Redaktor:LacoR/Zoznam častí obcí na Slovensku

  z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

  Zoznam častí obcí na Slovensku obsahuje všetky obce, ktoré majú úradne pomenované časti. Zoznam neobsahuje mestské časti Bratislavy a Košíc, ktoré majú odlišné právne postavenie.

  kód kraja[pozn 1] kraj kód
  okresu
  okres kód
  obce
  obec kód
  časti obce
  časť obce počet obyvateľov (k 21. 5. 2011)
  1 Bratislavský kraj 106 Malacky (okres) 508063 Malacky 405772 Malacky 17002
  1 Bratislavský kraj 106 Malacky (okres) 508063 Malacky 417531 Vinohrádok 49
  1 Bratislavský kraj 106 Malacky (okres) 508233 Stupava 409182 Mást 1420
  1 Bratislavský kraj 106 Malacky (okres) 508233 Stupava 409194 Stupava 7862
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 507857 Častá 402000 Častá 2153
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 507857 Častá 417543 Červený Kameň (osada) 17
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 508101 Modra 406247 Modra 6948
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 508101 Modra 417506 Piesok (Modra) 53
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 508101 Modra 417518 Harmónia (Modra) 1750
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 508179 Pezinok 406442 Myslenice 1544
  1 Bratislavský kraj 107 Pezinok (okres) 508179 Pezinok 407537 Pezinok 19635
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 545333 Dunajská Lužná 404044 Jánošíková (Dunajská Lužná) 1988
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 545333 Dunajská Lužná 406879 Nová Lipnica 981
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 545333 Dunajská Lužná 406922 Nové Košariská 1513
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508098 Miloslavov 406168 Miloslavov 316
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508098 Miloslavov 417520 Alžbetin Dvor (Miloslavov) 1464
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508110 Most pri Bratislave 406340 Studené (Most pri Bratislave) 142
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508110 Most pri Bratislave 406351 Most pri Bratislave 2002
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508136 Nová Dedinka 406831 Dedinka pri Dunaji 1399
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508136 Nová Dedinka 406843 Nová Ves pri Dunaji 603
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508217 Senec 408633 Senec 16867
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508217 Senec 417490 Svätý Martin (Senec) 183
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508276 Tomášov 409662 Malý Madaras 49
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508276 Tomášov 409674 Tomášov 2162
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508276 Tomášov 417488 Doma (Tomášov) 118
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508292 Veľký Biel 410433 Malý Biel 513
  1 Bratislavský kraj 108 Senec (okres) 508292 Veľký Biel 410445 Veľký Biel 1791
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 580554 Čenkovce 418481 Čenkovce 909
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 580554 Čenkovce 418493 Maslovce 182
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501531 Čiližská Radvaň 402140 Čiližská Radvaň 1093
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501531 Čiližská Radvaň 416801 Vrbina (Čiližská Radvaň) 112
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501433 Dunajská Streda 402862 Dunajská Streda 20644
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501433 Dunajská Streda 402874 Mliečany 157
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501433 Dunajská Streda 402886 Malé Blahovo 1676
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403271 Beketfa 91
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403283 Kostolná Gala 521
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403295 Malá Budafa 109
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403301 Póšfa 432
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403313 Stará Gala 344
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 403325 Veľká Budafa 217
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501581 Holice (okres Dunajská Streda) 416794 Čechová 183
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501590 Horná Potôň 403428 Benkova Potôň 729
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501590 Horná Potôň 403430 Čečínska Potôň 450
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501590 Horná Potôň 416782 Horná Potôň 782
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501603 Horný Bar 403521 Horný Bar 802
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501603 Horný Bar 403532 Šuľany 434
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501662 Janíky 404019 Búštelek 117
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501662 Janíky 404021 Dolné Janíky 401
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501662 Janíky 404032 Horné Janíky 337
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 404536 Amadeho Kračany 420
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 404548 Kostolné Kračany 226
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 404550 Kynceľove Kračany 67
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 404561 Moravské Kračany 133
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 404573 Pinkove Kračany 294
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501697 Kostolné Kračany 416769 Šipošovské Kračany 114
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501701 Kráľovičove Kračany 404720 Etreho Kračany 246
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501701 Kráľovičove Kračany 404731 Jastrabie Kračany 95
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501701 Kráľovičove Kračany 404743 Kľúčiarove Kračany 70
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501701 Kráľovičove Kračany 404755 Kráľovičove Kračany 398
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501701 Kráľovičove Kračany 404767 Lesné Kračany 230
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501719 Kútniky 404951 Blažov 277
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501719 Kútniky 404974 Heďbeneéte 228
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501719 Kútniky 404998 Töböréte 397
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501719 Kútniky 416757 Kolónia (Kútniky) 357
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501735 Lehnice 405164 Malý Lég 857
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501735 Lehnice 405176 Masníkovo 95
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501735 Lehnice 405188 Sása (Lehnice) 321
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501735 Lehnice 405190 Veľký Lég 1089
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501735 Lehnice 416745 Lehnice 165
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501743 Lúč na Ostrove 405591 Malá Lúč 315
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501743 Lúč na Ostrove 405607 Veľká Lúč 450
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501786 Michal na Ostrove 406091 Michal na Ostrove 823
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501786 Michal na Ostrove 416733 Kolónia (Michal na Ostrove) 92
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501808 Nový Život 407010 Eliášovce 777
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501808 Nový Život 407021 Tonkovce 1116
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501808 Nový Život 407033 Vojtechovce 310
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501824 Okoč 407082 Okoč 2274
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501824 Okoč 407185 Opatovský Sokolec 1332
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501824 Okoč 416721 Jánošíkovo na Ostrove 71
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501859 Orechová Potôň 407239 Dolná Potôň 373
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501859 Orechová Potôň 407241 Orechová Potôň 1305
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501883 Pataš 407411 Milinovice 92
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501883 Pataš 407422 Pastúchy 740
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 555720 Povoda 404962 Čenkesfa 115
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 555720 Povoda 404986 Pódafa 285
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 555720 Povoda 416710 Lidér Tejed 477
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501905 Šamorín 406181 Bučuháza 52
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501905 Šamorín 406193 Kráľovianky 17
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501905 Šamorín 406200 Mliečno 1432
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501905 Šamorín 409303 Čilistov 169
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501905 Šamorín 409315 Šamorín 11056
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501972 Veľká Paka 410226 Čukárska Paka 109
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501972 Veľká Paka 410238 Malá Paka 128
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501972 Veľká Paka 410240 Veľká Paka 642
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501522 Veľký Meder 401973 Čalovo 8274
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 501522 Veľký Meder 403982 Ižop 585
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 502006 Vrakúň 410743 Nekyje na Ostrove 1082
  2 Trnavský kraj 201 Dunajská Streda (okres) 502006 Vrakúň 410755 Vrakúň 1496
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503665 Galanta 402953 Galanta 14639
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503665 Galanta 402965 Nebojsa (Galanta) 243
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503665 Galanta 416708 Javorinka (Galanta) 256
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503878 Kráľov Brod 404676 Kráľov Brod 991
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503878 Kráľov Brod 416680 Slovenské Pole 140
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 503878 Kráľov Brod 416691 Mačonáš 25
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504009 Sereď 408669 Horný Čepeň 397
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504009 Sereď 408671 Sereď 15838
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504050 Šoporňa 409420 Šoporňa 4051
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504050 Šoporňa 411541 Štrkovec (Šoporňa) 84
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504084 Topoľnica 409698 Topoľnica 781
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504084 Topoľnica 411530 Paľovce 26
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504131 Veľké Úľany 406934 Nové Osady 232
  2 Trnavský kraj 202 Galanta (okres) 504131 Veľké Úľany 410410 Veľké Úľany 4098
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 506966 Dolné Trhovište 402541 Dolné Trhovište 368
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 506966 Dolné Trhovište 412480 Jelenová 282
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 507024 Dvorníky 402928 Dvorníky 2003
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 507024 Dvorníky 407861 Posádka (Dvorníky) 87
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 507032 Hlohovec 403211 Hlohovec 19719
  2 Trnavský kraj 203 Hlohovec (okres) 507032 Hlohovec 409511 Šulekovo 2982
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 506991 Drahovce 402681 Drahovce 2497
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 506991 Drahovce 410688 Voderady (Drahovce) 86
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507199 Kočín-Lančár 400166 Lančár 231
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507199 Kočín-Lančár 404366 Kočín 289
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507385 Ostrov (okres Piešťany) 405863 Malé Orvište 176
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507385 Ostrov (okres Piešťany) 407318 Ostrov 1000
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507440 Piešťany 404354 Kocurice 270
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507440 Piešťany 407549 Piešťany 27998
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507466 Prašník 407963 Prašník 651
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507466 Prašník 412478 Pustá Ves 207
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507725 Veselé (okres Piešťany) 410512 Ťapkové 111
  2 Trnavský kraj 204 Piešťany (okres) 507725 Veselé (okres Piešťany) 410524 Veselé (okres Piešťany) 1099
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504238 Borský Mikuláš 401456 Borský Mikuláš 2333
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504238 Borský Mikuláš 401468 Borský Peter 1600
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504297 Cerová (okres Senica) 401871 Cerová (okres Senica) 632
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504297 Cerová (okres Senica) 408438 Rozbehy 104
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504297 Cerová (okres Senica) 413471 Lieskové 446
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504327 Častkov 402011 Častkov 597
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504327 Častkov 413460 Havran (Častkov) 14
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504521 Lakšárska Nová Ves 405085 Lakšárska Nová Ves 987
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504521 Lakšárska Nová Ves 405097 Mikulášov 76
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504653 Podbranč 407598 Podbranč 251
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504653 Podbranč 413409 Švrčkov Jarok 40
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504653 Podbranč 413411 Podzámok (Podbranč) 87
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504653 Podbranč 413422 Majeríčky 101
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504653 Podbranč 413434 Horná Dolina (Podbranč) 136
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504700 Prietrž (okres Senica) 408074 Prietrž (okres Senica) 621
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504700 Prietrž (okres Senica) 413392 Podhorie (Prietrž) 76
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504203 Senica 404949 Kunov (Senica) 511
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504203 Senica 408645 Senica 12152
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504203 Senica 413495 Sotina 6545
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504203 Senica 413501 Čáčov 1047
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504840 Sobotište 408876 Sobotište 1433
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504840 Sobotište 413381 Javorec 57
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504891 Šaštín-Stráže 409376 Stráže nad Myjavou 1845
  2 Trnavský kraj 205 Senica (okres) 504891 Šaštín-Stráže 409388 Šaštín 3262
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504343 Dubovce 402795 Vlčkovany 469
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504343 Dubovce 402801 Vidovany 185
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504351 Gbely 403003 Gbely 5183
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504351 Gbely 413458 Cunín 3
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504351 Gbely 418444 Adamov (Gbely) 19
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504742 Radošovce (okres Skalica) 408221 Radošovce (okres Skalica) 1334
  2 Trnavský kraj 206 Skalica (okres) 504742 Radošovce (okres Skalica) 410536 Vieska (Radošovce) 483
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506818 Boleráz 401421 Boleráz 1688
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506818 Boleráz 401432 Klčovany 528
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506842 Brestovany 401572 Brestovany 1782
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506842 Brestovany 405504 Horné Lovčice 551
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506877 Cífer 401894 Cífer 3521
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506877 Cífer 404081 Jarná (Cífer) 130
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506877 Cífer 407343 Pác 374
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507156 Jaslovské Bohunice 404100 Bohunice (Jaslovské Bohunice) 1350
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507156 Jaslovské Bohunice 404111 Jaslovce 409
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507156 Jaslovské Bohunice 407355 Paderovce 252
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507555 Smolenice 408852 Smolenice 2766
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507555 Smolenice 408864 Smolenická Nová Ves 613
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507571 Suchá nad Parnou 409201 Suchá nad Parnou 1785
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507571 Suchá nad Parnou 412466 Ružová Dolina (Suchá nad Parnou) 128
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507636 Šúrovce 409558 Varov Šúr 406
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507636 Šúrovce 409560 Šúrovce 1857
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506745 Trnava 406259 Modranka 2549
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 506745 Trnava 409789 Trnava 63809
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507687 Trstín 409881 Trstín 1366
  2 Trnavský kraj 207 Trnava (okres) 507687 Trstín 412454 Rosuchov 7
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542652 Bánovce nad Bebravou 400907 Bánovce nad Bebravou 17258
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542652 Bánovce nad Bebravou 401251 Biskupice (Bánovce nad Bebravou) 366
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542652 Bánovce nad Bebravou 403519 Horné Ozorovce 461
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542652 Bánovce nad Bebravou 405840 Malé Chlievany 251
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542652 Bánovce nad Bebravou 413008 Dolné Ozorovce 1228
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542741 Brezolupy 400014 Jerichov 112
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542741 Brezolupy 401614 Brezolupy 392
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542822 Dežerice 402278 Dežerice 507
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 542822 Dežerice 402280 Vlčkovo 139
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 543136 Kšinná 404895 Kšinná 422
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 543136 Kšinná 411061 Závada pod Čiernym vrchom 82
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 543136 Kšinná 412971 Rakovec (Kšinná) 0
