Vladimír Faič

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vladimír Faič
Súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Momentálne v úrade
od 2016
Biografické údaje
Narodenie15. júl 1948 (71 rokov)
Politická stranaSMER-SD

Vladimír Faič (* 15. júl 1948) je poslanec Národnej rady SR.

Profesionálna kariéra[upraviť | upraviť kód]

Vladimír Faič pôvodne pracoval ako technik v Štátnych lesoch Bratislava, neskôr ako politický pracovník a funkcionár v národných výboroch. Od začiatku 90-tých rokov pôsobil v súkromnej sfére a zároveň sa angažoval pri formovaní strategických východísk komunálnej a regionálnej politiky Strany demokratickej ľavice (SDĽ). V rokoch 1998 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky tejto strany.

Po skončení mandátu poslanca NR SR v roku 2002 pôsobil v tieňovom kabinete strany Smer-SD. V ňom sa venoval najmä odborných činnostiam, čo vyústilo do založenia pilotného ľavicového inštitútu Analýzy-Stratégie-Alternatívy (ASA), ktorého je zakladateľom. Od jeho vzniku je súčasne predsedom jeho Správnej rady. V rokoch 2006, 2010, 2012, 2016 bol zvolený za poslanca NRSR za stranu Smer-SD. Po vstupe strany Smer-SD do prvej vlády v roku 2006 bol vymenovaný za predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR. Túto funkciu zastával vo volebnom období 2006 – 2010, 2012 – 2016 a 2016 – 2020 počas vlád Roberta Fica i Petra Pellegriniho.

V súčasnosti kandiduje za stranu Smer-SD a uchádza sa o mandát poslanca Národnej rady vo volebnom období 2020 – 2024.


Profesionálna kariéra[upraviť | upraviť kód]

Celoštátna úroveň

       

1998 2002 - poslanec NR SR za Stranu demokratickej ľavice, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a člen Výboru NR SR pre kontrolu SIS

2006 2010 - poslanec NR SR za stranu SMER-SD, podpredseda poslaneckého klubu strany a podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

2010 – 2012 - poslanec NR SR za stranu SMER-SD, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

2012 – 2016 - poslanec NR SR za stranu SMER-SD, podpredseda poslaneckého klubu Smer SD a  člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

2016 – 2020 - poslanec NR SR za stranu SMER-SD, člen Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Okrem poslaneckej činnosti v Národnej rade SR Vladimír Faič zastával funkciu predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR vo vládach  Roberta Fica ( 2006-2016) a  vo vládach  Roberta Fica(2016-2018) a Petra Pellegriniho (2018-2020). V rámci činností tohto základného odborného a výkonného útvaru predsedu vlády sa ako jeho predseda prioritne podieľal na príprave Programových vyhlásení vlády, ich pravidelnému odpočtu plnenia, a v neposlednom rade pravidelnému zabezpečeniu materiálov analytického, koncepčného a operatívneho charakteru vo všetkých oblastiach rozvoja štátu.  

Známym a v odborno-politickej verejnosti široko uznávaným fenoménom v rámci aktivít Zboru poradcov predsedu vlády  pod vedením V. Faiča sa stali interdisciplinárne založené  interné semináre za účasti ministrov a vysokých  štátnych úradníkov v kombinácii  expertnou elitou  Slovenskej a Českej republiky. Tento formát kvalifikovanej diskusie top predstaviteľov štátnej exekutívy s nezávislou expertízou sa pravidelne venoval a venuje vždy aktuálnej medzirezortne riešiteľnej agende, predovšetkým v oblastiach dôchodkových politik, služieb vo verejnom záujme, ako aj najnovšie  európskych bezpečnostným a sociálno- ekonomickým politikám v ich prepojení na agendu priemyslu 4.0.            

Ďalším významným medzníkom profesionálnej politickej kariéry Vladimíra Faiča je  založenie výskumného, vzdelávacieho a vydavateľského inštitútu Analýzy-Stratégie-Alternatívy(ASA) v roku 2004. Kľúčovou agendou tohto inštitútu sa stala programovo-odborná činnosť so zameraním na podporu ľavicového potenciálu vládnych politik ako aj systematická podpora  rozvoja alternatívneho lavicového  myslenia so strategickým zameraním.

Prvou (a dodnes aktuálnou) prioritou odborno-politickej činnosti inštitútu ASA sa v počiatočnej fáze stali odborné diskusie o povahe a funkcii sociálneho štátu na Slovensku a v európskom kontexte. Ich premena na programovú výbavu strany smer SD znamenala  prelomový medzník vo vývoji domácej politiky. Programový odkaz na štát ako nástroj uskutočňovania sociálnych a národných záujmov sa stal medzníkom vo vývoji krajiny v jej doterajšej kazajke neoliberálnych reforiem.

Myšlienka sociálneho štátu sa stala nosným pilierom programovej práce Smeru SD už počas prvej vlády Roberta Fica (2006-2010). Významnými medzníkmi na ceste presadzovanie sociálneho pilieru vládnej politiky sa stali programové konferencie strany Smer SD, v ktorých sa pravidelne zúročila odborná práca inštitútu ASA pod vedením Vladimír Faiča. p Za všetky spomeňme  Slovensko – moderný sociálny štát(9.4.2006),ďalej Pre ľudí, za Slovensko  (6.apríl 2006); a Európa, Slovensko, a sociálna demokracia (22.10.2016). V písomnej podobe sú k dispozícii aj dva zborníky z medzinárodných konferencii . „Sociálny štát -praktická politika a programové výzvy pre sociálnu demokraciu“ (Inštitút ASA v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Renner-inštitútom vo Viedni. Bratislava, október 2005) a „Sociálny štát a Slovensko. súčasnosť a perspektívy“( Inštitút ASA Bratislava, máj 2006).

Základné smerovania činnosti  ASA ďalej predstavovali a predstavujú  odborné diskusie a sumarizujúce konferencie,  venované  otázkam rozvoja stratégii rozvoja Slovenskej republiky v strednodobom a dlhodobom zámere: ich predpokladom je odborná činnosť k rôznorodým aspektom posilnenia sociálneho dialógu a tripartity v čase hospodárskej krízy a rozpočtovej zodpovednosti. V neposlednom rade ide aj o podujatia ku kultúrno historickým konotáciam formovania sociálnej demokracie na Slovensku,  zosobnených v civilizačných  odkazoch Vladimíra Clementisa  a Alexandra Dubčeka v jeho politike ľudskej tváre a  smerom k ľuďom. V poslednom období sa programová práca v rámci  inštitútu ASA  venuje aktualizácii a  rozpracovaniu základných výziev a problémov  sociálneho štátu v ére priemyslu 4.0.

Osobitnou kapitolou politickej práce  a súčasne zásluhou Vladimíra Faiča zostáva  programová iniciatíva nadviazania strategického dialógu viery a rozumu na pozadí jeho  aktuálneho formovania v Katolíckej cirkvi – v základnej  inšpirácie jej  sociálnej náuky.

Záľuby: čítanie, cestovanie, lyžovanie, turistika  

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]