Redaktor:RONALDO-SK/Test Page 2

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dejiny Spojených štátov amerických počínajú príchodom prvých obyvateľov cez Beringiu zhruba 10 000 rokov pred naším letopočtom. Tí sa postupne rozčlenili na stovky kmeňov a osídlili celé severoamerické územie. Po prvých prieskumných cestách Európanov v 15. a 16. storočí sem v 17. storočí začali prichádzať európski, predovšetkým anglickí kolonisti. Okrem Angličanov na severovýchode sem prichádzali Španieli, budujúci malé osady na Floridejuhozápade, a Francúzi, ktorí sa usadzovali pozdĺž rieky Mississippi a na pobreží Mexického zálivu. Do sedemdesiatych rokov 18. storočia v trinástich britských kolóniách žilo dva a pol milióna ľudí. Po skončení francúzsko-indiánskej vojny v šesťdesiatych rokoch britská vláda uložila rad nových daní a odmietla argumenty kolonistov, že nové zdanenie musia schváliť oni sami. Odpor voči novým daniam, najmä Bostonské pitie čaju (1773), viedlo anglický parlament k uverejneniu trestných zákonov, ktoré mali viesť k ukončeniu samosprávy v kolóniách. Americkí Patrioti (ako sa sami nazývali) sa priklonili k politickej ideológii zvanej republikánstvo, ktoré zdôrazňovalo občiansku povinnosť, cnosť a opozíciu voči korupcii, luxusu a aristokraciu.

Ozbrojený konflikt začal v roku 1775, keď Patrioti vypudili zo všetkých kolónií kráľovských úradníkov a usporiadali masové zhromaždenia. V roku 1776 vyhlásil Druhý kontinentálny kongres nový nezávislý národ, Spojené štáty americké. S pomocou rozsiahlej finančnej a vojenskej pomoci Francúzska a pod vedením generála Georgea Washingtona zvíťazili americkí Patrioti vo vojne za nezávislosť. Parížska zmluva z roku 1783 prisúdila novému štátu územie na východ od rieky Mississippi, s výnimkou Floridy a Kanady. Centrálna vláda zriadená články Konfederácie nedokázala zabezpečiť stabilitu, pretože nedisponovala právomocou vyberať dane a nemala žiadneho výkonného predstaviteľa. V roku 1787 Kongres zvolal Ústavný konvent vo Philadelphii. Ten dal vzniknúť novej ústave, ktorá bola ratifikovaná v roku 1789. V roku 1791 k nej bola doplnená Charta práv, zaručujúca neodňateľné práva. S Washingtonom ako prvým prezidentomAlexandrom Hamiltonom, jeho hlavným politickým a finančným poradcom, vznikla silná ústredná vláda. Keď sa stal prezidentom Thomas Jefferson, zakúpil od Francúzska Louisianske teritórium, čím sa zdvojnásobila veľkosť Spojených štátov. Druhá a posledná vojna s Britániou bola vybojovaná v rokoch 1812-1815.

Pod vplyvom presvedčenia o zjavnom predurčení (Manifest Destiny) sa federálne územia začali rozširovať na západ, k Pacifiku. Územie Spojených štátov bolo vždy veľké, avšak počet obyvateľov bol spočiatku pomerne malý, iba 4 milióny v roku 1790. Populačný rast však bol rýchly, v roku 1810 dosiahol 7,2 milióna, v roku 1860 32 miliónov, v roku 1900 76 miliónov, 132 miliónov v roku 1940 a 321 miliónov v roku 2015. Hospodársky rast z hľadiska celkového HDP bol ešte rýchlejší. Avšak v porovnaní s európskymi mocnosťami bola vojenská sila národa relatívne obmedzená až do začiatku druhej svetovej vojny. Teritoriálna expanzia bola motivovaná úsilím o získanie lacnej pôdy pre slobodných farmárov a otrokárov. Rozširovanie otroctva sa stávalo čoraz viac kontroverzné a vyvolávalo politické a ústavné boje, ktoré boli vyriešené kompromisom. Otroctvo bolo do roku 1804 zrušené vo všetkých štátoch severne od Mason-Dixonovej línie, ale Juh pokračoval v profitovaní na práci otrokov, predovšetkým pre vysoko ziskové vývozy bavlny, vďaka veľkom dopyte v Európe. V roku 1860 bol zvolený za prezidenta republikán Abraham Lincoln, ktorý svoju kampaň postavil na téme obmedzenia šírenia otroctva a jeho postupnej likvidácii.

Sedem južných štátov, závislých na produkcii bavlny, sa štyri mesiace pred Lincolnovou inauguráciou odtrhlo a neskôr založilo konfederáciu, ktorá však nedosiahla medzinárodného uznania od žiadneho štátu. Konfederácia v roku 1861 začala vojnu so Severom útokom na pevnosť Sumter. Nacionalistické pobúrenie na severe živilo dlhú a vyčerpávajúcu americkú občiansku vojnu (1861-1865). Bojovalo sa z veľkej časti na juhu, lebo ohromné ​​materiálne a ľudské zdroje Severu sa ukázali v dlhej vojne ako rozhodujúce. Výsledkom vojny bolo obnovenie Únie, zbedačenia Juhu a zrušenie otroctva. V následnej ére rekonštrukcie (1863-1877) boli zákonné a hlasovacie práva rozšírené na oslobodených otrokov. Federálna vláda získala oveľa väčšiu moc a vďaka štrnástemu dodatku Ústavy v roku 1868 dostala výslovnú povinnosť chrániť individuálne práva. Keď však v 70. rokoch 19. storočia bieli Demokrati znovu získali moc na juhu, často vďaka zastrašovaniu čiernych voličov polovojenskými skupinami, došlo k prijatiu tzv. "Zákonov Jima Crowa", zachovávajúcich nadradenosť bieleho obyvateľstva a prijatie ustanovenia, zbavujúce volebného práva väčšinu Afroameričanov a mnoho chudobných bielych. Táto situácia pokračovala po celé desaťročia až do vzniku hnutia občianskych práv v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a prijatie federálnej legislatívy k presadzovaniu ústavných práv.

Na prelome 20. storočia sa Spojené štáty stali poprednou svetovou priemyselnou veľmocou vďaka prudkému rozvoju podnikania na severovýchodestredozápade a príchode miliónov prisťahovaleckých robotníkov a poľnohospodárov z Európy. Celoštátna železničná sieť bola dokončená za pomoci práce čínskych prisťahovalcov, rozsiahle ťažobné a priemyselné podniky industrializoval severovýchod a stredozápad. Masová nespokojnosť s korupciou, neefektívnosťou a tradicionalistickej politiky dala vzniknúť progresívnemu hnutiu, ktoré počas 90. rokov 19. storočia až 20. rokov 20. storočia iniciovalo mnoho sociálnych a politických reforiem. V roku 1920 devätnásty dodatok Ústavy zaručil volebné právo žien. Potom nasledoval 16. a 17. dodatok z roku 1913, ktoré stanovili prvý národný daň z príjmov a priamu voľbu amerických senátorov do Kongresu. Hoci boli Spojené štáty počas prvej svetovej vojny spočiatku neutrálne, v roku 1917 vyhlásili vojnu Nemecku a prispeli k víťazstvu Spojencov v nasledujúcom roku.

Éra prosperity 20. rokov skončila krachom na newyorskej burze v októbri 1929 a následným nástupom celosvetovej hospodárskej krízy trvajúcej celé ďalšie desaťročie. Demokratický prezident Franklin D. Roosevelt ukončil obdobie republikánskej dominancie v Bielom dome a realizoval svoje programy nazývané "Nový údel" pre pomoc, obnovu a reformu. Nový údel, ktorý definoval moderný americký liberalizmus, zahŕňal pomoc pre nezamestnaných, podpory pre poľnohospodárov, systém sociálneho zabezpečenia a minimálnu mzdu. Po japonskom útoku na Pearl Harbor v decembri 1941 vstúpili Spojené štáty do druhej svetovej vojny po boku Británie, Sovietskeho zväzu, Číny a ďalších spojeneckých národov. USA financovali spojenecké vojenské úsilie a pomohli poraziť nacistické Nemecko na európskom bojisku. Vojnové úsilie vyvrcholilo užitím novo vynájdených jadrových zbraní na japonské mestá, čo prispelo k porážke cisárskeho Japonska.

Spojené štáty a Sovietsky zväz vyšli z druhej svetovej vojny ako vzájomne súperiace superveľmoci. Počas studenej vojny sa USA a ZSSR nepriamo konfrontovali v pretekoch v zbrojení, vo vesmírnom pretekaní, v rôznych zástupných vojnách a propagandistických kampaniach. Americká zahraničná politika bola počas studenej vojny založená na podpore Západnej Európy a Japonska spolu s politikou zadržiavaniia, ktorá mala brániť šíreniu komunizmu. To bol aj hlavný dôvod vstupu Spojených štátov do vojen v Kórei a vo Vietname. V šesťdesiatych rokoch, z veľkej časti vďaka sile hnutia za občianske práva, bola prijatá ďalšia vlna sociálnych reforiem presadzovaním ústavných práv voľby a slobody pohybu pre Afroameričanov a iné rasovej menšiny. Studená vojna skončila s rozpadom Sovietskeho zväzu v roku 1991 a Spojené štáty zostali jedinou svetovou superveľmocou.

Po studenej vojne sa Spojené štáty zamerali na medzinárodné konflikty na Blízkom východe v reakcii na vojnu v Zálive na začiatku 90. rokov. Počiatok 21. storočia poznačili útoky al-Kájdy z 11. septembra 2001, ktoré nasledovali vojny vedenej USA v Iraku a Afganistane. V roku 2008 postihla Spojené štáty najhoršia hospodárska kríza od čias Veľkej krízy 30. rokov, po ktorej nasleduje obdobie pomalšieho tempa rastu ekonomiky v priebehu 10. rokov 21. storočia.

Teritoriálne expanzia Spojených štátov 1776-1959.
Rozdelenie podľa vstupu štátu do únie.

██ 1776–1790

██ 1791–1799

██ 1800–1819

██ 1820–1839

██ 1840–1859

██ 1860–1879

██ 1880–1899

██ 1900–1950

██ 1950–1959

Animácia časovej osi vstupu štátov do únie

Predkolumbovská éra[upraviť | upraviť kód]

Searchtool.svg Pozri aj: Predkolumbovská kultúra
Mapa zobrazujúca približnú pozíciu nezaľadneného koridoru a špecifické paleoindiánskr sídliska (teória kultúry Clovis)

Nie je s určitosťou známe, ako alebo kedy domorodí Američania prvýkrát osídlili americký kontinent a územie dnešných Spojených štátov. Podľa prevažujúcej teórie ľudia migrovali z Eurázie cez Beringiu, pozemný most, ktorý počas doby ľadovej spájal Sibír s dnešnou Aljaškou, a potom sa rozšírili na juh po všetkých amerických kontinentoch a pravdepodobne dorazili až k hraniciam Antarktického polostrova. Táto migrácia snáď začala už pred 30 000 rokmi[1] a pokračovala až do doby pred približne 10 000 rokmi, kedy pozemný most zaplavilo stúpanie morskej hladiny, spôsobené ukončením poslednej doby ľadovej.[2] Títo ranní obyvatelia, nazývaní Paleoameričania, sa čoskoro rozčlenili do mnohých stoviek kultúrne odlišných národov a kmeňov.

Predkolumbovská éra zahŕňa všetky podrobnejšie delenie histórie a prehistórie Ameriky pred významnejšou prítomnosťou Európanov na amerických kontinentoch, počnúc obdobím pôvodného osídlenia v období mladého paleolitu až k európskej kolonizácii v ranom novoveku. Kým z technického hľadiska sa vzťahuje na obdobie pred plavbami Krištofa Kolumba v rokoch 1492-1504, v praxi tento termín zvyčajne zahŕňa históriu amerických domorodých kultúr až do ich podmanenia alebo významného ovplyvnenia Európanov, aj keď sa to stalo po desaťročiach alebo dokonca storočiach po prvom Kolumbovom pristáti.

Vývoj pôvodného osídlenia pred príchodom Európanov[upraviť | upraviť kód]

Kultúrne oblasti predkolumbovskej Severnej Ameriky podľa Alfreda Kroebera

Kultúra domorodých američanov (indiánov) mladšej doby kamennej sa obvykle necharakterizuje ako "neolitická" (na rozdiel od kultúr v Eurázii, Afrike a inde) ale člení sa do piatich fáz, a iba do troch v prípade Severnej Ameriky:[3]

 • Kamenné obdobie (Paleoindiáni) (18 000 pr. N. L - 8000 pr. N. L.) - prevažoval lov veľkej zveri. Príklady zahŕňajú kultúry Clovis, Folsom, Dalton ai.
 • Archaické obdobie (8000 pr. N. L. - 1000 n. L.) - vzrastal význam zberačstva, lovecký spôsob života klesal na význame. Príklady zahŕňajú kultúru Archaic Southwest alebo kultúru Poverty Point.
 • Post-archaické obdobie (1000 n. L. - súčasnosť) - rozvoj dedinského poľnohospodárstva, stavba budov, pyramíd atď. Zahŕňa napríklad kultúry Pueblo, Mississippi, Hopewell, Freemont a ďalšie.

Severnú Ameriku obsadili početné paleoindiánske kultúry. Niektoré sa rozkladali okolo Veľkých planín a Veľkých jazier, na území moderných Spojených štátov amerických a Kanady, rovnako ako na priľahlých oblastiach na západe a juhozápade. Podľa orálnych dejín mnohé domorodé národy Ameriky žijú na tomto kontinente od svojho vzniku, ktorý je opísaný širokou škálou tradičných príbehov o stvorení sveta. Iné kmene majú príbehy, ktoré popisujú migráciu dlhou krajinou a cez veľkú rieku, ktorá je považovaná za rieku Mississippi.[4] Genetické a lingvistické dáta spájajú pôvodné obyvateľstvo tohto kontinentu s pravekými obyvateľmi severovýchodnej Ázie. Archeologické a lingvistické údaje umožnili vedcom objavenie niektorých migrácii v rámci kontinentu.

Hlavné kultúry[upraviť | upraviť kód]

Adenská kultúra: bola to domorodá americká kultúra, ktorá existovala v čase od 1000 pr. N. L. Až 200 pr. N. L., V období známom ako rané obdobie Woodland. Adenská kultúra zahŕňa pravdepodobne väčší počet príbuzných indiánskych spoločenstiev, ktoré zdieľali pohrebné komplexy a ceremoniálne systémy.

Kultúra Coles Creek: táto kultúra sa rozvíjala v údolí dolného toku Mississippi, časovo sa radí medzi poslednú fázu obdobia Woodland a následné obdobie kultúry Plaquemine, ktorej je jej predchodcom. Obdobie je charakterizované vzrastajúcim užívaním plochých násypov ako základov pod obydlia, usporiadaných okolo centrálneho námestia, zložitejšie politické inštitúcie a stratégie obživy, ktoré boli stále zakotvené v pestovaní pôvodných domestikovaných plodín a lovu namiesto nepôvodnej kukurice, ktorá prevládla v následnom období mississippskej kultúry Plaquemine. Kultúru pôvodne definoval podľa jedinečnej výzdoby šamotovej keramiky archeológ James A. Ford počas svojich prieskumov na archeologickom nálezisku Mazique.

Hohokamská kultúra: bola to kultúra sústredená okolo amerického juhozápadu.[5] Ľudia ranej kultúry Hohokam založili rad malých osád pozdĺž stredného toku rieky Gila. Pestovali kukuricu, tekvicu a fazuľu. Komunity sa nachádzali v blízkosti kvalitnej ornej pôdy, pričom v skorších dobách tejto kultúry bolo bežné suché poľnohospodárstvo.[5] Charakteristickým znakom tejto kultúry je hrnčiarska technika paddle-and-anvil. Klasické obdobie kultúry zaznamenalo vzostup architektúry a keramiky. Budovy na vyvýšených zemných mohylách boli zoskupené do dvorcov, obohnaných múrom. Ploché mohyly boli stavané pozdĺž toku rieky, rovnako ako zavlažovacie kanály, čo naznačuje, že tieto lokality boli správnymi centrami, ktoré rozdeľovali vodu a koordinovali práce na kanáloch. Začala vznikať polychrómovaná keramika a pochovávanie do zeme nahradilo predchádzajúce spaľovanie mŕtvych. Obchodovalo sa s mušľami a iným exotickým tovarom. Sociálne a klimatické faktory viedli k úpadku a opusteniu územia po roku 1400 n. L.

Kultúra Starých Pueblanov (anasaziovia): táto kultúra pokrývala súčasný americký región štyroch rohov, zahŕňajúce južný Utah, severnú Arizonu, severozápadne Nové Mexiko a juhozápadne Colorado.[6] Predpokladá sa, že kultúra Pueblanov sa aspoň z časti vyvinula z Osharskej tradície, ktorá sa zase vyvinula z kultúry Picos. Žili v obydliach rôznych typov, medzi ktoré patrili malé rodinné zemnice, väčšie klanové stavby, veľká puebla ("dedina") a domy v skalných previsoch. Pueblani vytvorili komplexnú sieť osídlenia, ktoré sa tiahli cez Koloradsku plošinu a spájala stovky komunít a populačných centier. Kultúra je pravdepodobne najlepšie známa vďaka kamenným a zemným obydliam postavených v stenách skalných previsov, najmä počas obdobia Pueblo II a Pueblo III.

Monks Mound v Cahokia (Zoznam svetového dedičstva UNESCO). Umiestnenie betónového schodiska sleduje približný priebeh pôvodných drevených schodov.

Mississippská kultúra: rozšírila sa v údoliach riek Ohio a Mississippi, jej stavby sa vyskytovali po celom juhovýchode. Vytvorila najväčšiu územnú plochu v Severnej Amerike severne od Mexika, najvýznamnejším z nich v Cahokia, na prítoku rieky Mississippi v dnešnom štáte Illinois.

Kultúra Irokézov: Irokézska liga národov alebo tiež "Ľudia z dlhého domu" so sídlom v dnešnej severnej a západnej časti štátu New York mala v polovici 15. storočia podobu konfederácie. Podľa niektorých názorov táto kultúra prispela k formovaniu politickej podoby neskorších Spojených štátov, vzhľadom na to že sa Irokézsky systém podobný federácii odlišoval od silných, centralizovaných európskych monarchií,[7][8] táto myšlienka však nie je všeobecne akceptovaná.[9]

Počas vojen Irokézovia donútili niekoľko kmeňov k odchodu na západ, na území, ktoré bolo ich tradičnou krajinou západne od rieky Mississippi. Kmene pochádzajúce z údolia rieky Ohio a ktoré sa presťahovali na západ, zahŕňali ľud Osage, Kaw, Ponca a Omaha. Do polovice 17. storočia sa znovu usadili vo svojich historických krajinách na území dnešného Kansasu, Nebrasky, Arkansasu a Oklahomy. Kmeň Osage bojoval s domorodcami jazyka Caddo, do polovice 18. storočia ich vytlačil a ovládol svoje nové historické územie.[10]

Domorodý vývoj na Havaji[upraviť | upraviť kód]

História domorodých obyvateľov na Havaji začína osídlením Polynézanmi medzi 1. a 10. storočím n.l. Oblasť okolo roku 1200 n. L. Objavili tahitskí prieskumníci, ktorí sa tu tiež začali usadzovať. Tým začal vzostup havajskej civilizácie, ktorá bola izolovaná od zvyšku sveta ďalších 500 rokov až do príchodu Britov. Európania zastúpení britským objaviteľom kapitánom Jamesom Cookom dorazili na Havajské ostrovy v roku 1778. Počas piatich rokov kontaktu európska vojenská technológia pomohla Kamehameohovi I. podrobiť si väčšinu obyvateľstva a prvýkrát v histórii zjednotiť ostrovy založením Havajského kráľovstva.

Koloniálne obdobie[upraviť | upraviť kód]

Searchtool.svg Pozri aj: Kolonizácia Severnej Ameriky v ranom novoveku
Európske územné nároky v Severnej Amerike, okolo roku 1750

██ Francie

██ Velká Británie

██ Španělsko

Po období prieskume sponzorovaného významnými európskymi štátmi bolo prvé úspešné osídlenie založené Angličanmi v roku 1607. Európania do novej krajiny priviedli kone, dobytok a ošípané, odtiaľ naopak priviezli do Európy kukuricu, zemiaky, tabak, fazuľa, tekvice a morky. Mnohí prieskumníci a ranné osadníci Ameriky zomreli kvôli nákaze novými chorobami. Oveľa horšie účinky však mali kolonistami zavlečené eurázijskej choroby, predovšetkým osýpky a kiahne, na domorodé Američanov, pretože tí voči nim postrádali imunitu. Následkom boli rozsiahle epidémie a hromadná vymieranie domorodcov, obvykle ešte pred začiatkom rozsiahlejšieho európskeho osídľovania. Ich spoločenstvá boli touto mierou úmrtia zdevastovaná a ich jadrá zanikla.[11][12]

Španielska, holandská a francúzska kolonizácia[upraviť | upraviť kód]

Španieli[upraviť | upraviť kód]

Španielski prieskumníci boli prvými európskymi zástupcami v Amerike. Dorazili s druhou expedíciou Krištofa Kolumba, ktorá 19. novembra 1493 dosiahla Portorika. Ďalšie Španieli v roku 1513 dorazili na Floridu.[13] Španielske expedície rýchlo postúpili až do Apalačských hôr, k rieke Mississippi, do Grand Canyonu[14] a na Veľké planiny. V roku 1540 podnikol Hernando de Soto rozsiahly prieskum juhovýchodu.[15]

V roku 1540 Francisco Vásquez de Coronado podnikol prieskumnú cestu z Arizony do centrálneho Kansasu.[15] Malé španielskej osady sa nakoniec stali dôležitými mestami, ako San Antonio v Texase, Albuquerque v Novom Mexiku, Tucson v Arizone alebo Los Angeles a San Francisco v Kalifornii.[16]

Holanďania[upraviť | upraviť kód]

Nové Holandsko bola holandská kolónia zo 17. storočia s jadrom na mieste dnešného New York City a v údolí rieky Hudson. Holanďania obchodovali s kožušinami s domorodými Američanmi na severe. Kolónie slúžila ako prekážka expanziu britských osadníkov z Nové Anglicko. Hoci holandskí osadníci boli kalvinisti a zavádzali v Amerike reformovaná cirkev, tolerovali aj iné náboženstvá a kultúry.[17]

Holandské kolónie v roku 1664 zabrala Británie, napriek tomu zanechali trvalý vplyv na americký kultúrny a politický život. Medzi významné Američanmi holandského pôvodu patrili napríklad Martin Van Buren, Theodore Roosevelt alebo Franklin Delano Roosevelt.[17]

Francúzi[upraviť | upraviť kód]

Nové Francúzsko bola oblasť kolonizovaná Francúzskom v rokoch 1534 až 1763. Mimo Québec a Akádie žilo len málo trvalých osadníkov, ale Francúzi nadviazali rozsiahle obchodné vzťahy s domorodými Američanmi v oblasti Veľkých jazier a na stredozápade. Francúzske osídlenie pozdĺž riek Mississippi a Illinois bolo založené na poľnohospodárskych komunitách, ktoré slúžili ako zásobárne potravín pre osady na pobreží Mexického zálivu. Francúzi založili v Louisiane plantáže a osady New Orleans, Mobile a Biloxi.

