Zoznam inváznych druhov na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam inváznych druhov na Slovensku a spôsoby ich odstraňovania.

Živočíchy[upraviť | upraviť zdroj]

Skupina Vedecké meno Slovenské meno Spôsob odstraňovania
Evertebrata bezstavovce Mollusca – mäkkýše
Arion lusitanicus slizovec iberský individuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodiana škľabka ázijská
Crustacea – kôrovce
Orconectes limosus rak pruhovaný individuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculus rak signálny
Procambarus clarkii rak červený
Vertebrata stavovce Pisces – ryby
Ameiurus melas sumček čierny individuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatus pichľavka siná
Lepomis gibbosus slnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelus býčko nahotemenný
Neogobius fluviatilis býčko piesočný
Neogobius kessleri býčko hlavatý
Neogobius melanostomus býčko čiernoústy
Perccottus glenii býčkovec amurský
Pseudorasbora parva hrúzovec sieťovaný
Amphibia-obojživelníky
* Rana catesbeiana skokan volský individuálny odchyt a nakladanie ***
Reptilia - plazy
Chrysemys picta korytnačka maľovaná individuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scripta korytnačka písmenková
Aves - vtáky
Oxyura jamaicensis potápnica bielolíca individuálny odchyt a nakladanie ***
Mammalia – cicavce
Mustela vison norok americký individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypus nutria riečna/vodná
Nyctereutes procyonoides psík medvedíkovitý
Ondatra zibethicus ondatra pižmová
Procyon lotor medvedík čistotný
* Callosciurus erythraeus veverica červenkavá individuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensis veverica sivá
* Sciurus niger veverica líščia

** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.

*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.

**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.“.[1]

Rastliny[upraviť | upraviť zdroj]

Bylinné druhy[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá generatívne B
Asclepias syriaca glejovka americká generatívne

vegetatívne

C
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka) vegetatívne A
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský generatívne B
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá generatívne

vegetatívne

C
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská generatívne

vegetatívne

C
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská generatívne

vegetatívne

C

Dreviny[upraviť | upraviť zdroj]

Vedecké meno Slovenské meno Rozmnožovanie Označenie skupiny
Ailanthus altissima * pajaseň žliazkatý generatívne

vegetatívne

D
Amorpha fruticosa beztvarec krovitý generatívne

vegetatívne

C
Lycium barbarum kustovnica cudzia generatívne

vegetatívne

C
Negundo aceroides* javorovec jaseňolistý generatívne B

* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.[1]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Vyhláška č. 158/2014 Z. z. [online]. [Cit. 2016-05-27]. Dostupné online.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]