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505072 Malá Hradná 405759 Malá Hradná 276
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505072 Malá Hradná 412960 Kochnáč 94
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505625 Uhrovec 410044 Látkovce 60
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505625 Uhrovec 410056 Uhrovec 1468
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 545651 Veľké Držkovce 402163 Čuklasovce 190
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 545651 Veľké Držkovce 402485 Dolné Držkovce 316
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 545651 Veľké Držkovce 403477 Horné Držkovce 127
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505811 Žitná-Radiša 411449 Radiša (Žitná-Radiša) 158
  3 Trenčiansky kraj 301 Bánovce nad Bebravou (okres) 505811 Žitná-Radiša 411451 Žitná (Žitná-Radiša) 303
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513016 Dubnica nad Váhom 402771 Dubnica nad Váhom 24182
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513016 Dubnica nad Váhom 408001 Prejta 1123
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513156 Ilava 403945 Ilava 4454
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513156 Ilava 404299 Klobušice 826
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513156 Ilava 414361 Iliavka 111
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513253 Košeca 404615 Košeca 2311
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513253 Košeca 414359 Nozdrovice 207
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513351 Košecké Podhradie 404501 Kopec (Košecké Podhradie) 80
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513351 Košecké Podhradie 405851 Malé Košecké Podhradie 288
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513351 Košecké Podhradie 410305 Veľké Košecké Podhradie 677
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513296 Ladce 405061 Ladce 2207
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513296 Ladce 414347 Tunežice 424
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513440 Nová Dubnica 404421 Malý Kolačín 323
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513440 Nová Dubnica 404433 Veľký Kolačín 503
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513440 Nová Dubnica 406855 Nová Dubnica 10640
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513598 Pruské 407721 Podvažie (Pruské) 150
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513598 Pruské 408104 Pruské 1927
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513598 Pruské 414300 Savčina 102
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 557421 Slavnica 400063 Tlstá Hora (Slavnica) 4
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 557421 Slavnica 400075 Podhorie (Slavnica) 105
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 557421 Slavnica 408797 Slavnica 733
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513865 Zliechov 404627 Košecké Rovné 96
  3 Trenčiansky kraj 302 Ilava (okres) 513865 Zliechov 411279 Zliechov 475
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506079 Hrašné 403623 Hrašné 384
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506079 Hrašné 412685 Hodulov Vrch 74
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506141 Kostolné 404524 Kostolné 515
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506141 Kostolné 412650 Babulicov Vrch 112
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504467 Košariská 404603 Dolné Košariská 257
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504467 Košariská 413446 Horné Košariská 189
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 400038 Zbehy (Krajné) 67
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 404664 Krajné 942
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 412612 Žadovica (Krajné) 76
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 412624 Podvrch 112
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 412636 Matejovec 339
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 506150 Krajné 412648 Luskovica (Krajné) 34
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504581 Myjava (mesto) 406431 Myjava (mesto) 10683
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504581 Myjava (mesto) 409923 Turá Lúka 1647
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504971 Vrbovce 418213 Šance (Vrbovce) 219
  3 Trenčiansky kraj 303 Myjava (okres) 504971 Vrbovce 418225 Vrbovce 1330
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505871 Bošáca 401470 Bošáca 1250
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505871 Bošáca 412790 Zabudišová 143
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505897 Bzince pod Javorinou 401845 Hrubá Strana 207
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505897 Bzince pod Javorinou 401857 Hrušové 266
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505897 Bzince pod Javorinou 412776 Cetuna 255
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505897 Bzince pod Javorinou 412788 Bzince pod Javorinou 1267
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 505897 Bzince pod Javorinou 418511 Vrzavka (Bzince pod Javorinou) 72
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506125 Kočovce 404378 Beckovská Vieska 523
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506125 Kočovce 404380 Kočovce 565
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506125 Kočovce 404391 Rakoľuby 379
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506184 Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom) 405528 Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom) 720
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506184 Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom) 412594 Miškech Dedinka 276
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506184 Lubina (okres Nové Mesto nad Váhom) 412601 Hrnčiarové 429
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506265 Moravské Lieskové 406326 Moravské Lieskové 1780
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506265 Moravské Lieskové 412569 Šance (Moravské Lieskové) 183
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506265 Moravské Lieskové 412571 Bučkovec 260
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506265 Moravské Lieskové 412582 Brestové 298
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506443 Považany 407896 Kríž nad Váhom 700
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506443 Považany 407902 Mošovce (Považany) 441
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506443 Považany 407914 Vieska (Považany) 154
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 409066 Stará Turá 8053
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 412510 Topolecká 418
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 412521 Súš (Stará Turá) 279
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 412533 Paprad 419
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 412545 Jazviny 41
  3 Trenčiansky kraj 304 Nové Mesto nad Váhom (okres) 506524 Stará Turá 412557 Černochov Vrch 194
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 542733 Bošany 401481 Baštín 106
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 542733 Bošany 401493 Bošany 4066
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 543047 Klátova Nová Ves 404056 Janova Ves 262
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 543047 Klátova Nová Ves 404287 Klátova Nová Ves 1324
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 543047 Klátova Nová Ves 412983 Sádok 24
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505307 Ostratice 407290 Malé Ostratice 365
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505307 Ostratice 407306 Veľké Ostratice 501
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505315 Partizánske 405826 Malé Bielice 471
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505315 Partizánske 406510 Návojovce 449
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505315 Partizánske 407409 Partizánske 21391
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505315 Partizánske 410263 Veľké Bielice 1804
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505731 Veľký Klíž 410482 Klíž 472
  3 Trenčiansky kraj 305 Partizánske (okres) 505731 Veľký Klíž 410494 Klížske Hradište 449
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512966 Dolná Mariková 402448 Dolná Mariková 1170
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512966 Dolná Mariková 414475 Kátlina 22
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512966 Dolná Mariková 414487 Hadoše 7
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512966 Dolná Mariková 414499 Besné (Dolná Mariková) 234
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 546640 Dolný Lieskov 402620 Dolný Lieskov 580
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 546640 Dolný Lieskov 409870 Tŕstie (Dolný Lieskov) 242
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513008 Domaniža 402655 Domaniža 1353
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513008 Domaniža 404226 Kardošova Vieska 123
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414372 Žrnové 30
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414384 Vlkov (Horná Mariková) 53
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414396 Udička 62
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414402 Stolečné 5
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414414 Rovné (Horná Mariková) 69
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414426 Ráztoka (Horná Mariková) 11
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414438 Pagaňov 52
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414440 Modlatín 235
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414451 Hlboké (Horná Mariková) 55
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513083 Horná Mariková 414463 Belejov 88
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513466 Papradno 407379 Papradno 2461
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513466 Papradno 414311 Podjavorník 46
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 400117 Vrtižer 196
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 402631 Dolný Moštenec 783
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 403544 Horný Moštenec 600
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 406156 Milochov 652
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407276 Orlové 676
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407707 Podmanín 531
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407732 Podvažie (Považská Bystrica) 551
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407926 Považská Bystrica 33682
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407938 Považská Teplá 1302
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407940 Považské Podhradie 834
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 407987 Praznov 628
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 409390 Šebešťanová 570
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 512842 Považská Bystrica 411164 Zemiansky Kvašov 236
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513563 Prečín 400129 Zemianska Závada 147
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513563 Prečín 407999 Prečín 1254
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513601 Pružina 401640 Briestenné (osada) 26
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513601 Pružina 408116 Pružina 1962
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513741 Udiča 408098 Prosné 468
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513741 Udiča 410032 Udiča 1574
  3 Trenčiansky kraj 306 Považská Bystrica (okres) 513741 Udiča 414281 Upohlav 136
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513903 Bojnice 401407 Bojnice 3791
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513903 Bojnice 401419 Dubnica (Bojnice) 1022
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513903 Bojnice 413902 Kúty (Bojnice) 40
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513903 Bojnice 413914 Bojnice-kúpele 70
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513911 Bystričany 401731 Bystričany 1508
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513911 Bystričany 401742 Chalmová 135
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513911 Bystričany 401754 Vieska (Bystričany) 188
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513938 Čavoj 402023 Čavoj 473
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513938 Čavoj 413896 Biela Voda (Čavoj) 55
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513946 Čereňany 402061 Čereňany 1708
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513946 Čereňany 413884 Fančová 9
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513954 Diviacka Nová Ves (okres Prievidza) 402308 Diviacka Nová Ves (okres Prievidza) 1306
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513954 Diviacka Nová Ves (okres Prievidza) 402310 Vrbany 448
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513962 Diviaky nad Nitricou 400877 Banky 308
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513962 Diviaky nad Nitricou 402333 Diviaky nad Nitricou 823
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513962 Diviaky nad Nitricou 404135 Ješkova Ves nad Nitricou 271
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513962 Diviaky nad Nitricou 405700 Mačov 229
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513962 Diviaky nad Nitricou 413872 Somorova Ves 130
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513997 Handlová 403120 Handlová 17124
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513997 Handlová 406338 Morovno 306
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513997 Handlová 406867 Nová Lehota (Handlová) 336
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514004 Horná Ves (okres Prievidza) 403465 Horná Ves (okres Prievidza) 1379
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514004 Horná Ves (okres Prievidza) 413861 Rudica 75
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514021 Chrenovec-Brusno 403880 Brusno (Chrenovec-Brusno) 732
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514021 Chrenovec-Brusno 403891 Chrenovec 651
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514110 Koš (obec na Slovensku) 404597 Koš (obec na Slovensku) 1162
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514110 Koš (obec na Slovensku) 413859 Šajby (Koš) 0
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514136 Lehota pod Vtáčnikom 405206 Malá Lehota (Lehota pod Vtáčnikom) 625
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514136 Lehota pod Vtáčnikom 413847 Veľká Lehota (Lehota pod Vtáčnikom) 3247
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514144 Liešťany 405309 Dobročná 338
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514144 Liešťany 405311 Liešťany 641
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514144 Liešťany 405322 Lomnica (Liešťany) 274
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514209 Nedožery-Brezany 406533 Brezany (Nedožery-Brezany) 1265
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514209 Nedožery-Brezany 406545 Nedožery 848
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514225 Nitrianske Pravno 406661 Nitrianske Pravno 2854
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514225 Nitrianske Pravno 406673 Solka 170
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514225 Nitrianske Pravno 406685 Vyšehradné 173
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514233 Nitrianske Rudno (obec) 418353 Nitrianske Rudno (obec) 1937
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514233 Nitrianske Rudno (obec) 418365 Priehrada (Nitrianske Rudno) 15
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514250 Nitrica (obec) 406703 Dvorníky nad Nitricou 477
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514250 Nitrica (obec) 406715 Račice (Nitrica) 765
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514268 Nováky 406909 Nováky 3705
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514268 Nováky 413823 Laskár (Nováky) 0
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514268 Nováky 413835 Horné Lelovce 564
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514292 Oslany 407288 Oslany 2270
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514292 Oslany 413811 Ľubianka 110
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513881 Prievidza 413926 Prievidza V. Štvrte 2061
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513881 Prievidza 413938 Prievidza IV. Kopanice 8506
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513881 Prievidza 413940 Prievidza III. Necpaly 13270
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513881 Prievidza 413951 Prievidza II. Píly 16120
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 513881 Prievidza 413963 Prievidza I. Staré Mesto 9021
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514349 Radobica 408191 Radobica 468
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514349 Radobica 413781 Štiefleje 8
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514349 Radobica 413793 Cerová (Radobica) 51
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514349 Radobica 413800 Banská (Radobica) 2
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514357 Ráztočno 408311 Ráztočno 1210
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514357 Ráztočno 413770 Remeta 37
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 410123 Valaská Belá 1802
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 413721 Škrípov 61
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 413732 Studenec (Valaská Belá) 26
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 413744 Stanáková 209
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 413756 Matušíková 100
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514420 Valaská Belá 413768 Gápel 27
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514454 Zemianske Kostoľany 411141 Zemianske Kostoľany 1540
  3 Trenčiansky kraj 307 Prievidza (okres) 514454 Zemianske Kostoľany 413719 Dolné Lelovce 139
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512851 Beluša 401183 Beluša 4878
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512851 Beluša 403222 Hloža 616
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512851 Beluša 414505 Podhorie (Beluša) 380
