešov Prešovský
III/3453 III/543003 Prešov Prešovský
III/3454 III/543004 Prešov Prešovský
III/3455 III/543005 Prešov Prešovský
III/3456 III/545002 Prešov Prešovský
III/3457 III/545003 Prešov Prešovský
III/3458 III/545004 Prešov Prešovský
III/3459 III/545027 Prešov Prešovský
III/3460 III/546001 Prešov Prešovský
III/3461 III/546002 Prešov Prešovský
III/3462 III/546003 Prešov Prešovský
III/3463 III/546004 Prešov Prešovský
III/3464 III/546005 Prešov Prešovský
III/3465 III/546006 Prešov Prešovský
III/3466 III/576001 Prešov Prešovský
III/3467 III/576002 Prešov Prešovský
III/3480 III/543018 Bardejov Prešovský
III/3481 III/544003 Bardejov Prešovský
III/3482 III/544004 Bardejov Prešovský
III/3483 III/544005 Bardejov Prešovský
III/3484 III/544006 Bardejov Prešovský
III/3485 III/544007 Bardejov Prešovský
III/3486 III/544008 Bardejov Prešovský
III/3487 III/544009 Bardejov Prešovský
III/3488 III/544010 Bardejov Prešovský
III/3489 III/545006 Bardejov Prešovský
III/3490 III/545007 Bardejov Prešovský
III/3491 III/545009 Bardejov Prešovský
III/3492 III/545010 Bardejov Prešovský
III/3493 III/545011 Bardejov Prešovský
III/3494 III/545012 Bardejov Prešovský
III/3495 III/545013 Bardejov Prešovský
III/3496 III/545014 Bardejov Prešovský
III/3497 III/545015 Bardejov Prešovský
III/3498 III/545016 Bardejov Prešovský
III/3499 III/545017 Bardejov Prešovský
III/3500 III/545018 Bardejov Prešovský
III/3501 III/545019 Bardejov Prešovský
III/3502 III/545020 Bardejov Prešovský
III/3503 III/545021 Bardejov Prešovský
III/3504 III/545023 Bardejov Prešovský
III/3505 III/545024 Bardejov Prešovský
III/3506 III/545025 Bardejov Prešovský
III/3507 III/545026 Bardejov Prešovský
III/3508 III/545028 Bardejov Prešovský
III/3509 III/556006 Bardejov Prešovský
III/3510 III/556007 Bardejov Prešovský
III/3511 III/556008 Bardejov Prešovský
III/3512 III/556009 Bardejov Prešovský
III/3513 III/556010 Bardejov Prešovský
III/3514 III/556011 Bardejov Prešovský
III/3515 III/556012 Bardejov Prešovský
III/3516 III/556013 Bardejov Prešovský
III/3517 III/556014 Bardejov Prešovský
III/3518 III/556015 Bardejov Prešovský
III/3519 III/557024 Bardejov Prešovský
III/3520 III/557025 Bardejov Prešovský
III/3521 III/557026 Bardejov Prešovský
III/3522 III/557027 Bardejov Prešovský
III/3523 III/557028 Bardejov Prešovský
III/3530 III/073001 Svidník Prešovský
III/3531 III/545022 Svidník Prešovský
III/3532 III/556004 Svidník Prešovský
III/3533 III/556005 Svidník Prešovský
III/3534 III/556018 Svidník Prešovský
III/3535 III/556019 Svidník Prešovský
III/3536 III/556020 Svidník Prešovský
III/3537 III/556021 Svidník Prešovský
III/3538 III/556022 Svidník Prešovský
III/3539 III/556023 Svidník Prešovský
III/3540 III/556024 Svidník Prešovský
III/3541 III/556025 Svidník Prešovský
III/3542 III/556026 Svidník Prešovský
III/3543 III/556027 Svidník Prešovský
III/3544 III/556028 Svidník Prešovský
III/3545 III/556029 Svidník Prešovský
III/3546 III/556030 Svidník Prešovský
III/3547 III/556031 Svidník Prešovský
III/3548 III/556032 Svidník Prešovský
III/3549 III/557017 Svidník Prešovský
III/3550 III/557018 Svidník Prešovský
III/3551 III/557019 Svidník Prešovský
III/3552 III/557020 Svidník Prešovský
III/3553 III/557021 Svidník Prešovský
III/3554 III/557022 Svidník Prešovský
III/3555 III/557023 Svidník Prešovský
III/3556 III/576003 Svidník Prešovský
III/3557 III/576004 Svidník Prešovský
III/3558 III/576005 Svidník Prešovský
III/3570 III/556016 Stropkov Prešovský
III/3571 III/556017 Stropkov Prešovský
III/3572 III/557005 Stropkov Prešovský
III/3573 III/557006 Stropkov Prešovský
III/3574 III/557007 Stropkov Prešovský
III/3575 III/557008 Stropkov Prešovský