Slobodná čierna žena z New Orleansu, maľba z neskorého 18. storočia

Konfederácia Wabanaki bola spojencom Nové Francúzsko počas štyroch francúzskych a indiánskych vojen, zatiaľ čo na strane britských kolónií stála konfederácie Irokézov. Počas francúzsko-indiánskej vojny - severoamerickej časti sedemročnej vojny - Nová Anglicko úspešne bojovala proti francúzskej Akádie. Briti z Akádie vyhnali Francúzov a v kolónii, premenované na Nové Škótsko, ich nahradili novo prichádzajúci osadníci z Nového Anglicka.[18] Nakoniec sa niektorí bývalí Akádiané usadili v Louisiane, kde vytvorili typickú vidiecku kultúru Cajun, ktorá existuje do súčasnosti. Odkúpenie Louisiany Spojenými štátmi v roku 1803 sa stali americkými občanmi.[19] Ostatné francúzskej osady pozdĺž riek Mississippi a Illinois boli absorbované následkom vlny amerických osadníkov, prichádzajúcich od 70. rokov 18. storočia, alebo sa ich obyvatelia presťahovali na západ.[20] Francúzsky vplyv a jazyk v New Orleanse, Louisiane a na pobreží Mexického zálivu bol trvalejší; obzvlášť New Orleans bol pozoruhodný svojou veľkou populáciou slobodného farebného obyvateľstva v čase pred občianskou vojnou.

Britská kolonizácie[upraviť | upraviť kód]

Loď Mayflower, ktorá dopravila pútnik do Nového sveta. Počas prvej zimy v Plymouthe zomrela asi polovica Pútnikov.[21]

Pás krajiny pozdĺž východného pobrežia bol počas 17. storočia osídlený prevažne anglickými kolonistami, spolu s ďaleko menším počtom holandských a švédskych kolonistov. Podobu koloniálnej Ameriky utváral jednak silný nedostatok pracovných síl, čo viedlo k zavedeniu foriem neslobodné pracovnej sily, ako je otroctva a zmluvné služba, a jednak politická tolerancie materskej krajiny, ktorá nevynucovala striktné poslušnosť kolónií (tzv. " blahodarné zanedbávanie ", anglicky Salutary neglect). Viac ako polovica všetkých európskych prisťahovalcov do amerických kolónií prišla ako zmluvný služobníci.[22] "Blahodarné zanedbávanie" umožnilo vytvoriť svojbytný americký duch, odlišný od svojich európskych zakladateľov.[23]

Indiánsky masaker osadníkov v Jamestownu roku 1622. Čoskoro sa kolonisti na juhu obávali všetkých domorodcov ako nepriateľov.

Prvá úspešná anglická kolónia, Jamestown, bola založená v roku 1607 na rieke James v Virgínii. Jamestown slabol po celé desaťročia, kým 17. storočia nedorazila nová vlna osadníkov, ktorá zaviedla komerčné poľnohospodárstva založené na pestovanie tabaku. Od neskorých 10. rokov 17. storočia až do Americkej revolúcie Briti deportovali do svojich amerických kolónií zhruba 50 000 odsúdencov.[24] Jedným z vážnych prípadov konfliktov medzi domorodcami a kolonistami bolo 1622 povstanie POWHATAN vo Virgínii roku 1622, pri ktorom domorodí Američania zabili stovky anglických osadníkov. Nasledovala ho druhá anglo-powhatanská vojna. Najväčšími konflikty medzi domorodými Američanmi a anglickými osadníkmi v 17. storočí bola vojna kráľa Filipa v Novom Anglicku[25] a vojna Yamasee v Južnej Karolíne.[26]

Nová Anglicko bola pôvodne osídlená predovšetkým puritánov. Otcovia Pútnici založili roku 1620 Plymouthskou kolóniu, po ktorej nasledovalo vytvorení kolónie v zátoke Massachusetts roku 1630. Tieto strednej kolónie, skladajúci sa zo súčasných štátov New York, New Jersey, Pensylvánia a Delaware sa vyznačovali veľkou rozmanitosťou. Prvým pokusom o anglickej osídlenie na juh od Virginie sa stala provincie Carolina, v ktorej bola roku 1733 založená posledná z trinástich amerických kolónií, Georgia.[27]

Kolónie boli charakterizované náboženskou rozmanitosťou, s kongregacionalisty v Novom Anglicku, nemeckými a holandskými reformistov v stredných kolóniách, katolíkov v Marylande, a škótsko-írskymi Presbyterian na západe. Medzi pôvodnými osadníkmi v mestách Nové Anglicko a na juhu boli aj sefardskí Židia. Mnoho prisťahovalcov prišlo ako náboženskí utečenci: francúzski hugenoti sa usadili v New Yorku, Virgínii a v Severnej a Južnej Karolíne. Mnohí kráľovskí úradníci a obchodníci boli Anglikáni.[28]

Religiozita v kolóniách sa značne rozšírila po takzvanom "Prvým veľkom prebudení" v 40. rokoch 18. storočia, vedenom kazateľovi ako Jonathan Edwards a George Whitefield. Americkí evangelikalisté zasiahnutí Prebudením kládli zvýšený dôraz na vyliatie Ducha Svätého a konverzie nových veriacich. Ďalšie náboženská obrodenie tieto charakteristické znaky zachovala a preniesla novovytvorený evanjelikálne hnutie do ranej republiky a pripravila pôdu pre "Druhé veľké prebudenie", ktoré začalo koncom 90. rokov 18. storočia.[29] V raných fázach hlásali evangelikáni na juhu, ako metodisti a baptisti, náboženskú slobodu a zrušenie otroctva; konvertovali mnoho otrokov a niektoré z nich uznávali ako kazateľa.

Otroci na tabakových plantážach vo Virgínii, cca 1670

Každá z 13amerických kolónií mala trochu inú vládnu štruktúru. Najvyšším predstaviteľom kolónie bol guvernér menovaný z Londýna, ktorý riadil výkonnú správu a spoliehal na lokálne volenú legislatívu pri hlasovaní o daniach a vydávanie zákonov. Od 18. storočia americkej kolónie veľmi rýchlo rástli v dôsledku nízkej úmrtnosti spolu s dostatočným množstvom pôdy a potravín. Kolónie boli bohatší než väčšina častí domáce Británie a priťahovali neustály tok prisťahovalcov, najmä dospievajúcich, ktorí prichádzali ako zmluvný služobníci.[30]

Pre prácu na tabakových a ryžových plantážach sa dovážali africkí otroci z britských kolónií v Západnej Indii. Do 70. rokov 18. storočia africkí otroci predstavovali pätinu americkej populácie. Kolónie neuvažovali o nezávislosti od Británie do tej doby, kým potrebovali britskú vojenskú podporu proti francúzskym a španielskym mocnostiam. Tieto hrozby však po roku 1765 pominuli. V duchu merkantilizmu Londýn uvažoval, že americké kolónie existovali iba kvôli prospechu materskej krajiny.[30]

Kolónie počas 18. storočia[upraviť | upraviť kód]

V Južnej Karolíne a vo Virgínii vznikla vyššia vrstva s bohatstvom založeným na veľkých plantážach obhospodarovaných otrokmi, ktorá mala významnú politickú moc a dokonca disponovala aj kontrolou nad kostoly. Iba v severnej časti štátu New York existoval unikátny spoločenský systém, kde holandskí farmári pracovali na pôde prenajaté od bohatých holandských držiteľov, ako bola rodina Rensselaer. Ostatné kolónie, predovšetkým Pennsylvánia, boli viac rovnostárskej. V polovici 18. storočia bola Pennsylvánia v podstate kolónií strednej triedy, ktorá mala len malý rešpekt k svojej nepočetnej vyššej triede.

Politická integrácia a autonómie[upraviť | upraviť kód]

"Spojiť sa alebo zahynúť" (Join or Die), politická karikatúra z roku 1756 od Benjamina Franklina, nabádajúce kolónie k spojeniu počas francúzsko-indiánske vojny.

Francúzsko-indiánska vojna (1754-63) - súčasť väčšieho globálneho konfliktu, sedemročnej vojny - bola prelomovou udalosťou v politickom vývoji kolónií. Vplyv hlavných konkurentov britskej koruny v severnej Amerike, Francúzov a severoamerických indiánov, bol výrazne znížený a územia trinástich kolónií expandovalo na úkor území Nové Francúzsko, a to ako v Kanade, tak na teritóriu Louisiana. Navyše vojnové úsilie viedlo k väčšej politickej integrácii kolónií, ktorej odrazom bol kongres v Albany a symbolom výzva Benjamina Franklina k tomu, aby sa kolónie "spojili alebo zahynuli" (Join or Die). Franklin bol mužom mnohých vynálezov - jedným z nich bol koncept Spojených štátov amerických, ktorý vznikol po roku 1765 a bol realizovaný v júli 1776.[31]

Po britskej akvizíciu francúzskeho územia v Severnej Amerike vydal kráľ Jiří III. Roku 1763 dekrét s cieľom usporiadať novou severoamerickú ríši a chrániť domorodé Indiánmi pred koloniálnej expanziou na západ od Appalačských hôr. Počas nasledujúcich rokov začalo vznikať napätie vo vzťahoch medzi kolonistami a Korunou. Britský parlament schválil roku 1765 tzv. Kolkové zákonuvaľujúce daň na kolónie, bez toho aby prešiel koloniálnej legislatívou. Tým vznikla otázka, či má Parlament toto právo zdaniť Američanov, ktorí v ňom nie sú zastúpení. Pod heslom "Žiadne zdanenie bez zastúpenia" ("No taxation without representation"), kolonisti odmietali platiť dane, pričom napätie v neskorých šesťdesiatych a na začiatku sedemdesiatych rokov ďalej stúpalo.[32]

Maľba z roku 1846 zobrazujúci Bostonský čajový večierok v roku 1773.
Hustota obyvateľstva na území amerických kolónií v roku 1775 (obyvatelia na štvorcový míľu)

Bostonský čajový večierok v roku 1773 bol priamou akciou aktivistov v meste Boston, ktorí tak protestovali proti novej dani na čaj. Parlament reagoval nasledujúceho roka vydaním tzv. Donucovacích zákonov (Coercive Acts), ktoré zbavili Massachusetts jeho historického práva na samosprávu a nastolilo v ňom vojenskú správu, čo vyvolalo pobúrenie a odpor vo všetkých trinástich kolóniách. Vedúci Patriotov zo všetkých 13 kolónií zvolali prvý kontinentálny kongres, aby koordinovali svoj odpor voči činným v trestnom konaní zákonom. Kongres vyzval k bojkotu britského obchodu, vydal súpis práv a sťažností a žiadal kráľa o nápravu týchto krívd.[33] Odvolanie sa ku Korune nemalo žiadny účinok a následne bol roku 1775 zvolaný druhý kontinentálny kongres, s cieľom usporiadať obranné rady kolónií proti britskej armáde.

Obyčajní ľudia povstali proti Britom i napriek tomu, že nechápali úplne ideologické dôvody ich predstaviteľov. Mali silné cítenie pre "práva", ktorá podľa ich mienky Briti zámerne porušovali - práva na samosprávu, spravodlivé rokovania a vládu založenú na všeobecnom súhlasu. Boli veľmi citliví na známky tyranie, ktorú videli v príchodu britskej armády do Bostonu, aby potrestala tamojších obyvateľov. Tým rástol ich pocit porušovanie práv, čo viedlo k hnevu a túžbe po odplate. Verili, že Boh je na ich strane.[34]

Pokiaľ ide o politické hodnoty, Američania boli do značnej miery zjednotenia pod ideou republikánstvo, ktoré odmietalo aristokraciu a kládlo dôraz na občiansku povinnosť a strach z korupcie. Pre Otca zakladateľa podľa niektorých historikov "republikánstvo reprezentovalo viac než určitú formu vlády. Bol to spôsob života, základné ideológie, nekompromisný záväzok k slobode a úplné odmietnutie aristokracie. "[35]

Americká revolúcia[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též

Washingtonovo prekvapivé prekročenie rieky Delaware v decembri 1776 bolo významným obratom po strate New York City; jeho armáda porazila Britmi v dvoch bitkách a obsadila New Jersey.

Trinásť kolónií začalo roku 1775 povstanie proti britskej vláde a v roku 1776 vyhlásilo svoju nezávislosť ako Spojené štáty americké. Americká revolučný vojna (1775-83) začala bitkou o Lexington a Concord v apríli 1775, keď sa Briti snažili zabaviť zásoby munície a zatknúť vodcu Patriotov. V roku 1777 Američania zajali britskú invazívne armádu v bitke pri Saratoge, zaistili severovýchod a prinútili Francúza k vytvoreniu vojenskej aliancie so Spojenými štátmi. Francúzsko priviedla ako spojenca Španielsko a Holandsko, čím vyrovnala vojenské a námorné sily na oboch stranách, pretože Británia žiadne spojenca nemala.[36]

Veliteľ Američanov, generál George Washington (1732-99) sa osvedčil ako vynikajúci organizátor a administrátor. Dokázal obratne rokovať s Kongresom a guvernérmi štátov, vyberal a mentoroval svojej vyššej dôstojníkov, zaisťoval podporu a výcvik svojich vojsk a udržiaval idealistickú Republikánsku armádu. Jeho najväčšou výzvou bola logistika, pretože ani Kongres, ani štáty nemali dostatok finančných prostriedkov na dostatočné zabezpečenie výstroja, munícia, oblečenie, zoldu alebo dokonca potravín pre vojakov.

Washingtona ako taktika v bitkách často prekonávali jeho britskí protějšci. Ako stratég mal však lepšiu predstavu, ako vyhrať vojnu než oni. Briti poslali štyri invázne armády. Washingtonova stratégie vypudila prvú armádu z Bostonu v roku 1776 a bola zodpovedná za kapituláciu druhej a tretej armády v bitke pri Saratoge (1777) a Yorktowne (1781). Dokázal obmedziť Britmi ovládanej územia na New York City a niekoľko ďalších územia, zatiaľ čo Patrioti udržiavali kontrolu nad veľkou väčšinou populácie.

Vyhlásenie nezávislosti na obraze Johna Turnbull

Loajalisti, na ktoré Briti príliš spoliehali, tvorili asi 20 % populácie, ale nikdy neboli dobre organizovaní. Po skončení vojny britská armáda v novembri 1783 odplávala z New Yorku, s ňou odišli aj vedúci predstavitelia loajalistů. Na prekvapenie svetovej verejnosti Washington neuzurpoval moc v novej republike, ale namiesto toho sa vrátil na svoju farmu vo Virgínii.[37] Politológ Seymour Martin Lipset poznamenal, že "Spojené štáty boli prvou veľkou kolóniou, ktorá sa úspešne vzbúrila proti koloniálnej nadvláde. V tomto zmysle išlo o prvé 'nový národ' ".[38]

Dňa 4. júla 1776 Druhý kontinentálny kongres, konaný vo Filadelfii, vyhlásil nezávislosť "Spojených štátov amerických" v Deklarácii nezávislosti. Nový národ bol založený na osvietenských ideáloch liberalizmu, ktoré Thomas Jefferson opísal ako neodňateľné práva na "život, slobodu a hľadanie šťastia", a silne zakotvený na republikánskych princípoch. Republikánstvo zdôrazňovalo zvrchovanosť ľudu, vyžadovalo občiansku službu a odmietalo akúkoľvek formu aristokracie.

Rané roky novej republiky[upraviť | upraviť kód]

Konfederácie a konštitúcia[upraviť | upraviť kód]

Roku 1781 došlo k formálnej ratifikácii Článkov Konfederácie, ktoré ustanovovala ústrednú národnú vládu, pričom každý zo štátov únie si zachoval samostatnú vnútornú a ekonomickú politiku.

Počas 80. rokov 18. storočia dokázala národná vláda vyriešiť otázku západných teritórií, čo bola územia, ktorá postúpili jednotlivé štáty Kongresu a následne sa stali teritóriom. Ako postupovala migrácie osadníkov na severozápad, táto teritória sa čoskoro stala štátmi. Nacionalisti sa obávali, že nový národ je príliš krehký, než aby odolal medzinárodnému konfliktu alebo dokonca vnútorným povstaním, ako bola Shaysova vzbura v roku 1786 v Massachusetts.[39]

Nacionalisti - väčšinu z nich tvorili vojnoví veteráni - sa organizovali v každom štáte a presvedčili Kongres, aby v roku 1787 zvolal zjazd vo Filadelfii. Delegáti zo všetkých štátov spísali novú Ústavu, ktorá stvorila oveľa silnejšie a efektívnejšie ústrednú vládu, so silným prezidentom a právom udeľovať dane. Nová vláda odrážala prevažujúci republikánskej ideály záruky osobnej slobody a obmedzovania môcť vlády prostredníctvom systému deľby moci.[39]

Kongres dostal právomoc zakázať medzinárodný obchod s otrokmi po 20 rokoch (čo urobil v roku 1807). Kompromis poskytol južnom štátom zastúpenie v Kongrese neúmerné k veľkosti ich slobodnej populácie tým, že započítal tri pätiny počtu otrokov do celkovej populácie každého štátu. Toto ustanovenie zvýšilo politickú silu južných predstaviteľov v Kongrese, najmä preto, že otroctvo bolo rozšírené na ďaleký juh vysídlením domorodých Američanov a prepravou otrokov rozsiahlym domácim obchodom.

Aby upokojil antifederalisty, ktorí sa obávali príliš silné národné vlády, bola v roku 1791 prijatá Charta práv (Bill of Rights). Obsahovala prvých desať dodatkov k ústave, ktoré zaručovali individuálne slobody ako sloboda prejavu a náboženského vyznania, právo na súd a konštatovala že občania a štáty majú vyhradené práva (ktorá nebola špecifikovaná).[40]

Nový prezident[upraviť | upraviť kód]

George Washington, víťaz vojny za nezávislosť a prvý prezident zostáva dodnes jedným z najvýznamnejších Američanov.

George Washington - hrdina americkej vojny za nezávislosť, veliteľ kontinentálnej armády a prezident ústavodarného zhromaždenia - sa v roku 1789 stal prvým prezidentom Spojených štátov podľa novej ústavy. Hlavné mesto sa presunulo z New Yorku najprv do Filadelfie a nakoniec v roku 1800 do Washingtonu D. C.

Hlavným úspechom Washingtonovej administratívy sa stalo vytvorenie silnej národnej vlády, ktorú všetci Američania nespochybniteľne uznali.[41] Jeho vláda, pod dôraznom vedením ministra financií Alexandra Hamiltona, prevzala dlhy štátov (držitelia dlhov dostali federálne dlhopisy), vytvorila národnú banku (Bank of the United States ) na stabilizáciu finančného systému a zaviedla jednotný systém taríf (importných daní) a iných daní na splatenie dlhu a poskytnutie finančnej infraštruktúry. Aby podporil svoje programy, Hamilton vytvoril novú politickú stranu - prvý na svete založenú na voličoch - Federalistická strana (Federalist Party).

Thomas Jefferson a James Madison vytvorili opozičnú Republikánsku stranu (politológov zvyčajne nazývanú demokraticko-republikánska strana). Hamilton a Washington v roku 1794 predniesli zemi návrh Jayovi zmluvy (Jay Treaty), ktorá mala obnoviť dobré vzťahy s Britániou. Jeffersonovi priaznivci vehementne protestovali a voliči sa následne rozdelili na jednu alebo druhú stranu, a tak vznikol tzv. Prvej stranícky systém. Federalisti presadzovali obchodné a finančné záujmy a presadzovali navýšenie obchodu s Britániou. Republikáni obvinili federalistov z plánov na založenie monarchie, povýšenie bohatých na vládnucu triedu a z pokusu urobiť zo Spojených štátov figúrku v rukách Britov.[42] Zmluva nakoniec bola schválená, ale v politickom dianí začali prepukať vášne.[43]

Whisky rebélie (Whisky Rebellion) roku 1794, kedy západnej osadníci protestovali proti federálnej dani na alkohol, bola prvou vážnou skúškou federálnej vlády. Washington povolal štátne milície a osobne viedol armádu, a preto sa povstalci rozplynuli a moc federálnej vlády bola definitívne upevnená.[44]

Washington ako prezident odmietol zotrvať vo funkcii viac ako dve obdobia, čím ustanovil dodnes dodržiavaný precedens. Vo svojej preslávenej reči pri odchode z funkcie zdôraznil výhody federálnej vlády a význam etiky a morálky, zatiaľ čo varoval pred zahraničnými spojenectvami a formovaním politických strán.[45]

Federalistov John Adams porazil Jeffersona v prezidentských voľbách roku 1796. Začala sa rysovať hrozba vojny s Francúzskom a federalisti využili príležitosť pokúsiť sa umlčať republikánmi zavedením nových zákonov o národnej bezpečnosti (Alien and Sedition Acts), vybudovať veľkú armádu s Hamiltonom na čele a pripraviť sa na francúzsku inváziu. Avšak medzi federalistov vznikla roztržka potom, čo Adams vyslal úspešnú mierovú misiu do Francúzska, ktorá túto tzv. Kvaziválku v roku 1800 ukončila.[42][46]

Otroctvo[upraviť | upraviť kód]

Počas prvých dvoch desaťročí po vojne za nezávislosť došlo v amerických štátoch k dramatickým zmenám v štatúte otroctva a k zvýšeniu počtu oslobodených černochov. Severná štáty zrušili otroctvo, inšpirované revolučnými ideálmi rovnosti ľudí a tiež kvôli ich menšej ekonomickej závislosťou na otrockej práci.