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512940 Dohňany 402412 Dohňany 1270
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512940 Dohňany 406363 Mostište 193
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 512940 Dohňany 411115 Zbora 273
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 557501 Kvašov (obec) 400051 Močiare (Kvašov) 75
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 557501 Kvašov (obec) 405036 Kvašov (obec) 596
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513300 Lazy pod Makytou 405139 Dubková 484
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513300 Lazy pod Makytou 405141 Lazy pod Makytou 808
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513326 Lednické Rovne 403386 Horenická Hôrka 429
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513326 Lednické Rovne 403398 Medné 153
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513326 Lednické Rovne 405152 Lednické Rovne 3488
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513342 Lysá pod Makytou 405693 Lysá pod Makytou 1182
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513342 Lysá pod Makytou 414323 Strelenka 690
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513342 Lysá pod Makytou 414335 Dešná (Lysá pod Makytou) 245
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 403581 Hoštiná 167
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 403921 Ihrište 160
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 406788 Nosice (mestská časť) 697
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 408141 Púchov 14247
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 408153 Horné Kočkovce 2302
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 408165 Vieska-Bezdedov 401
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 513610 Púchov 414293 Hrabovka (Púchov) 194
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 557498 Vydrná 400040 Dolinky (Vydrná) 51
  3 Trenčiansky kraj 308 Púchov (okres) 557498 Vydrná 410792 Vydrná 299
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505838 Adamovské Kochanovce 400786 Kochanovce (Adamovské Kochanovce) 262
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505838 Adamovské Kochanovce 412806 Malé Bierovce 208
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505838 Adamovské Kochanovce 412818 Adamovce 348
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505854 Bobot 401274 Bobot 462
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505854 Bobot 401286 Bobotská Lehota 293
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505943 Dolná Súča 402461 Dolná Súča 2747
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505943 Dolná Súča 412752 Repákovci 142
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505943 Dolná Súča 412764 Polníky 78
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 403441 Horná Súča 1700
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412697 Vlčí Vrch 293
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412703 Trnávka (Horná Súča) 458
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412715 Krásny Dub 113
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412727 Horná Závrská 160
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412739 Dúbrava (Horná Súča) 563
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506010 Horná Súča 412741 Dolná Závrská 107
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506087 Chocholná-Velčice 403866 Chocholná (Chocholná-Velčice) 1203
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506087 Chocholná-Velčice 412661 Velčice (Chocholná-Velčice) 406
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506087 Chocholná-Velčice 412673 Kykula (Chocholná-Velčice) 84
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545686 Melčice-Lieskové 406089 Melčice 915
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545686 Melčice-Lieskové 411152 Zemianske Lieskové 659
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506273 Motešice 406375 Dolné Motešice 133
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506273 Motešice 406387 Horné Motešice 599
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506273 Motešice 407483 Peťovka 54
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506281 Nemšová 404329 Kľúčové 658
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506281 Nemšová 405530 Ľuborča (Nemšová) 1331
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506281 Nemšová 406571 Nemšová 4016
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506281 Nemšová 411048 Trenčianska Závada 269
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506290 Neporadza 406582 Bošianska Neporadza 440
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506290 Neporadza 406594 Rožňová Neporadza 343
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 546682 Skalka nad Váhom 408724 Skala (Skalka nad Váhom) 376
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 546682 Skalka nad Váhom 408736 Skalská Nová Ves 564
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 546682 Skalka nad Váhom 410068 Újazd (Skalka nad Váhom) 210
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506559 Trenčianska Teplá 402394 Dobrá (Trenčianska Teplá) 655
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506559 Trenčianska Teplá 409730 Trenčianska Teplá 3454
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506567 Trenčianska Turná 403118 Hámre (Trenčianska Turná) 200
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506567 Trenčianska Turná 409741 Trenčianska Turná 2920
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506605 Trenčianske Mitice 409753 Kostolné Mitice 129
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506605 Trenčianske Mitice 412491 Zemianske Mitice 203
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 506605 Trenčianske Mitice 412508 Rožňové Mitice 435
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545741 Trenčianske Stankovce 405875 Malé Stankovce 636
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545741 Trenčianske Stankovce 408440 Rozvadze 560
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545741 Trenčianske Stankovce 408610 Sedličná 918
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 545741 Trenčianske Stankovce 410342 Veľké Stankovce 960
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 404901 Kubrá 6326
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 404913 Kubrica (Trenčín) 292
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 407173 Opatová (Trenčín) 1659
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 409765 Trenčín 37154
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 409777 Biskupice (Trenčín) 674
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 410925 Záblatie 999
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 411073 Orechové 940
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 411085 Istebník (Trenčín) 761
  3 Trenčiansky kraj 309 Trenčín (okres) 505820 Trenčín 411267 Zlatovce 7072
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501034 Bajč 400853 Bajč 945
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501034 Bajč 416538 Vlkanovo 97
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501034 Bajč 416540 Nový Diel (Bajč) 5
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501034 Bajč 416551 Kotelnica 72
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501034 Bajč 416563 Chrasť (Bajč) 123
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501395 Bátorove Kosihy 410690 Vojnice 3366
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501395 Bátorove Kosihy 416289 Mikulášov Sad 49
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501085 Čalovec 401961 Čalovec 1096
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501085 Čalovec 416526 Violín 101
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501093 Číčov 402114 Číčov 1270
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501093 Číčov 416502 Krížový Dvor 22
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501093 Číčov 416514 Kéč 0
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501107 Dedina Mládeže 402187 Dedina Mládeže 352
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501107 Dedina Mládeže 416496 Malý Ostrov (Dedina Mládeže) 116
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 401341 Bohatá 2255
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 403831 Hurbanovo 3917
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 416447 Zelený Háj (Hurbanovo) 290
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 416459 Vék 1060
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 416461 Nová Trstená 98
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 416472 Konkoľ 55
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501140 Hurbanovo 416484 Holanovo 76
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501174 Iža 403969 Iža 1636
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501174 Iža 416435 Bokroš (Iža) 7
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501182 Kameničná (okres Komárno) 404214 Kameničná (okres Komárno) 1657
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501182 Kameničná (okres Komárno) 416423 Balvany (Kameničná) 272
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 404457 Kolárovo 10016
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 416368 Veľký Ostrov (Kolárovo) 234
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 416370 Veľká Gúta 116
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 416381 Pačérok 134
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 416393 Kráľka 51
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501204 Kolárovo 416411 Částa 145
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 403971 Malá Iža 92
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 404469 Komárno 30759
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 406881 Nová Stráž 1849
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416575 Veľký Harčáš 277
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416587 Pavel (Komárno) 59
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416599 Nová Osada (Komárno) 62
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416605 Lándor 113
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416617 Kava 325
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416629 Hadovce 322
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416631 Ďulov Dvor 415
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501026 Komárno 416642 Čerhát 76
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501239 Marcelová 405954 Krátke Kesy 1730
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501239 Marcelová 405966 Marcelová 2021
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501280 Nesvady 406601 Nesvady 4809
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501280 Nesvady 416332 Sady (Nesvady) 18
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501280 Nesvady 416344 Aňalské Záhrady 26
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501280 Nesvady 416356 Aňala 215
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501301 Okoličná na Ostrove 407094 Okoličná na Ostrove 1421
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501301 Okoličná na Ostrove 416321 Štúrová (Okoličná na Ostrove) 100
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501336 Radvaň nad Dunajom 408232 Radvaň nad Dunajom 629
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501336 Radvaň nad Dunajom 416307 Žitava (Radvaň nad Dunajom) 89
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501336 Radvaň nad Dunajom 416319 Bystrička (Radvaň nad Dunajom) 7
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501387 Veľké Kosihy 410299 Veľké Kosihy 903
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501387 Veľké Kosihy 416291 Okánikovo 87
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501409 Vrbová nad Váhom 410781 Vrbová nad Váhom 430
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501409 Vrbová nad Váhom 416253 Zlatá Osada 15
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501409 Vrbová nad Váhom 416265 Hliník (Vrbová nad Váhom) 112
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501409 Vrbová nad Váhom 416277 Čergov (Vrbová nad Váhom) 2
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501425 Zlatná na Ostrove 411255 Zlatná na Ostrove 2203
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501425 Zlatná na Ostrove 416230 Veľký Lél 134
  4 Nitriansky kraj 401 Komárno (okres) 501425 Zlatná na Ostrove 416241 Horná Zlatná 67
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502057 Bátovce 401081 Bátovce 985
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502057 Bátovce 401092 Jalakšová 89
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502065 Beša 401237 Beša (okres Levice) 343
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502065 Beša 416095 Malá Baračka 307
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502103 Brhlovce 401638 Brhlovce 286
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502103 Brhlovce 416083 Kamenný Chotár 24
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502219 Drženice 401109 Kmeťovce 166
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502219 Drženice 402760 Drženice 217
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502243 Hokovce 403260 Hokovce 421
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502243 Hokovce 416071 Kráľovičová 113
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502324 Hronovce 403714 Čajakovo 511
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502324 Hronovce 403726 Domaša (Hronovce) 511
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502324 Hronovce 403738 Vozokany nad Hronom 476
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502413 Kalná nad Hronom 404172 Kalná 1677
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502413 Kalná nad Hronom 404184 Kalnica (Kalná nad Hronom) 345
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502413 Kalná nad Hronom 406261 Mochovce Mochovce (obec) 0
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502430 Krškany 404834 Malé Krškany 406
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502430 Krškany 404846 Veľké Krškany 374
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502456 Kukučínov 404925 Kukučínov 568
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502456 Kukučínov 404937 Malý Pesek 58
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 401985 Čankov (Levice) 283
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 403570 Horša 154
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 404147 Kalinčiakovo 489
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 405279 Levice 33014
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 405917 Malý Kiar 287
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 416101 Nixbrod 176
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 416113 Ladislavov Dvor 309
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 416125 Krížny Vrch 72
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502031 Levice 416137 Géňa 60
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502511 Málaš 405784 Málaš 479
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502511 Málaš 416060 Arma (Málaš) 14
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502570 Mýtne Ludany 406466 Mýtne Ludany 838
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502570 Mýtne Ludany 416058 Dobogov 135
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502588 Nová Dedina 403076 Gondovo 531
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502588 Nová Dedina 406818 Opatová (Nová Dedina) 376
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502588 Nová Dedina 406820 Tekovská Nová Ves 620
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502588 Nová Dedina 416034 Svätý Kríž (Nová Dedina) 4
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502588 Nová Dedina 416046 Kamenec (Nová Dedina) 23
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502596 Nový Tekov 406995 Marušová 223
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502596 Nový Tekov 407008 Nový Tekov 603
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502596 Nový Tekov 416022 Šándorhalma 0
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502651 Plavé Vozokany 406030 Medvecké 101
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502651 Plavé Vozokany 407551 Plavé Vozokany 799
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502693 Pukanec 408177 Pukanec 1907
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502693 Pukanec 416011 Majere (Pukanec) 83
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502715 Santovka 408566 Malinovec 302
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502715 Santovka 408578 Santovka 456
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502731 Sikenica 408682 Trhyňa 335
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502731 Sikenica 408694 Veľký Pesek 322
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502782 Šahy 408013 Preseľany nad Ipľom 395
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502782 Šahy 409273 Šahy 6691
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502782 Šahy 409637 Tešmák 538
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502804 Šarovce 409341 Šarovce 1649
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502804 Šarovce 409352 Veselá (Šarovce) 5
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502863 Tlmače 409651 Tlmače 642
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502863 Tlmače 416009 Lipník (Tlmače) 3181
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502871 Tupá 409900 Chorvatice 258
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502871 Tupá 409911 Tupá 339
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502928 Veľké Turovce 410391 Dolné Turovce 450
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502928 Veľké Turovce 410408 Stredné Turovce 302
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502936 Veľký Ďur 410457 Dolný Ďur 565
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502936 Veľký Ďur 410469 Horný Ďur 349
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502936 Veľký Ďur 410471 Rohožnica 333
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502944 Vyškovce nad Ipľom 410834 Vyškovce nad Ipľom 659
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502944 Vyškovce nad Ipľom 415996 Nový Dvor (Vyškovce nad Ipľom) 7
