Zoznam ulíc a námestí v Martine

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je zoznam ulíc a námestí v Martine. Ostatné pomenovanie ulíc v Martine sa uskutočnilo 18. decembra 2017, kedy bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 118 o určení názvu ulíc na území mesta Martin, ktorým sa pomenovali ulice v lokalitách Priekopa, Stred a Tomčany.[1] Ostatné premenovanie existujúcich ulíc prebehlo v roku 2004 a týkalo sa premenovania ulíc v mestských častiach Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, Podháj-Stráne a Stred.[2]

Ulice[upraviť | upraviť kód]

Ulica[3] Pomenovaná po Predchádzajúci názov / názvy Mestská časť (Lokalita)
29. augusta 29. august Stred (Centrum)
A. Kmeťa Andrej Kmeť Engelsova a
Muzeálna ul. (do 30.6.1991)[4]
Stred (Centrum)
A. Mamateja Albert Pavol Mamatej[5] K. Zetkinovej (do roku 1992)[6] Záturčie
A. Medňanského Alojz Medňanský Gagarinova (do roku 1992)[6] Priekopa
A. Pietra Ambro Pietor Stred (Centrum)
A. Sokolíka Andrej Sokolík Šmeralova (do roku 1993)[7] Stred (Centrum)
A. Stodolu Aurel Stodola Marxova (do roku 1991)[8] Záturčie
B. Bullu Blažej Bulla Mičurinova (do roku 1992)[6] Priekopa
B. Němcovej Božena Němcová Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Bagarova Andrej Bagar Podháj-Stráne (Podháj)
Bambusky - Stred (Bambusky)
Bazovského Miloš Alexander Bazovský Podháj-Stráne (Podháj)
Bellova ulica Ján Levoslav Bella[9] Sever
Benkova Martin Benka Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Bernolákova ulica Anton Bernolák Stred (Centrum, Prednádražie)
Bezekova Kazimír Bezek[10] Podháj-Stráne (Podháj)
Bezručova Petr Bezruč Podháj-Stráne (Podháj)
Björnsonova Bjørnstjerne Bjørnson Stred
Bottova Ján Botto Stred
Brezová - Podháj-Stráne (Podháj)
Brigádnická - Podháj-Stráne (Podháj)
Budovateľov - Sever
C. Majerníka Cyprián Majerník Košúty (Košúty II.)
Cesta k lesu - Podháj-Stráne (Podháj)
Clementisova Vladimír Clementis Podháj-Stráne (Podháj)
Červenej armády - Sever
Československej armády - Podháj-Stráne (Podháj)
Čulenova Martin Čulen Podháj-Stráne (Podháj)
D. Makovického Dušan Makovický R. Luxemburgovej (do roku 1992)[6] Záturčie
Daniela Michaelliho Daniel Michaelli Kirovova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Daxnerova Štefan Marko Daxner Stred (Centrum)
Devínska Devínsky hrad Priekopa
Divadelná Slovenské komorné divadlo 29. augusta (vznik odčlenením z existujúcej ulice v roku 1992)[11] Stred (Centrum)
Dobšinského Pavol Dobšinský Podháj-Stráne (Podháj)
Dostojevského Fiodor Michajlovič Dostojevskij Podháj-Stráne (Podháj)
Družstevná - Sever
Dúbravca Róbert Dúbravec[12] Košúty (Košúty II.)