III/3576 III/557009 Stropkov Prešovský
III/3577 III/557010 Stropkov Prešovský
III/3578 III/557011 Stropkov Prešovský
III/3579 III/557012 Stropkov Prešovský
III/3580 III/557013 Stropkov Prešovský
III/3581 III/557014 Stropkov Prešovský
III/3582 III/557015 Stropkov Prešovský
III/3583 III/557016 Stropkov Prešovský
III/3584 III/575001 Stropkov Prešovský
III/3585 III/575002 Stropkov Prešovský
III/3586 III/575003 Stropkov Prešovský
III/3587 III/575004 Stropkov Prešovský
III/3588 III/575005 Stropkov Prešovský
III/3589 III/575006 Stropkov Prešovský
III/3590 III/575008 Stropkov Prešovský
III/3591 III/575009 Stropkov Prešovský
III/3600 III/018208 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3601 III/018209 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3602 III/018210 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3603 III/018211 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3604 III/018212 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3605 III/018213 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3606 III/018214 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3607 III/018215 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3608 III/018216 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3609 III/018217 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3610 III/018218 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3611 III/018219 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3612 III/018220 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3613 III/018221 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3614 III/018222 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3615 III/018224 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3616 III/018232 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3617 III/018233 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3618 III/018234 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3619 III/018235 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3620 III/018236 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3621 III/018237 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3622 III/018243 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3623 III/553001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3624 III/553002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3625 III/553003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3626 III/553004 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3627 III/553005 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3628 III/554011 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3629 III/554012 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3630 III/556001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3631 III/556002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3632 III/556003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3633 III/557001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3634 III/557002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3635 III/557003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3636 III/558001 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3637 III/558002 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3638 III/558003 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3639 III/558004 Vranov nad Topľou Prešovský
III/3650 III/050208 Trebišov Košický
III/3651 III/050209 Trebišov Košický
III/3652 III/050210 Trebišov Košický
III/3653 III/050211 Trebišov Košický
III/3654 III/050211Z Trebišov Košický
III/3655 III/050212 Trebišov Košický
III/3656 III/050213 Trebišov Košický