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502979 Zbrojníky 415972 Zbrojníky 484
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502979 Zbrojníky 415984 Pežerňa 20
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 409250 Svodov 390
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 411360 Mikula (Želiezovce) 891
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 411371 Želiezovce 5701
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 415935 Veľký Dvor (Želiezovce) 104
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 415947 Rozina 27
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 415959 Karolína (Želiezovce) 44
  4 Nitriansky kraj 402 Levice (okres) 502987 Želiezovce 415961 Jarok (Želiezovce) 29
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500046 Báb 400804 Malý Báb 593
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500046 Báb 400816 Veľký Báb 323
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500046 Báb 414943 Alexandrov Dvor 119
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500071 Branč 401547 Branč (okres Nitra) 1057
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500071 Branč 401559 Veľká Ves (Branč) 1117
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 545589 Cabaj-Čápor 401869 Cabaj 2550
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 545589 Cabaj-Čápor 401997 Čápor 1301
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500313 Hruboňovo 403751 Výčapky 217
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500313 Hruboňovo 414931 Suľany 289
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500470 Lúčnica nad Žitavou 405656 Martinová (Lúčnica nad Žitavou) 203
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500470 Lúčnica nad Žitavou 405668 Vajka nad Žitavou 691
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 402503 Dolné Krškany 2092
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 402709 Dražovce 2034
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 406612 Horné Krškany 1200
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 406624 Čermáň 6017
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 406636 Kynek 675
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 406648 Mlynárce 649
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 406650 Chrenová 16221
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 410275 Janíkovce 1672
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 414955 Staré Mesto (Nitra) 13103
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 414967 Párovské Háje 904
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 414979 Klokočina 22957
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 414981 Diely (Nitra) 4368
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500011 Nitra 417105 Zobor (Nitra) 7024
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500640 Nové Sady 401924 Sila (osada) 298
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500640 Nové Sady 406946 Nové Sady (okres Nitra) 943
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500640 Nové Sady 414920 Ceroviny 47
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500674 Podhorany 407641 Mechenice 462
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500674 Podhorany 407653 Sokolníky 616
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500780 Šurianky 409546 Šurianky 571
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500780 Šurianky 414906 Perkovce 27
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500844 Veľká Dolina 410202 Veľká Dolina 632
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500844 Veľká Dolina 414890 Bačala 24
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500933 Vráble 402941 Dyčka 458
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500933 Vráble 403556 Horný Ohaj 608
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500933 Vráble 410731 Vráble 7904
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500950 Zbehy 400798 Andač (Zbehy) 240
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500950 Zbehy 411103 Zbehy 1866
  4 Nitriansky kraj 403 Nitra (okres) 500950 Zbehy 414876 Holotka 128
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503088 Bíňa 401249 Bíňa 1407
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503088 Bíňa 414839 Kolónia (Bíňa) 57
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503134 Dedinka 402199 Dedinka 658
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503134 Dedinka 402205 Hurbanovce 111
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503169 Dubník 402783 Dubník (okres Nové Zámky) 1394
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503169 Dubník 414827 Dvor Mikuláš 301
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503185 Gbelce 402991 Gbelce 1855
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503185 Gbelce 414815 Nová Osada (Gbelce) 363
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503223 Jatov 404123 Dolný Jatov 538
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503223 Jatov 414797 Malý Jatov 130
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503223 Jatov 414803 Kendereš 103
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503231 Kamenica nad Hronom 404202 Kamenica nad Hronom 1160
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503231 Kamenica nad Hronom 414785 Kováčov 205
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503321 Lipová 405358 Mlynský Sek 1194
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503321 Lipová 405360 Ondrochov 366
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503363 Maňa 405931 Malá Maňa 267
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503363 Maňa 405942 Veľká Maňa 1845
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503401 Mužla 406429 Mužla 1779
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503401 Mužla 414750 Malá Mužla 88
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503401 Mužla 414761 Jurský Chlm 5
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503401 Mužla 414773 Čenkov (Mužla) 51
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503436 Nová Vieska 406892 Nová Vieska 676
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503436 Nová Vieska 414748 Arad (Nová Vieska) 61
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503011 Nové Zámky 406958 Nové Zámky 39610
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503011 Nové Zámky 414841 Nový Gúg 36
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503452 Palárikovo 407367 Palárikovo 4221
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503452 Palárikovo 414724 Ľudovítov 104
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503452 Palárikovo 414736 Čiky 16
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503550 Strekov 409157 Strekov 2086
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503550 Strekov 414712 Štefan (Strekov) 0
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503576 Šarkan 402291 Diva (Šarkan) 82
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503576 Šarkan 409339 Šarkan (okres Nové Zámky) 284
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503592 Šurany 404585 Kostolný Sek 1327
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503592 Šurany 406697 Nitriansky Hrádok 868
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503592 Šurany 409534 Šurany 7982
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503649 Zemné 411176 Zemné 2257
  4 Nitriansky kraj 404 Nové Zámky (okres) 503649 Zemné 414701 Gúg 24
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 500739 Močenok 408748 Močenok 4249
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 500739 Močenok 414918 Gorazdov 34
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504025 Šaľa 400087 Veča 7691
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504025 Šaľa 409285 Šaľa 15806
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504025 Šaľa 416678 Hetméň 57
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504092 Trnovec nad Váhom 409844 Horný Jatov 104
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504092 Trnovec nad Váhom 409856 Trnovec nad Váhom 2530
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504092 Trnovec nad Váhom 416654 Nový Dvor (Trnovec nad Váhom) 11
  4 Nitriansky kraj 405 Šaľa (okres) 504092 Trnovec nad Váhom 416666 Kľučiareň 7
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 542717 Bojná 401389 Bojná 1632
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 542717 Bojná 401391 Malé Dvorany 381
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 542938 Horné Obdokovce 403507 Horné Obdokovce 1193
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 542938 Horné Obdokovce 407071 Obsolovce 270
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 542938 Horné Obdokovce 412995 Bodok 93
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 556149 Krušovce 404858 Dolné Chlebany 130
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 556149 Krušovce 404860 Krušovce 1616
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505048 Ludanice 405670 Ludanice 1491
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505048 Ludanice 406454 Mýtna Nová Ves 348
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505421 Radošina 401833 Bzince 212
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505421 Radošina 408219 Radošina 1801
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 504998 Topoľčany 405814 Malé Bedzany 263
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 504998 Topoľčany 409686 Topoľčany 26244
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 504998 Topoľčany 410251 Veľké Bedzany 670
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505641 Urmince 410081 Urmince 1324
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505641 Urmince 412958 Kľačany (Urmince) 84
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505714 Veľké Ripňany 401111 Behynce (Veľké Ripňany) 392
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505714 Veľké Ripňany 410329 Veľké Ripňany 1679
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505773 Závada (okres Topoľčany) 411036 Závada (okres Topoľčany) 532
  4 Nitriansky kraj 406 Topoľčany (okres) 505773 Závada (okres Topoľčany) 412946 Záhrada (Závada) 59
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500062 Beladice 401158 Beladice 327
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500062 Beladice 401160 Pustý Chotár 360
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500062 Beladice 418419 Malé Chrašťany 143
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500062 Beladice 418421 Veľké Chrašťany 737
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500747 Sľažany 408803 Dolné Sľažany 1129
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500747 Sľažany 408815 Horné Sľažany 559
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500810 Tesárske Mlyňany 409613 Mlyňany 750
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500810 Tesárske Mlyňany 409625 Tesáre nad Žitavou 933
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500925 Volkovce 410718 Volkovce 606
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500925 Volkovce 410720 Závada (Volkovce) 168
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500925 Volkovce 414888 Olichov 231
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500968 Zlaté Moravce 411231 Prílepy 478
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500968 Zlaté Moravce 411243 Zlaté Moravce 10911
  4 Nitriansky kraj 407 Zlaté Moravce (okres) 500968 Zlaté Moravce 414864 Chyzerovce 948
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 401778 Hliník nad Váhom 1135
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 401780 Malá Bytča 450
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 401791 Mikšová (Bytča) 370
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 401808 Veľká Bytča 7768
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 403600 Hrabové 857
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 408130 Pšurnovice 696
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517461 Bytča 411814 Beňov (Bytča) 42
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 404445 Kolárovice 1307
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411700 Škoruby 236
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411711 Slopkov 0
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411723 Korytné (Kolárovice) 62
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411735 Čiakov 117
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411747 Bršlica 0
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517674 Kolárovice 411759 Babiše 104
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517691 Kotešová 404641 Kotešová 1495
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517691 Kotešová 411681 Oblazov 133
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517691 Kotešová 411693 Buková (Kotešová) 269
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517798 Maršová-Rašov 405978 Maršová 158
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517798 Maršová-Rašov 411668 Rašov (Maršová-Rašov) 656
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517861 Petrovice (okres Bytča) 407513 Petrovice (okres Bytča) 1156
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517861 Petrovice (okres Bytča) 407525 Setechov 357
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517861 Petrovice (okres Bytča) 411656 Pláne (Petrovice) 5
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517861 Petrovice (okres Bytča) 418377 Magale 0
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517992 Súľov-Hradná 409224 Hradná (Súľov-Hradná) 301
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 517992 Súľov-Hradná 409236 Súľov 638
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518018 Štiavnik (obec) 409455 Štiavnik (obec) 3564
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518018 Štiavnik (obec) 410603 Višňové (Štiavnik) 355
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518018 Štiavnik (obec) 411619 Predjastrabie 146
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518018 Štiavnik (obec) 411621 Čierne (Štiavnik) 1
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 410331 Veľké Rovné 2621
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411553 Žarnov (Veľké Rovné) 330
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411565 Soľné 374
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411577 Ráztoky (Veľké Rovné) 270
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411589 Potoky (Veľké Rovné) 224
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411591 Madzín 34
  5 Žilinský kraj 501 Bytča (okres) 518085 Veľké Rovné 411607 Dolinky (Veľké Rovné) 33
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 401948 Čadca 6747
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 401950 Horelica 1440
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417403 Vojty 144
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417415 U Siheľníka 180
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417427 U Hluška 11450
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417439 Rieka (Čadca) 651
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417441 Podzávoz 1552
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417452 Milošová 674
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417464 Drahošanka 563
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509132 Čadca 417476 Čadečka (Čadca) 1558
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov (okres Čadca) 404317 Klokočov (okres Čadca) 206
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov (okres Čadca) 417324 Vrchpredmier 216
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov (okres Čadca) 417336 Rybárie 36
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417348 Riečky 215
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417350 Kornica (Klokočov) 442
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417361 Klin (Klokočov) 373
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417373 Javorová (Klokočov) 12
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417385 Hrubý Buk 168
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509213 Klokočov 417397 Hlavice (Klokočov) 719
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509230 Korňa 417301 Vyšná Korňa 1535
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509230 Korňa 417312 Nižná Korňa 607
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509248 Krásno nad Kysucou 404792 Krásno nad Kysucou 3912
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509248 Krásno nad Kysucou 417271 Zákysučie 763
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509248 Krásno nad Kysucou 417282 Kalinov (Krásno nad Kysucou) 1611
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509248 Krásno nad Kysucou 417294 Blažkov (Krásno nad Kysucou) 634
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509299 Makov (okres Čadca) 402126 Čierne (Makov) 101
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509299 Makov (okres Čadca) 405747 Makov (okres Čadca) 1259
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509299 Makov (okres Čadca) 417221 Trojačka (Makov) 82
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509299 Makov (okres Čadca) 417233 Potok (Makov) 210
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509299 Makov (okres Čadca) 417245 Kopanice (Makov) 163
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509311 Nová Bystrica (obec) 403143 Harvelka (obec) 0
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509311 Nová Bystrica (obec) 406806 Nová Bystrica (obec) 1891
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509311 Nová Bystrica (obec) 408384 Riečnica 0
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509311 Nová Bystrica (obec) 417210 Vychylovka (Nová Bystrica) 942
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509477 Stará Bystrica 409029 Stará Bystrica 2128
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509477 Stará Bystrica 417208 Lány (Stará Bystrica) 589
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 409984 Turkov (Turzovka) 224
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 409996 Turzovka-Stred 3813
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 417166 Závodie (Turzovka) 426
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 417178 Vyšný Koniec (Turzovka) 1199
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 417180 Predmier (Turzovka) 1371