E. B. Lukáča Emil Boleslav Lukáč 30. októbra (do roku 1993)[7] Stred
F. Štefunku Fraňo Štefunko Košúty (Košúty II.)
Fatranská - Podháj-Stráne (Podháj)
Fínska Fínsko Priekopa (Kolónia Hviezda)
Flámska Flámsko Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Fornigovo - Stred (Na Bystričku)
Francúzskych partizánov - Priekopa, Záturčie, Košúty
Francisciho Ján Francisci-Rimavský Stred
Gándhího Móhandás Karamčand Gándhí Záturčie
Gen. Svobodu Ludvík Svoboda Podháj-Stráne (Podháj)
Gogoľova Nikolaj Vasilievič Gogoľ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Gorkého Maxim Gorkij Podháj-Stráne (Podháj)
H. Gregorovej Hana Gregorová Čujkova (do roku 1992)[6] Priekopa
H. Meličkovej Hana Meličková Podháj-Stráne (Podháj)
Halašova Andrej Halaša[13] Podháj-Stráne (Podháj)
Hasičská ulica[14] - Priekopa
Hájska[15] - Záturčie
Hečkova František Hečko Stred
Helsinská - Priekopa (Kolónia Hviezda)
Hlboká - Záturčie
Hodžova Milan Hodža[16] Košúty (Košúty I.)
Hollého Ján Hollý (spisovateľ) Podháj-Stráne (Podháj)
Holubyho Jozef Ľudovít Holuby[17] Stred
Horská - Podháj-Stráne (Stráne)
Hradečnica[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Hrdinov SNP - Podháj-Stráne (Podháj/Stráne)
Hurbanova Jozef Miloslav Hurban Košúty (Košúty I.)
Charkovská Charkov Priekopa
Chotárna - Priekopa
I. kolónia - Priekopa
II. kolónia - Priekopa
II. kolónia - Priekopa
Izabely Textorisovej Izabela Textorisová Nachtigalova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
J. Alexyho Janko Alexy Košúty (Košúty II.)
J. Barča - Ivana Július Barč-Ivan Podháj-Stráne (Podháj)
J. Goliána Ján Golian ul. 1. mája (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
J. Kalinčiaka Ján Kalinčiak Záturčie
J. Kostru Ján Kostra Priekopa (Kolónia Hviezda)
J. Kráľa Janko Kráľ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
J. Lettricha[20] Jozef Lettrich[20] (v roku 1996 vznikla vyčlenením budov z Eštovovej ul.)[20] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
J. Martáka Ján Marták[21] Zápotockého (do roku 1992)[6] Priekopa
J. Mazúra Ján Mazúr[22] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
J. Palkoviča Ján Palkovič[23] Pionierov (do roku 1993)[7] Sever
J. Š. Šikuru Ján Štefan Šikura[24] Pavlovova (do roku 1992)[6] Priekopa
J. V. Dolinského Ján Valašťan Dolinský Koroľovova (do roku 1992)[6] Priekopa
Jahodnícka Jahodníky Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Jána Bohdana Hroboňa[25] Ján Bohdan Hroboň Stred (Centrum)
Jána Fraňa Ján Fraňo Exnárova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Jána Petrikovicha Ján Petrikovich (lekár)[26] Hvizdákova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Jána Šimka Ján Šimko[27] Allendeho (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Jána Šípku Ján Šípka[28] Pugačevova (do 1. 1. 2005)[2] Podháj-Stráne (Podháj)
Jánošíkova Juraj Jánošík Podháj-Stráne (Podháj)
Jeleňova Jeleň Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Jesenského Janko Jesenský Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Jilemnického Peter Jilemnický Stred, Sever, Košúty
Jozefa Kronera Jozef Kroner Čapajevova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
K letisku[18] Letisko Martin Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
K Mestskej Bôrovej[18] Mestská Bôrová Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Kadavého Ján Kadavý[29] Stred
Kalnô - Stred (Stred/Podháj)
Kaštieľna[15] - Záturčie
Kernova Peter Július Kern Košúty (Košúty II.)
Kijevská Kijev Priekopa
Kmeťka Karol Kmeťko Priekopa
Koceľova Koceľ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň)
Kohútova Ján Kohút[30] Stred
Kollárova Ján Kollár Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Kolónia Hviezda - Priekopa (Kolónia Hviezda)
Komenského Jan Amos Komenský Sever
Konevova Ivan Stepanovič Konev Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Korunovo - Podháj-Stráne (Podháj)
Košarišťanova Košarišťan Podháj-Stráne (Podháj)
Košútska Košúty Košúty (Košúty I.)
