Preskočiť na obsah

Slovenská autobusová doprava

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Autobus SAD Prešov v Prahe

Slovenská autobusová doprava alebo v rokoch 1993-1994 v niektorých prípadoch (v jednom prípade do 1999) Slovenská automobilová doprava, resp. SAD (chápané v závislosti od podniku buď ako skratka vyššie uvedených názvov alebo ako ich oficiálna alternatíva alebo priamo ako názov) je názov alebo hlavná súčasť názvu väčšiny podnikov autobusovej medzimestskej (sčasti aj mestskej) dopravy na Slovensku od roku 1993.

Jednotný česko-slovenský národný podnik ČSAD (Československá automobilová doprava) bol vytvorený znárodňovacím zákonom 311/1948 Zb. a vyhláškami 122/1949 Sb. a 124/1949 Zb. k 1. januáru 1949. Zákonom 149/1950 Zb. bol premenovaný na názov Československá štátna automobilová doprava. Pre činnosť na Slovensku mal podnik asymetricky zriadené Oblastné riaditeľstvo v Bratislave. V roku 1952 bol podnik ČSAD rozdelený na dve hlavné správy, českú a slovenskú, a 19 podliehajúcich samostatných krajských podnikov, z toho 6 na Slovensku. So zmenou územného členenia Česko-Slovenska v júni 1960 boli krajské podniky transformované na okresné podniky, no roku 1963 boli znova spojené do krajských podnikov podľa nových krajov. Na Slovensku boli konkrétne vytvorené tieto tri národné podniky:

Tieto boli v roku 1989 transformované na štátne podniky pod názvami:

  • "Československá automobilová doprava, štátny podnik Bratislava",
  • "Československá automobilová doprava, štátny podnik Banská Bystrica",
  • "Československá automobilová doprava, štátny podnik Košice" (do júla 1993 "Československá štátna automobilová doprava, štátny podnik Košice") a
  • "Československá automobilová doprava, štátny podnik" v Dolnom Kubíne, ktorý bol novo vytvorený v roku 1990.

Aj tu bola skratka vždy ČSAD. V roku 1990 pribudli zároveň na Slovensku (zatiaľ marginálne) prví súkromní autobusoví osobní dopravcovia. V roku 1991 bol vytvorený samostatný štátny podnik v Žiline - "Československá automobilová doprava, štátny podnik Žilina".

Od januára 1994 bola od všetkých štátnych podnikov odčlenená nákladná doprava - pozri NAD.

Prvé podniky pod názvom Slovenská automobilová/autobusová doprava vznikli v roku 1993 resp. 1994 premenovaním či transformáciou troch vyššie uvedených dovtedajších štátnych podnikov:

  • "Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Bratislava" (január 1994; pod týmto názvom do januára 1995), dnes Slovak Lines, a.s.
  • "Slovenská autobusová doprava Banská Bystrica, štátny podnik" (jan. 1994; pod týmto názvom do júna 1995), dnes SAD Banská Bystrica, a.s.
  • "Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Košice" (august až dec. 1993) resp. "Slovenská autobusová doprava, štátny podnik, Košice" (od jan. 1994; pod týmto názvom do júla 1995), dnes eurobus, a.s.
  • "Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Žilina" (nov. 1993; pod týmto názvom do nov. 1994), dnes Slovenská autobusová doprava Žilina a.s.
  • "Slovenská automobilová doprava, štátny podnik Dolný Kubín" (1993-1999)

V rokoch 1995 resp. 1996 boli od vyššie uvedených podnikov odštiepené desiatky lokálnych štátnych podnikov so sídlami v rôznych mestách Slovenska, ktoré - spolu s pôvodnými podnikmi v Bratislave B. Bystrici, Košiciach a Žiline) niesli vždy názov Slovenská autobusová doprava + názov sídla. Závod v Skalici sa v roku 1994 (SKAND Skalica) a závod v Starej Ľubovni v roku 1995 (BUS KARPATY spol. s r.o.) skúšobne sprivatizoval.

V roku 1999 boli mnohé zo spomínaných početných štátnych podnikov v rámci prípravy na ich privatizáciu pozlučované do celkovo 17 podnikov. V rokoch 2001 a 2002 nasledovala privatizácia všetkých týchto 17 podnikov. Z nich všetky okrem piatich sa v súčasnosti naďalej volajú Slovenská autobusová doprava alebo SAD; sú to konkrétne:

Bývalé SAD-ky s už zmenenými názvami

[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]