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509507 Turzovka 417191 Hlinené (Turzovka) 769
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 410811 Vysoká nad Kysucou 1864
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 411504 Zátoka Zátoka (Vysoká nad Kysucou) 32
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417099 Zlámaná Zlámaná (Vysoká nad Kysucou) 3
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417117 Vyšný Kelčov Vyšný Kelčov (Vysoká nad Kysucou) 185
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417129 Vrchrieka Vrchrieka (Vysoká nad Kysucou) 25
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417131 Semeteš Semeteš (Vysoká nad Kysucou) 103
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417142 Nižný Kelčov Nižný Kelčov (Vysoká nad Kysucou) 545
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509515 Vysoká nad Kysucou 417154 Jedľovník Jedľovník (Vysoká nad Kysucou) 17
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 411001 Zákopčie Stred Zákopčie Stred (Zákopčie) 854
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 417040 U Rulcov U Rulcov (Zákopčie) 142
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 417051 U Polievkov U Polievkov (Zákopčie) 7
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 417063 U Kordišov U Kordišov (Zákopčie) 126
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 417075 U Kľukov U Kľukov (Zákopčie) 338
  5 Žilinský kraj 502 Čadca (okres) 509523 Zákopčie 417087 U Holých U Holých (Zákopčie) 340
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 401201 Beňova Lehota Beňova Lehota (Dolný Kubín) 164
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 402564 Dolný Kubín 9981
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 402576 Veľký Bysterec Veľký Bysterec (Dolný Kubín) 5948
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 402588 Malý Bysterec Malý Bysterec (Dolný Kubín) 709
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 402590 Záskalie Záskalie (Dolný Kubín) 828
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 402618 Medzihradné Medzihradné (Dolný Kubín) 629
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 404342 Kňažia Kňažia (Dolný Kubín) 1076
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 406296 Mokraď Mokraď (Dolný Kubín) 291
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509540 Dolný Kubín 409005 Srňacie Srňacie (Dolný Kubín) 7
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509922 Oravská Poruba 407203 Oravská Poruba 537
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509922 Oravská Poruba 407215 Zábrež Zábrež (Oravská Poruba) 488
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509957 Oravský Podzámok 402436 Dolná Lehota Dolná Lehota (Oravský Podzámok) 582
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509957 Oravský Podzámok 407227 Oravský Podzámok 727
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 509957 Oravský Podzámok 416915 Široká Široká (Oravský Podzámok) 0
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510165 Veličná 410172 Revišné Revišné (Veličná) 484
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510165 Veličná 410184 Veličná 550
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 411097 Zázrivá-Stred Zázrivá-Stred (Zázrivá) 1215
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416812 Ráztoky Ráztoky (Zázrivá) 175
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416824 Plešivá Plešivá (Zázrivá) 207
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416836 Petrová Petrová (Zázrivá) 64
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416848 Kozinská Kozinská (Zázrivá) 93
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416850 Končitá Končitá (Zázrivá) 87
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416861 Havrania Havrania (Zázrivá) 310
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416873 Grúne Grúne (Zázrivá) 34
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416885 Dolina Dolina (Zázrivá) 333
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416897 Demkovská Demkovská (Zázrivá) 31
  5 Žilinský kraj 503 Dolný Kubín (okres) 510211 Zázrivá 416903 Biela Biela (Zázrivá) 177
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509256 Kysucké Nové Mesto 401675 Budatínska Lehota Budatínska Lehota (Kysucké Nové Mesto) 639
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509256 Kysucké Nové Mesto 405048 Kysucké Nové Mesto 12735
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509256 Kysucké Nové Mesto 407320 Oškerda Oškerda (Kysucké Nové Mesto) 353
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509256 Kysucké Nové Mesto 417269 Dubie Dubie (Kysucké Nové Mesto) 1972
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509281 Lopušné Pažite 405486 Lopušná Lopušná (Lopušné Pažite) 329
  5 Žilinský kraj 504 Kysucké Nové Mesto (okres) 509281 Lopušné Pažite 417257 Pažite Pažite (Lopušné Pažite) 138
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510335 Bobrovník 401298 Bobrovník 76
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510335 Bobrovník 415881 Tvarožná Tvarožná (Bobrovník) 7
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510335 Bobrovník 415893 Hliník Hliník (Bobrovník) 53
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510424 Gôtovany 403088 Gôtovany 146
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510424 Gôtovany 415870 Fiačice Fiačice (Gôtovany) 274
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510564 Kráľova Lehota 404690 Kráľova Lehota 581
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510564 Kráľova Lehota 415844 Svarín Svarín (Kráľova Lehota) 4
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510564 Kráľova Lehota 415856 Čierny Váh Čierny Váh (Kráľova Lehota) 21
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510572 Kvačany 405012 Dlhá Lúka Dlhá Lúka (Kvačany) 210
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510572 Kvačany 405024 Kvačany 337
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510653 Liptovská Sielnica 405395 Liptovská Sielnica 603
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510653 Liptovská Sielnica 415832 Brnice Brnice (Liptovská Sielnica) 3
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510700 Liptovské Matiašovce 415819 Vyšné Matiašovce Vyšné Matiašovce (Liptovské Matiašovce) 43
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510700 Liptovské Matiašovce 415821 Nižné Matiašovce Nižné Matiašovce (Liptovské Matiašovce) 257
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510726 Liptovský Hrádok 402667 Dovalovo Dovalovo (Liptovský Hrádok) 1079
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510726 Liptovský Hrádok 405425 Liptovský Hrádok 6522
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 401195 Benice Benice (Liptovský Mikuláš) 153
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 401304 Bodice Bodice (Liptovský Mikuláš) 420
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 402229 Demänová Demänová (Liptovský Mikuláš) 985
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 403933 Iľanovo Iľanovo (Liptovský Mikuláš) 506
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 405437 Liptovský Mikuláš 14193
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 405449 Palúdzka Palúdzka (Liptovský Mikuláš) 3247
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 405451 Liptovská Ondrašová Liptovská Ondrašová (Liptovský Mikuláš) 1638
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 407101 Okoličné Okoličné (Liptovský Mikuláš) 9880
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 407586 Ploštín Ploštín (Liptovský Mikuláš) 493
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 415900 Vitálišovce Vitálišovce (Liptovský Mikuláš) 140
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 415911 Stošice Stošice (Liptovský Mikuláš) 128
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510262 Liptovský Mikuláš 415923 Andice Andice (Liptovský Mikuláš) 138
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510777 Liptovský Trnovec 401225 Beňušovce Beňušovce (Liptovský Trnovec) 7
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510777 Liptovský Trnovec 405462 Liptovský Trnovec 555
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510840 Malé Borové 405838 Malé Borové 153
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510840 Malé Borové 415765 Novoť Novoť (Malé Borové) 19
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510904 Partizánska Ľupča 407392 Partizánska Ľupča 1216
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510904 Partizánska Ľupča 407434 Železné Železné (Partizánska Ľupča) 6
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510904 Partizánska Ľupča 415753 Magurka Magurka (Partizánska Ľupča) 14
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510947 Podtureň 400099 Roveň Roveň (Podtureň) 3
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510947 Podtureň 407719 Podtureň 952
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510963 Pribylina 418559 Pribylina 1364
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510963 Pribylina 418561 Podbanské Podbanské (Pribylina) 5
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510971 Prosiek 408086 Prosiek 197
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 510971 Prosiek 415741 Zádiel Zádiel (Prosiek) 0
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 511153 Vlachy 410652 Vlachy 127
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 511153 Vlachy 410664 Vlašky Vlašky (Vlachy) 130
  5 Žilinský kraj 505 Liptovský Mikuláš (okres) 511153 Vlachy 415651 Krmeš Krmeš (Vlachy) 338
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512052 Belá-Dulice 401134 Belá (Belá-Dulice) 958
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512052 Belá-Dulice 402851 Dulice 306
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512354 Kláštor pod Znievom 404275 Kláštor pod Znievom 1222
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512354 Kláštor pod Znievom 405127 Lazany (Kláštor pod Znievom) 288
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512397 Laskár (okres Martin) 400208 Valentová (Laskár) 37
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512397 Laskár (okres Martin) 405103 Laskár (okres Martin) 70
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 405980 Martin (mesto na Slovensku) 17624
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 405991 Tomčany 302
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 408062 Priekopa (Martin) 9550
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 411024 Záturčie 14805
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 415224 Podháj (Martin) 7153
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 415236 Košúty (Martin) 5310
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512036 Martin 415248 Jahodníky 2684
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512508 Podhradie (okres Martin) 400180 Konské (Podhradie) 54
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 512508 Podhradie (okres Martin) 407689 Podhradie (okres Martin) 615
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 545961 Turčianske Jaseno 415182 Horné Jaseno 197
  5 Žilinský kraj 506 Martin (okres) 545961 Turčianske Jaseno 415194 Dolné Jaseno 165
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509680 Hruštín 403799 Hruštín 2797
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509680 Hruštín 410159 Vaňovka 381
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509850 Mútne 406417 Mútne 2475
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509850 Mútne 417026 Mútňanská Píla 271
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509850 Mútne 417038 Duľov 132
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509868 Námestovo 406491 Námestovo 7909
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509868 Námestovo 406508 Slanická Osada 27
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509884 Novoť 406960 Novoť 3345
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509884 Novoť 417014 Novotský Duľov 11
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 402606 Kubínska Kubínska (Oravská Lesná) 341
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 407197 Oravská Lesná 600
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416927 Tanečník Tanečník (Oravská Lesná) 0
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416939 Pribišská Pribišská (Oravská Lesná) 398
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416941 Mrzáčka Mrzáčka (Oravská Lesná) 349
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416952 Lehotská Lehotská (Oravská Lesná) 46
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416964 Jasenovská Jasenovská (Oravská Lesná) 870
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416976 Flajšová Flajšová (Oravská Lesná) 2
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416988 Demänová Demänová (Oravská Lesná) 5
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 416990 Bučina Bučina (Oravská Lesná) 180
  5 Žilinský kraj 507 Námestovo (okres) 509906 Oravská Lesná 417002 Brišovka Brišovka (Oravská Lesná) 508
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510548 Komjatná 404471 Komjatná 1276
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510548 Komjatná 415868 Studničná Studničná (Komjatná) 210
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510637 Liptovská Osada 404482 Korytnica-kúpele Korytnica-kúpele (Liptovská Osada) 61
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510637 Liptovská Osada 405383 Liptovská Osada 1581
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510670 Liptovská Teplá 405401 Liptovská Teplá 768
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510670 Liptovská Teplá 405413 Madočany Madočany (Liptovská Teplá) 198
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510718 Liptovské Revúce 415789 Vyšná Revúca Vyšná Revúca (Liptovské Revúce) 375
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510718 Liptovské Revúce 415791 Stredná Revúca Stredná Revúca (Liptovské Revúce) 693
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510718 Liptovské Revúce 415807 Nižná Revúca Nižná Revúca (Liptovské Revúce) 567
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 511005 Liptovské Sliače 415674 Vyšný Sliač Vyšný Sliač (Liptovské Sliače) 1132
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 511005 Liptovské Sliače 415686 Stredný Sliač Stredný Sliač (Liptovské Sliače) 1706
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 511005 Liptovské Sliače 415698 Nižný Sliač Nižný Sliač (Liptovské Sliače) 958
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510815 Lúčky 405644 Lúčky 1732
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510815 Lúčky 415777 Lúčky-kúpele Lúčky-kúpele (Lúčky) 94
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 403635 Hrboltová Hrboltová (Ružomberok) 619
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 408475 Ružomberok 23385
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 415704 Vlkolínec Vlkolínec (Ružomberok) 19
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 415716 Rybárpole Rybárpole (Ružomberok) 1445
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 415728 Černová Černová (Ružomberok) 1540
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 510998 Ružomberok 415730 Biely Potok Biely Potok (Ružomberok) 1392
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 511030 Stankovany 409017 Stankovany 942
  5 Žilinský kraj 508 Ružomberok (okres) 511030 Stankovany 415662 Rojkov Rojkov (Stankovany) 270
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512044 Abramová 400191 Polerieka (Abramová) 12
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512044 Abramová 400774 Abramová 101
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512044 Abramová 415212 Laclavá 92
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512095 Bodorová 401316 Bodorová 200
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512095 Bodorová 401328 Kevice 44
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512117 Brieštie 401651 Brieštie 146
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512117 Brieštie 415201 Hadviga 0
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512303 Ivančiná 400178 Dvorec (Ivančiná) 33
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512303 Ivančiná 403957 Ivančiná 61
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512699 Turček (okres Turčianske Teplice) 409935 Dolný Turček 139
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512699 Turček (okres Turčianske Teplice) 409947 Horný Turček 522
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512729 Turčianske Teplice 402321 Diviaky (Turčianske Teplice) 1276
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512729 Turčianske Teplice 402473 Dolná Štubňa 637
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512729 Turčianske Teplice 409959 Turčianske Teplice 4304
  5 Žilinský kraj 509 Turčianske Teplice (okres) 512729 Turčianske Teplice 409961 Turčiansky Michal 477
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 509876 Nižná 406727 Nižná 3751
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 509876 Nižná 411139 Zemianská Dedina Zemianská Dedina (Nižná) 266
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510084 Štefanov nad Oravou 409431 Dolný Štefanov Dolný Štefanov (Štefanov nad Oravou) 383
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510084 Štefanov nad Oravou 409443 Horný Štefanov Horný Štefanov (Štefanov nad Oravou) 277
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510106 Trstená 409868 Trstená 7227
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510106 Trstená 410093 Ústie nad Priehradou Ústie nad Priehradou (Trstená) 255
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510114 Tvrdošín 404781 Krásna Hôrka Krásna Hôrka (Tvrdošín) 6061
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510114 Tvrdošín 410007 Medvedzie Medvedzie (Tvrdošín) 694
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510114 Tvrdošín 410019 Tvrdošín 2600
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510190 Zábiedovo 418572 Hámričky Hámričky (Zábiedovo) 38
  5 Žilinský kraj 510 Tvrdošín (okres) 510190 Zábiedovo 418584 Zábiedovo 767
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517429 Belá 401146 Belá 3092
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517429 Belá 411826 Kubíková Kubíková (Belá) 250