Kozmonautov - Sever
Kratinova Kratina Priekopa
Kráčiny - Stred
Krivánska Veľký Kriváň Podháj-Stráne (Podháj)
Kukučínova Martin Kukučín Stred
Kuzmányho Karol Kuzmány Stred (Centrum)
L. Frimmela Ladislav Frimmel[31][19] Dimitrovova (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
L. Novomeského Laco Novomeský Stred
Langsfeldova Ďurko Langsfeld Stred
Lazík - Záturčie
Leningradská Leningrad Priekopa (Kolónia Hviezda)
Lermontova Michail Jurievič Lermontov Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Lipová Lipa Priekopa
Lúky[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Ľ. Ondrejova Ľudo Ondrejov Záturčie
Ľaukovská - Záturčie
M. R. Štefánika Milan Rastislav Štefánik Osloboditeľov (do 1. 1. 2005)[2] Stred (Centrum)
M. Dulu Matúš Dula Dullova (do roku 1992)[6] Priekopa
M. Galandu Mikuláš Galanda Košúty (Košúty II.)
M. Jankolu[8] Matúš Jankola Záturčie
M. Poláka Milan Polák[19] ul. 11. apríla (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
M. Uhera Miloš Uher Ivana Stodolu (do roku 1991)[8] Podháj-Stráne (Podháj)
Majakovského Vladimir Vladimirovič Majakovskij Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Majerčíkova Anton Majerčík Priekopa
Majerná[15] - Záturčie
Malá hora - Stred
Malinovského Rodion Jakovlevič Malinovskij Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Maše Haľamovej Maša Haľamová Eštovova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Matuškova Alexander Matuška Podháj-Stráne (Podháj)
Medekova Eugen Medek[32] Podháj-Stráne (Podháj)
Mestská Bôrová - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Mestská Bôrová)
Minská Minsk Priekopa
Milošovo[33] Milošovo Podháj-Stráne (Podháj)
Mládeže - Podháj-Stráne (Podháj)
Mojmírova Mojmír Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Moskovská Moskva Stred (Centrum)
Moyzesova Štefan Moyzes Stred (Centrum, Prednádražie)
Mudrochova Ján Mudroch Priekopa (Kolónia Hviezda)
Murgašova Jozef Murgaš Stred
Na Bystričku obec Bystrička Stred
Na Kameni - Stred
Nade Hejnej Naďa Hejná Alexandrovova (do 1. 1. 2005)[2] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Nadsadie - Záturčie
Nákladné nádražie - Priekopa
Nálepkova Ján Nálepka Sever
Nekrasova Nikolaj Alexejevič Nekrasov Podháj-Stráne (Podháj)
Nerudova Pablo Neruda[34] Priekopa (Kolónia Hviezda)
Nešporova Mirko Nešpor Podháj-Stráne (Podháj)
Nezvalova Vítězslav Nezval Podháj-Stráne (Podháj)
Novákova Ján Novák (maliar)[35] Stred
Novojičínska Nový Jičín Sever
O. Borodáčovej Oľga Borodáčová[36] Podháj-Stráne (Podháj)
O. Plachého Ondrej Plachý[37] Gosiorovského (do roku 1992)[6] Priekopa
Obchodné centrum Turiec - Sever
Odeská Odesa Podháj-Stráne (Podháj)
Odtoky - Stred
Okružná[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Olšanova Olšan Podháj-Stráne (Podháj)
P. O. Hviezdoslava Pavol Országh Hviezdoslav Legionárska[38]
Duklianskych hrdinov a J. Fučíka (do roku 1992)[6]
Stred (Centrum)
P. Mudroňa Pavol Mudroň[39] Stred (Centrum)
P. V. Rovnianka Peter Víťazoslav Rovnianek[6] E. Thälmanna (do roku 1992)[6] Záturčie
Palackého František Palacký Priekopa
Palárikova Ján Palárik Podháj-Stráne (Podháj)
Pivovarská - Podháj-Stráne (Podháj)
Pltníky - Záturčie, Sever
Pod strelnicou - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Podhájska - Podháj-Stráne (Podháj)
Podhorská - Podháj-Stráne (Podháj)
Poľná - Podháj-Stráne (Podháj)
Poľovnícka - Podháj-Stráne (Podháj)
Poničanova Ján Poničan Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň)
Potočná[15] - Záturčie
Pri Siľave I.[18] Siľava Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Pri Turci rieka Turiec Stred
Pri zbrojnici[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Pribinova Pribina Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Priehradka - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Priehradná - Priekopa
Priekopská Priekopa Priekopa
Prieložtek - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky)
Priemyselná - (v roku 2001 vznikla vyčlenením z Ul. francúzskych partizánov)[40] Košúty (Košúty II.)
