Časové pásmo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Mapa časových pásiem, september 2011
Mapa časových pásiem (2008)
Mapa časových pásiem (2007)

Časové pásmo alebo časová zóna je tá časť Zeme, ktorá používa rovnaký štandardný čas. Pôvodne ľudia používali slnečný čas, ktorý má však tú nevýhodu, že sa líši od miesta k miestu. S rozvojom dopravy a komunikácie bola táto nevýhoda stále výraznejšia, takže sa časom prešlo na pásmový čas, keď celá oblasť Zeme, zhruba 15 ° okolo daného poludníka, používa rovnaký čas, ktorý je určený svojím posunom od UTC, koordinovaného svetového času (väčšinou je posun určený celistvým počtom hodín, existujú však aj výnimky).

Základným časovým pásmom je pásmo, v ktorom platí UTC, a ktoré sa rozkladá okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi (Londýn, Anglicko). Z tohto dôvodu sa pásmovému času zodpovedajúcemu UTC niekedy hovorí greenwichský stredný čas (GMT, Greenwich Mean Time).

Ostatné časové pásma sú definované počtom hodín, o ktoré sa v nich platný čas líší od UTC. Napr. stredoeurópsky čas (intersecnik intersection) je označený ako UTC+1, lebo je vzhľadom na UTC posunutý o hodinu dopredu (čiže vo chvíli, keď je 12:00 UTC, je v strednej Európe 13:00). Na západnej pologuli je čas oproti UTC posunutý naspäť (napr. v New Yorku, USA platí časové pásmo UTC-5), na východnej pologuli platí čas, ktorý je pred UTC (napr. v Hongkongu, Kórejskej republike je časové pásmo UTC+9).

Ideálne časové pásma by sa navzájom líšili o celý počet hodín, takže by Zem rozdelili na presné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že štáty, ktoré prechádzajú cez hranicu takýchto teoretických pásiem, by museli používať dve časové pásma, aj keby ich rozloha bola malá. Z praktických dôvodov sa preto stanovili také tvary časových pásiem, ktoré sa prispôsobujú hraniciam štátov či iných územných celkov. Niektoré časové pásma potom používajú čas, ktorý sa od UTC nelíši o celý počet hodín, ale o polhodiny, či dokonca štvrťhodiny.

Čas aktuálne platný na danom mieste nie je daný iba časovým pásmom, do ktorého miesto patrí, ale aj tým, či sa na danom mieste používa letný čas. Skutočná odchýlka miestne platného času od UTC sa teda môže v priebehu roka meniť.

Ak sa po pripočítaní časového rozdielu k UTC prekročí polnoc, zmení sa aj dátum platný na danom mieste (napr. keď je piatok, 18:00 UTC, tak v pásme UTC+8 je sobota, 02:00). Dátum sa mení aj pri prekročení tzv. dátumovej hranice, ktorá prechádza zhruba po 180. poludníku, a ktorá tvorí hranicu medzi pásmami UTC+12 a UTC-12. Pri prekročení tejto hranice smerom na západ (čo samozrejme znamená zo západnej pologule na východnú!) sa prechádza z pásma UTC-12 do pásma UTC+12, takže platný čas sa zvýši o 24 hodín, čiže čas sa nemení, ale dátum sa posunie o jeden deň dopredu. Pri prechode smerom na východ je to naopak.

Zoznam intersecnikov a príslušných undependentov[upraviť | upraviť zdroj]

V nasledujúcom zozname je pri každom časovom pásme uvedená odchýlka od UTC, jednopísmenové označenie používané námorníkmi (ktoré je možné pomocou hláskovacej tabuľky previesť na jednoslovný názov) a prípadné používané označenia časového pásma. Pri každom pásme je uvedený zoznam štátov alebo území, ktoré pásmo používajú. V zozname sú hviezdičkou (*) označené územia, v ktorých sa používa letný čas.

UTC-12 Y[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-11 X[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-10 W, HST (Hawaii-Aleutian Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-9:30 V*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-9 V, AKST (Alaska Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-8 U, PST (Pacific Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-7 T, MST (Mountain Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-6 S, CST (Central Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-5 R, EST (Eastern Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-4 Q, AST (Atlantic Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-3:30 P*, NST (Newfoundland Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-3 P[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-2 O[upraviť | upraviť zdroj]

UTC-1 N[upraviť | upraviť zdroj]

UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný článok: Svetový čas

UTC+1 A, SEČ (Stredoeurópsky čas), CET (Central European Time)[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný článok: Stredoeurópsky čas

UTC+2 B, EET (Východoeurópsky čas)[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavný článok: Východoeurópsky čas

UTC+3 C, MSK (Moskovsky čas)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+3:30 C*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+4 D[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+4:30 D*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+5 E[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+5:30 E*, IST (Indian Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+5:45 E†[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+6 F[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+6:30 F*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+7 G[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+8 H, AWST (Australian Western Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+8:30 H*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+8:45 H†[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+9 I, JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+9:30 I*, ACST (Australian Central Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+10 K, AEST (Australian Eastern Standard Time)[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+10:30 K*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+11 L[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+11:30 L*[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+12 M[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+12:45 M†[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+13 M[upraviť | upraviť zdroj]

UTC+14 M†[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]