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517488 Divina 402357 Divina 1999
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517488 Divina 411802 Lúky Lúky (Divina) 409
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517496 Divinka 402369 Divinka 486
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517496 Divinka 411796 Lalinok Lalinok (Divinka) 505
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517500 Dlhé Pole 402382 Dlhé Pole 1845
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517500 Dlhé Pole 411761 Stolečné Stolečné (Dlhé Pole) 37
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517500 Dlhé Pole 411772 Kravárska Kravárska (Dlhé Pole) 4
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517500 Dlhé Pole 411784 Forbaky-Klukany Forbaky-Klukany (Dlhé Pole) 75
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517526 Dolný Hričov 400518 Peklina Peklina (Dolný Hričov) 201
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517526 Dolný Hričov 402552 Dolný Hričov 1315
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517739 Lietava 405334 Lietava 1225
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517739 Lietava 411670 Lietavská Závadka Lietavská Závadka (Lietava) 185
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517755 Lietavská Svinná-Babkov 400221 Babkov Babkov (Lietavská Svinná-Babkov) 631
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517755 Lietavská Svinná-Babkov 405346 Lietavská Svinná Lietavská Svinná (Lietavská Svinná-Babkov) 1002
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517933 Rajecké Teplice 407800 Poluvsie Poluvsie (Rajecké Teplice) 637
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517933 Rajecké Teplice 408256 Rajecké Teplice 2196
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 518000 Svederník 409248 Svederník 528
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 518000 Svederník 411632 Zárieč-Keblov Zárieč-Keblov (Svederník) 179
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 518000 Svederník 411644 Marček Marček (Svederník) 303
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 518042 Terchová 400506 Horná Tižina Horná Tižina (Terchová) 188
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 518042 Terchová 409595 Terchová 3833
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 400891 Bánová Bánová (Žilina) 1810
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 401663 Brodno Brodno (Žilina) 1253
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 401810 Bytčica Bytčica (Žilina) 2245
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 406284 Mojšova Lúčka Mojšova Lúčka (Žilina) 430
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 407951 Považský Chlmec Považský Chlmec (Žilina) 1350
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 409133 Strážov Strážov (Žilina) 602
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 409832 Trnové Trnové (Žilina) 2442
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 410767 Vranie Vranie (Žilina) 729
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 410962 Zádubnie Zádubnie (Žilina) 754
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411012 Zástranie Zástranie (Žilina) 969
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411395 Žilina 56666
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411401 Budatín Budatín (Žilina) 1561
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411413 Závodie Závodie (Žilina) 9702
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411425 Žilinská Lehota Žilinská Lehota (Žilina) 288
  5 Žilinský kraj 511 Žilina (okres) 517402 Žilina 411838 Celulózka Celulózka (Žilina) 693
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400921 Banská Bystrica 16455
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400932 Sásová Sásová (Banská Bystrica) 12775
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400944 Radvaň Radvaň (Banská Bystrica) 30110
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400956 Podlavice Podlavice (Banská Bystrica) 3260
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400968 Kremnička Kremnička (Banská Bystrica) 601
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400970 Šalková Šalková (Banská Bystrica) 1068
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400981 Senica Senica (Banská Bystrica) 800
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 400993 Kostiviarska Kostiviarska (Banská Bystrica) 388
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 410070 Uľanka Uľanka (Banská Bystrica) 441
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418081 Skubín Skubín (Banská Bystrica) 1130
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418092 Rudlová Rudlová (Banská Bystrica) 11174
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418109 Rakytovce Rakytovce (Banská Bystrica) 531
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418111 Majer Majer (Banská Bystrica) 356
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418122 Kráľová Kráľová (Banská Bystrica) 19
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418134 Jakub Jakub (Banská Bystrica) 665
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508438 Banská Bystrica 418146 Iliaš Iliaš (Banská Bystrica) 230
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508675 Brusno 403702 Brusno 947
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508675 Brusno 417981 Ondrej nad Hronom Ondrej nad Hronom (Brusno) 1186
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508675 Brusno 417993 Brusno-kúpele Brusno-kúpele (Brusno) 14
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508519 Čerín 401936 Čačín Čačín (Čerín) 155
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508519 Čerín 402072 Čerín 290
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508802 Motyčky 406399 Motyčky 57
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508802 Motyčky 417828 Štubne Štubne (Motyčky) 50
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508802 Motyčky 417830 Jergaly Jergaly (Motyčky) 12
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508781 Môlča 417841 Prostredná Môlča Prostredná Môlča (Môlča) 98
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508781 Môlča 417853 Horná Môlča Horná Môlča (Môlča) 30
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508781 Môlča 417865 Dolná Môlča Dolná Môlča (Môlča) 230
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508918 Poniky 407811 Poniky 804
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508918 Poniky 417713 Ponická Lehôtka Ponická Lehôtka (Poniky) 445
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508918 Poniky 417725 Ponická Huta Ponická Huta (Poniky) 341
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508977 Sebedín-Bečov 408580 Bečov Bečov (Sebedín-Bečov) 164
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 508977 Sebedín-Bečov 408591 Sebedín Sebedín (Sebedín-Bečov) 209
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509019 Staré Hory 409078 Staré Hory 454
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509019 Staré Hory 417671 Valentová Valentová (Staré Hory) 2
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509019 Staré Hory 417683 Polkanová Polkanová (Staré Hory) 25
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509019 Staré Hory 417695 Horný Jelenec Horný Jelenec (Staré Hory) 20
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509019 Staré Hory 417701 Dolný Jelenec Dolný Jelenec (Staré Hory) 27
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509060 Tajov 409571 Tajov 427
  6 Banskobystrický kraj 601 Banská Bystrica (okres) 509060 Tajov 417658 Jabriková Jabriková (Tajov) 135
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516601 Baďan 400841 Baďan 160
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516601 Baďan 404263 Klastava Klastava (Baďan) 57
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516643 Banská Štiavnica 401018 Banská Štiavnica 8755
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516643 Banská Štiavnica 411917 Štefultov Štefultov (Banská Štiavnica) 1288
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516643 Banská Štiavnica 411929 Sitnianska Sitnianska (Banská Štiavnica) 264
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516643 Banská Štiavnica 411931 Počúvadlianske Jazero Počúvadlianske Jazero (Banská Štiavnica) 24
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 516643 Banská Štiavnica 418251 Banky Banky (Banská Štiavnica) 78
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 517143 Podhorie 407665 Teplá Teplá (Podhorie) 212
  6 Banskobystrický kraj 602 Banská Štiavnica (okres) 517143 Podhorie 407677 Žakýl Žakýl (Podhorie) 156
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508462 Beňuš 401213 Beňuš 547
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508462 Beňuš 418055 Pôbišovo Pôbišovo (Beňuš) 108
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508462 Beňuš 418067 Gašparovo Gašparovo (Beňuš) 223
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508462 Beňuš 418079 Filipovo Filipovo (Beňuš) 304
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508489 Braväcovo 401561 Braväcovo 722
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508489 Braväcovo 418043 Podholie Podholie (Braväcovo) 0
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508497 Brezno 401602 Brezno 13283
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508497 Brezno 418006 Zadné Halny Zadné Halny (Brezno) 513
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508497 Brezno 418018 Predné Halny Predné Halny (Brezno) 1583
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508497 Brezno 418020 Mazorníkovo Mazorníkovo (Brezno) 6286
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508497 Brezno 418031 Bujakovo Bujakovo (Brezno) 229
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 402138 Čierny Balog 747
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417907 Vydrovo Vydrovo (Čierny Balog) 430
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417919 Pusté Pusté (Čierny Balog) 741
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417921 Medveďov Medveďov (Čierny Balog) 591
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417932 Krám Krám (Čierny Balog) 531
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417944 Komov Komov (Čierny Balog) 347
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417956 Jánošovka Jánošovka (Čierny Balog) 208
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417968 Fajtov Fajtov (Čierny Balog) 827
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508527 Čierny Balog 417970 Dobroč Dobroč (Čierny Balog) 805
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508578 Drábsko 402679 Drábsko 193
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508578 Drábsko 417891 Kysuca Kysuca (Drábsko) 14
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508624 Horná Lehota 403416 Horná Lehota 541
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508624 Horná Lehota 417889 Bruchačka Bruchačka (Horná Lehota) 39
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508730 Lom nad Rimavicou 405474 Lom nad Rimavicou 283
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508730 Lom nad Rimavicou 417877 Javorina Javorina (Lom nad Rimavicou) 11
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508829 Nemecká 406569 Nemecká 855
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508829 Nemecká 417804 Zámostie Zámostie (Nemecká) 261
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508829 Nemecká 417816 Dubová Dubová (Nemecká) 735
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 407604 Podbrezová 1510
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 417751 Vajsková Vajsková (Podbrezová) 73
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 417762 Štiavnička Štiavnička (Podbrezová) 1524
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 417774 Skalica Skalica (Podbrezová) 173
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 417786 Lopej Lopej (Podbrezová) 735
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508853 Podbrezová 417798 Chvatimech Chvatimech (Podbrezová) 45
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508870 Pohorelá 407744 Pohorelá 2062
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508870 Pohorelá 417749 Pohorelská Maša Pohorelská Maša (Pohorelá) 292
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508900 Polomka 407768 Polomka 2982
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 508900 Polomka 417737 Hámor Hámor (Polomka) 56
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509043 Šumiac 409522 Šumiac 1235
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509043 Šumiac 417660 Červená Skala Červená Skala (Šumiac) 114
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509086 Valaská 410111 Valaská 3537
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509086 Valaská 417646 Piesok Piesok (Valaská) 355
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509094 Vaľkovňa 410135 Vaľkovňa 261
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509094 Vaľkovňa 417611 Zlatno Zlatno (Vaľkovňa) 36
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509094 Vaľkovňa 417622 Švábolka Švábolka (Vaľkovňa) 53
  6 Banskobystrický kraj 603 Brezno (okres) 509094 Vaľkovňa 417634 Nová Maša Nová Maša (Vaľkovňa) 57
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 402242 Detva 6160
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 402254 Detva-sídlisko Detva-sídlisko (Detva) 6201
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412200 Zapriechody Zapriechody (Detva) 1
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412211 Skliarovo Skliarovo (Detva) 823
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412223 Piešť II Piešť II (Detva) 570
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412235 Piešť I Piešť I (Detva) 528
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412247 Krné Krné (Detva) 300
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518263 Detva 412259 Kostolná Kostolná (Detva) 463
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518271 Detvianska Huta 402266 Detvianska Huta 562
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518271 Detvianska Huta 412168 Žabica Žabica (Detvianska Huta) 53
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518271 Detvianska Huta 412170 Vrchdobroč Vrchdobroč (Detvianska Huta) 52
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518271 Detvianska Huta 412181 Komárno Komárno (Detvianska Huta) 26
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518271 Detvianska Huta 412193 Bratkovica Bratkovica (Detvianska Huta) 29
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518379 Dúbravy 402825 Dúbravy 749
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518379 Dúbravy 412144 Želobudza Želobudza (Dúbravy) 80
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518379 Dúbravy 412156 Iviny Iviny (Dúbravy) 106
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518450 Horný Tisovník 402643 Dolný Tisovník Dolný Tisovník (Horný Tisovník) 10
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518450 Horný Tisovník 403568 Horný Tisovník 197
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 403647 Horná Hriňová Horná Hriňová (Hriňová) 499
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 403659 Hriňová 4266
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412041 Vrchslatina Vrchslatina (Hriňová) 37
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412053 Štoliansko Štoliansko (Hriňová) 58
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412065 Snohy Snohy (Hriňová) 77
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412077 Slanec Slanec (Hriňová) 221
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412089 Mangútovo Mangútovo (Hriňová) 9
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412119 Jasenovo Jasenovo (Hriňová) 57
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 412121 Biele Vody Biele Vody (Hriňová) 21
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418596 Blato Blato (Hriňová) 126
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418602 Krivec Krivec (Hriňová) 1607
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418614 Pivnička Pivnička (Hriňová) 184
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418626 Priehalina Priehalina (Hriňová) 243
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418638 Riečka Riečka (Hriňová) 271
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518468 Hriňová 418640 Zánemecká Zánemecká (Hriňová) 138
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518492 Klokoč 404305 Klokoč 433
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518492 Klokoč 412028 Jašov Vrch Jašov Vrch (Klokoč) 66
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 580520 Korytárky 400154 Zlatnô Zlatnô (Korytárky) 71
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 580520 Korytárky 411498 Korytárky 905
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 405115 Látky 407
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 415390 Polianky Polianky (Látky) 31
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 415406 Paseky Paseky (Látky) 15
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 415418 Nový Svet Nový Svet (Látky) 41
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 415420 Mláky Mláky (Látky) 20
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511510 Látky 415431 Čechánky Čechánky (Látky) 63
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511731 Podkriváň 400105 Bukovinka Bukovinka (Podkriváň) 86
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511731 Podkriváň 407691 Podkriváň 368
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511731 Podkriváň 415315 Zubria Zubria (Podkriváň) 1
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511731 Podkriváň 415327 Ivanišovo Ivanišovo (Podkriváň) 37
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 511731 Podkriváň 415339 Dolná Bzová Dolná Bzová (Podkriváň) 105
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518816 Stará Huta 409031 Stará Huta 316
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518816 Stará Huta 411954 Sliačska Podpoľana Sliačska Podpoľana (Stará Huta) 18
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518921 Vígľaš 410550 Vígľaš 1241
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518921 Vígľaš 411942 Pstruša Pstruša (Vígľaš) 456