Puškinova Alexander Sergejevič Puškin Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
R. Viesta Rudolf Viest ul. 7. novembra (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
Rastislavova Rastislav (Veľká Morava) Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň)
Rázusova Martin Rázus Košúty (Košúty I.)
Riadok - Stred (Centrum)
Riečiny - Záturčie
Robotnícka - Stred
Rumunskej armády - Sever
Ruppeldtova Fedor Ruppeldt[41] Stred
Rybárska - Stred
S. Bibzu Samuel Bibza[19] W. Piecka (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
S. Chalupku Samo Chalupka Podháj-Stráne (Podháj)
Sadová - Záturčie
Sasinkova František Víťazoslav Sasinek Podháj-Stráne (Podháj)
Severná - Sever
Schmidtova Miloslav Schmidt Podháj-Stráne (Podháj)
Sklabinská Sklabiňa[42] Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Sládkovičova Andrej Sládkovič Stred
Slnečná[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Slovanská - Podháj-Stráne (Podháj)
Smetanova Bedřich Smetana Priekopa (Kolónia Hviezda)
Smrekova Ján Smrek Priekopa (Kolónia Hviezda)
Stavbárska - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň, Jahodníky)
Sučianska Sučany Priekopa
Sucháčkova Sucháček Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Svätoplukova Svätopluk Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Stará Ľadoveň)
Š. B. Romana Štefan Boleslav Roman[6] Frunzeho (do roku 1992)[6] Záturčie
Š. Furdeka Štefan Furdek[6] Krupskej (do roku 1992)[6] Záturčie
Š. Kunu Štefan Kuna[19] Ul. 9. mája (do roku 1994)[19] Podháj-Stráne (Podháj)
Š. Náhalku[8] Štefan Náhalka Záturčie
Šefranica[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Ševčenkova Taras Ševčenko Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
Školská - Sever
Škultétyho Jozef Škultéty Stred (Centrum)
Šmidkeho Karol Šmidke Podháj-Stráne (Podháj)
Šoltésovej Elena Maróthy-Šoltésová Stred
Štefanovičova Miloš Vladimír Štefanovič[43] Stred (Stred/Jahodníky)
Štepnická - Záturčie
Štvrť Čajkovského Piotr Iľjič Čajkovskij Priekopa
T. Vansovej Terézia Vansová Podháj-Stráne (Podháj)
Tajovského Jozef Gregor Tajovský Stred
Tehelná - Stred
Thomku–Mitrovského[18] Milan Thomka Mitrovský Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Thurzova Igor Thurzo[44][45] Stred
Timravy Božena Slančíková-Timrava Podháj-Stráne (Podháj)
Tolstého Lev Nikolajevič Tolstoj Podháj-Stráne (Podháj)
Tomášikova Samo Tomášik Sever
Tomčányiovská[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Tomčianska cesta[18] Tomčany Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Tulská Tula Podháj-Stráne (Podháj)
Turčianskych dobrovoľníkov Slovenské dobrovoľnícke výpravy Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Jahodníky/Stred)
Ulica E. T. Böhma[14] Emanuel Teodor Böhm[46] Priekopa
Ulica J. Bodeneka[14] Ján Bodenek[46] Priekopa
Ulica J. Kučeru[1] Ján Kučera[47] Priekopa
Ulica J. Ursínyho[14] Ján Ursíny[46] Priekopa
Ulica M. Várossa[1] Marián Váross Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Ulica S. Stračinu[1] Svetozár Stračina Stred (Odtoky)
Ulica V. Chmela[1] Viliam Chmel Stred (Odtoky)
Uzlovská - Priekopa
V ulici - Priekopa
V. P. Tótha Viliam Pauliny-Tóth Jozefa Horvátha [48]
Stred (Centrum)
V. Šípoša V. Šípoš Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Ľadoveň)
V. Žingora Viliam Žingor Februárového víťazstva (do roku 1991)[8] Podháj-Stráne (Podháj)
Veterná - Podháj-Stráne (Podháj)
Volgogradská Volgograd Priekopa
Východná - Sever
Wolkrova Jiří Wolker Podháj-Stráne (Podháj)
Za Jordánom - Priekopa
Záborského Jonáš Záborský Stred (Centrum)