Štáty horného Juhu uľahčili procedúry na prepustenie z otroctva, čo viedlo k zvýšeniu podielu slobodných černochov v týchto štátoch (v percentách z celkovej nebiele populácie) z menej ako jedného percenta v roku 1792 na viac ako 10 percent do roku 1810. K tomuto dátumu bolo celkovo 13,5 % všetkých černochov v Spojených štátoch slobodných.[47] Po tomto dátume, so stúpajúcou dopytom po otrokoch kvôli rozširujúcemu sa pestovanie bavlny v dolných južných štátoch, sa počty prepúšťaných otrokov prudko znížili. Vnútorný trh s otrokmi sa stal dôležitým zdrojom príjmov pre mnoho majiteľov plantáží a obchodníkov.

V roku 1809 odmietol prezident James Madison zapojenie Spojených štátov do atlantického obchodu s otrokmi.

19. storočia[upraviť | upraviť kód]

Jeffersonovho republikánska éra[upraviť | upraviť kód]

Územná expanzia Spojených štátov; zakúpené teritórium Louisiana je označené bielou farbou

V prezidentských voľbách roku 1800 porazil republikánsky kandidát a viceprezident Thomas Jefferson úradujúceho prezidenta, federalistov Johna Adamsa. Jeffersonovým hlavným úspechom v prezidentskom úrade bola kúpa Louisiany v roku 1803, ktorá poskytla americkým osadníkom obrovský potenciál pre expanziu na západ od rieky Mississippi.[48]

Jefferson, sám vedec, podporoval expedície k objavovaniu a zmapovanie novej domény. Z nich bola najvýznamnejšia Lewisova a Clarkova expedície.[49] Jefferson hlboko veril v republikánsku myšlienku a tvrdil, že republika by mala byť založená na nezávislých farmároch a plantážnici; nedôveroval mestám, továrňam a bankám. Tiež nedôveroval federálnej vláde a sudcom a snažil sa oslabiť súdnictva. Avšak mal protivníka v Johnovi Marshallovi, federalistov z Virginie. Hoci Ústava ustanovila Najvyšší súd, jeho funkcie boli nejasné. Až Marshall ako najvyšší sudca v rokoch 1801-1835 definoval jeho funkcie, najmä právomoc zrušiť akt Kongresu alebo štátu, ktorý porušil ústavu. Toto prvýkrát uplatnil roku 1803 v kauze Marbury versus Madison.[50]

Vojna roku 1812[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně Medzi Američanmi vzrastalo rozhorčenie nad Britmi, ktorí porušovali neutralitu amerických lodí kvôli snahe oslabiť Francúzsku, násilne donútili 10 000 amerických námorníkov do služby v Kráľovskom námorníctve kvôli vojne s Napoleonom a podporovali nepriateľské Indiánmi, ktorí útočili na americkej osadníkmi na Stredozápade . Mimo to Američania pomýšľali na získanie časti alebo dokonca celé Britské Severnej Ameriky.[51][52][53][54][55] Napriek silnej opozícii severovýchodných štátov, najmä od Federalistov, ktorí nechceli narušiť obchod s Britániou, Kongres 18. júna 1812 vyhlásil Britom vojnu.[56]

Vojna bola pre obe strany frustrujúce. Obe strany sa pokúšali napadnúť druhú a boli odrazené. Vrchné americkej veliteľstvo zostalo nekompetentné až do posledného roku vojny. Americká milície sa ukázala byť neefektívna, pretože vojaci sa zdráhali opustiť domovy a snahy o invázii do Kanady opakovane zlyhávali. Britská blokáda zruinovalo americký obchod, zbankrotovala štátnu pokladnicu a ešte viac nahnevala obyvateľov severovýchodných štátov, ktorí pašovali dodávky do Británie. Američania pod generálom Williamom Henrym Harrisonom nakoniec získali plavebnej kontrolu nad jazerom Erie a porazili v Kanade Indiánmi vedenej náčelníkom Tecumseh,[57] zatiaľ čo Andrew Jackson zlikvidoval indiánsku hrozbu na juhovýchode. Indiánska hrozba expanziu na Stredozápad bola natrvalo ukončená.

Kapitol vo Washingtone, vypálený Britmi v auguste 1814

Briti napadli a obsadili väčšinu štátu Maine, ďalej napadli a vypálili Washington, ale v roku 1814 boli odrazení u Baltimoru - kde bola napísaná pieseň "Star Spangled Banner" (súčasná americká hymna), ktorá oslavovala americký úspech. Hlavný britská invázia do štátu New York bola v jeho severnej časti odrazená a zahnaná. Konečne začiatkom roku 1815 Andrew Jackson rozhodujúcim spôsobom porazil veľkú britskú inváziu v bitke pri New Orleansu, čo z neho urobilo najslávnejšieho vojnového hrdinu.[58]

Napoleonovým pádom zmizli tiež dôvody k vojne a obe strany sa dohodli na uzavretie mieru, ktorý ponechal predvojnovej hranice bez zmien. Američania 18. februára 1815 oznámili víťazstvo, lebo správa prišla takmer súčasne s Jacksonovým víťazstvom pri New Orleanse a mierovou zmluvou. Američania boli hrdí na úspech v "druhej vojne za nezávislosť". Kritici vojny z protivojnové federalistickej strany boli zostouzeni a strana sa z tohto otrasu už nikdy nespamätala. Hlavným porazeným tejto vojny sa stali Indiáni. Nedosiahli uznanie ako nezávislého národa, ako im Británia sľúbila a už nikdy nepredstavovali vážnu hrozbu prúdu osadníkov mieriacich na Stredozápad.[58]

Éra dobrej zhody a Monroeova doktrína[upraviť | upraviť kód]

Éra dobré zhody: Oslava dňa nezávislosti na obraze z roku 1819

Federalisti ako silní odporcovia vojny usporiadali v roku 1814 zjazd v Hartforde, kde pohrozili rozdelením únie. Národná eufórie po víťazstve pri New Orleansu však zničila prestíž federalistov a tí už ako politická strana prestali hrať dôležitú úlohu.[59] Prezident James Madison a väčšina republikánov si uvedomili, že zrušenie národnej banky počas vojny bola chyba, pretože jej neprítomnosť veľmi komplikovala financovania vojny. Následne s pomocou zahraničných bankárov v roku 1816 založili novú národnú banku.[60][61]

Republikáni tiež zaviedli clá určené na ochranu rodiaceho sa domáceho priemyslu, ktorý začal vznikať počas vojny kvôli britskej námornej blokáde Spojených štátov. Keď sa federalisti ako strana zrútili, mnoho federalistických myšlienok prevzali republikáni. Spolu so systematickým potláčaním straníckeho politikárčenia prezidentom James Monroe počas jeho dvoch funkčných období (1817-25) vstúpil národ vstúpil do tzv. "Éry dobré zhody" (Era of Good Feelings) a ukončil prvý stranícky systém.[60][61]

Monroeova doktrína, formulovaná v roku 1823, vyjadrovala názor Spojených štátov, že európske mocnosti by už nemali kolonizovať ani zasahovať do Ameriky. Táto doktrína definovala smer zahraničnej politiky Spojených štátov. Bola prijatá v reakcii na americkej a britskej obavy z ruskej a francúzskej expanzia na západnej pologuli.[62]

Prezident Andrew Jackson, po svojom zvolení do druhého obdobia v roku 1832, ukončil v roku 1836 funkciu druhej národnej banky Spojených štátov amerických.[63] Jackson bol presvedčený, že centrálne bankovníctvo slúžilo elitám k tomu, aby využívalo priemerného Američana a namiesto toho zaviedol štátne banky, verejnosťou prezývané "mazánkovské banky" (pet banks).[63]

Odsun Indiánov[upraviť | upraviť kód]

Indian Removal Act viedol k premiestnenie niekoľkých kmeňov domorodých Američanov.

V roku 1830 Kongres prijal Indian Removal Act (zákon o odsune Indiánov), oprávňujúce prezidenta vyjednávať zmluvy s domorodými Američanmi (Indiánmi), ktoré menili ich doterajší životný území vo východných štátoch za nové územia západne od rieky Mississippi.[64] Ich hlavným cieľom bolo odstránenie domorodých Američanov, vrátane piatich civilizovaných kmeňov, z amerického juhovýchodu; zaberali totiž pôdu, ktorú chceli osadníci. Jacksonovi Demokrati požadovali násilný odsun domorodého obyvateľstva, ktoré odmietlo uznať štátne zákony do rezervácií na západe. Whigovia a náboženskí vodcovia tento postup odmietali ako nehumánne. Následkom odsun, zvaných Chodníky sĺz (Trails of Tears), zahynuli tisíce domorodcov.[65] Veľa na Floride usadených Seminolov sa odmietlo presťahovať sa na západ a následne niekoľko rokov bojovali s americkou armádou v tzv. Vojnách Seminolov.

Druhý stranícky systém[upraviť | upraviť kód]

Potom, čo prvý stranícky systém Federalistov a Republikánov vzal za svoje v 20. rokoch 19. storočia, vznikol priestor pre vytvorenie nového straníckeho systému založeného na dobre organizovaných miestnych stranách, ktoré vyzvali hlasy (takmer) všetkých dospelých bielych mužov. Bývalá Jeffersonovho (demokraticko-republikánska) strana sa rozdelila na frakcie. Roztržka vznikla kvôli voľbe nástupcu prezidenta Jamesa Monroea. Frakcia, podporujúci veľa starých Jeffersonovských princípov, vedená Andrewom Jacksonom a Martin Van Buren, sa stala Demokratickou stranou. Ako historička Mary Beth Norton vysvetľuje transformáciu v roku 1828:

Andrew Jackson v roku 1824

Jackson a jeho priaznivci verili, že vôľa ľudu konečne zvíťazila. Prostredníctvom štedro financované koalície strán v jednotlivých štátoch, politických vodcov a novinárov zvolilo ľudové hnutie prezidenta. Demokrati sa stali prvou dobre organizovanú národnou stranou ... a pevná stranícka organizácia sa stala charakteristickým znakom americkej politiky devätnásteho storočia.[66]

Opozičné frakcie vedenej Henrym Clayom pomohli vytvoriť stranu Whigov (Whig Party). Demokratická strana mala malú, ale rozhodujúce prevahu nad Whig až do päťdesiatych rokov, kedy sa Whigovia rozpadli kvôli nezhodám v otázke otroctva.

Nad lokálnymi témami štátnych a národných strán stál široko zdieľaný politický názor, charakterizujúce Demokratmi:

Medzi Demokratmi existovalo mnoho názorových prúdov, ale všetci zdieľali základné Jeffersonovho koncepciu agrárnej spoločnosti. Nahliadali na ústrednú vládu ako na nepriateľa osobné slobody. Takzvaná "skorumpovaná dohoda" po prezidentských voľbách roku 1824 posilnila ich nedôveru k politike Washingtonu. ... Demokrati sa obávali sústredenia ekonomickej a politickej moci. Domnievali sa, že vládne intervencie v ekonomike prospievajú iba vybraným záujmovým skupinám a vytvárajú monopoly, ktoré zvýhodňujú bohaté. Usilovali o znovunastolenie nezávislosti jednotlivca ( "bežného človeka", tj. Remeselníka a farmára) ukončením federálnej podpory bánk a korporácií a limitov používania papierové meny, ktoré nedôverovali. Snažili sa definovať správnu rolu vlády obmedzovaním jej právomocí a Jacksonove politické akty sa niesli v tomto duchu. Počas svojho pôsobenia uplatnil veto viackrát, než všetci predchádzajúci prezidenti dohromady. Jackson a jeho priaznivci tiež oponovali reformnému hnutiu. Reformátori, ktorí chceli presadiť svoje návrhy do legislatívy, volali po aktívnej vláde. Ale demokrati sa stavali proti programom, ako bola reforma vzdelávania, v rámci zavedenia verejného vzdelávacieho systému. Domnievali sa napríklad, že verejné školy obmedzujú slobodu jednotlivca zasahovaním do rodičovských práv a povinností a oslabujú slobodu vyznania nahradením cirkevných škôl. Jackson tiež nezdieľal humanitárne záujmy reformátorov. Nemal žiadny súcit s americkými Indiánmi čo prejavil napríklad napomáhaním tragického odsunu kmeňa Cherokee.[67][68]

Druhé veľké prebudenie[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně

Táborové stretnutie protestantov, kresba z roku 1829

Druhé veľké prebudenie bolo protestantské hnutie obrody, ktoré počas začiatku 19. storočia zasiahlo celý národ a viedlo k rýchlemu vzostupu cirkvi. Hnutie začalo okolo roku 1790, do začiatku 19. storočia nabralo na sile a po roku 1820 rýchlo rástol počet členov baptistických a metodistických kongregácií, ktorých kazatelia stáli v čele hnutia. Kulminovalo pred začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia.[69]

Hnutie priviedlo milióny nových členov do existujúcich evanjelických denominácií a viedlo k vytvoreniu nových denominácií. Mnoho konvertitov verilo, že Prebudenie predznamenávalo nový vek milénia. Druhé veľké prebudenie podnietilo vytvorenie mnohých reformných hnutí - vrátane hnutia za zrušenie otroctva a abstinentské hnutia, ktorých cieľom bolo odstrániť zlo spoločnosti pred predpokladaným druhým príchodom Ježiša Krista.[70]

Abolicionizmus[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně Abolicionistické hnutie sa po roku 1840 znovudefinovalo ako ťaženie proti hriechu vlastnenie otroka. Mobilizovalo podporu najmä medzi nábožensky založenými ženami na severovýchode ovplyvnenými Druhým veľkým prebudením. William Lloyd Garrison, radikálny abolicionista, vydával týždenník The Liberator (Osloboditeľ), najvplyvnejšou z mnohých protiotrokářských novín, zatiaľ čo Frederick Douglass, bývalý otrok, začal písať pre tieto noviny okolo roku 1840 a založil vlastné abolicionistické noviny North Star v roku 1847.[71] Veľká väčšina aktivistov proti otroctvu, ako bol Abraham Lincoln, odmietala Garrisonův náboženský pohľad a bola toho názoru,že otroctvo je spoločenským zlom, nie hriechom.[72][73]

Expanzia na západ a Manifest Destiny[upraviť | upraviť kód]

Rozloha a populácia amerických kolónií a novej republiky rýchlo rástli s tým, ako priekopníci posúvali hranice osídlených území ďalej na západ.[74] Tento proces bol zavŕšený v rokoch 1890-1912, kedy došlo k zabráni posledných veľkých plôch ornej pôdy a pasienkov. Kmene domorodých Američanov na niektorých miestach kládli odpor bojom, ale boli nakoniec premožené osadníkmi a armádou a po roku 1830 došlo k ich presídlenie do rezervácií na západe. Vplyvná teória hranice (Frontier Thesis) amerického historika Fredericka Jacksona Turnera tvrdí, že hranica (Frontier) formovala národný charakter, vyznačujúci sa odvahou, násilím, inovatívnosťou, individualizmom a demokratickosti .[75]

Kalifornská zlatá horúčka prilákala do Kalifornie 300 000 ľudí z ostatných častí Spojených štátov i zo zahraničia

Súčasní historici zdôrazňujú multikultúrny charakter západného pohraničia. Ako uvádzajú historici Hine a Faragher, "histórie hranice rozpráva príbeh o vytvorení a obrane spoločenstvo, využitie krajiny, rozvoj trhov a formovanie štátov". Vysvetľujú, že "Je to príbeh dobývanie, ale aj prežitie, vytrvalosti a spájanie národov a kultúr, ktoré dali zrodiť a pretrvať života Ameriky."[75] Prvými osadníkmi na západe boli Hispánci v Novom Mexiku, ktorí sa stali občanmi Spojených štátov v roku 1848.

Od začiatku tridsiatych rokov 19. storočia do roku 1869 pricestovalo na západ Oregonskú chodníkom a jej mnohých odnožami viac ako 300 000 osadníkov. Títo zlatokopovia, rančeri, farmári a podnikatelia a ich rodiny mierili do Kalifornie, Oregonu a ďalších miest na ďalekom západe. Cesta v krytých povozoch alebo pešo trvala päť až šesť mesiacov. Po roku 1869, kedy bola dokončená transkontinentálnej železnice, sa cestovanie skrátilo na 6 dní vlakom.[76]

Manifest Destiny (slovensky "zjavný údel" alebo "zjavné predurčenie") bolo presvedčenie, že americkí osadníci sú osudom predurčení k expanzii po celom kontinente. Tento koncept sa zrodil z "vedomie poslanie vykúpiť starý svet vyšším príkladom ... stvorené potenciálom nové krajiny pre vybudovanie nového neba."[77] Manifest Destiny odmietali modernizátora, najmä Whigovia ako Henry Clay a Abraham Lincoln, ktorí chceli budovať mestá a továrne, nie ďalšie farmy.[78] Demokrati silne uprednostňovali expanziu a vyhrali kľúčové voľby v roku 1844. Po búrlivej debate v Kongrese bola v roku 1845 k Spojeným štátom pripojená Texaská republika, čo viedlo k vojne s Mexikom, ktoré kvôli veľkému počtu mexických osadníkov považovalo Texas za svoju súčasť.[79]

Americká okupácia Mexico City v roku 1848

S Whig proti vojne a demokratmi pre vojnu, Mexicko-americká vojna vypukla roku 1846. Americká armáda, s použitím pravidelného vojska a veľkého množstva dobrovoľníkov porazila mexickej armády, podnikla inváziu do Mexika, obsadila Mexico City a získala rozhodné víťazstvo. Vojna sa skončila roku 1848 uzavretím mierovej zmluvy z Guadalupe Hidalgo. Mnoho demokratov chcelo anektovať celé Mexiko, ale táto myšlienka bola odmietnutá južania, ktorí tvrdili, že začlenenie miliónov Mexičanov, prevažne miešancov, by podryli charakter Spojených štátov ako výlučne Belošské republiky.[80] Namiesto toho Spojené štáty anektoval Texas a riedko osídlená severnej územia (Kalifornii a Nové Mexiko). Hispánski obyvatelia dostali plné občianstvo a mexickí Indiáni sa stali americkými Indiánmi. Súčasne bolo roku 1849 v Kalifornii objavené zlato a následná zlatá horúčka prilákala počas niekoľkých mesiacov do severnej Kalifornie viac ako 100 000 mužov, ktorí početne úplne prevážili pôvodné hispánskej usadlíkmi ( "Californios"). Kalifornia sa búrlivo rozvíjala. San Francisco sa do roku 1880 stalo ekonomickým centrom celého západného pobrežia, jeho rozmanitá populácia tvorilo štvrť milióna obyvateľov.

Mierový kompromis s Veľkou Britániou priniesol Američanom zisk územia Oregone (Oregon Country), ktoré bolo následne premenované na Teritórium Oregon.[79]

Rozpory medzi Severom a Juhom[upraviť | upraviť kód]

Mapa Spojených štátov amerických v roku 1863

██ Spojené státy („Unie“)

██ Teritoria Unie zakazující otroctví

██ Hraniční státy Unie povolující otroctví

██ státy Konfederace

██ Teritoria Unie povolující otroctví (nárokována Konfederací)

Po roku 1848 sa stalo hlavným bodom sváru medzi Severom a Juhom rozšírenie otrokárstva. Protiotrokářské tendencie Severu sa stretávali s obhajcami otrokárstva, ktorí dominovali na Juhu. Len malý počet aktivistov zo severných štátov boli abolicionisti, ktorí vyhlasovali vlastnenie otrokov za hriech (z hľadiska protestantskej teológie) a požadovali okamžité zrušenie otrokárstva. Oveľa viac severanov sa stavalo iba proti rozširovaniu otrokárstva a boli skôr pre jeho postupné utlmenie, aby sa Amerika postupne zmenila v krajine slobodnej pôdy (tak ako na malých farmách vlastnených a obhospodarovaných rodinou), slobodné pracovnej sily a slobody prejavu (na rozdiel od cenzúry abolicionistických materiálov na Juhu). Jižanští belosi trvali na tom, že otroctvo má pre všetky belochmi (a dokonca aj samotné otrokov) hospodársky, spoločenský a kultúrny prospech a osočovali všetky kritiky otrokárstva ako "abolicionista".[81] ospravedlňovanie otrokárstva zahŕňalo dôvody ekonomické, historické, náboženské, právne, spoločenské a dokonca aj humanitárne. Obhajcovia otrokárstva tvrdili, že náhly koniec otrokárskej ekonomiky by mal hlboký ekonomický dopad pre južné štáty, kde závislosť na otrockej práci bola základom ich ekonomiky. Tiež argumentovali tým, že oslobodenie všetkých otrokov by malo za následok vypuknutie rozsiahle nezamestnanosti a chaosu.[82]

Náboženskí aktivisti sa kvôli otázke otroctva rozštiepila, napríklad denominácie metodistov a baptistov sa rozdelili na severnej a južnej. Na severe bolo medzi metodistov, kongregacionalisty a kvakeri mnoho abolicionista, najmä medzi ženskými aktivistami. Katolíckej, episkopálnej a luteránskej denominácie otázku otrokárstva prevažne ignorovali.[83]

Problém otrokárstva v nových teritóriách bola zdanlivo vyriešený kompromisom z roku 1850, sprostredkovaným Whig Henrym Clayom a demokratom Stephenom Douglasom; kompromis zahŕňal prijatie Kalifornia ako slobodného štátu výmenou za neobmedzovanie otrokárstva federálnou vládou v Utahu alebo v Novom Mexiku.[84] Bodom sporu bol zákon o utečených otrokoch, (Fugitive Slave Act), prijatý v roku 1850, ktorý posilnil presadzovaní právomoci federálnych úradov a vyžadoval dokonca aj po slobodných štátoch, aby spolupracovali pri vrátení utečených otrokov ich majiteľom. Abolicionisti napádali tento zákon ako symbol otrokárstva, odrazom toho sa stal dobový protiotrokářský bestseller Chaloupka strýčka Toma od Harriet Beecher Stowe.[85]

Kompromis z roku 1820 bol zrušený v roku 1854 zákonom Kansas-Nebraska (Kansas-Nebraska Act), ktorý presadzoval senátor Douglas v mene "ľudovej zvrchovanosti" a demokracie. Umožnil voličom oboch teritórií rozhodnúť o legálnosti otrokárstva a umožnila Douglasovi zaujať neutralitu v otázke otrokárstva. Došlo k mobilizácii protiotrokářských síl, čo dalo vzniknúť nové Republikánskej strane. Pro- a protiotrokářsky naladené skupiny sa hrnuli do Kansasu, aby strhli hlasovanie na svoju stranu, čo viedlo k miniatúrne občianskej vojne označovanej "krvácajúce Kansas" (Bleeding Kansas). Koncom 50. rokov 19. storočia už mladá Republikánska strana ovládala takmer všetky severné štáty a tým aj elektorát. Trvala na tom, že nesmie byť povolené ďalšie šírenie otrokárstva (ktoré by tak časom malo samo pomaly vymiznúť).[86]

Južanské spoločenské kruhy založené na otrokárstva zbohatli vďaka produkcii bavlny a ďalších poľnohospodárskych komodít, niektoré z nich obzvlášť profitovali z vnútorného obchodu s otrokmi. Severné mestá ako Boston a New York, a miestny priemysel boli ekonomicky viazané na otrokárstva cez bankovníctvo, lodnú dopravu a výrobu, vrátane textilných závodov. V roku 1860 žili na juhu štyri milióny otrokov, čo bolo takmer osemkrát viac, než koľko ich bolo roku 1790 v celých Spojených štátoch. Plantáže boli vysoko ziskové vďaka silnej európskej dopytu po surovej bavlne. Väčšina ziskov sa investovala do nových pozemkov a nákupu ďalších otrokov (z veľkej časti získavaných z upadajúcich tabakových regiónov).

