Preskočiť na obsah

Zoznam riek na Slovensku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Zoznam riek na Slovensku obsahuje prehľad všetkých riek a ostatných významných vodných tokov, ktoré tečú na území Slovenska. Zoznam je rozdelený do viacerých sekcií, v ktorých sú vodné toky usporiadané abecedne, podľa dĺžky, podľa plochy povodia a tiež podľa príslušnosti k povodiam.

Abecedný zoznam

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Bebrava: 47,2 km
 2. Belá: 23,6 km)
 3. Belina: 19,3 km
 4. Biela: 29 km
 5. Biela Orava: 37 km
 6. Biela voda (prítok Dunajca): 40 km (z toho 19,8 km na Slovensku, pričom cca 13 km je slovensko-poľskou hranicou)
 7. Biela voda (prítok Váhu): 25,2 km
 8. Biely Váh: 30,3 km
 9. Blava: 47,5 km
 10. Blh: 52,5 km
 11. Boca: 18,5 km
 12. Bodrog: 123 km (15 km na Slovensku)
 13. Bodva: 110 km (48,4 km na Slovensku)
 14. Bojnianka: 25 km
 15. Bošáčka: 21,5 km (z toho 17 km na Slovensku)
 16. Brezovský potok: 21 km
 17. Búr: 23 km
 18. Bystrianka: 18,8 km
 19. Bystrica (prítok Hrona): 22,9 km
 20. Bystrica (prítok Kysuce): 31,3 km
 21. Cirocha: 56,6 km
 22. Čerešňový potok: 24,5 km
 23. Čierna voda (prítok Malého Dunaja): 105,5 km
 24. Čierna voda (prítok Uhu): 23,5 km
 25. Čierny Hron: 25,8 km
 26. Čierny Váh: 39 km
 27. Čierňanka: 23 km (14,5 km na Slovensku)
 28. Čremošná: 27,8 km
 29. Demänovka: 18,4 km
 30. Derňa: 36,2 km
 31. Dlhý kanál: 51 km
 32. Domanižanka: 19,7 km
 33. Drevenica: 25 km
 34. Drietomica: 22,5 km (z toho 13,5 km na Slovensku)
 35. Dubová: 21,5 km
 36. Dudváh: 97 km
 37. Dunaj: 2 850 km (172 km na Slovensku, z toho 7,5 km slovensko-rakúska hranica, 22,2 km Slovensko a 142 km slovensko-maďarská hranica) najvacsia rieka na svete to pisal risko
 38. Dunajec: 251 km (17 km slovensko-poľská hranica)
 39. Duša: 41,1 km
 40. Gidra: 40,5 km
 41. Gortva: 33 km
 42. Handlovka: 32 km
 43. Hnilec: 88,9 km
 44. Holeška: 27,7 km
 45. Hornád: 193 km (19 km slovensko-maďarská hranica)
 46. Hron: 298 km
 47. Hučava: 28,5 km
 48. Hutná: 15,4 km
 49. Chlmec: 36,1 km
 50. Chocholnica: 22,3 km
 51. Chotčianka: 25 km
 52. Chotina: 29 km
 53. Chrenovka: 20 km
 54. Chtelnička: 19,7 km
 55. Chvojnica: 31,5 km
 56. Ida: 56,6 km
 57. Inovec: 18,5 km
 58. Ipeľ: 232,5 km (asi 140 km slovensko-maďarská hranica)
 59. Jablonka: 33 km
 60. Jakubianka: 21,2 km
 61. Jarčie: 27 km
 62. Jasenica: 23 km
 63. Javorinka: 19,3 km (z toho 2 km slovensko-poľská hranica)
 64. Jelešňa: 24 km
 65. Kamenec: 21,4 km
 66. Kamenistý potok: 25,6 km
 67. Ketský potok: 32 km
 68. Kežmarská Biela voda: 19,1 km
 69. Klanečnica: 25 km (z toho 18 km na Slovensku)
 70. Klastavský potok: 30 km
 71. Klenovská Rimava: 21,2 km
 72. Kľak: 21,5 km
 73. Koprovnica: 27 km
 74. Krivánsky potok: 48,2 km
 75. Krtíš: 36,5 km
 76. Krupinica: 65,4 km
 77. Kysuca: 66,3 km
 78. Laborec: 135,5 km
 79. Ladomirka: 20,5 km
