Abov (chránené územie)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Súradnice: 47°52′41″S 18°09′23″V / 47,87805556°S 18,15638889°V / 47.87805556; 18.15638889
Abov
územie európskeho významu
AbovVrchUEVDuny.jpg
severná časť územia
Štát Slovensko Slovensko
Región Nitriansky
Okres Komárno
Obec Hurbanovo
Súradnice 47°52′41″S 18°09′23″V / 47,87805556°S 18,15638889°V / 47.87805556; 18.15638889
Rozloha 0,21123 km² (21 ha)
Správa Dunajské luhy
Kód SKUEV0071
Poloha v rámci Slovenska
Green pog.svg
Poloha v rámci Slovenska
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Green pog.svg
Poloha v rámci Nitrianskeho kraja
Freemap.sk: mapa
Mapový portál GKU: katastrálna mapa
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Abov je územie európskeho významu v správe štátnej ochrany prírody Správa CHKO Dunajské luhy.[1]

Nachádza sa v katastrálnom území mesta Hurbanovo v okrese Komárno v Nitrianskom kraji s rozlohou 21,123 ha s nadmorskou výškou od 111 do 124 m n. m.[2][3] Územie bolo vyhlásené výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1[4] v roku 2004 na rozlohe 8,38 ha, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Územie predstavuje duny vyvtorené viatymi vápnitými pieskami.[2] Má dve časti, väčšiu severná a menšiu južnú časť. Severná časť je súčasťou chráneného vtáčieho územia SKCHVU005 Dolné Považie.[5][6]

V minulosti maď. Aba, Aba Szölö hegy, Abai hegyi szöllő.[5]

Predmet ochrany[upraviť | upraviť zdroj]

Predmetom ochrany sú biotopy:[1]

 • Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
 • Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch

Flóra[upraviť | upraviť zdroj]

Pieskomilná vegetácia obsadzuje na chránenom územi viaceré zóny. Zónu druhov iniciálneho sukcesného štádia v miestach s odkrytým pieskovým povrchom (zosuv, ťažba piesku a rozrušenie vozidlami) obsadzujú druhy ako portulaka zeleninová (Portulaca oleracea), kotvičník zemný (Tribulus terrestris) a stavikrv piesočný (Polygonum arenarium). Najlepšie zachovanú zónu psamofilných druhov nad okrajmi pieskových stien reprezentuje prevažujúca gypsomilka metlinatá (Gypsophila paniculata) spolu s taxónmi ako ruman roľný (Anthemis arvensis), ruman rusínsky (Anthemis ruthenica), piesočnica dúškolistá (Arenaria serpyllifolia), basia vlnokvetá (Bassia laniflora), smlz kroviskový (Calamagrostis epigeios), plošticosemä lesklé (Corispermum nitidum)[3] (chránená ohrozená rastlina, vyskytujúca sa veľmi zriedkavo len na pieskoch Podunajskej nížiny[7]), silenka kuželovitá (Silene conica), syrénia sivá (Syrenia cana), ostropleva strapcovitá (Tragus recemosus), mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias) a indikačnými druhmi ako stoklas strechový (Bromus tectorum), prstnatec obyčajný (Cynodon dactylon) a kostrava pošvatá (Festuca vaginata).[2]

V susedstve starých viníc a záhrad je silné zaburinenie s najnižším výskytom pôvodných pieskomilných druhov. V oblasti vyťaženého piesku je spodná voda relatívne blízko, objavujú sa tu i stromy obľubujúce vlhké miesta ako topoľ (Populus sp.) a vŕba (Salix).[2]

Fauna[upraviť | upraviť zdroj]

Bezstavovce:

Abov je dôležitá entomologická lokalita, zo 175 tu zistených chrobákov (Coleoptera) bolo 7 prvýkrát popísaných na územi Slovenska (Xanthospaera barnevillei, Clambus pilosellus, Carpophilus mutilatus, Cryptophylus intege, Arthrolips piceus, Litargus balteatus, Anthicus bifasiatus)[2], pre 26 druhov rovnokrídlovcov (Orthoptera) predstavuje Abov jedno z pätnástich miest výskytu chráneného koníka stepného (Acrida ungarica)[3][8], vhodnú lokalitu pre významné druhy koníkov: koníka juhovýchodného (Dociostaurus brevicollis), koníka piesočného (Myrmeleotettix antennatus) a koníka belasokrídleho (Sphingonotus caerulans).[2]

Plazy:

Chránené územie poskytuje vhodné prostredie pre jaštericu krátkohlavú (Lacerta agilis), stav ochrany tohoto monitorovaného druhu je 100 % dobrý.[3]

