Redaktor:Ivob/články

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Mnou vytvorené, alebo podstatne upravené články (úprava viac ako 50% pôvodného obsahu, menšie úpravy neuvádzam, je ich priveľa):
Články ktoré sú zvýraznené, sú články veľké, alebo tie ktorým som venoval rádovo viac času ako ostatným ...
Väčšina článkov sa venuje technike - výpočtová technika, fyzika a matematika, mechanika, strojárenstvo, elektrotechnika, materiály ...

Rozširujúca karta, Obrazovkový monitor, Monitor LCD, Monitor (displej), Matičná doska, Sieťová karta, Disketová jednotka, Záznamové médium, Radič (počítač), Optická mechanika, Počítačová sieť,Počítačová skriňa, Konektor (elektrotechnika), Počítačový terminál, Požiadavka na prerušenie, Reálny čas, Priamy prístup do pamäte, Vstupné zariadenie, Systémová jednotka, Periférne zariadenie, Kurzor, RJ-45, Spätná kompatibilita, Port (hardvér), Krútená dvojlinka, Kliešte (nástroj), Legacy port, Paket (informatika), Puzdro, Synchronizácia, Disketa, Volatilnosť, Permanentnosť, Semipermanentnosť, Kotúč, Kľúč, Kľúč (náradie), Elektronický kľúč, Biometria, Polygón (počítačová grafika), Vizualizácia, Jednofarebnosť, Vrchol (počítačová grafika), Pasivita, Efekt, Bod, Tlačidlo, Tlačidlo (grafický prvok), Karta, Pár,Zdroj (počítač), Paket (informatika), Textúra (počítačová grafika), Bušel, Multifunkčné zariadenie (počítač), Rozlíšenie, Tlač (počítače), Tepelná trubica, Kľúč (zámok), Preťahovanie lanom (kynológia), Klávesnica, Parameter, Vyvolený číselný rad, Dimenzovanie, Žila (rozlišovacia stránka), Preťahovanie, Tyč, Drôt, Kov, Bovden, American wire gauge, Anodická oxidácia hliníka, Ruda, Banský priemysel, Tvárnenie, Homogénnosť, Forma, Kovanie, Lano, Hrúbka, Kladivo, Secure Digital, Pamäťová karta, SDHC, Varenie, Karta, Lanko (elektrotechnika), Jadro vodiča, Kábel, Drôtené lano, Vodič (elektrotechnika), Duša (rozlišovacia stránka), Tepelné relé, Vonkajšie prostredie, Jadro kábla, Živý vodič, Izolácia (elektrotechnika), Izolácia, Pasívny chladič, Svetlá výška, Bimetal, IMEI, Prúdové spracovanie inštrukcií, IrDA (port), Suchý článok, Rebro (rozlišovacia stránka), Burel, Alkalický článok, Oceľ, Hodinky, Nepokoj, Drahý kov, CPU, Mikrovlnná rúra, Mikrovlnné žiarenie, Šablóna:EMG spektrum, Hrúbka, Infračervené žiarenie, Slivovica, Žiarenie gama, Žiarenie, Ionizujúce žiarenie, Večný dážď, Pamäťová karta, Trackball, Bubon, Cirkev, Super Charge Ion Battery, Laptop, Notebook, Mimobežnosť, Rôznobežnosť, Rovnobežnosť, Kolmosť, Koleno, Elektrický zvonček, Uhol, Krútený kábel, Reproduktor, Reproduktor, Elektroakustický menič, Ozvučnica, Magnetrón, Reproduktorová sústava, Žiarovka, Akustický skrat, Reproduktorová výhybka, Zvuk, Ťahanie (tvárnenie), Profil (výrobok), Hlboké ťahanie, Prierez, Gilotína, Rúra, Rúra (technika), Pretaktovanie, Pour féliciter, Metráž, Konkávna funkcia, Konvexná funkcia, Objem, Osobný počítač, Počítačové reproduktory, Ozvučnica, Vatelín, Izolant, Tepelný izolant, Tepelná vodivosť, Prestup tepla, Vedenie tepla, File Allocation Table, Tepelný vodič, Materiálová konštanta, Peltierov článok, Seebeckov jav, Termoset, Progaming, Profesionál, Zapaľovač (založenie ohňa), Čiara, Joulovo teplo, Termika, Kalorimetria, Tepelná rovnováha, Aibo, Stupnica, One Half, Teplo, Molárna tepelná kapacita, Skupenské teplo, Zložka sústavy, Skupenské teplo topenia, Skupenské teplo tuhnutia, Skupenské teplo varu, Skupenské teplo kondenzácie, Skupenské teplo sublimácie, Merné skupenské teplo topenia, Merné skupenské teplo tuhnutia, Merné skupenské teplo varu, Merné skupenské teplo kondenzácie, Merné skupenské teplo sublimácie, Kalorikum, Iridium (družica), Fázová premena, Tuhnutie, Sublimácia, Topenie, Teplota topenia, Var (fyzika), Vyparovanie, MS-DOS, Olej, Linoleum, Sklenená vata, Kompresor (plyn), Skener, Sklo, Celulóza (organická látka), Buničina (papier), Vakovlk tasmánsky, Kompresia, Elektromotor, Lineárnosť, Komutátor, Uhlík (rozlišovacia stránka), Kefa (elektrotechnika), Siločiara, Termodynamická rovnováha, Izotermický dej, Termodynamický dej, Termodynamická teplota, Univerzálna plynová konštanta, Molárna plynová konštanta, Polytropický dej, Poissonov zákon, Adiabatický dej, Mayerova rovnica, Izobarický dej, Gay-Lussacov zákon, Teplotná rozpínavosť, Izochorický dej, Charlesov zákon, Boyleov-Mariottov zákon, Katarína Knechtová, Klinec, Termodynamika, Azbest, Torr, Šablóna:Jednotky tlaku, Tlak, Hydrostatický tlak


  • hadí úlet, len na občasné odreagovanie sa ...

Užovkovité, Typhlops‎, Rhinotyphlops,‎ Ramphotyphlops‎, Slepáňovité, ‎Slepúšikovité‎, Slepánikovité,‎ Scolecophidia‎, Hady, Hadiarka‎, Užovkovité, Užovka, Natrix, Elaphe, Lamprophis, ‎