 80. Latorica: 188 km (38 km na Slovensku)
 81. Lednica: 21,4 km
 82. Levočský potok: 25,4 km
 83. Liska: 22 km
 84. Litava: 44 km
 85. Livina: 24 km
 86. Lutilský potok: 19 km
 87. Lužianka: 25 km
 88. Ľubochnianka: 24 km
 89. Mačací potok: 26,3 km
 90. Machnáč: 21,5 km
 91. Malá Nitra: 31,1 km
 92. Malina: 47,2 km
 93. Malý Dunaj: 128 km
 94. Marikovský potok: 21,5 km
 95. Mlynica: 22,5 km
 96. Morava: 353,1 km (z toho 114 km slovensko-česká a slovensko-rakúska hranica)
 97. Muráň: 48,8 km
 98. Myjava: 79 km
 99. Neresnica: 25,5 km
 100. Nitra: 196,7 km
 101. Nitrica: 51,4 km
 102. Okna: 37,3 km
 103. Oľka: 39,2 km
 104. Oľšava: 49,9 km
 105. Ondava: 146,5 km
 106. Ondavka: 31 km
 107. Orava : 60,3 km (111,3 km vrátane Bielej Oravy)
 108. Oravica: 32 km
 109. Palúdžanka: 18 km
 110. Papradnianka: 21,3 km
 111. Paríž: 41,5 km
 112. Parná: 38,5 km
 113. Perec: 53,5 km
 114. Plachtinský potok: 35,5 km
 115. Podhradský potok: 18,9 km
 116. Podlužianka: 37 km
 117. Polhoranka: 26,5 km
 118. Poprad: 169 km (107 km na Slovensku, 31,1 km slovensko-poľská hranica)
 119. Pružinka: 17,7 km
 120. Radiša: 26 km
 121. Radomka: 30,5 km
 122. Radošinka: 31,9 km
 123. Rajčanka: 47,5 km
 124. Revúca: 33,1 km
 125. Rieka (prítok Dunajca): 17,7 km
 126. Rimava: 88 km
 127. Rimavica: 32,5 km
 128. Rohozná: 20,6 km
 129. Roňava: 51 km (41 km na Slovensku, z toho 13,5 km slovensko-maďarská hranica)
 130. Rudava: 45 km
 131. Rudnica: 21 km
 132. Sekčov: 44,3 km
 133. Sikenica: 46,2 km
 134. Slaná: 229,4 km (110 km na Slovensku)
 135. Slatina: 55,2 km
 136. Smrečianka: 18 km
 137. Stará rieka: 41 km
 138. Stoličný potok: 38,9 km
 139. Studený potok (prítok Oravy): 26,7 km
 140. Studený potok (prítok Popradu): 17,4 km
 141. Súčanka: 19,7 km
 142. Suchá: 35,1 km
 143. Svinica: 21 km
 144. Svinka: 50,8 km
 145. Šárd: 25,1 km
 146. Širočina: 20 km
 147. Štiavnica (prítok Ipľa): 54,6 km
 148. Štiavnica (prítok Váhu): 18 km
 149. Štiavnik: 18,7 km
 150. Štítnik: 32,8 km
 151. Teplica (prítok Myjavy): 34 km (28 km na Slovensku)
 152. Teplica (prítok Turca): 26,5 km
 153. Teplička: 26,5 km
 154. Tisa: 966 km (5,2 km slovensko-maďarská hranica)
 155. Tisovník: 41 km
 156. Topľa: 129,8 km
 157. Torysa: 129 km
 158. Tovarský potok: 20,1 km
 159. Trnávka (prítok Dudváhu): 43 km
 160. Trnávka (prítok Ondavy): 37,1 km
 161. Tŕstie: 18 km
 162. Tuhársky potok: 27,8 km
 163. Turiec (prítok Váhu): 66,3 km
 164. Turiec (prítok Slanej): 50,2 km
 165. Turňa: 32 km
 166. Ublianka: 27,5 km (21,5 km na Slovensku)
 167. Udava: 38,3 km
 168. Uh: 127 km (21,3 km na Slovensku)
 169. Ulička: 28 km (24 km na Slovensku)
 170. Váh: 403 km
 171. Varínka: 24,7 km
 172. Vlára: 42,5 km (na Slovensku 10,5 km)
 173. Vrbovec: 28,5 km
 174. Vrbovok: 27 km
 175. Vyčoma: 23 km
 176. Vydranka: 13,5 km
 177. Vydrica: 17 km
 178. Výrava: 24,9 km
 179. Zolná: 28 km
 180. Žitava: 99,3 km