III/3657 III/050247 Trebišov Košický
III/3658 III/552013 Trebišov Košický
III/3659 III/552014 Trebišov Košický
III/3660 III/552015 Trebišov Košický
III/3661 III/552016 Trebišov Košický
III/3662 III/552017 Trebišov Košický
III/3663 III/552018 Trebišov Košický
III/3664 III/552019 Trebišov Košický
III/3665 III/552020 Trebišov Košický
III/3666 III/552022 Trebišov Košický
III/3667 III/552023 Trebišov Košický
III/3668 III/552023A Trebišov Košický
III/3669 III/552024 Trebišov Košický
III/3670 III/552025 Trebišov Košický
III/3671 III/552044 Trebišov Košický
III/3672 III/552046 Trebišov Košický
III/3673 III/553006 Trebišov Košický
III/3674 III/553007 Trebišov Košický
III/3675 III/553009 Trebišov Košický
III/3676 III/553010 Trebišov Košický
III/3677 III/553011 Trebišov Košický
III/3678 III/553012 Trebišov Košický
III/3679 III/553013 Trebišov Košický
III/3680 III/553014 Trebišov Košický
III/3681 III/553015 Trebišov Košický
III/3682 III/553016 Trebišov Košický
III/3683 III/553017 Trebišov Košický
III/3684 III/553018 Trebišov Košický
III/3685 III/553019 Trebišov Košický
III/3686 III/553020 Trebišov Košický
III/3687 III/553021 Trebišov Košický
III/3688 III/553022 Trebišov Košický
III/3689 III/553023 Trebišov Košický
III/3690 III/553024 Trebišov Košický
III/3691 III/553027 Trebišov Košický
III/3692 III/553028 Trebišov Košický
III/3693 III/553029 Trebišov Košický
III/3694 III/553030 Trebišov Košický
III/3695 III/553031 Trebišov Košický
III/3696 III/553032 Trebišov Košický
III/3697 III/553033 Trebišov Košický
III/3698 III/553034 Trebišov Košický
III/3699 III/553035 Trebišov Košický
III/3700 III/553036 Trebišov Košický
III/3701 III/553037 Trebišov Košický
III/3702 III/553038 Trebišov Košický
III/3703 III/553039 Trebišov Košický
III/3704 III/553040 Trebišov Košický
III/3705 III/553041 Trebišov Košický
III/3706 III/553042 Trebišov Košický
III/3707 III/553043 Trebišov Košický
III/3708 III/553044 Trebišov Košický
III/3709 III/553045 Trebišov Košický
III/3710 III/553047 Trebišov Košický
III/3711 III/553048 Trebišov Košický
III/3712 III/553049 Trebišov Košický
III/3713 III/553050 Trebišov Košický
III/3714 III/553051 Trebišov Košický
III/3715 III/554001 Trebišov Košický
III/3716 III/554002 Trebišov Košický
III/3730 III/018238 Michalovce Košický
III/3731 III/018239 Michalovce Košický
III/3732 III/018240 Michalovce Košický
III/3733 III/018241 Michalovce Košický
III/3734 III/018250 Michalovce Košický
III/3735 III/018251 Michalovce Košický
III/3736 III/050214 Michalovce Košický
III/3737 III/050215 Michalovce Košický
III/3738 III/050216 Michalovce Košický
III/3739 III/050218 Michalovce Košický
III/3740 III/050219 Michalovce Košický
III/3741 III/050222 Michalovce Košický
III/3742 III/050223 Michalovce Košický
III/3743 III/050224 Michalovce Košický
III/3744 III/050229 Michalovce Košický
III/3745 III/050230 Michalovce Košický
III/3746 III/050232 Michalovce Košický
III/3747 III/050233 Michalovce Košický
III/3748 III/050234 Michalovce Košický
III/3749 III/552026 Michalovce Košický
III/3750 III/552027 Michalovce Košický
III/3751 III/552028 Michalovce Košický
III/3752 III/552029 Michalovce Košický
III/3753 III/552030 Michalovce Košický
III/3754 III/552032 Michalovce Košický
III/3755 III/552037 Michalovce Košický
III/3756 III/552039 Michalovce Košický
III/3757 III/552041 Michalovce Košický
III/3758 III/552042 Michalovce Košický
III/3759 III/552043 Michalovce Košický
III/3760 III/552045 Michalovce Košický
III/3761 III/552047 Michalovce Košický
III/3762 III/554003 Michalovce Košický
III/3763 III/554004 Michalovce Košický
III/3764 III/554005 Michalovce Košický
III/3765 III/554006 Michalovce Košický