Vtáky: (zoznam druhov národného a európskeho významu)

V pieskových stenách dún hniezdi v kolónii 50 nôr brehuľa obyčajná (Riparia riparia) z nich minimálne v 15. aktívne hniezdia a hniezdne nory 20 párov včelárika zlatého.[9][10]

Z ďatľov tu bolo preukázané hniezdenie ďatľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus).[2]

Zo spevavcov tu tiež hniezdi[10][11][12][2] vzácna ľabtuška poľná (Anthus campestris), trasochvost biely (Motacilla alba), vrabec poľný (Passer montanus), vrabec domový (Passer domesticus), žltochvost domový (Phoenicurus ochruros), strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), stehlík konôpka (Carduelis cannabina), zelienka obyčajná (Carduelis chloris), škorec obyčajný (Sturnus vulgaris), strakoš obyčajný (Lanius collurio), škovránok poľný (Alauda arvensis), pipíška chochlatá (Galerida cristata), slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos), pinka obyčajná (Fringilla coelebs), vrana popolavá (Corvus cornix) a bažant obyčajný (Phasianus colchicus).

V zime[13][14][15][16] tu bol zaznamenaný hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula), stehlík čečetka (Carduelis flammea), sýkorka veľká (Parus major), brhlík obyčajný (Sitta europaea), straka obyčajná (Pica pica), krkavec čierny (Corvus corax), drozd čierny (Turdus merula), drozd čvíkotavý (Turdus pilaris), bažant obyčajný (Phasianus colchicus), z ďatľov žlna zelená (Picus viridis) a ďateľ veľký (Dendrocopos major).

Potravu tu vie nájsť bocian biely (Ciconia ciconia).[11]

Z denných dravých vtákov tu lovia svoju potravu kaňa močiarna (Circus aeruginosus)[10][11], sokol myšiar (Falco tinnunculus)[10], myšiak hôrny (Buteo buteo) a v mimohniezdnom období kaňa sivá (Circus cyaneus)[16].

Cicavce:

V pieskových dunách má svoje nory líška obyčajná (Vulpes vulpes), oblasť obýva srna obyčajná (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europaeus)[2] a podľa stôp lokalitu navštevujú v noci diviaci (Sus scrofa).[17]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ [online]. Štátna ochrana príroda SR sopsr.sk, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g h i Abov [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja HUSK/1101/2.2.1/0133, 2007-2013, [cit. 2018-03-18]. Dostupné online.
 3. a b c d Abov [online]. KIMS - komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody SR, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 4. Výnos MŽP č. 3/2004 - 5.1 [online]. sopsr.sk, 14.júla 2004, [cit. 2017-12-26]. Dostupné online.
 5. a b Open source mapový prehliadač Štátnej ochrany prírody SR [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, rev. 2018-01-09, [cit. 2018-03-01]. Viď Základné mapy, historické mapy. Dostupné online.
 6. Natura 2000 - Sústava chránených území členských krajín EÚ - popis lokality SKCHVU005 Dolné Považie [online]. sopsr.sk, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 7. Pavol Eliáš jun.. CORISPERMUM NITIDUM Kit. ex Schult. – velbloudník lesklý / plošticosemä lesklé [online]. botany.cz, 2007-07-07, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 8. Koník stepný (Acrida ungarida) I-KLUB SLOVENSKÝCH ORTOPTEROLÓGOV [online]. orthoptera.sk, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 9. LÖBBOVA, Denisa. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2013-04-25, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 10. a b c d LENGYEL, Jozef. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2013-06-21, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 11. a b c LENGYEL, Jozef. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2017-04-18, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 12. LENGYEL, Jozef. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2017-04-18, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 13. KÜRTHY, Alexander; BACSA, Kristián; MUDROCHOVÁ, Stanislava. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2018-02-14, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 14. KÜRTHY, Alexander. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2018-02-14, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 15. KÜRTHY, Alexander. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2018-02-15, [cit. 2018-03-02]. Dostupné online.
 16. a b KÜRTHY, Alexander; BACSA, Kristián; MUDROCHOVÁ, Stanislava. databázový systém Aves-Symfony [online]. aves.vtaky.sk, 2018-02-14, [cit. 2018-03-01]. Dostupné online.
 17. KÜRTHY, Alexander; BACSA, Kristián; MUDROCHOVÁ, Stanislava. databázový systém Aves-Symfony - modul monitoring výskytu rýb, obojživelníkov a plazov [online]. aves.vtaky.sk, 2018-02-14, [cit. 2017-11-23]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]