Podľa riek a prítokov

[upraviť | upraviť zdroj]

podľa rádu riek, v smere toku

Rieky sú rozdelené podľa príslušného úmoria, podľa príslušnosti k povodiu a následne podľa rádu. Najvyššou kategóriou je rieka I. rádu, ktorá ústi priamo do mora. Na Slovensku je jedinou takouto riekou Dunaj. Nasledujú rieky II. rádu, ktoré ústia do rieky I. rádu (Morava, Váh, Hron, Ipeľ a Tisa na Slovensku, ale aj Dunajec, ktorý ústi do Visly ako do rieky I. rádu), ďalej rieky III. rádu vlievajúce sa do riek II. rádu atď.

Úmorie Čierneho mora

[upraviť | upraviť zdroj]

Na území Slovenska sa úmorie Čierneho mora konvenčne rozdeľuje na dva sklony: Sklon Dunaja na západe a sklon Tisy na východe. Hranicu medzi nimi tvorí tzv. hlavné slovenské rozvodie.

Sklon Dunaja

[upraviť | upraviť zdroj]

Sklon Tisy

[upraviť | upraviť zdroj]

Úmorie Baltského mora

[upraviť | upraviť zdroj]

Zoznam najdlhších vodných tokov Slovenska (podľa toku na území Slovenska)

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Váh: 403 km
 2. Hron: 298 km
 3. Ipeľ: 232,5 km
 4. Nitra: 196,7 km
 5. Hornád: 193 km
 6. Dunaj: 172 km
 7. Ondava: 146,5 km
 8. Laborec: 135,5 km
 9. Topľa: 129,8 km
 10. Torysa: 129 km
 11. Malý Dunaj: 128 km
 12. Morava: 114 km
 13. Slaná: 110 km
 14. Poprad: 107 km
 15. Čierna voda (prítok Malého Dunaja): 105,5 km
 16. Žitava: 99,3 km
 17. Dudváh: 97 km
 18. Hnilec: 88,9 km
 19. Rimava: 88 km
 20. Myjava: 79 km
 21. Kysuca: 66,3 km
 22. Turiec (prítok Váhu): 66,3 km
 23. Krupinica: 65,4 km
 24. Orava: 60,3 km
 25. Cirocha: 56,6 km
 26. Ida: 56,6 km
 27. Slatina: 55,2 km
 28. Štiavnica (prítok Ipľa): 54,6 km
 29. Perec: 53,5 km
 30. Blh: 52,5 km
 31. Nitrica: 51,4 km
 32. Dlhý kanál: 51 km
 33. Svinka: 50,8 km
 34. Turiec (prítok Slanej): 50,2 km
 35. Oľšava (prítok Hornádu): 49,9 km
 36. Muráň: 48,8 km
 37. Bodva: 48,4 km
 38. Blava: 47,5 km
 39. Rajčanka: 47,5 km
 40. Bebrava: 47,2 km
 41. Malina: 47,2 km
 42. Sikenica: 46,2 km
 43. Rudava: 45 km
 44. Sekčov: 44,3 km
 45. Litava: 44 km
 46. Trnávka (prítok Dudváhu): 43 km
 47. Paríž: 41,5 km
 48. Duša: 41,1 km
 49. Čierna voda (prítok Uhu): 41 km
 50. Krivánsky potok: 41 km
 51. Stará rieka: 41 km
 52. Tisovník: 41 km
 53. Gidra: 40,5 km
 54. Roňava: 40,5 km
 55. Oľka: 39,2 km
 56. Stoličný potok: 38,9 km
 57. Parná: 38,5 km
 58. Udava: 38,3 km
 59. Latorica: 38 km
 60. Okna: 37,3 km
 61. Trnávka (prítok Ondavy): 37,1 km
 62. Biela Orava: 37 km
 63. Podlužianka: 37 km
 64. Krtíš: 36,5 km
 65. Belá: 36,3 km
 66. Derňa: 36,2 km
 67. Chlmec: 36,1 km
 68. Čiližský potok: 36 km
 69. Hučava: 36 km
 70. Plachtinský potok: 35,5 km
 71. Suchá: 35,1 km
 72. Revúca: 33,1 km
 73. Blatina: 33 km
 74. Gortva: 33 km
 75. Jablonka: 33 km
 76. Štítnik: 32,8 km
 77. Rimavica: 32,5 km
 78. Handlovka: 32 km
 79. Ketský potok: 32 km
 80. Oravica: 32 km
 81. Turňa: 32 km
 82. Radošinka: 31,9 km
 83. Chvojnica (prítok Moravy): 31,5 km
 84. Malá Nitra: 31,1 km
 85. Biela: 31 km
 86. Krupský potok: 31 km
 87. Ondavka: 31 km
 88. Radomka: 30,5 km
 89. Bystrica (prítok Kysuce): 30 km
 90. Klastavský potok: 30 km
 91. Cabajský potok: 29 km
 92. Chotina: 29 km
 93. Vrbovec: 28,5 km
 94. Polhoranka: 28 km
 95. Teplica (prítok Myjavy): 28 km
 96. Zolná: 28 km
 97. Čremošná: 27,8 km
 98. Holeška: 27,7 km
 99. Jarčie: 27 km
 100. Koprovnica: 27 km
 101. Tuhársky potok: 27 km
 102. Vrbovok: 27 km
 103. Stupavský potok: 26,5 km
 104. Teplica (prítok Turca): 26,5 km
 105. Teplička: 26,5 km
 106. Mačací potok: 26,3 km
 107. Hostiansky potok: 26 km
 108. Radiša: 26 km
 109. Čierny Hron: 25,8 km
 110. Kamenistý potok (prítok Čierneho Hrona): 25,6 km
 111. Ľuboreč: 25,5 km
 112. Neresnica: 25,5 km
 113. Levočský potok: 25,4 km
 114. Biela voda (prítok Váhu): 25,2 km
 115. Olšinský potok: 25,2 km
 116. Šárd: 25,1 km
 117. Bojnianka: 25 km
 118. Čečejovský potok: 25 km
 119. Drevenica: 25 km
 120. Chotčianka: 25 km
 121. Lužianka: 25 km
 122. Mašková: 25 km
 123. Výrava: 24,9 km
 124. Varínka: 24,7 km
 125. Čerešňový potok: 24,5 km
 126. Jelešňa: 24 km
 127. Livina: 24 km
 128. Ľubochnianka: 24 km
 129. Ulička: 24 km
 130. Ľupčianka: 23,7 km
 131. Búr: 23 km
 132. Jasenica (prítok Hrona): 23 km
 133. Lakšársky potok: 23 km
 134. Vyčoma: 23 km
 135. Bystrica (prítok Hrona): 22,9 km
 136. Mlynica: 22,5 km
 137. Zbojský potok: 22,5 km
 138. Ľubica (prítok Popradu): 22,4 km
 139. Chocholnica: 22,3 km
 140. Velický potok (prítok Popradu): 22 km
 141. Marikovský potok: 21,5 km
 142. Kamenec (prítok Tople, Chmeľová): 21,4 km
 143. Lednica: 21,4 km
 144. Papradnianka: 21,3 km
 145. Jakubianka: 21,2 km
 146. Ladomirka: 20,5 km
 147. Tovarský potok: 20,1 km