III/3766 III/554007 Michalovce Košický
III/3767 III/554008 Michalovce Košický
III/3768 III/554009 Michalovce Košický
III/3769 III/554019 Michalovce Košický
III/3770 III/555001 Michalovce Košický
III/3771 III/555002 Michalovce Košický
III/3772 III/555003 Michalovce Košický
III/3773 III/555004 Michalovce Košický
III/3774 III/555005 Michalovce Košický
III/3790 III/050081 Sobrance Košický
III/3791 III/050099 Sobrance Košický
III/3792 III/050225 Sobrance Košický
III/3793 III/050226 Sobrance Košický
III/3794 III/050227 Sobrance Košický
III/3795 III/050228 Sobrance Košický
III/3796 III/050235 Sobrance Košický
III/3797 III/050236 Sobrance Košický
III/3798 III/050237 Sobrance Košický
III/3799 III/050239 Sobrance Košický
III/3800 III/050240 Sobrance Košický
III/3801 III/050241 Sobrance Košický
III/3802 III/050242 Sobrance Košický
III/3803 III/050243 Sobrance Košický
III/3804 III/050244 Sobrance Košický
III/3805 III/050245 Sobrance Košický
III/3806 III/552007 Sobrance Košický
III/3807 III/552033 Sobrance Košický
III/3808 III/552034 Sobrance Košický
III/3809 III/552035 Sobrance Košický
III/3810 III/552036 Sobrance Košický
III/3811 III/566001 Sobrance Košický
III/3812 III/566002 Sobrance Košický
III/3813 III/566003 Sobrance Košický
III/3820 III/554013 Humenné Prešovský
III/3821 III/554014 Humenné Prešovský
III/3822 III/554015 Humenné Prešovský
III/3823 III/554016 Humenné Prešovský
III/3824 III/558005 Humenné Prešovský
III/3825 III/558006 Humenné Prešovský
III/3826 III/558007 Humenné Prešovský
III/3827 III/558008 Humenné Prešovský
III/3828 III/558009 Humenné Prešovský
III/3829 III/558010 Humenné Prešovský
III/3830 III/558011 Humenné Prešovský
III/3831 III/558012 Humenné Prešovský
III/3832 III/558013 Humenné Prešovský
III/3833 III/558014 Humenné Prešovský
III/3834 III/558015 Humenné Prešovský
III/3835 III/558016 Humenné Prešovský
III/3836 III/558017 Humenné Prešovský
III/3837 III/558018 Humenné Prešovský
III/3838 III/559001 Humenné Prešovský
III/3839 III/559002 Humenné Prešovský
III/3840 III/559003 Humenné Prešovský
III/3841 III/559004 Humenné Prešovský
III/3842 III/559005 Humenné Prešovský
III/3843 III/559006 Humenné Prešovský
III/3844 III/559007 Humenné Prešovský
III/3845 III/559008 Humenné Prešovský
III/3846 III/559009 Humenné Prešovský
III/3847 III/559010 Humenné Prešovský
III/3848 III/559011 Humenné Prešovský
III/3849 III/559018 Humenné Prešovský
III/3850 III/559022 Humenné Prešovský
III/3860 III/554017 Medzilaborce Prešovský
III/3861 III/554018 Medzilaborce Prešovský
III/3862 III/559012 Medzilaborce Prešovský
III/3863 III/559013 Medzilaborce Prešovský
III/3864 III/559014 Medzilaborce Prešovský
III/3865 III/559015 Medzilaborce Prešovský
III/3866 III/559016 Medzilaborce Prešovský
III/3867 III/559017 Medzilaborce Prešovský
III/3868 III/559024 Medzilaborce Prešovský
III/3869 III/575007 Medzilaborce Prešovský
III/3880 III/558019 Snina Prešovský
III/3881 III/558020 Snina Prešovský
III/3882 III/558021 Snina Prešovský
III/3883 III/558023 Snina Prešovský
III/3884 III/558025 Snina Prešovský
III/3885 III/558026 Snina Prešovský
III/3886 III/558027 Snina Prešovský
III/3887 III/559019 Snina Prešovský
III/3888 III/559020 Snina Prešovský
III/3889 III/559021 Snina Prešovský
III/3890 III/559025 Snina Prešovský
III/3891 III/560001 Snina Prešovský
III/3892 III/560002 Snina Prešovský
III/3893 III/560004 Snina Prešovský
III/3894 III/560005 Snina Prešovský
III/3895 III/566004 Snina Prešovský
III/3896 III/566005 Snina Prešovský

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy [online]. cdb.sk, [cit. 2015-05-27]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]