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518930 Vígľašská Huta-Kalinka 410561 Kalinka Kalinka (Vígľašská Huta-Kalinka) 205
  6 Banskobystrický kraj 604 Detva (okres) 518930 Vígľašská Huta-Kalinka 410573 Vígľašská Huta Vígľašská Huta (Vígľašská Huta-Kalinka) 160
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518239 Cerovo 401882 Cerovo 586
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518239 Cerovo 412261 Duchenec Duchenec (Cerovo) 9
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518387 Dudince 402837 Dudince 1218
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518387 Dudince 402849 Merovce Merovce (Dudince) 257
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518409 Hontianske Moravce 403337 Kostolné Moravce Kostolné Moravce (Hontianske Moravce) 752
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518409 Hontianske Moravce 403349 Opatové Moravce Opatové Moravce (Hontianske Moravce) 166
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518417 Hontianske Nemce 403351 Hontianske Nemce 1328
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518417 Hontianske Nemce 403362 Rakovec Rakovec (Hontianske Nemce) 217
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518417 Hontianske Nemce 408712 Sitnianska Lehôtka Sitnianska Lehôtka (Hontianske Nemce) 9
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518425 Hontianske Tesáre 400830 Báčovce Báčovce (Hontianske Tesáre) 54
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518425 Hontianske Tesáre 402930 Dvorníky Dvorníky (Hontianske Tesáre) 193
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518425 Hontianske Tesáre 403374 Hontianske Tesáre 562
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518425 Hontianske Tesáre 412132 Šipice Šipice (Hontianske Tesáre) 119
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518484 Jalšovík 404007 Dolný Jalšovík Dolný Jalšovík (Jalšovík) 102
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518484 Jalšovík 412030 Horný Jalšovík Horný Jalšovík (Jalšovík) 101
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518531 Kráľovce-Krnišov 404706 Kráľovce Kráľovce (Kráľovce-Krnišov) 52
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518531 Kráľovce-Krnišov 404718 Krnišov Krnišov (Kráľovce-Krnišov) 135
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518701 Rykynčice 408505 Dolné Rykynčice Dolné Rykynčice (Rykynčice) 261
  6 Banskobystrický kraj 605 Krupina (okres) 518701 Rykynčice 408517 Horné Rykynčice Horné Rykynčice (Rykynčice) 52
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511226 Ábelová 400749 Ábelová 221
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511226 Ábelová 405711 Madačka Madačka (Ábelová) 11
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511226 Ábelová 406521 Nedelište Nedelište (Ábelová) 11
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511293 Buzitka 401729 Buzitka 368
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511293 Buzitka 415595 Nový Sad Nový Sad (Buzitka) 44
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511293 Buzitka 415601 Krásna Krásna (Buzitka) 37
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511293 Buzitka 415613 Ipeľka Ipeľka (Buzitka) 14
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511293 Buzitka 415625 Dora Dora (Buzitka) 63
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511358 Divín 402345 Divín 2061
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511358 Divín 415522 Divínske Lazy Divínske Lazy (Divín) 5
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 402401 Dobroč 605
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 415479 Veľká Dolina Veľká Dolina (Dobroč) 0
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 415481 Malá Dolina Malá Dolina (Dobroč) 2
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 415492 Herman Herman (Dobroč) 0
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 415509 Diel Diel (Dobroč) 0
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511366 Dobroč 415511 Brestina Brestina (Dobroč) 43
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511404 Fiľakovské Kováče 400002 Fiľakovské Kováče 539
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511404 Fiľakovské Kováče 415455 Kurtáň Kurtáň (Fiľakovské Kováče) 230
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511404 Fiľakovské Kováče 415467 Fiľakovské Kľačany Fiľakovské Kľačany (Fiľakovské Kováče) 139
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511552 Lovinobaňa 405516 Lovinobaňa 1961
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511552 Lovinobaňa 410021 Uderiná Uderiná (Lovinobaňa) 206
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511218 Lučenec 405619 Lučenec 25857
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511218 Lučenec 405621 Opatová Opatová (Lučenec) 2143
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511218 Lučenec 415649 Malá Ves Malá Ves (Lučenec) 475
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511676 Nové Hony 406911 Nové Hony 168
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511676 Nové Hony 415341 Ružová Osada Ružová Osada (Nové Hony) 18
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511790 Radzovce 408244 Radzovce 1562
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511790 Radzovce 415285 Obručná Obručná (Radzovce) 12
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511927 Trebeľovce 406405 Muľka Muľka (Trebeľovce) 136
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511927 Trebeľovce 409704 Trebeľovce 807
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 557340 Trenč 409728 Trenč 471
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 557340 Trenč 415261 Šára Šára (Trenč) 9
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511994 Veľká nad Ipľom 410196 Veľká nad Ipľom 882
  6 Banskobystrický kraj 606 Lučenec (okres) 511994 Veľká nad Ipľom 415250 Veľké Dálovce Veľké Dálovce (Veľká nad Ipľom) 65
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511269 Breznička 401596 Breznička 784
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511269 Breznička 415637 Červeň Červeň (Breznička) 0
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 401901 Cinobaňa 1526
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 409972 Turíčky Turíčky (Cinobaňa) 218
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 415558 Žihľava Žihľava (Cinobaňa) 5
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 415560 Maša Maša (Cinobaňa) 143
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 415571 Katarínska Huta Katarínska Huta (Cinobaňa) 464
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511315 Cinobaňa 415583 Hrnčiarky Hrnčiarky (Cinobaňa) 43
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511340 České Brezovo 402102 České Brezovo 422
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511340 České Brezovo 410147 Vaľkovo Vaľkovo (České Brezovo) 78
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511340 České Brezovo 415546 Salajka Salajka (České Brezovo) 5
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 514900 Hrnčiarska Ves 403672 Pondelok Pondelok (Hrnčiarska Ves) 460
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 514900 Hrnčiarska Ves 403684 Veľká Suchá Veľká Suchá (Hrnčiarska Ves) 389
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 514900 Hrnčiarska Ves 413616 Maštinec Maštinec (Hrnčiarska Ves) 127
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511471 Kalinovo 404159 Hrabovo Hrabovo (Kalinovo) 260
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511471 Kalinovo 404161 Kalinovo 1965
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511471 Kalinovo 415443 Petrovec Petrovec (Kalinovo) 11
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511595 Málinec 405899 Málinec 1479
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511595 Málinec 415352 Vlčovo Vlčovo (Málinec) 6
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511595 Málinec 415364 Ipeľ Ipeľ (Málinec) 13
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511595 Málinec 415376 Chladná Studňa Chladná Studňa (Málinec) 0
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511595 Málinec 415388 Dobrý Potok Dobrý Potok (Málinec) 20
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511684 Ozdín 401766 Bystrička Bystrička (Ozdín) 189
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511684 Ozdín 407331 Ozdín 184
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511765 Poltár 407770 Poltár 5410
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511765 Poltár 407781 Slaná Lehota Slaná Lehota (Poltár) 149
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511765 Poltár 407793 Zelené Zelené (Poltár) 201
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511765 Poltár 415297 Prievrana Prievrana (Poltár) 39
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511765 Poltár 415303 Hájiky-Maky Hájiky-Maky (Poltár) 27
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511889 Šoltýska 409418 Šoltýska 105
  6 Banskobystrický kraj 607 Poltár (okres) 511889 Šoltýska 415273 Ľubienka Ľubienka (Šoltýska) 34
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 514756 Gemerská Ves 413641 Šankovce Šankovce (Gemerská Ves) 334
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 514756 Gemerská Ves 413653 Hrkáč Hrkáč (Gemerská Ves) 618
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525677 Gemerské Teplice 403015 Gemerský Milhosť Gemerský Milhosť (Gemerské Teplice) 153
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525677 Gemerské Teplice 403027 Jelšavská Teplica Jelšavská Teplica (Gemerské Teplice) 208
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525685 Gemerský Sad 403039 Mikolčany Mikolčany (Gemerský Sad) 121
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525685 Gemerský Sad 403041 Nováčany Nováčany (Gemerský Sad) 165
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525944 Magnezitovce 405723 Kopráš Kopráš (Magnezitovce) 119
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 525944 Magnezitovce 405735 Mníšany Mníšany (Magnezitovce) 345
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526118 Rákoš 408268 Rákoš 319
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526118 Rákoš 413549 Rákošská Baňa Rákošská Baňa (Rákoš) 101
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515370 Ratková 408270 Ratková 484
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515370 Ratková 408281 Repištia Repištia (Ratková) 49
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515400 Ratkovské Bystré 408293 Filier Filier (Ratkovské Bystré) 147
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515400 Ratkovské Bystré 408300 Ratkovské Bystré 242
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526142 Revúca 408361 Revúca 12282
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526142 Revúca 408372 Revúčka Revúčka (Revúca) 546
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515507 Rybník 408487 Brusník Brusník (Rybník) 34
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515507 Rybník 408499 Rybník 118
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526258 Sirk 408701 Sirk 617
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526258 Sirk 413525 Železník Železník (Sirk) 420
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 526258 Sirk 413537 Červeňany Červeňany (Sirk) 124
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515612 Tornaľa 401122 Behynce Behynce (Tornaľa) 442
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515612 Tornaľa 409080 Starňa Starňa (Tornaľa) 708
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515612 Tornaľa 409261 Tornaľa 5642
  6 Banskobystrický kraj 608 Revúca (okres) 515612 Tornaľa 413598 Králik Králik (Tornaľa) 717
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514624 Číž 402151 Číž 652
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514624 Číž 413665 Číž-kúpele Číž-kúpele (Číž) 14
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514659 Drienčany 402711 Drienčany 201
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514659 Drienčany 402722 Papča Papča (Drienčany) 47
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514829 Hnúšťa 401535 Brádno Brádno (Hnúšťa) 27
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514829 Hnúšťa 403090 Hačava Hačava (Hnúšťa) 261
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514829 Hnúšťa 403258 Hnúšťa 7259
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514829 Hnúšťa 407756 Polom Polom (Hnúšťa) 84
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514829 Hnúšťa 413630 Likier Likier (Hnúšťa) 150
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514888 Hrachovo 403611 Hrachovo 801
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514888 Hrachovo 413628 Svetlá Svetlá (Hrachovo) 68
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514926 Hrušovo 403763 Hrušovo 105
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514926 Hrušovo 403775 Ostrany Ostrany (Hrušovo) 27
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514926 Hrušovo 403787 Striežovce Striežovce (Hrušovo) 70
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515027 Kaloša 404196 Nižná Kaloša Nižná Kaloša (Kaloša) 623
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515027 Kaloša 413604 Vyšná Kaloša Vyšná Kaloša (Kaloša) 112
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 400865 Bakta Bakta (Rimavská Sobota) 306
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 402904 Dúžava Dúžava (Rimavská Sobota) 144
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 406272 Mojín Mojín (Rimavská Sobota) 161
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 406739 Nižná Pokoradz Nižná Pokoradz (Rimavská Sobota) 259
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 408402 Rimavská Sobota 21410
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 410161 Včelinec Včelinec (Rimavská Sobota) 1244
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 410846 Vyšná Pokoradz Vyšná Pokoradz (Rimavská Sobota) 268
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 413677 Vinice Vinice (Rimavská Sobota) 76
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 413689 Sobôtka Sobôtka (Rimavská Sobota) 586
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 413691 Sabová Sabová (Rimavská Sobota) 125
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 514462 Rimavská Sobota 413707 Kurinec Kurinec (Rimavská Sobota) 61
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515485 Rovné 408414 Ratkovská Zdychava Ratkovská Zdychava (Rovné) 21
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515485 Rovné 408426 Rovné 116
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515680 Tisovec 408396 Rimavská Píla Rimavská Píla (Tisovec) 506
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515680 Tisovec 409649 Tisovec 3800
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515736 Veľké Teriakovce 410354 Malé Teriakovce Malé Teriakovce (Veľké Teriakovce) 178
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515736 Veľké Teriakovce 410366 Veľké Teriakovce 421
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515736 Veľké Teriakovce 410378 Vrbovce nad Rimavou Vrbovce nad Rimavou (Veľké Teriakovce) 206
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 515736 Veľké Teriakovce 413586 Krásna Krásna (Veľké Teriakovce) 82
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 557901 Vyšné Valice 418328 Gregorovce Gregorovce (Vyšné Valice) 123
  6 Banskobystrický kraj 609 Rimavská Sobota (okres) 557901 Vyšné Valice 418330 Vyšné Valice 208
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515914 Čeláre 402047 Čeláre 304
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515914 Čeláre 412442 Kírť Kírť (Čeláre) 175
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515965 Dolná Strehová 402450 Dolná Strehová 802
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515965 Dolná Strehová 412417 Prieloh Prieloh (Dolná Strehová) 84
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515965 Dolná Strehová 412429 Dúbrava Dúbrava (Dolná Strehová) 32
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515965 Dolná Strehová 412431 Bukovec Bukovec (Dolná Strehová) 127
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515981 Dolné Strháre 400026 Selce Selce (Dolné Strháre) 3
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 515981 Dolné Strháre 402527 Dolné Strháre 176
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516147 Kováčovce 404652 Kováčovce 319
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516147 Kováčovce 412405 Peťov Peťov (Kováčovce) 56
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516163 Ľuboriečka 405541 Ľuboriečka 134
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516163 Ľuboriečka 412387 Osušie Osušie (Ľuboriečka) 13
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516163 Ľuboriečka 412399 Drnava Drnava (Ľuboriečka) 10
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516261 Olováry 407150 Olováry 283
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516261 Olováry 412375 Potôčik Potôčik (Olováry) 19
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516295 Pôtor 407872 Pôtor 603
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516295 Pôtor 407884 Žihľava Žihľava (Pôtor) 240
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516309 Pravica 407975 Pravica 114
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516309 Pravica 412363 Imrov Kopec Imrov Kopec (Pravica) 4
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516317 Príbelce 408049 Dolné Príbelce Dolné Príbelce (Príbelce) 355
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516317 Príbelce 408051 Horné Príbelce Horné Príbelce (Príbelce) 202
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516317 Príbelce 412351 Škriavnik Škriavnik (Príbelce) 10
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516368 Senné 400210 Príboj Príboj (Senné) 13
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516368 Senné 408657 Senné 209
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516384 Slovenské Ďarmoty 408841 Slovenské Ďarmoty 515
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516384 Slovenské Ďarmoty 412340 Iliašov Iliašov (Slovenské Ďarmoty) 50
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516546 Záhorce 410974 Záhorce 564
  6 Banskobystrický kraj 610 Veľký Krtíš (okres) 516546 Záhorce 412338 Selešťany Selešťany (Záhorce) 113