Spojené štáty tesne pred občianskou vojnou. Všetka územie na východ od rieky Mississippi sú organizovaná ako štáty únie, západ je však dosiaľ z väčšiny neosídlená.

Po dobu 50 z prvých 72 rokov republiky bol prezidentom Spojených štátov otrokár; iba otrokári boli počas tohto obdobia znovuzvolenie do funkcie.[87] Navyše južné štáty benefitovaly z väčšieho pomerného zastúpenia v Kongrese kvôli čiastočnému započítaní otrokov do svojej slobodnej populácie.

Vzbury otrokov, ktoré viedli Gabriel Prosser (1800), Denmark Vesey (1822), Nat Turner (1831), a nejznáměji John Brown (1859), vzbudili v bielych Jizan strach, čo viedlo k prísnejšiemu dohľadu nad otrokmi a obmedzenie práv slobodných černochov. Jedným z dôsledkov bol aj vyššie spomínaný Fugitive Slave Act z roku 1850, ktorý pobúril severanov. Podľa skôr platného missurského kompromisu utiekli otrok, ktorý sa dostal do slobodného štátu, bol považovaný za slobodného. Rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 1857 vo veci Dred Scott v. Sandford stanovilo, že Missourskej kompromis je protiústavné; rozhorčenie republikáni toto považovali za krok k inštitucionalizovať otroctva.

Potom, čo Abraham Lincoln v roku 1860 vyhral prezidentské voľby, sedem južných štátov sa odtrhlo od únie a 8. februára 1861 založilo nový útvar, Konfederované štáty americké ( "Konfederácia"). Vojská Konfederácie začala vojnu so štátmi Únie napadnutím Fort Sumter, pevnosti americkej armády v Južnej Karolíne. Keď Lincoln v apríli 1861 vydal povolávací rozkaz aby získal vojakov k potlačeniu vzbury Konfederácie, štyri ďalšie štáty sa odrhly a pripojili ku Konfederácii. Niekoľko (najsevernejších) "otrokárskych štátov" sa neodtrhol a stali sa z nich tzv. Hraničné štáty; boli to Delaware, Maryland, Kentucky a Missouri.

V priebehu vojny sa severozápadná časť Virginie odtrhla od Konfederácie a stala sa novým únijným štátom Západná Virgínia.[88] Tiež Západná Virgínia je obvykle radená k hraničným štátom.

Občianska vojna[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně

Porovnanie hospodárskych a demografických ukazovateľov Konfederácie k stavu Únie v roku 1860. Väčšia materiálne a ľudské zdroje Únie sa ukázali v dlhej vojne ako rozhodujúce.

Občianska vojna začala 12. apríla 1861, keď konfederácií jednotky zaútočili na americkú pevnosť Fort Sumter v Južnej Karolíne. V reakcii na útok 15. apríla požiadal Lincoln štáty o vyslanie vojenských oddielov o celkovom počte 75 000 vojakov. Tie mali znovudobytie pevnosť, chrániť hlavné mesto a "zachovať Únii", ktorá z jeho pohľadu stále existovala v neporušenej podobe napriek odštiepenie južných štátov. Armády oboch strán sa prvýkrát významne stretli v prvej bitke pri Bull runu, ktorá skončila porážkou Únie, predovšetkým ale Konfederácii aj Úniu ukázala, že vojna bude oveľa dlhšia a krvavejšie než pôvodne obe strany predpokladali.[89]

Vojna sa čoskoro rozdelila na dve hlavné oblasti bojových operácií: východnej a západnej. Na západnom bojisku si Únia viedla pomerne úspešne. Veľké bitky pri Perryville a Shiloh priniesli Únii strategická víťazstvo a rozbili snahy Konfederácie.[90]

Vojna na východnom bojisku začala pre Úniu zle. Konfederácia zvíťazila v bitke pri Bull runu, neďaleko Washingtonu. Generálmajor George B. McClellan bol poverený velením armádam Únie. Po reorganizácii nové Potomacké armády McClellan nedokázal počas svojho poloostrovního ťaženia obsadiť hlavné mesto Konfederácie, Richmond v Virgínii, a následne bol donútený k ústupu útokom novovymenovaného konfederačního generála Roberta E. Leeho.[91]

Bitka pri Antietame, najkrvavejší jednodňové stretnutie občianskej vojny

Sebaistý Lee, potom čo čo porazil Únii v druhej bitke pri Bull runu, začal inváziu na sever, ktorú zastavil McClellan v krvavej bitke pri Antietame. Napriek tomu bol McClellan zbavený velenia kvôli tomu, že odmietol prenasledovať Leeovu otrasenú armádu. Ďalšie veliteľ, generál Ambrose Burnside, utrpel ponižujúcu porážku od slabšie Leeho armády v bitke pri Fredericksburgu roka 1862, čo spôsobilo ďalšie výmenu veliteľov. Lee vyhral znovu v bitke pri Chancellorsville v máji 1863, prišiel v nej však o svojho najlepšieho veliteľa, generála Stonewall Jacksona. Avšak Lee sa príliš sústredil na východnej oblasť a ignoroval hrozbu Únie na západe. Lee napadol Pensylvánii aby získal zásoby a demoralizoval Sever. Počas pravdepodobne rozhodujúceho momentu vojny bola Leeová armáda ťažko porazená v bitke pri Gettysburgu 1.-3. júla 1863, a len s ťažkosťami sa jej podarilo vrátiť späť do Virginie.[92]

Súčasne, 4. júla 1863, vojská Únie pod velením generála Ulyssea S. Granta získali kontrolu nad riekou Mississippi víťazstvom v bitke pri Vicksburgu, čím rozdelili územie Konfederácie. Lincoln vymenoval generála Granta vrchným veliteľom všetkých armád Únie.

Posledné dva roky vojny boli vyčerpávajúce pre obe strany. Grant začal opotrebovávacia vojna proti armáde generála Leeho v Severnej Virginii. Úspech tejto stratégie sa zakladal na niekoľkonásobne väčších ľudských aj materiálnych zdrojoch Severu. Opotrebovávacia vojna bola rozdelená do troch hlavných kampaní. Prvý z nich, Overlandské ťahanie, prinútilo Leeho ustúpiť do mesta Petersburg vo Virgínii. Následne Grant začal svoju druhú hlavnú ofenzívu, Richmond-Petersburgské ťahanie, počas ktorého obliehal Petersburg. Po takmer desaťmesačnom obliehaní Petersburg kapituloval. Avšak, obrana pevnosti Fort Gregg dovolila Leemu vyviesť jeho armádu z Petersburgu. Grant ho prenasledoval a zahájil finálna kampaň Appomattox, ktorá viedla ku kapitulácii severovirginské armády, ktorú Leeho podpísal 9. apríla 1865 v Appomattox Court House. Následne sa vzdali aj ostatní armády Konfederácie a vojna skončila.

Na základe údajov o sčítaní ľudu v roku 1860 vo vojne zahynulo asi 8 % všetkých bielych mužov vo veku 13 až 43 rokov, z toho 6 % zo Severu a 18 % z Juhu[93], čím sa americká občianska vojna stala najkrvavejší vojnou v americkej histórii. Jej dôsledky zahŕňajú ukončenie otrokárstva v Spojených štátoch, obnovenie Únie a posilnenie úlohy federálnej vlády.

Emancipácia[upraviť | upraviť kód]

Prvé čítanie Proklamácia emancipácia prezidentom Lincolnom, Francis Bicknell Carpenter, 1864

Proklamácia emancipácia bola výkonným nariadením, ktoré vydal prezident Abraham Lincoln 1. januára 1863. Jedným razom zmenila federálnou vládou uznané právne postavenie troch miliónov otrokov na území Konfederácie zo štatútu "otrok" na "slobodný" . Praktický dopad tohto nariadenia bol ten, že akonáhle sa otrok dostal mimo dosahu moci konfederačnou vlády, či už útekom alebo vďaka postupu jednotiek Únie, stal sa de iure i de facto slobodným. Majitelia otroka nikdy neboli odškodnení. Majitelia plantáží, ktorí si uvedomili, že emancipácia by zničila ich ekonomický systém, niekedy presúvali svoje otrokmi čo najďalej mimo dosahu armády Únie. Do júna 1865 armáda Únie ovládla celé územie Konfederácie a oslobodila všetky tamojšie otrokmi.[94] Mnoho z nich sa presunulo do táborov spravovaných Úrad pre oslobodené otrokmi, kde získali jedlo, prístrešie, zdravotnú starostlivosť a bolo im dohodnuté zamestnanie.

Utrpenia a chaos počas vojny a následného obdobia rekonštrukcie mali veľký negatívny dopad na čiernu populáciu, s veľkým počtom chorých a zomrelých.[95]

Éra rekonštrukcie[upraviť | upraviť kód]

Ako éra rekonštrukcie (Reconstruction Era) je považované obdobie od vyhlásenia Lincolnovej Proklamácia emancipácia 1. januára 1863 až do kompromisu z roku 1877.[96]

Zničené železničné stanice a depo v Atlante, krátko po skončení občianskej vojny

Hlavnými otázkami, ktoré Lincoln musel riešiť, boli status bývalých otrokov (tzv. "Freedmen"), lojalita a občianske práva bývalých južanských vzbúrencov, status jedenástich bývalých konfederačných štátov, stanovenie právomocí federálnej vlády potrebných pre zamedzenie možné budúce občianskej vojny a otázka, či bude hlavné rozhodnutia činiť Kongres alebo prezident.

Vážne hrozby hladomoru a vysídlenie nezamestnaných oslobodených otrokov sa snažila riešiť prvý veľký federálny úrad pre humanitárne záležitosti (Freedmen 's Bureau), ktorý riadila armáda.[97]

Došlo k schváleniu troch ústavných dodatkov (Reconstruction Amendments), ktorých cieľom bolo rozšírenie občianskych práv pre čierne Američanov: trinásty dodatok zakázal otroctvo; štrnásty dodatok zaručil rovnaké práva pre všetkých a občianstvo pre černochov; pätnásty dodatok zakazoval upieranie volebného práva na základe rasy.

Oslobodenie otroci hlasujú v New Orleanse, 1867.

Bývalí konfederalisté ovládali väčšinu južných štátov viac ako dva roky po skončení vojny. To sa však zmenilo, keď radikálne republikáni vo voľbách roku 1866 ovládli Kongres. Prezident Andrew Johnson, ktorý sa snažil o priateľské riešenie zjednotenie s bývalými povstalcami, bol prakticky bezmocný tvárou v tvár radikálnemu republikánskemu Kongresu; bol na neho dokonca podaný impeachment, ktorý však o jeden hlas neprešiel. Kongres udelil černochom volebné právo a dočasne zbavil rad bývalých vodcov konfederácie práva vykonávať verejné funkcie. V južných štátoch prišli k moci novej vlády republikánov, vzniknutých na základe koalície tvorenej tzv. Carpetbaggery (novo prichádzajúci zo severu), a scalawagy (pôvodné bieli južania), ktorí boli pod ochranou americkej armády. Oponenti je obviňovali zo skorumpovanosti a porušovania práv bielych obyvateľov.[98]

V reakcii na radikály vykonávanú rekonštrukciu juhu sa v roku 1867 ako protipól vynoril Kukluxklan (KKK), militantná organizácia bielych rasistov zameraná proti občianskym právam čierneho obyvateľstva a republikánskej vláde. Energické presadzovanie zákona o Kukluxklan z roku 1870 prezidentom Ulysseem Grantom viedlo k zrušeniu a rozpustenie organizácie. Polovojenské skupiny, ako bola Biela liga a Červené košele, vzniknuté okolo roku 1874, otvorene používali zastrašovanie a násilie, aby obmedzili účasť čierneho obyvateľstva vo voľbách. Historik George C. Rabla je opísal ako vojenské krídlo Demokratickej strany.[98] Postupom času republikáni v južných štátoch strácali moc v prospech konzervatívno-demokratickej koalície, ktorá do roku 1877 ovládla celý Juh.

Éra rekonštrukcia skončila po sporných voľbách roku 1876. Kompromis z roku 1877 dal republikánskemu kandidátovi Rutherford B. Hayes Biely dom výmenou za stiahnutie všetkých zostávajúcich federálnych vojsk z juhu. Federálna vláda stiahla svoje jednotky z Juhu a južnej demokrati získali kontrolu nad všetkými južnými štátmi.[99] Medzi rokmi 1890 až 1908 južné štáty efektívne znemožnili možnosť účasti vo voľbách väčšine černochov a mnohých chudobným bielym. Toho dosiahli sťažením registrácie voličov prostredníctvom volebných daní, testy gramotnosti a iných účelových nariadenia. Následne došlo k schváleniu tzv. Zákonov Jima Crowa, segregačných nariadenie ktorá černochom pridelila postavenie občanov druhej kategórie. Táto situácia pretrvala až do obdobia hnutia za občianske práva v 60. rokoch 20. storočia.[100][101]

Západ a Pozlátený vek[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně

Dokončenie transkontinentálnej železnice v roku 1869, fotografie Andrew J. Russella.

Druhá polovica devätnásteho storočia bola poznamenaná rýchlym rozvojom a osídľovaním ďalekého Západu. Osadníci sprvu cestovali karavánami povozov a riečnymi člny a neskôr pomocou novo dokončenej transkontinentálnej železnice. Veľké množstvo európskych prisťahovalcov (najmä z Nemecka a Škandinávie) získalo lacno alebo úplne zadarmo farmárskou pôdu v prérijních štátoch. Ťažba striebra a medi otvorila hornatý západ. Armáda Spojených štátov často viedla lokálne vojny s domorodými Američanmi kvôli tomu, ako osadníci zaberali ich tradičné územia. Spojené štáty postupne odkúpili kmeňové územia domorodých Američanov, umlčali ich územné nároky a donútili väčšinu kmeňov k presunu do vyhradených rezervácií. Podľa amerického úradu pre sčítanie ľudu (1894), od roku 1789 do roku 1894:

"Za obdobie vlády Spojených štátov bolo vedené viac ako 40 indiánskych vojen. Stáli životy asi 19 000 bielych mužov, žien a detí, vrátane tých, ktorí boli zabití v jednotlivých boji, a životy asi 30 000 indiánov. Skutočný počet usmrtených a zranených indiánov musí byť oveľa vyššie ako uvedený ... Ďalších päťdesiat percent by bol bezpečný odhad ... "[102]

"Pozlátený vek" bol termín, ktorý použil Mark Twain pri opise obdobia konca 19. storočia, nesúceho sa v znamení dramatického rozšírenie amerického bohatstva a prosperity, podčiarknutého rozbujnenou korupciou vo vláde. Reformy z tohto obdobia zahŕňali zákon o štátnej službe (Civil Service Act), ktorý vyžadoval výberové skúšky pre uchádzačov o štátnej zamestnanie. Ďalšie dôležité legislatívne zmeny zahŕňali zákon o obchode medzi štátmi (Interstate Commerce Act), ktorý ukončil diskrimináciu malých dopravcov železničnými spoločnosťami a SHERMANOV PROTITRUSTOVÉ zákon (Sherman Antitrust Act), ktorý zakázal monopoly v podnikaní. Twain považoval toto obdobie za poškvrnené pozemkovými špekulantmi, politickými škandálmi a neetickými obchodnými praktikami.[103] Niektorí historici od čias Charlesa A. Bearda a Matthewa Josephson zastávajú názor, že Spojené štáty boli v podstate plutokraciou počas prinajmenšom časti obdobia pozláteného veku a Progresívny éry.[104][105][106][107][108] S ​​tým, ako finančníci a priemyselníci ako JP Morgan a John D. Rockefeller začali hromadiť obrovská bohatstvo, mnohí Američania sa obávali, že národ stráca svoj priekopnícky rovnostársky duch.[109]

Začiatkom 90. rokov 19. storočia americká priemyselná výroba a príjem na osobu prevýšili všetky ostatné krajiny sveta. [110] Bezprecedentné vlna prisťahovalectva z Európy poslúžila ako na zabezpečenie pracovnej sily pre americký priemysel, tak k vytváraniu rozmanitých komunít v skôr nerozvinutých oblastiach. Od roku 1880 do roku 1914, v čase vrcholiaceho prisťahovalectva, prišlo do Spojených štátov viac ako 22 miliónov ľudí.[111] Väčšina z nich boli nekvalifikovaní robotníci, ktorí rýchlo našli prácu v baniach, hutách a továrňach. Mnohí prisťahovalci boli remeselníci (obzvlášť z Británie a Nemecka), ktorí prinášali zručnosti, iní boli poľnohospodári (najmä z Nemecka a Škandinávie), ktorí si kúpili lacnú pôdu na prériách od železničných spoločností, vysielajúcich svojich agentov do Európy. Chudoba, narastajúci nerovnosť a nebezpečné pracovné podmienky spolu s socialistickými a anarchistickými myšlienkami šírenými európskymi prisťahovalcami, viedli ku vzostupu robotníckeho hnutia, ktoré často zahŕňalo násilné štrajku.[112][113]

Škótsky prisťahovalec Andrew Carnegie viedol ohromný rozmach amerického oceliarstva.

V priemyselných oblastiach severovýchodu sa kvalifikovaní robotníci združovali a vytvárali odborové zväzy, aby mohli kontrolovať svoje remeslá a tlačiť zamestnávateľa k zvýšeniu mzdy. Až do 30. rokov 20. storočia však boli počty robotníkov organizovaných v odboroch pomerne malé. Samuel Gompers viedol Americkú federáciu práce (American Federation of Labor, 1886-1924), ktorá koordinovala niekoľko odborových zväzov. Rýchly priemyselný rast viedli podnikatelia ako John D. Rockefeller (ropný priemysel) a Andrew Carnegie (oceliarstvo). Obaja sa stali vedúcimi osobnosťami filantropie (Gospel of Wealth), venovali značné prostriedky na vytvorenie moderného systému nemocníc, univerzít, knižníc a nadácií.

Mulberry Street, tvoriaci os Malé Taliansko na Manhattane, okolo roku 1900. Takmer 97 % obyvateľov 10 najväčších amerických miest v roku 1900 tvorili belosi európskeho pôvodu.[114]

Po Panike roku 1893 začala veľká celoštátnej ekonomická kríza, ktorá postihla poľnohospodárov, robotníkov a podnikateľov, ktorí utrpeli poklesom cien, miezd a ziskov.[115] Mnoho železničných spoločností zbankrotovalo. Následný politický dopad postihol Demokratickú stranu, ktorej vodca prezident Grover Cleveland bol obviňovaný zo značného podielu na vzniknutej situácii. Prepukali robotnícke nepokoje, zahŕňajúce početné štrajky, z ktorých bola najvýznamnejšou násilná štrajk v Pullman v roku 1894, ktorú na Clevelandův príkaz potlačili federálnej jednotky. Populistická strana posilnila vďaka farmárom bavlny a pšenice, rovnako ako baníkom, ale bola prekonaná ešte populárnejším hnutím voľného striebra (Free Silver movement), ktoré požadovalo použitie strieborných rezerv pre zväčšenie ponuky peňazí a tým k inflácii, ktorá mala podľa zástancov hnutia ukončiť krízu.[116]

Finančné, železničné a podnikateľské kruhy sa postavili na odpor. Argumentovali tým, že iba zavedenie zlatého štandardu zachráni ekonomiku. V najostrejších voľbách v dejinách národa porazil konzervatívny republikán William McKinley predstaviteľa strieborného hnutia Williama Jenningsa Bryana, ktorý mal podporu Demokratov, populistov a strieborných republikánov. Bryan získal juh a západ, ale McKinley si získal podporu strednej triedy, priemyselných robotníkov, miest a velkofarmářů na Stredozápade.[117]

Za McKinleyho obdobie sa navrátila prosperita, došlo k zavedeniu zlatého štandardu a zvýšenie ciel. Začiatkom 20. storočia mali Spojené štáty najsilnejšiu ekonomiku na svete. Okrem dvoch krátkych recesiou (v rokoch 1907 a 1920) celkové hospodárstvo zostalo prosperujúce a rástlo až do roku 1929. Zásluhy si pripisovali republikáni, s odkazom na McKinleyho politiku.[118]

20. storočia[upraviť | upraviť kód]

Progresívny éra[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též

Prezident Wilson využíva colné, menovej a protimonopolné zákony, aby sprevádzkoval pumpu prosperity, karikatúra z roku 1914.