Najvodnatejšie rieky Slovenska (podľa priemerného prietoku)

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Dunaj (pri Komárne): 2 291 m³/s
 2. Tisa (pri št. hranici): 378 m³/s
 3. Váh (v ústí): 196 m³/s
 4. Morava (pri Devíne): 120 m³/s
 5. Bodrog 115 m³/s
 6. Hron (pri Želiezovciach): 56 m³/s
 7. Orava (pri Dierovej): 34,5 m³/s
 8. Uh (pri Lekárovciach): 33 m³/s
 9. Latorica (pri Veľkých Kapušanoch): 32 m³/s
 10. Dunajec (pri PIENAPe): 24,5 m³/s
 11. Nitra (v ústí): 24 m³/s
 12. Ondava (pri Horovciach): 21 m³/s
 13. Ipeľ (pri Ipeľskom Sokolci): 20,6 m³/s
 14. Hornád (pri Kysaku): 19 m³/s
 15. Poprad (pri Chmeľnici): 17 m³/s
 16. Kysuca (pri Kysuckom Novom Meste): 16 m³/s
 17. Laborec (pri Michalovciach): 15,5 m³/s
 18. Slaná (pri Lenartovciach): 14,5 m³/s
 19. Turiec (v Martine): 11 m³/s

Rieky Slovenska s najväčšími povodiami na území Slovenska

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Váh: 19 728 km²
 2. Bodrog: 7 216,6 km²
 3. Hron: 5 464,5 km²
 4. Nitra: 5 140,6 km²
 5. Laborec: 4 522,7 km²
 6. Hornád: 4 311 km²
 7. Ipeľ: 3 648,7 km²
 8. Ondava: 3 382,4 km²
 9. Slaná: 3 171,4 km²
 10. Čierna voda (prítok Malého Dunaja): 2 709,3 km²
 11. Latorica: 2 486 km²
 12. Morava: 2 213,5 km²
 13. Dudváh: 1 619,7 km²
 14. Orava: 1 605,1 km²
 15. Poprad: 1 591,8 km²
 16. Torysa: 1 506 km²
 17. Rimava: 1 379,6 km²
 18. Topľa: 1 349 km²
 19. Žitava: 1 243,7 km²
 20. Dunaj: 1 128 km²
 21. Uh: 1 100 km²
 22. Kysuca: 1 037,7 km²
 23. Turiec (prítok Váhu): 933,9 km²
 24. Bodva: 890,4 km²
 25. Myjava: 806,4 km²
 26. Slatina: 792,6 km²
 27. Čierna voda (prítok Uhu): 763,3 km²
 28. Hnilec: 654,9 km²
 29. Bebrava: 634,2 km²
 30. Krupinica: 551 km²