Zámocká - Záturčie
Záturčianska Záturčie Záturčie
Záturecká[15] - Záturčie
Zelená - Sibírska (do roku 1992)[6] Priekopa
Zemianska[18] - Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany (Tomčany)
Zvolenská Zvolen Nám. Májového povstania českého ľudu (do roku 1993)[7] Sever

Do roku 2017 existovala v názvoch martinských ulíc rarita - bola pomenovaná ulica, ktorá fakticky neexistovala. Pôvodný názov ulice „Ul. pri kostole Sv. Martina“ sa v roku 2004 zmenil na názov „Sv. Martina“[2]. V decembri 2017 bolo mestským zastupiteľstvom schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 118, ktoré zrušilo názov tejto ulice.[1]

Námestia[upraviť | upraviť kód]

Námestie[3] Pomenované po Predchádzajúci názov / názvy Mestská časť (Lokalita)
Memorandové námestie[25] Memorandové zhromaždenie Stred (Centrum)
Námestie J. C. Hronského Jozef Cíger-Hronský (v roku 1997 vzniklo vyčlenením časti Ul. L. Novomeského)[49] Stred
Námestie protifašistických bojovníkov - Námestie ľudových milícií (do roku 1991)[8] Podháj-Stráne (Podháj)
Námestie S. H. Vajanského Svetozár Hurban-Vajanský Leninovo námestie Stred (Centrum)
Námestie Slovenského národného povstania Slovenské národné povstanie Stred (Centrum)
Štúrovo námestie Ľudovít Štúr Stred (Centrum)

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b c d e f Všeobecne záväzné nariadenie č. 118 o určení názvu ulíc na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 21.12.2017, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 2. a b c d e f g h i j k l Všeobecne záväzné nariadenie č. 45 o zmene názvov vybraných ulíc na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2015-07-22]. Dostupné online.
 3. a b Zoznam ulíc v meste Martin [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2015-07-18]. Dostupné online.
 4. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 21/91 z 27.3.1991 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 5. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola MAMATEJ, Albert Pavol - krajanský pracovník, technik, s. 64.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 32/92 z 24.6.1992 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 7. a b c d Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 51/93 z 23.6.1993 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 8. a b c d e f Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 34/91 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 9. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Bellova - Ján Levoslav BELLA, s. 29 - 30.
 10. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Bezekova - Kazimír BEZEK, s. 35.
 11. Výzva mesta Martin obyvateľom a vlastníkom objektov na časti bývalej ulice 29. augusta z 22.10.1992 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 12. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Dúbravca - Róbert DÚBRAVEC, ml., s. 59 - 60.
 13. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola HALAŠA, Andrej - divadelník, etnograf, prekladateľ, organizátor, advokát, s. 77.
 14. a b c d Všeobecne záväzné nariadenie č. 117 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 08.11.2017, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 15. a b c d e Všeobecne záväzné nariadenie č. 92 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 26.5.2011, [cit. 2015-07-22]. Dostupné online.
 16. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Hodžova - Milan HODŽA, s. 77 - 78.
 17. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Holubyho - Jozef Ľudovít HOLUBY, s. 81 - 82.