Nespokojnosť rastúce strednej triedy s korupciou a všeobecnú neefektívnosťou politiky a neschopnosť vysporiadať sa s čoraz dôležitejšími urbanistickými a priemyselnými problémy viedli začiatkom 90. rokov 19. storočia vznik dynamického progresívneho hnutia. Vo všetkých veľkých mestách, štátoch a tiež na národnej úrovni všeobecne, ďalej vo vzdelaní, zdravotníctve a priemysle volali progresivisti po modernizácii a reforme oslabených inštitúcií, odstránenie korupcie v politike a zavedenie efektivity ako kritériá pre reformy. Vedúci politici z oboch strán, predovšetkým Theodore Roosevelt, Charles Evans Hughes a Robert La Follette na strane republikánov, a William Jennings Bryan a Woodrow Wilson na strane demokratov, prijali za svoj cieľ presadenie reforiem v duchu progresívneho hnutia. Ženy sa obzvlášť zapojili požiadavky na ženské volebné právo, prohibíciu a lepšie školy; ich najvýznamnejším vodcom bola Jane Addamsová z Chicaga, zakladateľka komunitných centier. Investigatívny novinári zvaní "muckrakeři" ako bol Upton Sinclair, Lincoln Steffens a Jacob Riis odhaľovali korupcii v podnikaní a vláde spolu s rastúca chudobou miest. Progresivisti zaviedli protimonopolné zákony a regulácie v odvetviach ako mäsový priemysel, farmaceutický priemysel alebo železničná doprava. Štyri nové ústavné dodatky - šestnásty až devätnásty - boli výsledkom progresivistického aktivizmu, ktorý priniesol federálna daň z príjmov, priamej voľby senátorov, prohibíciu a volebné právo žien.[119] Progresívny hnutia pretrvalo celé dvadsiate roky; najaktívnejšie obdobie bolo medzi rokmi 1900-1918.[120]

Imperializmus[upraviť | upraviť kód]

Karikatúra odrážajúce pohľad magazínu Judge ohľadom amerických imperiálnych ambícií po rýchlom víťazstve vo Španielsko-americkej vojne v roku 1898.[121] Americká vlajka vlaje na území od Filipín a Havaja v Pacifiku po Kubu a Portoriko v Karibiku.

Po roku 1890 Spojené štáty dosiahli postavenie svetovej ekonomickej a vojenskej mocnosti. Významnou epizódou tejto doby bola španielsko-americká vojna, ktorej zámienkou bolo španielske odmietnutie amerických požiadaviek na zmenu svojej represívnej politiky na Kube[122]. "Skvelá malá vojna", ako ju nazval jeden činiteľ, sa niesla v znamení série rýchlych amerických víťazstvo na zemi aj na mori. Na parížskej mierovej konferencii získali Spojené štáty Filipíny, Portoriko a Guam. Kuba sa stala nezávislou krajinou, avšak pod silným americkým vplyvom. [123]

Hoci samotná vojna bola široko populárne, mierové podmienky sa ukázali byť kontroverzné. William Jennings Bryan viedol Demokratickú stranu v opozícii voči ovládnutie Filipín, čo odsudzoval ako imperializmus nehodný americkej demokracie.[123] Prezident William McKinley, sebaistý vďaka návrate prosperity a víťazné vojne, obhajoval akvizíciu. McKinley ľahko porazil Bryana v prezidentských voľbách v roku 1900.[124]

Po porážke povstania filipínskych nacionalistov sa Spojené štáty zapojili do rozsiahleho programu modernizácie ekonomiky Filipín a zlepšenia verejných zdravotníckych zariadení.[125] Do roku 1908 však Američania stratili záujem o svoje zámorské impérium a obrátili svoju pozornosť na oblasť Karibiku, najmä na výstavbu Panamského prieplavu. V roku 1912 sa Arizona stala posledným pevninským štátom a tým zavŕšila americkú vnútrozemskú expanziu na západ. Otvorenie Panamského prieplavu v roku 1914 viedlo k zvýšeniu obchodu s Japonskom a zvyškom Ďalekého východu. Zásadnou novinkou bola "politika otvorených dverí" (Open Door Policy), vďaka ktorej bol imperiálnym mocnostiam umožnený rovnaký prístup k čínskemu trhu, pričom by však jediný z nich smel prevziať kontrolu nad Čínou.[126]

Prvá svetová vojna[upraviť | upraviť kód]

Americký náborový plagát sa strýkom Samom z roku 1917

Roku 1914 vypukol v Európe doteraz nevídaný vojnový konflikt, prvá svetová vojna. V reakcii na to prezident Woodrow Wilson prevzal plnú kontrolu nad zahraničnou politikou Spojených štátov a deklaroval neutralitu. Roku 1915 Nemci zahájili neobmedzenú ponorkovú vojnu, čo viedlo k potopeniu parníka RMS Lusitania, pri ktorom zahynulo mnoho amerických cestujúcich. Potom na nátlak Spojených štátov museli Nemci neobmedzenú ponorkovú vojnu ukončiť. Wilson varoval Nemecko, že obnovenie neobmedzené ponorkovej vojny zamerané aj proti americkým lodiam zásobujúcim štáty Dohody by znamenalo vojnu. Pod tlakom vojnovej situácie sa nakoniec Nemecko rozhodlo riskovať a pokúsiť sa vyhrať vojnu odrezaním Británia pomocou obnovenej neobmedzené ponorkovej vojny vo februári 1917. To a hrozba Zimmermannová telegrame viedli Spojené štáty k vyhlásenie vojny cisárskemu Nemecku v apríli 1917.[127] Z Ameriky začali spojencom rýchlo prúdiť peniaze, potraviny a munície, zatiaľ však bez vojakov, ktoré USA nemali a ktorí ešte len museli byť získané a vycvičení. Počas leta roku 1918 už prichádzali americkí vojaci pod velením generála John Pershing v počte 10 000 denne, zatiaľ čo vyčerpané Nemecko už nemohlo nahrádzať svoje straty.[128]

Výsledkom bolo víťazstvo Spojencov v novembri 1918. Prezident Wilson požadoval, aby Nemecko zosadilo cisára a prijalo podmienky stanovené v jeho známom čtrnáctibodovém programu. Wilson sa stal hlavnou postavou Parížskej mierovej konferencie v roku 1919, nedokázal však zabrániť tvrdým podmienkam, ktoré Spojenci Nemecku nadiktovali Versaillskou zmluvou. Wilson vkladal svoje svoje nádeje do novej Spoločnosti národov, odmietol však kompromis s republikánmi v Senáte ohľadom otázky právomoci Kongresu vyhlásiť vojnu. Senát následne zamietol členstvo Spojených štátov v Spoločnosti národov.[129]

Volebné právo žien[upraviť | upraviť kód]

Sufražistky demonštrujú za volebné právo žien, 1913.

Americké hnutia za volebné právo žien začalo národným zjazdom Strany slobody (Liberty Party) v júni 1848. Prezidentský kandidát Gerrit Smith obhajoval právo žien voliť a začlenil ho ako súčasť straníckeho programu. O mesiac neskôr jeho sesternica Elizabeth Cady Stantonová spolu s Lucretia Mottovou a ďalšími ženami usporiadala zjazd v Seneca Falls, ktorý vytvoril Názorové vyhlásenia (Declaration of Sentiments) požadujúcich pre ženy rovnoprávnosť a právo voliť.[130] Mnohé z týchto aktivistiek sa politicky angažovalo v rámci abolicionistického hnutia. Kampaň za ženské práva počas "prvej vlny feminizmu" viedli Stantonová, Lucy Stoneová a Susan B. Anthonyová, spolu s mnohými ďalšími. Stoneová a Paulina Wrightová Davisová v roku 1850 zorganizovali významný a vplyvný Národný zjazd ženských práv (National Women 'Rights Convention). Po občianskej vojne sa hnutie reorganizovalo vďaka získaniu skúsených propagátoriek, z ktorých mnohé sa bojovali za prohibíciu v Ženské kresťanskej únii za striedmosť (Women 'Christian Temperance Union). Do konca devätnásteho storočia však len niekoľko západných štátov priznalo ženám plné hlasovacie právo[131], hoci ženy dosiahli významných právnych víťazstvo a získali práva v oblastiach ako je majetok a detské opatrovníctvo.[132]

Prehliadka sufražistek v New Yorku v roku 1917, ženy nesú tabuľa s podpismi viac ako milióna žien.[133]

Okolo roku 1912 sa začalo feministické hnutie znova prebúdzať, pričom kládlo dôraz na požiadavky na rovnosť. Tvrdilo, že skorumpovanosť americkej politiky požaduje očistu ženami, pretože muži toho nie sú schopní.[134] Protesty sa stali čoraz častejšími; sufražetky Alice Paulová viedla prehliadky v hlavnom meste a ďalších veľkých mestách. Paulová sa odtrhla od veľkej Národnej asociácie amerického volebného práva žien (National American Woman Suffrage Association, NAWSA), ktorá uprednostňovala miernejší prístup a podporovala Demokratickú stranu a Woodrowa Wilsona a vytvorila militantnejší Národná strana žien (National Woman 's Party). Sufražistky boli zatknuté počas svojich "Mikar hliadok", protestných demonštrácií pred Bielym domom, a následne sa stali politickými väzňami.[135]

Starý argument proti volebnému právu žien deklarujúci, že iba muži môžu bojovať proti vojne, a preto len muži si zaslúžia právo voliť, bol vyvrátený počas prvej svetovej vojny nadšenú účasťou desiatok tisíc amerických žien na domácej fronte. Po vojne mnoho krajín sveta, odmenou za ich príspevok vojnovému úsiliu, udelilo ženám volebné právo. Navyše väčšina západných štátov USA už dala ženám právo voliť v štátnych a federálnych voľbách a zástupcovia z týchto štátov, vrátane prvej ženy Jeannette Rankinové z Montany, preukázali, že volebné právo žien bolo úspešné. Hlavné odpor pochádzal z južných štátov, ktorých bieli predstavitelia sa obávali hrozby černošských žien ako voličov. Nakoniec Kongres v roku 1919 prijal devätnásty dodatok ústavy a v roku 1920 už ženy mohli voliť.[136]

NAWSA sa premenila na Ligu ženských voličov (League of Women Voters) a Národná strana žien začala lobovať za plnú rovnosť a prijatie dodatku ústavy o rovnakých právach (Equal Rights Amendment), ktorá nakoniec Kongres schválil v roku 1972, počas druhej vlny ženského hnutia. Politici reagovali na nových voličov väčším dôrazom na problémy osobitného významu pre ženy, najmä prohibíciu, zdravie detí a svetový mier.[137][138] Hlavný nárast hlasovanie žien prišiel v roku 1928, keď si politické mašinéria veľkých miest uvedomili, že potrebujú podporu žien pre zvolenie demokrata Ala Smitha, katolíka z New Yorku. Medzitým protestanti mobilizovali ženy aby podporili prohibíciu a hlasovali pre republikána Herberta Hoovera.[139]

Bouřlivá dvadsiate roky a Veľká kríza[upraviť | upraviť kód]

Počas 20. rokov 20. storočia postupne vzrastala pozície Spojených štátov ako ekonomickej a vojenskej svetovej veľmoci. Senát Spojených štátov neratifikoval Versaillskou zmluvu nadiktovaniu Spojenci porazeným Ústredným mocnostiam; namiesto toho sa Spojené štáty rozhodli ísť smerom unilateralizmu (samostatného rokovania v medzinárodných vzťahoch).[140] Otras ruskej Októbrovej revolúcie vyústil v skutočnej obavy z komunizmu v Spojených štátoch, čo viedlo k tzv. Červenej panike (Red Scare) a na deportáciu cudzincov, považovaných za podvratné živly.

Cez rýchly rast verejného zdravotníctva počas progresívne éry a modernizácie nemocníc a lekárskych škôl,[141] stratili Spojené štáty počas pandémie Španielske chrípky v roku 1918 675 000 životov.[142]

Agenti prohibície ničí sudy s alkoholom v Chicagu, 1921.

V roku 1920 bol schválený osemnásty dodatok ústavy (prohibícia), ktorý zakázal výrobu, predaj, dovoz a vývoz alkoholu. Výsledkom bolo, že v mestách sa nelegálne alkohol stal veľkým biznisom, prevažne ovládaný podsvetím. V rokoch 1922-25 rýchlo rástol obnovený Kukluxklan, ktorý však následne opäť zanikol. Došlo tiež k prijatiu imigračných zákonov, ktoré značne obmedzovali počty nových imigrantov. Vďaka veľkej hospodárskej prosperite získala dvadsiate roky 20. storočia prezývku "Búrlivá leta" (Roaring Twenties). Medzi mladšou generáciou získal popularitu nový hudobný štýl jazz, preto sa toto desaťročie tiež nazývalo "Jazzový vek" (Jazz Age).

Kočujúcich matka, fotografie Dorothea Langeová sa stala symbolom chudobných migrujúcich námezdných robotníkov v Kalifornii

Počas dvadsiatych rokov 20. storočia sa národ tešil všeobecnej prosperite, aj keď so známkami slabosti poľnohospodárstva. Finančné bublina bola poháňaná nafúknutým akciovým trhom, čo neskôr viedlo k pádu akciového trhu 29. októbra 1929.[143] Ten spolu s mnohými ďalšími ekonomickými faktormi spustil celosvetovú hospodársku krízu známu ako Veľká hospodárska kríza. Počas tohto obdobia zaznamenali Spojené štáty defláciu spojenú s prepadom cien a rastom nezamestnanosti z 3 % v roku 1929 na 25 % v roku 1933. Ceny poľnohospodárskych produktov klesli o polovicu a priemyselná produkcia poklesla o tretinu.

Vo svojej kampani roku 1932 demokratický prezidentský kandidát Franklin D. Roosevelt sľuboval "Nový údel pre americký ľud" ("a New Deal for the American people"), čo sa stalo trvalou značkou jeho domácej politiky . Zúfalá ekonomická situácia spolu so silnými víťazstvami Demokratov vo voľbách roku 1932 poskytli Rooseveltovi neobvykle veľký vplyv na Kongres počas "prvej stovky dní" jeho administratívy. Využil tohto vplyvu ako páky pre získanie rýchleho prijatia série opatrení na vytvorenie programov sociálneho zabezpečenia a reguláciu bankového systému, akciového trhu, priemyslu a poľnohospodárstva spolu s radom ďalších vládnych snáh o ukončenie Veľkej hospodárskej krízy a reformu americkej ekonomiky.

Výstavba priehrady Bonneville, jeden z projektov Public Works Administration, október 1936

Program New Deal zaviedol reguláciu väčšiny odvetví ekonomiky, najmä finančného sektora. Poskytol podporu nezamestnaným prostredníctvom mnohých programov, ako je napríklad Works Progress Administration (WPA) a Civilian Conservation Corps pre mladých mužov, ktorý sa zaoberal pracovnými činnosťami, ako je hasenie lesných požiarov a vytváranie verejných prác. Úrad Public Works Administration viedol rozsiahle, štedro financované projekty zamerané na rozvoj a obnovu infraštruktúry. V rokoch 1935-1936 sa Roosevelt ďalej priklonil k ľavici a prostredníctvom Wagner Act posilnil odborové zväzy. Odbory sa stali silným prvkom združené koalície New Deal, ktorá získala Rooseveltovi opätovná víťazstvo vo voľbách v rokoch 1936, 1940 a 1944 mobilizáciou členov odborov, modrých golierov, závislých na podpore, veľkomestských politických organizácií, etnických a náboženských skupín (predovšetkým katolíkov a židov) a bieleho juhu, spolu s Afroameričanmi na severe (kde mohli voliť). Niektoré programy boli opustené v štyridsiatych rokoch 20. storočia, keď konzervatívci opäť získali moc v Kongrese prostredníctvom konzervatívnej koalície. Obzvlášť významným projektom sa stal program sociálneho zabezpečenia, sa začal v roku 1935.[144]

Druhá svetová vojna[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též

Horiaca USS Arizona počas japonského útoku na Pearl Harbor, ktorý znamenal rozhodujúci impulz pre vstup Spojených štátov do vojny.

V rokoch krízy sa Spojené štáty zamerali na domáce záležitosti, zatiaľ čo po celom svete demokracie upadala a mnoho krajín ovládli diktatúry. Cisárske Japonsko cielil na získanie dominancie vo východnej Ázii a v Pacifiku. Nacistické Nemecko a fašistická Taliansko zbrojil a pripravovali dobyvačné vojny, zatiaľ čo Británia a Francúzsko zastávali politiku zmierenia, v snahe odvrátiť ďalšiu európsku vojnu. Americká legislatíva sa snažila zabrániť možnému zavlečeniu Spojených štátov do zahraničných konfliktov pomocou zákonov o neutralite. Táto politika sa však stretla so vzrastajúcim protinacistickým cítením po nemeckej invázii do Poľska v septembri 1939, ktorá začala druhú svetovú vojnu. Roosevelt umiestnil Spojené štáty do pozície "arzenálu demokracie" a prisľúbil spojencom rozsiahlu finančnú pomoc a dodávky zbrojného materiálu - avšak žiadne vojakov.[145] Toto bolo realizované prostredníctvom zmlúv o pôžičke a prenájme. Japonsko sa pokúsilo neutralizovať americkú moc v Pacifiku útokom na Pearl Harbor 7. decembra 1941, čo sa stalo rozhodujúcim momentom pre americkú podporu vstupu do vojny.[146] Tento nečakaný útok značne prehĺbil protijaponské nálady, čo viedlo k internácii Američanov japonského pôvodu po dobu vojny.[147]

Montážna linka na bombardéry B-25 v Inglewood, 1942

Hlavné príspevky Spojených štátov ku spojeneckému vojnovému úsiliu tvorili peniaze, priemyselná výroba, potraviny, ropa, technologické inovácie a (najmä v rokoch 1944-45) vojaci. Značná časť úsilia federálnej vlády počas vojny smerovala k maximalizácii hospodárskej produkcie národa. Celkovým výsledkom bolo dramatické zvýšenie hrubého domáceho produktu, rozsiahly vývoz materiálu a zásob Spojencom a americkým silám v zámorí, ukončenie nezamestnanosti a nárast civilné spotreby, aj napriek faktu že 40 % HDP bolo venovaných vojnovému úsiliu. To všetko bolo dosiahnuté pomocou desiatok miliónov pracovníkov, ktorí prešli z povolania s nízkou produktivitou do vysoko efektívnych pracovných miest, ďalej vďaka zlepšeniu produktivity vďaka lepším technológiám a riadenie, zapojenie študentov, dôchodcov, žien v domácnosti a nezamestnaných do pracovného procesu a predĺženie pracovného času.

Veľkého rozmachu dosiahol tiež vedecký výskum a vývoj, ktorého najviditeľnejším výsledkom sa stal projekt Manhattan, tajné úsilie o využití jadrového štiepenia na výrobu vysoko ničivé atómovej bomby.[148]

Na domácej fronte bola mobilizácia amerického hospodárstva riadená Rooseveltovým vojnovým výrobným výborom (War Production Board). Vojnový výrobné boom viedol k plnej zamestnanosti a zahladenie tejto stopy Veľkej hospodárskej krízy. V skutočnosti dokonca nastal nedostatok pracovných síl, nútiace priemysel k hľadaniu nových zdrojov pracovníkov, čo viedlo k zmene rolí žien a čierneho obyvateľstva.[149]

Pracovné úsilie bolo vyčerpávajúce a voľnočasové aktivity prudko klesali. Ľudia tolerovali navýšenie práce kvôli vlastenectvo, platu a dôvere, že to je "len na obmedzený čas" a život sa vráti do normálu, akonáhle bude vojna vyhraná. Väčšina tovaru dlhodobej spotreby sa stala nedostupnou a mäso, oblečenie a benzín boli dostupné len na prídel. V priemyselných oblastiach vznikol nedostatok bytov kvôli zdvojnásobenie obyvateľov, ktorí žili v stiesnených štvrtiach. Ceny a mzdy boli regulované a Američania sporili značnú časť svojich príjmov; následná povojnová dopyt viedol k obnoveniu hospodárskeho rastu namiesto návratu do krízy.[150][151]

Fotografie Do pazúrov smrti urobená počas vylodenie v Normandii, ktorým Spojenci otvorili druhý front v Európe.

Spojenci - Spojené štáty, Veľká Británia a Sovietsky zväz, Čína, rovnako ako Poľsko, Kanada a ďalšie krajiny - bojovali proti mocnostiam Osi; Nemecku, Taliansku a Japonsku. Spojenci považovali za hlavnú hrozbu Nemecko a dali najvyššiu prioritu európskemu bojisku. Spojené štáty dominovali vojne s Japonskom a zastavili japonskú expanziu v Pacifiku v roku 1942. Po útoku v Pearl Harboru a strate Filipín nasledovala remíza v bitke v Korálovom mori (máj 1942) a potom rozhodujúce víťazstvo amerického námorníctva v bitke pri Midway (jún 1942). Americké pozemné sily vypomohli v severoafrickej kampani ukončené v roku 1943, po ktorej nasledoval rozpad Mussoliniho fašistickej vlády a prechod Talianska na stranu Spojencov. Významnejšie európske fronta bola otvorená v deň D, 6. júna 1944, keď americké a spojenecké sily v Británii vykonali inváziu do nacistami ovládanej Francúzska.

Do konca roka 1944 Spojenci vytlačili Nemcov z Francúzska, ale v decembri 1944 museli čeliť nečakanému nemeckému protiútoku v Ardenách. Táto posledná nemecká snaha zlyhala a spojenecké armády na východe a západe sa blížili k Berlínu, zatiaľ čo nacisti sa pokúšali zabiť posledné zostávajúce Židov. Západní spojenci prenechali dobytie Berlína Sovietom. Nacisti kapitulovali v máji 1945, čo znamenalo koniec vojny v Európe.[152]

Atómový hríb po výbuchu bomby Fat Man nad mestom Nagasaki

Zatiaľ v Tichomorí Američania vykonávali stratégiu "skokov" dobývaním ostrovov smerom k Tokiu. Po dobytí mariánskeho súostrovia tu zriadili letisko pre bombardovacie nálety na domácej japonskej ostrovy a v roku 1945 po ťažkých bojoch obsadili ostrovy Iótó a Okinawu.[153] Po krvavom víťazstvo na Okinawe sa Spojené štáty chystali napadnúť japonskej domáce ostrovy. V auguste 1945 bombardéry B-29 zvrhli atómové bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki; po niekoľkých dňoch Japonci kapitulovali a tým skončila druhá svetová vojna.[154] Spojené štáty okupovali Japonsko (a časť Nemecka) a vyslali generála Douglasa MacArthura aby viedol reštrukturalizáciu japonského hospodárstva a politického systému podľa amerického vzoru.[155] Počas vojny Roosevelt vytvoril termín "Štyri mocnosti" ktorým odkazoval na štyri hlavné spojencov druhej svetovej vojny, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Sovietsky zväz a Čínu, ktoré sa neskôr stali základom BR OSN.[156]

Hoci národ stratil vo vojne viac ako 400 000 vojakov[157], pevnina prosperovala, nedotknutá vojnovým ničením, ktoré si vybralo ťažkú ​​daň v Európe a Ázii.

Účasť v povojnových zahraničných záležitostiach znamenala koniec prevládajúceho amerického izolacionizmu. Hrozba jadrových zbraní inšpirovala ako optimizmus, tak strach. Jadrové zbrane sa nikdy nepoužili po roku 1945, pretože obe strany odvrátili hrozbu priameho vojnového konfliktu. Nasledoval "dlhý mier" Studenej vojny, ktorá začala trumanova doktrína vyhlásenú v marci 1947. To však nezabránilo regionálnym vojnám v Kórei a Vietname.[158]

Studená vojna, kontrakultúry a občianske práva[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též Po druhej svetovej vojne Spojené vyvstali ako jedna z dvoch dominantných superveľmocou, pričom druhou sa stal Sovietsky zväz. Americký Senát schválil členstvo Spojených štátov v Organizácii Spojených národov (OSN), čo znamenalo odklon od tradičného amerického izolacionizmu smerom k zvýšenej medzinárodnej angažovanosti.

Plagát propagujúci Marshallov plán, 1947

Primárnym americkým cieľom v rokoch 1945-48 bola obnova Európy po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny a obmedzenie šírenia komunizmu zastúpeného Sovietskym zväzom. Trumanova doktrína z roku 1947 poskytla Grécku a Turecku vojenskú a ekonomickú pomoc ako protiváhu hrozbe komunistickej expanzie na Balkáne. V roku 1948 Spojené štáty nahradili izolované programy finančnej pomoci komplexným Marshallovým plánom, ktorý čerpal peniaze do hospodárstva západnej Európy, odstránil obchodné bariéry a súčasne modernizoval systémy manažérstva podnikov a vlád.[159]

Rozpočet Marshallovho plánu činil 13 miliárd dolárov (v kontexte amerického HDP vo výške 258 miliárd dolárov v roku 1948); tomu predchádzalo ďalších 12 miliárd dolárov poskytnutých Európe v období medzi koncom vojny a začiatkom Marshallovho plánu. Sovietsky vodca Stalin zakázal svojim východoeurópskym satelitným štátom zúčastniť sa plánu. Postupom času neefektívne východoeurópske ekonomiky zaostávali za Západnej Európou stále viac z hľadiska hospodárskeho rozvoja a prosperity. V roku 1949 Spojené štáty odstúpili od svojej tradičnej politiky nevytváranie vojenských paktov v čase mieru a založili Severoatlantickú alianciu (NATO), ktorá pretrváva do 21. storočia. V reakcii na to Sovieti vytvorili Varšavskú zmluvu komunistických štátov; medzi oboma blokmi stála tzv. "železná opona".[159]

V auguste 1949 Sovieti otestovali svoju prvú jadrovú zbraň, čím eskalovalo nebezpečenstvo vojnového konfliktu. Hrozba vzájomne zaručeného zničenia však odradila obe mocnosti pred jadrovou vojnou a vyústila v zástupné vojny, najmä v Kórei a Vietname, v ktorých sa obe strany stretli nepriamo.[158] V Spojených štátoch vyvolala Studená vojna obavy z vplyvu komunizmu a viedla k protikomunistickými poľovačky na čarodejnice.

Stretnutie Kennedyho a Chruščova vo Viedni v júni 1961

Roku 1957 Sovietsky zväz vypustil Sputnik, prvá umelú družicu Krajina, toto nečakané technické prvenstvo Američanmi zaskočilo. Tak začal Vesmírny závod oboch superveľmocí, v ktorom nakoniec Spojené štáty triumfovali pristátím prvých astronautov na Mesiaci počas misie Apollo 11 v roku 1969. Rozhorčenie nad slabosťou amerického vzdelávacieho systému viedlo k rozsiahlej federálnej podpore vedeckého vzdelávania a výskumu.[160]

V roku 1960 bol charizmatický politik John Fitzgerald Kennedy zvolený ako prvý a doteraz jediný rímskokatolícky prezident Spojených štátov. Rodina Kennedyovcov vniesla do atmosféry Bieleho domu nový život a energiu. Jeho čas vo funkcii bol poznačený udalosťami ako zvýšenie úsilia Spojených štátov vo vesmírnom závode, eskalácia amerického zapojenie vo vietnamskej vojne, Karibská kríza, invázie v zátoke Sviní, zatknutie a uväznenie Martina Luthera Kinga počas kampane v Birminghame a vymenovanie svojho brata Roberta F. Kennedyho do svojho kabinetu ako ministra spravodlivosti. Prezident Kennedy bol 22. novembra 1963 zavraždený v Dallase v Texase, táto udalosť národ hlboko šokovala.[161]

Vrcholiacej liberalizmus[upraviť | upraviť kód]

Vyvrcholenie liberalizmu prišlo v polovici šesťdesiatych rokov, kedy prezident Lyndon B. Johnson (1963-1969) v Kongrese presadil prijatie svojich sociálnych programov (Great Society).[162] Tie zahŕňali občianske práva, ukončenie segregácie, zdravotné poistenie (Medicare), rozšírenie sociálneho zabezpečenia, federálnu pomoc vzdelávania na všetkých úrovniach, dotácie pre umenie a humanitné vedy , ekologický aktivizmus a rad programov určených na odstránenie chudoby.[163][164] Ako uvádzajú niektorí historici:

Liberálna intelektuáli postupne vytvorili novú víziu dosiahnutie hospodárskej a sociálnej spravodlivosti. Liberalizmus na začiatku šesťdesiatych rokov neobsahoval žiadny náznak radikalizmu, nesnažil sa oživiť ťahanie Nového údelu proti koncentrovaným ekonomickým silám a nemal záujem prerozdeľovať bohatstvo alebo reštrukturalizovať existujúce inštitúcie. Na medzinárodnom poli sa profiloval ako silno protikomunistický. Deklaroval cieľ brániť slobodný svet, podporovať domáce hospodársky rast a zabezpečiť, aby výsledný blahobyt bol spravodlivo rozložený. Ich program, značne ovplyvnený keynesiánstvím, sa vyznačoval masívnymi verejnými výdavkami, ktoré mali urýchliť hospodársky rast, a tak poskytnúť verejné zdroje na financovanie väčších sociálnych, bytových, zdravotných a vzdelávacích programov.[165]

Johnson vo voľbách roku 1964 zvíťazil na konzervatívnom kandidátom Barry Goldwater. Volebné posun prerušil niekoľko desaťročí trvajúce nadvládu konzervatívny koalície v Kongrese. Republikáni sa však vrátili späť v roku 1966 a v roku 1968 zvolili Richarda Nixona. Ten do značnej miery pokračoval v programoch New Deal a Great Society, ktoré zdedil; odpoveď konzervatívcov prišla s voľbou Ronalda Reagana v roku 1980.[166] Medzitým Američania zavŕšili veľkú migráciu z fariem do miest a zažívali dlhé obdobie ekonomického rozvoja.

Hnutie za občianske práva[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Podrobně

Vodca hnutia za občianske práva Martin Luther King s prezidentom Lyndonom Johnsonom v pozadie, marec 1966

Od konca päťdesiatych rokov čelil inštitucionalizovaný rasizmus v Spojených štátoch, najmä na juhu, silnejúcemu hnutia za občianske práva. Bojkot autobusovej dopravy v meste Montgomery medzi rokmi 1955-1956, ktorý viedli afroameričtí aktivisti Rosa Parksová a Martin Luther King, sa stal začiatkom hnutia. Nasledujúce roky sa Afroameričania museli potýkať s násilnosťami, ale postupne dosiahli veľkých krokov k dosiahnutiu rovnoprávnosti vďaka rozhodnutiam Najvyššieho súdu, vrátane rozsudku Brown v. Školská rada Topeka a Loving vs. Virginie, zákona o občianskych právach z roku 1964 (Civil Rights Act of 1964), zákona o hlasovacích právach z roku 1965 (Voting Rights Act of 1965) alebo zákona o spravodlivom bývaní z roku 1968 (Fair Housing Act of 1968), ktoré zneplatnily zákony Jima Crowa, legalizujúcej rasovú segregáciu medzi bielymi a čiernymi.[167]

Martin Luther King, Jr, ktorý získal Nobelovu cenu za mier za svoje úsilie o dosiahnutie rasovej rovnoprávnosti, bol zavraždený v roku 1968. Po jeho smrti viedli hnutia ďalšie, okrem iného Kingovho vdova, Coretta Scott Kingová, ktorá bola tiež aktívna, rovnako ako jej manžel, v opozícii voči vietnamskej vojne a v ženskej oslobodzovacom hnutí. Počas prvých deviatich mesiacov roku 1967 prepuklo 164 nepokojov v 128 amerických mestách.[168] Frustrácia zo zdanlivo pomalého pokroku integračného hnutia viedla začiatkom 60. rokov k vynorení radikálnejších prúdov, ktoré zase následne dali vzniknúť hnutie Čierna sila (Black power) počas neskorých 60. a raných 70. rokov.[169] Táto dekáda nakoniec znamenala veľký krok smerom k integrácii, najmä v oblasti vládnych služieb, športu a zábavy.

Tiež domorodí Američania sa začali hlásiť o svoje územné práva a obracali sa na federálne súdy. Vo svojich protestoch obviňovali federálnu vládu z nedodržiavania uzatvorených zmlúv. Jedným z najvýraznejších indiánskych združenie bolo Hnutie amerických indiánov (American Indian Movement, AIM).

Chavez (vpravo) hovoriaci na zjazde United Farm Workers roku 1974 vo meste Delano, Kalifornia.

Ďalšie emancipující so skupinou boli mexickí Američania. V šesťdesiatych rokoch začal aktivista Cesar Chavez v Kalifornii organizovať zle platené mexikoamerické poľnohospodárskych pracovníkov. Viedol päť rokov trvajúci štrajku zberačov hrozna. Potom Chavez vytvoril prvé úspešné odborové združenie poľnohospodárskych pracovníkov, aj keď jeho United Farm Workers of America (UFW) po niekoľkých rokoch stratil na sile. Chavez zomrel v roku 1993 a po svojej smrti sa stal ikonou a "ľudovým svätým" v panteónu mexických Američanov.[170]

Ženské hnutie[upraviť | upraviť kód]

Od začiatku 60. rokov začala národom prechádzať nová vlna uvedomenie si nerovnoprávne postavenie amerických žien. Na jej začiatku bol bestseller The Feminine Mystique z roku 1963 autorky Betty Friedanové. Ukazoval, ako veľa žien v domácnosti trpí pocitmi uväznenia a nenaplnenia, obviňoval americkú kultúru z vytvorenia predstavy, že ženy môžu nájsť životnú náplň iba v roliach manželiek, matiek a gazdiniek a polemizoval, že ženy sú práve tak schopné ako muži vykonávať akýkoľvek druh práce. V roku 1966 založila Friedanová a ďalšie ženy Národnej organizácii pre ženy (National Organization for Women, NOW), ktorá mala byť obdobou NAACP pre Afroameričanov.[132][171]

Začali protesty a nové Hnutie za oslobodenie žien (Women 'Liberation Movement) postupne nadobúdalo na veľkosti a sile, získalo veľkú pozornosť médií a do roku 1968 vystriedalo hnutia občianskych práv ako hlavný americkú spoločenskú revolúciu. Pochody, prehliadky, zhromaždenie, bojkoty a protestné hliadky priniesli účasť tisícov, niekedy aj miliónov priaznivcov. Ženy dosiahli značný pokrok v uplatnenie na poli medicíny, právnictve a podnikanie, avšak len málo ich bolo zvolené do verejných úradov. Hnutie však sa čoskoro rozštiepilo na frakcie podľa politickej ideológie (NOW ako ľavica, Akčné liga ženské rovnosti (Women 'Equity Action League, Weale) ako pravica, Národné ženský politický klub (National Women' Political Caucus, NWPC) ako stred a radikálnejšie skupiny tvorenej mladšími ženami sa radili ku krajnej ľavici). Ratifikáciu návrhu dodatku ústavy o rodovej rovnosti, ktorý schválil Kongres v roku 1972, zabránila konzervatívny koalície mobilizované Phyllis Schlaflyovou. Podľa nich tento návrh degradoval postavenia žien v domácnosti a umožnil by vojenské odvody mladých žien.[172][173]

Napriek tomu však bola schválená rad federálnych zákonov, zaručujúcich rovnosť v otázke platov, zamestnanie, vzdelanie, pracovných príležitostí a úverov, ukončujú diskrimináciu v tehotenstve a požadujúcich, aby NASA, vojenskej akadémie a ďalšie organizácie umožnili prijímanie žien). K nim sa pridali štátne zákony (napr. Zakazujúcich domáce násilie a manželské znásilnenie) a rozhodnutie Najvyššieho súdu (napr. Rozhodnutie, že klauzula Štrnásteho dodatku o rovnosti ochrany sa vzťahuje aj na ženy). Tieto legislatívne reformy stanovili rodovú rovnosť pred zákonom. Spoločenské zvyklosti a povedomia sa začali meniť smerom k akceptácii rovnoprávnosti žien. Kontroverzný otázka potratov, ktoré Najvyšší súd rozhodnutím v kauze Roe vs. Wade (1973) stanovil ako základné právo, je v Spojených štátoch dodnes predmetom debát.[174]

Revolta kontrakultúry a détente Studenej vojny[upraviť | upraviť kód]

Demonštrácia proti vietnamskej vojne, 1967

Uprostred studenej vojny Spojené štáty vstúpili do vojny vo Vietname; jej vzrastajúcou nepopularitu medzi domáce verejnosťou priživovala už existujúce sociálne protestné hnutie žien, menšín a mládeže. Sociálne programy projektu Great Society prezidenta Johnsona a početné rozhodnutia Najvyššieho súdu za predsedníctva Earla Warrena prispeli k rozsiahlemu spektru sociálnych reforiem počas šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Feminizmus a environmentalizmus sa stali politickými silami a vývoj pokračoval smerom k zabezpečeniu občianskych práv pre všetkých Američanov. Koncom 60. a začiatkom 70. rokov zasiahla Spojené štáty a väčšinu západného sveta kontrakulturní revolta, ktorá vo "vojne kultúr" ešte hlbšie rozdelila Američanov, prinášala však tiež liberálnejšie sociálne názory.[175]

Roku 1969 Johnsona v úrade prezidenta vystriedal republikán Richard Nixon, ktorý sa snažil postupne presunúť bremeno vojny na juhovietnamskej armádu. Roku 1973 vyjednal mierovú zmluvu, ktorá zaistila prepustenie amerických zajatcov a viedla k stiahnutiu amerických vojakov z Vietnamu. Vojna stála životy 58 000 amerických vojakov. Nixonovi sa obratnou diplomaciou podarilo využiť vtedajší ostrú roztržku medzi Sovietskym zväzom a Čínou v prospech Spojených štátov. Dosiahol s oboma stranami uvoľnenie vzťahov, tzv. Détente.[176]

Prezident Nixon si potriasa rukou s čínskym premiérom Čou En-laja. Nixonova návšteva Číny v roku 1972 bola krokom k normalizácii vzťahov medzi Spojenými štátmi a komunistickou Čínou.

V rokoch 1972-1974 Nixonovo obdobie poznamenala aféra Watergate, počas ktorej sa Nixonova administratíva pokúšala kryť svojich podriadených, ktorí sa vlámali do ústredia Demokratickej strany v kancelárskom komplexe Watergate vo Washingtone. Škandál zničil Nixonova politickú základňu, rad jeho poradcov poslal do väzenia a viedol k Nixonovej rezignácii 9. augusta 1974. Na poste prezidenta ho nahradil doterajší viceprezident Gerald Ford. Pád Saigonu v apríli 1975 fakticky ukončil vojnu vo Vietname a vyústil v opätovné zjednotenie Severného a Južného Vietnamu. V rovnakom roku zvíťazili komunisti aj v susednej Kambodži a Laose.[176]

Ropné embargo krajín OPEC v roku 1973 znamenalo začiatok dlhodobej premeny hospodárstva, pretože prvýkrát v histórii došlo k skokovému nárastu cien energií a americkej továrne začali čeliť vážnej konkurencii zahraničných producentov automobilov, odevov, elektroniky a spotrebného tovaru. Koncom sedemdesiatych rokov ekonomika trpela energetickou krízou, pomalým hospodárskym rastom, vysokou nezamestnanosťou a veľmi vysokou infláciou spojenú s vysokými úrokovými sadzbami (tzv. Stagflácia). Vtedajší všeobecná zhoda ekonómov nad výhodami deregulácie viedla k ukončeniu série reguláciou z obdobia Nového údelu, napríklad v oblasti dopravy, bankovníctva a telekomunikácií.[177]

V roku 1976 bol zvolený prezidentom Jimmy Carter, ktorý sa vo svojej volebnej kampani prezentoval ako človek stojaci mimo washingtonský politický establishment.[178] Carterovým príspevkom na medzinárodnej scéne sa stalo sprostredkovanie dohôd z Camp Davidu medzi Izraelom a Egyptom. V roku 1979 iránski študenti obsadili americké veľvyslanectvo v Teheráne a vzali 66 prítomných Američanov ako rukojemníkov, čím vyvrcholila politická kríza medzi Spojenými štátmi a Iránom po iránskej islamskej revolúcii. Kríza rukojemníkov a pokračujúce stagflácia prispeli ku Carterová porážke vo voľbách roku 1980, v ktorých zvíťazil republikán Ronald Reagan.[179] Dňa 20. januára 1981, krátko po skončení Carterova funkčného obdobia, boli zostávajúce americkí rukojemníkov prepustení a tým skončila 444 dní trvajúce krízy.[180]

Záver 20. storočia[upraviť | upraviť kód]

Reaganova víťazstvo vo voľbách 1980 a 1984 znamenala zásadný posun politických síl. Jeho ekonomická politika (nazvaná "Reaganomiky") a zavedenie daňového zákona z roku 1981 (Economic Recovery Tax Act of 1981) viedli v priebehu siedmich rokov k zníženiu hornej sadzby dane zo 70 % na 28 %.[181] Reagan pokračoval v znižovaní federálnych daní a obmedzovaní reguláciou.[182] Spojené štáty v roku 1982 zažívali recesiu, ale negatívne hospodárske ukazovatele sa obrátili, pričom miera inflácie klesla z 11 % na 2 %, miera nezamestnanosti klesla z 10,8 % v decembri 1982 na 7,5 % v novembri 1984[183] a miera hospodárskeho rastu vzrástla zo 4,5 % na 7,2 %.[184]

Prejav prezidenta Reagana 23. marca 1983 o začatí programu SDI

Reagan nariadil posilnenie amerických ozbrojených síl, čo viedlo k dodatočným rozpočtovým deficitom. Reagan predstavil komplikovaný systém protiraketovej obrany, známy ako Strategická obranná iniciatíva (SDI) (prezývaná "hviezdne vojny"), ktorý by teoreticky umožnil zostreliť jadrové strely smerujúce na Spojené štáty pomocou laserových systémov umiestnených na obežnej dráhe. Sovieti reagovali zúrivo, pretože uvedený projekt považovali za porušenie Zmluvy o obmedzení systému protiraketovej obrany z roku 1972 a mali za to, že naruší rovnováhu síl a poskytne Spojeným štátom veľkú vojenskú výhodu. Dlhé roky sovietsky vodca Michail Gorbačov vehementne protestoval proti SDI. Koncom 80. rokov však usúdil, že systém nikdy nebude fungovať a nemal by naďalej blokovať možnosť uzatvorenia odzbrojovacích dohôd so Spojenými štátmi.[185] Historici sú nejednotní v názore, aký veľký dopad mala hrozba SDI na Sovietsky zväz - či dokázala donútiť Gorbačova k začatiu radikálnych reforiem, alebo či si reformy vynútil samotný úpadok sovietskej ekonomiky. Existuje zhoda, že Sovieti si uvedomili svoje zaostávanie vo vojenskej technológii za Spojenými štátmi a že snaha je dostihnúť by bola veľmi nákladná. Pričom vojenské výdavky boli už tak veľmi ťažkým bremenom spomaľujúcim ich ekonomiku.[186]

Reaganova invázie na Grenadu a bombardovanie Líbye boli v USA populárne, hoci jeho podporu pravicových povstaleckých skupín Contras priviedla do problémov kontroverzie okolo aféry Irán-Contras, ktorá odhalila Reaganov zlý spôsob riadenia svojich podriadených.[187]

Reagan a Gorbačov podpisujú Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu, december 1987

Reagan sa štyrikrát stretol so sovietskym vodcom Michailom Gorbačovom, a ich vrcholné konferencie viedli k podpisu Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu. Gorbačov sa najprv snažil zachrániť komunizmus v Sovietskom zväze ukončením nákladných pretekov v zbrojení s Amerikou[188] a potom sa v roku 1989 zbavil východoeurópskeho impéria. Sovietsky zväz zanikol 26. decembra 1991, čím sa skončila americko-sovietska studená vojna.