 18. a b c d e f g h i j k l m Všeobecne záväzné nariadenie č. 108 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 25.6.2015, [cit. 2015-07-22]. Dostupné online.
 19. a b c d e f g h i j Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 67/93 z 25.8.1993 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 20. a b c Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 70/96 z 27.6.1996 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 21. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola MARTÁK, Ján - literárny historik, kultúrny pracovník, s. 166.
 22. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola MAZÚR, Ján - verejný činiteľ, politický pracovník, s. 169.
 23. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola PALKOVIČ, Ján - staviteľ, s. 193.
 24. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola ŠIKURA, Ján Štefan - historik, učiteľ, s. 235 - 236.
 25. a b Všeobecne záväzné nariadenie č. 61 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 24.8.2006, [cit. 2015-07-22]. Dostupné online.
 26. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola PETRIKOVICH, Ján - vlastivedný pracovník, múzejník, publicista, lekár, s. 199 - 200.
 27. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola ŠIMKO, Ján - kultúrny pracovník, ochotnícky herec, lekár, s. 236 - 237.
 28. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola ŠÍPKA, Ján - národnokultúrny pracovník, lekár, s. 241.
 29. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola KADAVÝ, Ján - publicista, pedagóg, hudobný skladateľ, s. 120 - 121.
 30. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola KOHÚT, Ján - národnokultúrny pracovník, advokát, s. 130.
 31. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola FRIMMEL, Ladislav - odbojár, horár, s. 60 - 61.
 32. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola MEDEK, Eugen - herec, s. 170.
 33. Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Martin [online]. Martin : mesto Martin, 27.9.2007, [cit. 2015-07-22]. Dostupné online.
 34. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Nerudova - Pablo NERUDA (vlastným menom Neftalí Ricardo Reyes Basualto), s. 191.
 35. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola NOVÁK, Ján - maliar, grafik, ilustrátor, s. 185 - 186.
 36. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola BORODÁČOVÁ, Oľga (rod. Országhová) - herečka, pedagogička, s. 25 - 26.
 37. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola PLACHÝ, Ondrej - náboženský spisovateľ, vydavateľ, evanjelický kňaz, s. 206.
 38. Martin a jeho genius loci. 1. vyd. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-409-4. Kapitola Martin - príbeh a perspektíva mesta, s. 37.
 39. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola MUDROŇ, Pavol - právnik, národnokultúrny pracovník, politik, s. 182.
 40. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 107/01 z 25.10.2001 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 41. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola RUPPELDT, Fedor - cirkevný dejateľ a hodnostár, publicista, spisovateľ, s. 219.
 42. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Sklabinská, s. 236.
 43. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola ŠTEFANOVIČ, Miloš Vladimír - politik, advokát, s. 249.
 44. Po martinských uliciach. 1. vyd. Martin : Kozák-Press, 2018. ISBN 978-80-89360-21-5. Kapitola (ulica) Thurzova - Igor THURZO, s. 262 - 263.
 45. Lexikón osobností mesta Martin. 1. vyd. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-223-5. Kapitola THURZO, Igor - organizátor živnostenského hnutia, podnikateľ, starosta Martina, s. 264.
 46. a b c KOPKA, Roman. Nepomenované lokality v Priekope majú už svoju adresu [online]. Martin : My Turiec / sme.sk, 07.12.2017, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 47. LEGERSKÁ, Viera. Namiesto čísel nové ulice [online]. Martin : My Turiec / sme.sk, 13.01.2018, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.
 48. Martin a jeho genius loci. 1. vyd. Martin : Osveta, 2013. ISBN 978-80-8063-409-4. Kapitola Martin - príbeh a perspektíva mesta, s. 26.
 49. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine č. 269/97 z 21.8.1997 (In: Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Martine o pomenovaní a premenovaní ulíc z rokov 1991 až 2003 - poskytnutie informácií z MsÚ Martin) [online]. Martin : mesto Martin, [cit. 2018-02-20]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]