Spojené štáty sa stali jedinou zostávajúce superveľmocou a počas 90. rokov pokračovali v zasahovanie do medzinárodných záležitostí, vrátane vojny v Perzskom zálive proti Iraku v roku 1991. Roku 1992 bol zvolený prezidentom demokrat Bill Clinton, za jeho administratívy krajiny prežívala jedno z najdlhších období hospodárskeho rastu a bezprecedentných ziskov cenných papierov, ktorý bol vedľajším efektom digitálnej revolúcie a nových podnikateľských príležitosti vytvorených rozšírením Internet. Clinton v spolupráci s republikánmi ovládaným Kongresom dosiahol prijatie prvého vyrovnaného federálneho rozpočtu za posledných 30 rokov.[189]

V roku 1998 Snemovňa reprezentantov podala na prezidenta Clintona impeachment na základe obvinenia zo klamstvo o sexuálnom vzťahu sa stážistkou v Bielom dome Monikou Lewinskou, Senát ho však neuznal vnným. Zlyhanie impeachmentu a zisky demokratov vo voľbách v roku 1998 prinútili republikánskeho predsedu Snemovne reprezentantov Newta Gingricha odstúpiť z Kongresu.[189]

Republikánska strana po roku 1968 (s výnimkou roku 1976) rozšírila svoju volebnú základňu po celom Juhu, predovšetkým vďaka silnej podpore medzi sociálno konzervatívnymi bielymi evanjelickými protestantmi a tradicionalistickým rímskymi katolíkmi, ktorí doplnili jej tradičné voliča z radov podnikateľskej sféry a predmestského obyvateľstva. Keďže bieli demokrati na juhu v 90. rokoch stratili dominanciu, v regióne sa nastavil systém dvoch strán, ktorý charakterizoval väčšinu národa. Sociológovia Caplow ad. uvádza: "Republikánska strana na celoštátnej úrovni zaznamenala presun z pravého stredu do stredu v 40. a 50. rokoch 20. storočia a potom sa v 70. a 80. rokoch opäť presunula doprava." Ďalej dodávajú: " demokratická strana na celoštátnej úrovni sa v 40. a 50. rokoch 20. storočia odklonila z ľavého stredu ku stredu a potom sa v 70. a 80. rokoch 20. storočia posunula ďalej smerom k pravému stredu. " [190]

Priebeh burzového indexu NASDAQ Composite ukazuje strmý rast koncom 90. rokov a následný prepad po prasknutí "internetovej bubliny" po roku 2000.

Prezidentské voľby v roku 2000 medzi Georgeom W. Bushom a Alem Gorom boli jednými z najrovnomernejšie v histórii Spojených štátov a pomohli zasiať semeno budúcej politickej polarizácie. Hlasovanie v rozhodujúcom štáte Florida bolo veľmi tesné a vyvolalo dramatický spor nad sčítaním hlasov. Najvyšší súd USA v kauze Bush v. Gore ukončil prepočítanie hlasov pomerom 5 ku 4. To znamenalo, že Bush, vtedy vo vedení, vyhral na Floride a v celých voľbách.[191] Vrátane roku 2000, demokrati prevýšili na počty hlasov republikánov vo všetkých celoštátnych voľbách od roku 1992 do roku 2016, s výnimkou roku 2004.

Prehnaná očakávania "novej ekonomiky" a prudký rozvoj internetu koncom 90. rokov viedli k obdobie špekulatívnych investícií do internetových firiem. Vrchol tejto ekonomickej bubliny nastal okolo roku 2000, potom nasledoval prudký pád a krach mnohých internetových spoločností, tzv. Dot-Comu.

21. storočia[upraviť | upraviť kód]

9/11 a Vojna proti terorizmu[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též

Horiaca veže Svetového obchodného centra krátko po náraze lietadiel, 11. septembra 2001

Počiatok 21. storočia poznačili útoky z 11. septembra 2001, pri ktorých teroristi z islamistickej organizácie Al-Kájda uniesli štyri dopravné lietadlá a potom s nimi vykonali samovražedné nálety na budovy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na budovu Pentagonu vo Washingtone. Dve veže WTC sa zhruba dve hodiny po náraze lietadiel zrútili, zničených bolo tiež jedno krídlo Pentagonu.[192] Útoky si vyžiadali 2977 obetí. V reakcii na tento bezprecedentný útok prezident George W. Bush 20. septembra vyhlásil "vojnu proti terorizmu". Následne 7. októbra 2001 Spojené štáty a NATO vykonali invázii do Afganistanu zameranú na zničenie režimu Talibanu, ktorý poskytoval al-Kájde a jej vodcovi Usámovi bin Ládinovi bezpečné útočisko.[193]

Federálna vláda zaviedla nové opatrenia s cieľom zabrániť budúcim útokom. Kontroverzný USA PATRIOT Act zvýšil právomoc vlády pri sledovaní komunikácií a odstránil právne obmedzenia pre zdieľanie informácií medzi federálnymi policajnými a spravodajskými zložkami. Vzniklo nové Ministerstvo vnútornej bezpečnosti určené k vedeniu a koordinovanie federálnych protiteroristických aktivít.[194] Niektoré z týchto aktivít, najmä zaobchádzanie so zadržanými vo väznici na základni Guantanámo, viedli k obvineniam federálnej vlády z porušovania ľudských práv.[195][196]

Americkí vojaci u skrýše UdajaKusaja, synov Saddáma Husajna, júl 2003

V marci 2003 začali Spojené štáty inváziu do Iraku, čo viedlo ku kolapsu irackej vlády a neskôr zadržanie irackého diktátora Saddáma Husajna, s ktorým USA mali dlhodobo napäté vzťahy. Dôvody pre inváziu uvádzané Bushovou administratívou zahŕňali šírenie demokracie, likvidáciu zbraní hromadného ničenia[197] (čo bol aj kľúčový požiadavka OSN, aj keď neskoršie vyšetrovanie preukázalo, že časť spravodajských informácií bola nepresná[198]), a oslobodenie irackého ľudu. Hoci invázie spočiatku dosiahla určitých úspechov, pokračujúca vojna v Iraku vyvolávala medzinárodnej protesty a zaznamenávala postupný pokles domácej podpory.[199][200] V roku 2007, po rokoch násilia vyvolaného irackými povstaleckými útokmi, prezident Bush nechal navýšiť počty prítomných amerických vojakov . Kým počet obetí klesol, Irak zostával politicky nestabilné.[201]

Nepopularitu prezidenta Busha a vojny v Iraku spolu s prepukla finančnou krízou viedli roka 2008 k voľbe Baracka Obamu, prvého afroamerického prezidenta Spojených štátov.[202] Po svojom zvolení Obama neochotne pokračoval vo vojnových akciách v Iraku až do 31. augusta 2010, kedy vyhlásil bojové operácie za ukončené. Avšak 50 000 amerických vojakov a vojenského personálu bolo ponechané v Iraku, aby asistovalo irackým silám, pomáhalo chrániť sťahované sily a vykonávalo protiteroristickej zásahy až do 15. decembra 2011, kedy bola vojna formálne ukončená a posledný vojaci opustili krajinu.[203] Súčasne Obama zvýšil americkú angažovanosť v Afganistane a zahájil stratégiu "nasýtenia" ďalšími 30 000 vojakov, zároveň však oznámil zámer začať sťahovať vojská v decembri 2014. Obama tiež zakázal mučenie väzňov v Guantanáme, všeobecne však zachoval Bushovu politiku k týmto zadržaným, zároveň odporučil budúce uzavretie väznice.[204][205]

Lietadlá F / A-18F Super Hornet štartujú z paluby lietadlovej lode USS Carl Vinson počas operácie Inherent Resolve, leteckých úderov proti Islamskému štátu, október 2014

Usáma bin Ládin bol po desaťročnom skrývanie nakoniec nájdený a zabitý v máji 2011 v Pakistane počas akcie amerických námorných špeciálnych síl. Hoci Al-Kájda v Afganistane sa dostala na hranici kolapsu, jej odnože v Jemene a ďalších krajinách pokračovali v činnosti.[206][207]

V roku 2014 začal získavať na sile Islamský štát v Iraku a Levante (ISIS), predtým známy ako Al-Kájda v Iraku. Okrem toho, že ovládol veľkú časť západného Iraku a východnej Sýrie, ISIS tiež popravil tri novinárov, dva americké a jedného britského. Tieto udalosti viedli v septembri 2014 k začatiu veľké vojenské intervencie Spojených štátov a jej spojencov v regióne.

Dňa 28. decembra 2014 prezident Obama oficiálne ukončil vojenskú misiu v Afganistane a sľúbil stiahnutie zostávajúcich amerických jednotiek na konci roka 2016, s výnimkou ochrany veľvyslanectva.[208]

Veľká recesia[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Viz též V septembri 2008 upadli Spojené štáty a väčšina Európy do najdlhšej recesie po druhej svetovej vojne, často nazývané "Veľká recesia".[209][210] Bola dôsledkom niekoľkých vzájomne sa prekrývajúcich krízou, najmä kríza na trhu s nehnuteľnosťami, hypotekárnej krízy, rastu cien ropy, kríza automobilového priemyslu, rastúcej nezamestnanosti a najhoršej finančnej krízy od Veľkej hospodárskej krízy. Finančná kríza ohrozila stabilitu celej ekonomiky, v septembri 2008 zbankrotovala veľká banka Lehman Brothers a ďalšie obrie banky boli vážne ohrozené.[211] Počnúc októbrom federálna vláda poskytla finančným inštitúciám pôžičky v hodnote 245 miliárd dolárov prostredníctvom Troubled Asset Relief Program[212], schváleným republikánmi aj demokratmi v Kongrese a podpísaným prezidentom Bushom.[213]

Prejav prezidenta Obamu a viceprezidenta Bidena o zavedení American Recovery and Reinvestment Act, marec 2009

Bushov nástupca Barack Obama podpísal zákon American Recovery and Reinvestment Act of 2009, čo bol ekonomický stimul vo výške 787 miliárd dolárov, ktorého cieľom bolo pomôcť ekonomike zotaviť sa z prehlbujúcej sa recesie. Obama, rovnako ako Bush, podnikol kroky k záchrane automobilového priemyslu a zabránenie budúcim ekonomickým prepadom. Patrili medzi ne sanácie spoločnosťou General Motors a Chrysler ktorých vlastníctvo prešlo dočasne do rúk štátu a program "Cash for Clunkers", ktorý dočasne podporil predaj nových automobilov.[214]

Recesia oficiálne skončila v júni 2009 a ekonomika sa pomaly začala zotavovať.[215] Miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 2009 maxima 10,1 % po náraste z 4,7 % v novembri 2007 a od októbra 2015 sa vrátila na 5,0 %. Celkový hospodársky rast však v 10. rokoch 21. storočia zostal slabší v porovnaní s rastom predchádzajúcich desaťročí.[216][217][218]

Posledné udalosti[upraviť | upraviť kód]

V rokoch 2009 až 2010 Kongres schválil rad významných legislatívnych opatrení, následne podpísaných prezidentom Obamom, napríklad Zákon o ochrane pacientov a dostupnej starostlivosti (Patient Protection and Affordable Care Act), prezývaný "Obamacare", Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act[219], alebo Nechcem Ask, Do not Tell Odvolanie Act, ktorý umožnil, aby osoby slúžiace v amerických ozbrojených silách nemuseli skrývať sexuálnu orientáciu.[220] Po voľbách 2010 ovládli republikáni Snemovňu reprezentantov a demokrati Senát.[221] rozhorel sa vášnivé debaty o zvýšení stropu štátneho dlhu, obmedzenie daňových úľav pre osoby s najvyššími príjmami a o ďalších kľúčových otázkach.[222] Tieto prebiehajúce debaty viedli k tomu, že prezident Obama v roku 2011 podpísal zákon o rozpočtovej kontrole. Po Obamovej znovuzvolenie v novembri 2012 Kongres prijal American Taxpayer Relief Act of 2012, ktorý zvýšil dane pre najviac zarábajúci. Výzvy republikánskych kongresmanov k zrušeniu Patient Protection and Affordable Care Act spolu s ďalšími požiadavkami viedla k prvej vládnej odstávke od doby Clintonovej administratívy a takmer viedla k prvému zlyhaniu schválenie štátneho deficitu od 19. storočia. V dôsledku verejnej nespokojnosti s oboma stranami v Kongrese rastúcej od začiatku desaťročia klesla verejná dôvera v Kongres na rekordne nízkej hodnoty (11 % v októbri 2013).[223]

Počas 10. rokov došlo tiež k rastu nových politických hnutí, ako je napríklad konzervatívny hnutia Tea Party a liberálne hnutia Occupy.

Dav pred budovou Najvyššieho súdu reaguje na rozhodnutie súdu v prípadu Obergefell vs. Hodges, jún 2016

Pokračujúce debata o otázkach práv LGBT komunity, najmä manželstvo osôb rovnakého pohlavia, sa začala presúvať v prospech stejnopohlavních párov, čo sa odrážalo v desiatkach verejných prieskumov uskutočnených v prvých rokoch desaťročí.[224] V roku 2012 sa prezident Obama stal prvým prezidentom, ktorý otvorene podporil manželstvo osôb rovnakého pohlavia, a rozhodnutie Najvyššieho súdu v roku 2013 v prípade Spojené štáty vs. Windsor umožnilo uznanie stejnopohlavních zväzkov na federálnej úrovni. V júni 2015 Najvyšší súd Spojených štátov celoštátne legalizoval homosexuálne manželstvo v prípade Obergefell vs. Hodges.

Prezidentské voľby v novembri 2016 vyhral republikánsky kandidát Donald Trump[225], s prísľubmi, ako je zvýšenie ochrany hraníc, zrušenie Obamacare, zníženie daní, deregulácia a nevstupování do vojen priamo nesúvisiacich s americkými záujmami. Trump si vyslúžil kritiku zo strany demokratov a liberálov, ktorí ho obviňujú z populizmu a ohrozovania amerického systému demokracie.

Odkazy[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:PřekladTento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Dějiny Spojených států amerických na českej Wikipédii.

 1. New Ideas About Human Migration From Asia To Americas. ScienceDaily, October 29, 2007. Dostupné online [cit. 2011-03-12].
 2. Šablóna:Harvnb
 3. Gordon R. Willey and Philip Phillips. Method and Theory in American Archaeology. [s.l.] : University of Chicago Press, 1957. ISBN 978-0-226-89888-9.
 4. Deloria, V., Jr., (1997) Red Earth White Lies: Native Americans and The Myth of Scientific Fact.
 5. a b Chenault, Mark, Rick Ahlstrom, and Tom Motsinger, (1993) In the Shadow of South Mountain: The Pre-Classic Hohokam of 'La Ciudad de los Hornos', Part I and II.
 6. "Ancestral Puebloculture. " Encyclopædia Britannica. Retrieved 4 June 2012.
 7. WOODS, Thomas E. 33 questions about American history you're not supposed to ask. [s.l.] : Crown Forum, 2007. Dostupné online. ISBN 978-0-307-34668-1. S. 62.
 8. WRIGHT, R. Stolen Continents: 500 Years of Conquest and Resistance in the Americas. [s.l.] : Mariner Books, 2005. ISBN 0-618-49240-2.
 9. Tooker E. The Invented Indian: Cultural Fictions and Government Policies. Ed. Clifton JA. New Brunswick, N.J., U.S.A : Transaction Publishers, 1990. Dostupné online. ISBN 1-56000-745-1. The United States Constitution and the Iroquois League, s. 107–128.
 10. BURNS, LF. Osage [online]. Oklahoma Encyclopedia of History and Culture, [cit. 2010-11-29]. Dostupné online.
 11. Joseph Patrick Byrne. Encyclopedia of Pestilence, Pandemics, and Plagues. [s.l.] : ABC-CLIO, 2008. Dostupné online. S. 415–16.
 12. Eric Hinderaker and Rebecca Horn, "Territorial Crossings: Histories and Historiographies of the Early Americas," William and Mary Quarterly (2010 ) 67 # 3 pp. 395-432 in JSTOR
 13. Robert Greenberger, Juan Ponce de León: the exploration of Florida and the search for the Fountain of Youth (2003)
 14. PYNE, Stephen J.. How the Canyon Became Grand. New York City : Penguin Books, 1998. ISBN 0-670-88110-4. S. 4–7.
 15. a b A. Grove Day, Coronado 's Quest: The Discovery of the Southwestern States (1940) online
 16. David J. Weber, New Spain 's Far Northern Frontier: Essays on Spain in the American West, 1540- 1821 (1979)
 17. a b Jaap Jacobs, The Colony of New Netherland: A Dutch Settlement in Seventeenth-Century America (2nd ed. Cornell University Press; 2009) online
 18. Brebner, John Bartlet. New England 's Outpost: Acadie before the Conquest of Canada. Archon Books Hamden, Conn. 1927
 19. Dean Jobb, The Cajuns: A People 'Story of Exile and Triumph (2005)
 20. Allan Greer, "National, Transnational, and Hypernational Historiographies: New France Meets Early American History," Canadian Historical Review (2010) 91 # 4 pp 695-724
 21. MINTZ, Steven. Death in Early America [online]. [Cit. 2011-02-15]. Dostupné online.
 22. BARKER, Deanna. Indentured Servitude in Colonial America [online]. National Association for Interpretation, Cultural Interpretation and Living History Section. Dostupné online.
 23. Šablóna:Cite encyclopedia
 24. James Davie Butler, "British Convicts shipped to American Colonies," American Historical Review (1896) 2 # 1 pp . 12-33 in JSTOR
 25. TOUGIAS, Michael. King Philip's War in New England [online]. 1997. Dostupné online.
 26. OATIS, Steven J.. A Colonial Complex: South Carolina's Frontiers in the Era of the Yamasee War, 1680–1730. [s.l.] : University of Nebraska Press, 2004. S. 167. Online at Google Books
 27. Richard Middleton and Anne Lombard Colonial America: A History to 1763 (4th ed. 2011 )
 28. Patricia U. Bonomi, Under the Cope of Heaven: Religion, Society, and Politics in Colonial America (2003)
 29. Thomas S. Kidd, The Great Awakening: The Roots of Evangelical Christianity in Colonial America (2009)
 30. a b Max Savelle. Seeds of Liberty: The Genesis of the American Mind. [s.l.] : Kessinger Publishing, 2005. Dostupné online. S. 185–90.
 31. H.W. Brands. The First American: The Life and Times of Benjamin Franklin. [s.l.] : Random House Digital, Inc., 2010. Dostupné online. S. 232–40, 510–12.
 32. Edmund S. Morgan. The Birth of the Republic, 1763-89. 4th. vyd. [s.l.] : U. of Chicago Press, 2012. Dostupné online. S. 14–27.
 33. Robert Allison. The Boston Tea Party. [s.l.] : Applewood Books, 2007. Dostupné online. S. 47–63.
 34. Mark Edward Lender, review of American Insurgents, American Patriots: The Revolution of the People (2010) by TH Breen, in The Journal of Military History (2012) 76 # 1 p. 233-4
 35. Robert A. Divine, TH Breen, et al. The American Story (3rd ed. 2007) p 147
 36. John E. Ferling, Independence: The Struggle to Set America Free ( 2011)
 37. Lesson Plan on "What Made George Washington a Good Military Leader?" Neh EDSITEMENT
 38. Lipset, The First New Nation (1979) p. 2
 39. a b Jack P. Greene, and JR Pole, eds. A Companion to the American Revolution (2004)
 40. Richard Labunski, James Madison and the Struggle for the Bill of Rights (2008)
 41. Forrest McDonald, The Presidency of George Washington (1974)
 42. a b Marshall Smelser, "The Jacobin Phrenzy: the Menace of Monarchy, Plutocracy, and Anglophilia, 1789-1798, " Review of Politics (1959) 21 # 1 pp 239-258 in JSTOR
 43. John C. Miller, The Federalist Era: 1789-1801 (1960)
 44. Lesson Plan on "Washington and the Whiskey Rebellion " Neh EDSITEMENT
 45. George Washington's Farewell Address [online]. [Cit. 2008-06-07]. Dostupné online.
 46. David McCullough, John Adams (2008) ch 10
 47. Peter Kolchin, American Slavery, 1619-1877, New York: Hill and Wang, 1993, pp. 79-81
 48. Gordon S. Wood, Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789-1815 (2009) pp 368-74
 49. Stephen E. Ambrose, Undaunted Courage: Meriwether Lewis, Thomas Jefferson, and the Opening of the American West (1997)
 50. Jean Edward Smith, John Marshall: Definer of a Nation (1998) pp 309-26
 51. Stagg 1983, s. 4.
 52. Carlisle & Golson 2007, s. 44.
 53. Pratt, Julius W. (1925b.) Expansionists of 1812
 54. David Heidler, Jeanne T. Heidler, The War of 1812, p. 4
 55. The Encyclopedia of the War of 1812, Spencer Tucker, p. 236
 56. Wood, Empire of Liberty (2009) ch 18
 57. Mar shall Smelser, "Tecumseh, Harrison, and the War of 1812," Indiana Magazine of History (March 1969) 65 # 1 pp 25-44 online
 58. a b JCA Stagg, The War of 1812: Conflict for a Continent (2012)
 59. James Banner, To the Hartford Convention: the Federalists and the Origins of Party Politics in Massachusetts, 1789-1815 (1969)
 60. a b George Dangerfield, The Era of Good Feellings: America Comes of Age in the Period of Monroe and Adams Between the War of 1812, and the Ascendancy of Jackson ( 1963)
 61. a b Paul Goodman, "The First American Party System" in William Nisbet Chambers and Walter Dean Burnham , eds. The American Party Systems: Stages of Political Development (1967), 56-89.
 62. Mark T. Gilderhus, "The Monroe Doctrine: Meanings and Implications," Presidential Studies Quarterly March 2006, Vol. 36 # 1 pp 5-16
 63. a b Andrew Jackson Archived január 27, 2016, at the Wayback Machine, North Carolina History Project
 64. David Heidler and Jeanne T. Heidler, Indian Removal (2006)
 65. Robert Vincent Remini, Andrew Jackson and His Indian Wars (2002)
 66. Mary Beth Norton et al., A people and a Nation, Volume I: to 1877 (Houghton Mifflin, 2007) p 287
 67. Mary Beth Norton et al., a people and a Nation, Volume I: to 1877 (2007) pp 287-88
 68. Robert Allen Rutland, The Democrats: From Jefferson to Clinton (U . of Missouri Press, 1995) ch 1-4
 69. Sydney Ahlstrom, A Religious History of the American People (1972) pp 415-71
 70. Timothy L. Smith, Revivalism and Social Reform: America n Protestantism on the Eve of the Civil War (1957)
 71. John Stauffer, Giants: The Parallel Lives of Frederick Douglass and Abraham Lincoln ( 2009)
 72. James Oakes. The Radical and the Republican: Frederick Douglass, Abraham Lincoln, and the Triumph of Antislavery Politics. [s.l.] : W. W. Norton, 2008. Dostupné online. S. 57.
 73. Molly Oshatz. Slavery and Sin: The Fight Against Slavery and the Rise of Liberal Protestantism. [s.l.] : Oxford U.P., 2011. Dostupné online. S. 12.
 74. For a recent overview see Robert V. Hine and John Mack Faragher, Frontiers: A Short History of the American West (2008 ); for elaborate detail see Howard R. Lamar, ed. The New Encyclopedia of the American West (1998)
 75. a b Robert V. Hine and John Mack Faragher, The American West: A New interpretive History (Yale University Press, 2000) p. 10
 76. John David Unruh, the Plains Across: The Overland Emigrants and the Trans-Mississippi West, 1840-1860 (1993) p 120
 77. Šablóna:Harvnb
 78. Daniel Walker Howe tvrdí, že "americký imperializmus nepredstavoval americký konsenzus, naopak vyvolával horkej vnútropolitické nezhody." Daniel Walker Howe, What Hatha God wrought: The Transformation of America, 1815-1848 (2007) pp 705-06
 79. a b Hine and Faragher, The American West (2000) ch 6-7
 80. Daniel Walker Howe. What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815-1848. [s.l.] : [s.n.], 2007. Dostupné online. S. 798.
 81. Jeff Forret, Slavery in the United States (Facts on File, 2012)
 82. USHISTORY.ORG. The Southern Argument for Slavery [ushistory.org] [online]. . Dostupné online.
 83. Jon Sensbach. Review of McKivigan, John R .; Snay, Mitchell, eds., Religion and the Antebellum Debate Over Slavery H-SHEAR, H-Net Reviews. January 2000. online
 84. USHISTORY.ORG. The Compromise of 1850 [ushistory.org] [online]. . Dostupné online.
 85. Fergus M. Bordewich, America 's Great Debate: Henry Clay, Stephen A. Douglas, and the Compromise That Preserved the Union ( 2012)
 86. Nicole Etcheson, Bleeding Kansas: Contested Liberty in the Civil War Era (2006)
 87. "Interview: James Oliver Horton: Exhibit Reveals History of Slavery in New York City" Archived december 23, 2013, at the Wayback Machine, PBS Newshour, January 25, 2007, Retrieved February 11 , 2012
 88. Kenneth Stampp, The Causes of the Civil War (2008)
 89. Allen C. Guelzo, Fateful Lightning: A New History of the Civil War and Reconstruction (2012) ch 3-4
 90. Stephen E. Woodworth, Decision in the Heartland: The Civil War in the West (2011)
 91. Bruce Catton, The Army of the Potomac: Mr. Lincoln 's Army (1962)
 92. On Lee' s strategy in 1863 see James M. McPherson, "To Conquer a Peace?" Civil War Times (March / April 2007) 46 # 2 pp 26-33, online at EBSCO
 93. Maris Vinovskis. Toward a Social History of the American Civil War: Exploratory Essays. [s.l.] : Cambridge U.P., 1990. Dostupné online. S. 7.
 94. Allen C. Guelzo, Lincoln 's Emancipation Proclamation: The End of Slavery in America (2006).
 95. Jim Downs, Sick from Freedom: African-American Illness and Suffering during the Civil War and Reconstruction (2015)
 96. Allen C. Guelzo, Fateful Lightning: a New History of the Civil War and Reconstruction (2012) pp 445-513 is a brief treatment; see also Eric Foner, A Short History of Reconstruction (1990); and Mark Wahlgren Summers, The Ordeal of the Reunion: A New History of Reconstruction (2014)
 97. Paul A, Cimbala, The Freedmen 's Bureau : Reconstructing the American South after the Civil War (2005) includes a brief history and primary documents
 98. a b George C. Rabla, But There Was No Peace: The Role of Violence in the Politics of Reconstruction (2007)
 99. Edward L. Ayers, The Promise of the New South: Life After Reconstruction (1992) pp 3-54
 100. C. Vann Woodward, The Strange Career of Jim Crow (3rd ed. 1974)
 101. Howard Sitkoff, The Struggle for Black Equality (3rd ed. 2008) ch 7
 102. Bureau of the Census. Report on Indians taxed and Indians not taxed in the United States (except Alaska). [s.l.] : [s.n.], 1894. Dostupné online. S. 637.
 103. Alan Trachtenberg, The Incorporation of America: Culture and Society in the Gilded Age (2007)
 104. Charles, A. Beard and Mary R. Beard, The rise of American civilization (1927)
 105. Matthew Josephson, The robber Barons: The great American capitalists, 1861-1901 (1934)
 106. PETTIGREW, Richard Franklin. Triumphant Plutocracy: The Story of American Public Life from 1870 to 1920. [s.l.] : Nabu Press, 2010. ISBN 1146542747.
 107. RYAN, foreword by Vincent P. De Santis; edited by Leonard Schlup, James G.. Historical dictionary of the Gilded Age. Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2003. ISBN 0765603314. S. 145.
 108. John Calvin Reed, The New Plutocracy (1903).
 109. Piketty, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press. ISBN 067443000X pp. 348-349
 110. MINTZ, Steven. Learn About the Gilded Age [online]. University of Houston, June 5, 2008, [cit. 2008-06-05]. Dostupné online.
 111. "Growth of U.S. Population". TheUSAonline.com.
 112. Bacon, Katie (June 12, 2007). The Dark Side of the Gilded Age. The Atlantic. Retrieved March 24, 2014.
 113. Zinn, Howard. A People 'History of the United States. New York: Harper Perennial Modern Classics, 2005. ISBN 0-06-083865-5 pp. 264-282.
 114. "" The First Measured Century: An Illustrated Guide to Trends in America, 1900-2000 "". PBS (PBS).
 115. Charles Hoffmann, "The Depression of the Nineties," Journal of Economic History (1956) 16 # 2 pp 137-164. In JSTOR
 116. Worth Robert Miller, "A Centennial Historiography of American populisti," Kansas History (1993) 16 # 1 pp 54 -69. Online edition Archived júl 2, 2010, at the Wayback Machine
 117. William D. Harpine. From the Front Porch to the Front Page: McKinley and Bryan in the 1896 Presidential Campaign. [s.l.] : Texas A&M University Press, 2006. Dostupné online. S. 176–86.
 118. H. Wayne Morgan, "William McKinley as a Political Leader," Review of Politics (1966) 28 # 4 pp. 417-432 in JSTOR
 119. MINTZ, Steven. Learn About the Progressive Era [online]. University of Houston, 2006, [cit. 2008-02-06]. Dostupné online.
 120. George Mowry, The Era of Theodore Roosevelt and the Birth of Modern America, 1900-1912 (Harpers, 1954)
 121. A Thing Well Begun Is Half Done [online]. Cornell University. Dostupné online.
 122. Thomas G. Paterson. "United States Intervention in Cuba, 1898: Interpretations of the Spanish-American-Cuban-Filipino War," The History Teacher (1996) 29 # 3 pp. 341-61 in JSTOR
 123. a b Fred H. Harrington, "The Anti-imperialistov Movement in the United States, 1898-1900, " Mississippi Valley Historical Review (1935) 22 # 2 pp. 211-30 in JSTOR
 124. Thomas A. Bailey, "Was the Presidential Election of 1900 a Mandate on Imperialism?" Mississippi Valley Historical Review (1937) 24 # 1 pp 43-52 in JSTOR
 125. Peter W. Stanley, A Nation in the Making: The Philippines and the United States, 1899-1921 (1974)
 126. Richard J. Jensen, Jon Thares Davidann, and Yoneyuki Sugital, eds. Trans-Pacific relations: America, Europe, and Asia in the Twentieth Century (Greenwood, 2003)
 127. Šablóna:Cite encyclopedia
 128. Edward M. Coffman, The War to End All Wars: The American Military Experience in World War I (1998)
 129. John Milton Cooper, Breaking the Heart of the World: Woodrow Wilson and the Fight for the League of Nations (2001)
 130. Zjazdu vo Seneca Falls predchádzal Protiotrokářský zjazd amerických žien, konaný roku 1837 v New Yorku, počas ktorého boli diskutované otázky práv žien, najmä práva afroameričanek. GORDON, Ann D.; COLLIER-THOMAS, Bettye. African American women and the vote, 1837–1965. [s.l.] : University of Massachusetts Press, 1997. ISBN 1-55849-059-0. Introduction, s. 2–9.
 131. Rebecca J. Mead, How the Vote Was Won: Woman Suffrage in the Western United States, 1868-1914 (2006)
 132. a b Glenda Riley, Inventing the American Woman: An Inclusive History (2001)
 133. Suffragists Parade Down Fifth Avenue - 1917 [online]. New York Times, 1917. Dostupné online.
 134. Aileen S. Kraditor, The Ideas of the Woman Suffrage Movement: 1890-1920 (1967)
 135. Katherine H. Adams and Michael L. Keene, Alice Paul and the American Suffrage Campaign (2007)
 136. Elizabeth Frost-Knappman and Kathryn Cullen-Dupont, Women 'Suffrage in America (2004)
 137. Lynn Dumenil, The Modern Temper: American Culture and Society in the 1920s (1995) pp 98-144
 138. Kristi Andersen, After Suffrage: Women in Partisan and electoral Politics before the New Deal (1996)
 139. Allan J. Lichtman. Prejudice and the Old Politics: The Presidential Election of 1928. [s.l.] : Lexington Books, 2000. Dostupné online. S. 163.
 140. Feature: World War I and isolationism, 1913–33 [online]. U.S. Department of State, April 29, 1991. Dostupné online.
 141. Rodney P. Carlisle. Handbook to Life in America. [s.l.] : Infobase Publishing, 2009. Dostupné online. ISBN 9781438119014. S. 245ff.
 142. Pandemics and Pandemic Scares in the 20th Century [online]. U.S. Department of Health & Human Services. Dostupné online.
 143. Šablóna:Harvnb
 144. David M. Kennedy, "What the New Deal Did," Political Science Quarterly, (Summer 2009) 124 # 2 pp 251-68
 145. Conrad Black, Roosevelt: Champion of Freedom (2003) pp 648-82
 146. Gordon W. Prange, Donald M. Goldstein and Katherine V. Dillon, At Dawn We Slept: The Untold Story of Pearl Harbor (1982)
 147. Roger Daniels, Prisoners Without Trial: Japanese Americans in World War II (2004)
 148. Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (1995)
 149. David M. Kennedy, Freedom from Fear (1999) pp 615-68
 150. Harold G. Vatter, The US Economy in World War II (1988) pp 27-31
 151. David Kennedy, Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929- 1945 (2001) pp 615-68
 152. Stephen Ambrose, Eisenhower and Berlin, 1945: The Decision to Halt at the Elbe (2000)
 153. Ronald H. Spector, Eagle Against the Sun (1985) ch 12-18
 154. DM Giangreco, Hell to Pay: Operation Downfall and the Invasion of Japan, 1945-1947 (2009)
 155. Richard B. Finn, Winners in Peace: MacArthur, Yoshida, and Postwar Japan (1992) pp 43-103
 156. GADDIS, John Lewis. The United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947. [s.l.] : Columbia University Press, 1972. ISBN 978-0-231-12239-9.
 157. LELAND, Anne; OBOROCEANU, Mari–Jana. American War and Military Operations Casualties: Lists and Statistics [online]. Congressional Research Service, February 26, 2010, [cit. 2011-02-18]. Dostupné online. P. 2.
 158. a b John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquiries Into the History of the Cold War (1989)
 159. a b John Lewis Gaddis, The Cold War : A New History (2005)
 160. James T. Patterson, Grand Expectations: The United States, 1945-1974 (1988)
 161. Michael O'Brien, John F. Kennedy: A Biography (2005)
 162. Eric Alterman and Kevin Mattson, The Cause: The Fight for American Liberalis from Franklin Roosevelt to Barack Obama (2012)
 163. Robert Dallek, Lyndon B. Johnson: Portrait of a President (2004)
 164. Irving Bernstein, Guns or Butter: The Presidency of Lyndon Johnson (1994)
 165. David Edwin Harrell, Jr., Edwin S. Gaustad, John B. Boles, Sally Foreman Griffith, Randall M. Miller, Randall B. Woods, Unto a Good Land: A History of the American People (2005) pp 1052-53
 166. Gregory Schneider, The Conservative Century: From Reaction to Revolution (Rowman & amp; Littlefield. 2009) ch 5
 167. Bruce J. Dierenfield, The Civil Rights Movement (2004)
 168. Lindsey Lupo. Flak-Catchers: One Hundred Years of Riot Commission Politics in America. [s.l.] : Lexington Books, 2010. Dostupné online. ISBN 9780739138120. S. 123–24.
 169. JOSEPH, Peniel E.. "Black Liberation without Apology: Reconceptualizing the Black Power Movement.". The Black Scholar, 2001, s. 2–19.
 170. Elizabeth Jacobs. Mexican American Literature: The Politics of Identity. [s.l.] : Routledge, 2006. Dostupné online. ISBN 9781134218233. S. 13.
 171. Angela Howard Zophy, ed. Handbook of American Women 'History (2nd ed. 2000).
 172. Donald T. Critchlow, Phyllis Schläfli and Grassroots Conservatism: A Woman 's Crusade (2005)
 173. Jane J. Mansbridge, Why We Lost the ERA (1986)
 174. Donald T. Critchlow, Intended Consequences: Birth control, Abortion, and the Federal Government in Modern America (2001)
 175. Roger Chapman, Culture Wars: An Encyclopedia of Issues, Voices, and Viewpoints (2009)
 176. a b John Robert Greene, The Presidency of Gerald R. Ford (1995)
 177. Martha Derthick, The Politics of Deregulation (1985)
 178. People & Events: The Election of 1976 [online]. PBS, [cit. 2010-01-31]. Dostupné online.
 179. UROFSKY, Melvin I.. The American Presidents. [s.l.] : Taylor & Francis, 2000. Dostupné online. ISBN 978-0-8153-2184-2. S. 545.
 180. Jan 20, 1981: Iran Hostage Crisis ends [online]. History.com, [cit. 2010-06-08]. Dostupné online.
 181. Effective Federal Tax Rates: 1979–2001 [online]. Bureau of Economic Analysis, July 10, 2007. Dostupné online.
 182. Šablóna:Harvnb
 183. The United States Unemployment Rate [online]. Miseryindex.us, November 8, 2008, [cit. 2010-01-31]. Dostupné online.
 184. Šablóna:Harvnb
 185. Julian E. Zelizer. Arsenal of Democracy: The Politics of National Security--From World War II to the War on Terrorism. [s.l.] : Basic Books, 2010. Dostupné online. ISBN 9780465015078. S. 350.
 186. Ruud van Dijk. Encyclopedia of the Cold War. [s.l.] : Routledge, 2013. Dostupné online. ISBN 1-135-92311-6. S. 863–64.
 187. John Ehrman; Michael W. Flamm. Debating the Reagan Presidency. [s.l.] : Rowman & Littlefield, 2009. Dostupné online. ISBN 9780742570573. S. 101–82.
 188. Šablóna:Harvnb
 189. a b Šablóna:Harvnb
 190. Theodore Caplow; Howard M. Bahr; Bruce A. Chadwick. Recent Social Trends in the United States, 1960-1990. [s.l.] : McGill-Queen's Press, 1994. Dostupné online. ISBN 9780773512122. S. 337.
 191. Šablóna:Harvnb
 192. National Commission on Terrorist Attacks, The 9/11 Commission Report (2004)
 193. David E. Sanger, confronti and Conceal: Obama 's Secret Wars and Surprising Use of American Power (2012) ch 1, 5
 194. Julian E. Zelizer, ed. The Presidency of George W. Bush: A First Historical Assessment (2010) pp 59-87
 195. Report Details Alleged Abuse of Guantanamo Bay, Abu Ghraib Detainees [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 196. Guantanamo an ideal recruitment tool for terrorists - UN human rights chief [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 197. Zelizer, ed. The Presidency of George W. Bush: A First Historical Assessment (2010) pp 88-113
 198. CIA's final report: No WMD found in Iraq [online]. MSNBC, April 25, 2005, [cit. 2008-04-22]. Dostupné online.
 199. CLIFTON, Eli. Poll: 62 Percent Say Iraq War Wasn't Worth Fighting [online]. ThinkProgress, November 7, 2011, [cit. 2012-02-24]. Dostupné online.
 200. MILBANK, Dana; DEANE, Claudia. Poll Finds Dimmer View of Iraq War. Washington Post, June 8, 2005. Dostupné online [cit. 2010-10-10].
 201. Šablóna:Harvnb
 202. William Crotty, "Policy and Politics: The Bush Administration and the 2008 Presidential Election," Polity (2009) 41 # 3 pp 282-311 Šablóna:DOI
 203. NBC News, " 'The war is over': Last US soldiers leave Iraq," MSNBC Dec. 18, 2011 Archived marec 1, 2016, at the Wayback Machine
 204. Glenn Greenwald, "Obama 's new executive order on Guantanamo: The president again bolsters the Bush detention regime he long railed against, " Salon March 8, 2011
 205. Obama Lays Out Strategy for 'New Phase' in Terror Fight [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 206. Bin Laden Is Dead, Obama Says. The New York Times, May 1, 2011. Dostupné online.
 207. Peter L. Bergen, Manhunt: The Ten-Year Search for Bin Laden - from 9/11 to Abbottabad (2012 ) pp 250-61
 208. Statement by the President on the End of the Combat Mission in Afghanistan [online]. [Cit. 2015-01-18]. Dostupné online.
 209. Thomas Payne, The Great Recession: What Happened (2012)
 210. * Rosenberg, Jerry M.. The Concise Encyclopedia of The Great Recession 2007-2012. [s.l.] : Scarecrow Press 2nd edition 708pp, 2012. Dostupné online. ISBN 9780810883406.
 211. Robert W. Kolb. The Financial Crisis of Our Time. [s.l.] : Oxford University Press, 2011. Dostupné online. ISBN 9780199792788. S. 96ff.
 212. RILEY, Charles. Treasury close to profit on TARP bank loans. CNN Money, February 3, 2011. Dostupné online.
 213. 'I'd Approve TARP Again': George W. Bush [online]. November 5, 2010. Dostupné online.
 214. Steven Rattner, Overhaul: An Insider 's Account of the Obama Administration' s Emergency Rescue of the Auto Industry (2010)
 215. KAISER, Emily. Recession ended in June 2009: NBER [online]. September 20, 2010. Dostupné online.
 216. CNBC. US economy may be stuck in slow lane for long run [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 217. Local news from Bellingham, Whatcom County, WA - BellinghamHerald.com [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 218. NATIONAL EMPLOYMENT MONTHLY UPDATE [online]. [Cit. 2015-11-07]. Dostupné online.
 219. Bruce S. Jansson. The Reluctant Welfare State: Engaging History to Advance Social Work Practice in Contemporary Society. [s.l.] : Cengage Learning, 2011. Dostupné online. ISBN 0840034407. S. 466.
 220. Robert P. Watson. The Obama Presidency: A Preliminary Assessment. [s.l.] : SUNY Press, 2012. Dostupné online. ISBN 9781438443287.
 221. Paul R. Abramson et al. Change and Continuity in the 2008 and 2010 Elections (2011)
 222. Congress Ends 2011 Mired in Gridlock [online]. InvestorPlace, December 22, 2011, [cit. 2012-02-24]. Dostupné online.
 223. Gallup, Inc.. Congress' Job Approval Falls to 11% Amid Gov't Shutdown [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 224. Civil Rights [online]. [Cit. 2014-10-01]. Dostupné online.
 225. The Latest: Trump promises 'I will not let you down [online]. Associated Press, November 9, 2016, [cit. 2016-11-15]. Dostupné online.

Literatúra[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Šablóna:Téma Ameriky

Prírodné a technické vedy, veda a technika

SaintPierre1.JPG Architektúra · Saturday.PNG Astronómia (The Sun by the Atmospheric Imaging Assembly of NASA's Solar Dynamics Observatory - 20100819.jpg Hviezda · Celestia.png Slnečná sústava) · Polyploidization.svg Biológia · Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Cesty · Schematicky atom.png Fyzika · Gnome-globe.svg Geografia · Chemistrylogo.png Chémia · Nuvola apps display.png Informatika
Shuttle.svg Kozmonautika · Airplane template.png Letectvo · F of x.svg Matematika · Star of life3.svg Medicína · Pawprint.png Pes · Jordens inre.svg Vedy o Zemi


Humanitné a spoločenské vedy, život a spoločnosť

P culture.png Divadlo · Nuvola apps kaboodle.svg Film ·  Hourglass drawing-full.svg História · Eighth notes and rest.png Hudba · Globe of letters.svg Jazyk · Open bible 01 01.svg Literatúra · Nuvola apps kdmconfig.png Ľudia · Society.svg Politika · Sports icon.png Šport (Tennis ball.svg TenisChessSet.jpg Šach)


Krajiny a regióny