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518191 Breziny 401584 Dolné Breziny Dolné Breziny (Breziny) 70
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518191 Breziny 412272 Horné Breziny Horné Breziny (Breziny) 287
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518581 Lešť (vojenský obvod) 405231 Lešť Lešť (Lešť (vojenský obvod)) 0
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518581 Lešť (vojenský obvod) 405243 Lažteky Lažteky (Lešť (vojenský obvod)) 1
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518581 Lešť (vojenský obvod) 405255 Podjavorie Podjavorie (Lešť (vojenský obvod)) 0
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518581 Lešť (vojenský obvod) 405267 Vidov Vrch Vidov Vrch (Lešť (vojenský obvod)) 27
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518581 Lešť (vojenský obvod) 411486 Kamenný Vrch Kamenný Vrch (Lešť (vojenský obvod)) 5
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 410998 Zaježová Zaježová (Pliešovce) 144
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 411978 Polomy Polomy (Pliešovce) 30
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 411980 Podjavorie Podjavorie (Pliešovce) 34
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 411991 Pliešovce 2071
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 412004 Lonec Lonec (Pliešovce) 20
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518689 Pliešovce 412016 Dolinky Dolinky (Pliešovce) 21
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518808 Sliač 408554 Sampor Sampor (Sliač) 121
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518808 Sliač 408827 Hájniky Hájniky (Sliač) 945
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518808 Sliač 408839 Rybáre Rybáre (Sliač) 4007
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518808 Sliač 411966 Sliač-kúpele Sliač-kúpele (Sliač) 44
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518875 Tŕnie 409807 Budička Budička (Tŕnie) 59
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518875 Tŕnie 409819 Kašova Lehôtka Kašova Lehôtka (Tŕnie) 11
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518875 Tŕnie 409821 Tŕnie 360
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 404688 Kráľová Kráľová (Zvolen) 80
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 405681 Lukové Lukové (Zvolen) 115
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 411281 Zolná Zolná (Zvolen) 415
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 411292 Zvolen 31874
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 411309 Môťová Môťová (Zvolen) 10623
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518158 Zvolen 412284 Neresnica Neresnica (Zvolen) 211
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518972 Zvolenská Slatina 408761 Zvolenská Slatina 2787
  6 Banskobystrický kraj 611 Zvolen (okres) 518972 Zvolenská Slatina 411311 Slatinka Slatinka (Zvolenská Slatina) 16
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516759 Hodruša-Hámre 401006 Banská Hodruša Banská Hodruša (Hodruša-Hámre) 673
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516759 Hodruša-Hámre 402497 Dolné Hámre Dolné Hámre (Hodruša-Hámre) 1393
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516759 Hodruša-Hámre 404494 Kopanice Kopanice (Hodruša-Hámre) 144
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516805 Horné Hámre 403489 Horné Hámre 531
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516805 Horné Hámre 411899 Kostivrch Kostivrch (Horné Hámre) 102
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516830 Hronský Beňadik 403740 Hronský Beňadik 1009
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 516830 Hronský Beňadik 408128 Psiare Psiare (Hronský Beňadik) 221
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 401705 Bukovina Bukovina (Nová Baňa) 196
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 406790 Nová Baňa 5759
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 411851 Záhrb Záhrb (Nová Baňa) 110
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 411863 Štále Štále (Nová Baňa) 1308
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 411875 Stará Huta Stará Huta (Nová Baňa) 108
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517097 Nová Baňa 411887 Chotár Chotár (Nová Baňa) 70
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517381 Žarnovica 408359 Revištské Podzámčie Revištské Podzámčie (Žarnovica) 111
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517381 Žarnovica 411322 Žarnovica 5985
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517381 Žarnovica 411334 Žarnovická Huta Žarnovická Huta (Žarnovica) 216
  6 Banskobystrický kraj 612 Žarnovica (okres) 517381 Žarnovica 411840 Lukavica Lukavica (Žarnovica) 178
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 516708 Bzenica 401717 Bukovina Bukovina (Bzenica) 179
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 516708 Bzenica 401821 Bzenica 344
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 516708 Bzenica 411905 Záhorčie Záhorčie (Bzenica) 22
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 599328 Ladomerská Vieska 405073 Ladomer Ladomer (Ladomerská Vieska) 384
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 599328 Ladomerská Vieska 411474 Vieska Vieska (Ladomerská Vieska) 443
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517038 Lovčica-Trubín 405498 Lovčica Lovčica (Lovčica-Trubín) 856
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517038 Lovčica-Trubín 409893 Trubín Trubín (Lovčica-Trubín) 698
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517186 Prestavlky 403453 Horná Trnávka Horná Trnávka (Prestavlky) 233
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517186 Prestavlky 408025 Prestavlky 436
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517313 Trnavá Hora 403994 Jalná Jalná (Trnavá Hora) 144
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517313 Trnavá Hora 404251 Kľačany Kľačany (Trnavá Hora) 74
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 517313 Trnavá Hora 409791 Trnavá Hora 959
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 516589 Žiar nad Hronom 409364 Šášovské Podhradie Šášovské Podhradie (Žiar nad Hronom) 280
  6 Banskobystrický kraj 613 Žiar nad Hronom (okres) 516589 Žiar nad Hronom 411383 Žiar nad Hronom 19603
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519006 Bardejov 401055 Bardejov 30408
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519006 Bardejov 401067 Bardejovská Nová Ves Bardejovská Nová Ves (Bardejov) 1606
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519006 Bardejov 402371 Dlhá Lúka Dlhá Lúka (Bardejov) 1682
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519324 Kľušov 404331 Kľušov 850
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519324 Kľušov 417567 Kľušovská Zábava Kľušovská Zábava (Kľušov) 189
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519375 Koprivnica 404512 Koprivnica 608
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519375 Koprivnica 417555 Dubie Dubie (Koprivnica) 80
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519421 Kružlov 404871 Kružlov 404
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519421 Kružlov 404883 Kružlovská Huta Kružlovská Huta (Kružlov) 576
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519936 Raslavice 406776 Nižné Raslavice Nižné Raslavice (Raslavice) 1832
  7 Prešovský kraj 701 Bardejov (okres) 519936 Raslavice 410883 Vyšné Raslavice Vyšné Raslavice (Raslavice) 856
  7 Prešovský kraj 702 Humenné (okres) 528951 Pakostov 418523 Pakostov 304
  7 Prešovský kraj 702 Humenné (okres) 528951 Pakostov 418535 Petrovce Petrovce (Pakostov) 174
  7 Prešovský kraj 702 Humenné (okres) 520250 Rokytov pri Humennom 403829 Humenský Rokytov Humenský Rokytov (Rokytov pri Humennom) 179
  7 Prešovský kraj 702 Humenné (okres) 520250 Rokytov pri Humennom 411127 Zbudský Rokytov Zbudský Rokytov (Rokytov pri Humennom) 128
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523399 Abrahámovce 400762 Abrahámovce 244
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523399 Abrahámovce 414682 Pikovce Pikovce (Abrahámovce) 15
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523429 Červený Kláštor 402096 Červený Kláštor 171
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523429 Červený Kláštor 414671 Červený Kláštor-kúpele Červený Kláštor-kúpele (Červený Kláštor) 66
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523534 Ihľany 403908 Majerka Majerka (Ihľany) 535
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523534 Ihľany 403910 Stotince Stotince (Ihľany) 897
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523801 Reľov 403106 Hágy Hágy (Reľov) 101
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523801 Reľov 408347 Reľov 250
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523828 Spišská Belá 408931 Spišská Belá 5937
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523828 Spišská Belá 409121 Strážky Strážky (Spišská Belá) 450
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523836 Spišská Stará Ves 400257 Lysá nad Dunajcom Lysá nad Dunajcom (Spišská Stará Ves) 22
  7 Prešovský kraj 703 Kežmarok (okres) 523836 Spišská Stará Ves 408955 Spišská Stará Ves 2242
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 526461 Doľany 402424 Doľany 176
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 526461 Doľany 413367 Roškovce Roškovce (Doľany) 406
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 526487 Dravce 402692 Dravce 606
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 526487 Dravce 413355 Bukovinka Bukovinka (Dravce) 166
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543292 Levoča 405281 Levoča 14166
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543292 Levoča 411050 Závada Závada (Levoča) 78
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543292 Levoča 413288 Levočské Lúky Levočské Lúky (Levoča) 467
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543292 Levoča 413290 Levočská Dolina Levočská Dolina (Levoča) 119
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543420 Oľšavica 407161 Oľšavica 291
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543420 Oľšavica 413185 Podproč Podproč (Oľšavica) 0
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543578 Spišské Podhradie 400490 Katúň Katúň (Spišské Podhradie) 116
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543578 Spišské Podhradie 408967 Spišské Podhradie 3962
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543624 Spišský Štvrtok 408992 Spišský Štvrtok 2401
  7 Prešovský kraj 704 Levoča (okres) 543624 Spišský Štvrtok 413150 Mečedelovce Mečedelovce (Spišský Štvrtok) 32
  7 Prešovský kraj 705 Medzilaborce (okres) 520471 Medzilaborce 401444 Borov Borov (Medzilaborce) 228
  7 Prešovský kraj 705 Medzilaborce (okres) 520471 Medzilaborce 406065 Medzilaborce 6301
  7 Prešovský kraj 705 Medzilaborce (okres) 520471 Medzilaborce 406077 Vydraň Vydraň (Medzilaborce) 280
  7 Prešovský kraj 705 Medzilaborce (okres) 520578 Oľka 407148 Krivá Oľka Krivá Oľka (Oľka) 13
  7 Prešovský kraj 705 Medzilaborce (okres) 520578 Oľka 411528 Oľka 307
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523437 Gánovce 402977 Filice Filice (Gánovce) 603
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523437 Gánovce 402989 Gánovce 646
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523496 Hozelec 403593 Hozelec 753
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523496 Hozelec 414633 Úsvit Úsvit (Hozelec) 114
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523488 Hôrka 403404 Hôrka 215
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523488 Hôrka 414645 Primovce Primovce (Hôrka) 115
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523488 Hôrka 414657 Ondrej Ondrej (Hôrka) 259
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523488 Hôrka 414669 Kišovce Kišovce (Hôrka) 1189
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523542 Jánovce 404068 Jánovce 331
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523542 Jánovce 404070 Machalovce Machalovce (Jánovce) 1144
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 406004 Matejovce Matejovce (Poprad) 2990
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 407823 Poprad 41595
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 407835 Spišská Sobota Spišská Sobota (Poprad) 2781
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 407847 Stráže pod Tatrami Stráže pod Tatrami (Poprad) 619
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 407859 Veľká Veľká (Poprad) 4658
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523381 Poprad 414694 Kvetnica Kvetnica (Poprad) 219
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523933 Štrba 409481 Štrba 2505
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523933 Štrba 414517 Tatranská Štrba Tatranská Štrba (Štrba) 1030
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 523933 Štrba 418547 Štrbské Pleso Štrbské Pleso (Štrba) 105
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 524107 Šuňava 406764 Nižná Šuňava Nižná Šuňava (Šuňava) 981
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 524107 Šuňava 410860 Vyšná Šuňava Vyšná Šuňava (Šuňava) 955
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 409091 Dolný Smokovec Dolný Smokovec (Vysoké Tatry) 790
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 409108 Starý Smokovec Starý Smokovec (Vysoké Tatry) 153
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 409583 Tatranská Lomnica Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry) 1338
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414529 Vyšné Hágy Vyšné Hágy (Vysoké Tatry) 453
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414531 Tatranské Zruby Tatranské Zruby (Vysoké Tatry) 91
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414542 Tatranské Matliare Tatranské Matliare (Vysoké Tatry) 116
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414554 Tatranská Polianka Tatranská Polianka (Vysoké Tatry) 223
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414566 Tatranská Lesná Tatranská Lesná (Vysoké Tatry) 15
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414578 Tatranská Kotlina Tatranská Kotlina (Vysoké Tatry) 249
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414580 Podbanské Podbanské (Vysoké Tatry) 44
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414591 Nový Smokovec Nový Smokovec (Vysoké Tatry) 501
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414608 Nová Polianka Nová Polianka (Vysoké Tatry) 145
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414610 Kežmarské Žľaby Kežmarské Žľaby (Vysoké Tatry) 18
  7 Prešovský kraj 706 Poprad (okres) 560103 Vysoké Tatry 414621 Horný Smokovec Horný Smokovec (Vysoké Tatry) 114
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524301 Červenica 402084 Červenica 881
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524301 Červenica 414244 Dubník Dubník (Červenica) 2
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524387 Dulova Ves 418729 Dulova Ves 699
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524387 Dulova Ves 418731 Vlčie Doly Vlčie Doly (Dulova Ves) 0
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524425 Geraltov 400301 Závadka Závadka (Geraltov) 8
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524425 Geraltov 400312 Žatkovce Žatkovce (Geraltov) 58
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524425 Geraltov 403052 Geraltov 66
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524506 Chmeľov 403842 Chmeľov 821
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524506 Chmeľov 414219 Podhrabina Podhrabina (Chmeľov) 143
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524522 Chminianska Nová Ves 403854 Chminianska Nová Ves 1155
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524522 Chminianska Nová Ves 414207 Bunde Bunde (Chminianska Nová Ves) 88
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524654 Kojatice 404408 Kojatice 601
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524654 Kojatice 409327 Šarišské Lužianky Šarišské Lužianky (Kojatice) 227
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524654 Kojatice 414177 Pod Pastviskom Pod Pastviskom (Kojatice) 130
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524654 Kojatice 414189 Kojatická Dolina Kojatická Dolina (Kojatice) 96
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524662 Kokošovce 404410 Kokošovce 716
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524662 Kokošovce 414165 Sigord Sigord (Kokošovce) 10
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524760 Ličartovce 405292 Ličartovce 984
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524760 Ličartovce 414153 Pri Svinke Pri Svinke (Ličartovce) 0
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 559971 Lipníky 414128 Taľka Taľka (Lipníky) 190
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 559971 Lipníky 414130 Podhrabina Podhrabina (Lipníky) 23
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 559971 Lipníky 414141 Lipníky 250
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524786 Lipovce 400282 Lačnov Lačnov (Lipovce) 15
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524786 Lipovce 405371 Lipovce 507
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524786 Lipovce 414104 Salvátor Salvátor (Lipovce) 0
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524786 Lipovce 414116 Lipovce-chaty Lipovce-chaty (Lipovce) 1
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 518590 Ľubotice 405553 Ľubotice 3050
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 518590 Ľubotice 414098 Šarišské Lúky Šarišské Lúky (Ľubotice) 30
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524794 Ľubovec 405577 Ľubovec 441
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524794 Ľubovec 405589 Ruské Pekľany Ruské Pekľany (Ľubovec) 67
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524832 Malý Slivník 400131 Furmanec Furmanec (Malý Slivník) 607
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524832 Malý Slivník 405929 Malý Slivník 217
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524883 Mirkovce 406170 Mirkovce 1122
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524883 Mirkovce 414074 Niereše Niereše (Mirkovce) 82
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524913 Nemcovce 406557 Nemcovce 448
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524913 Nemcovce 414062 Zimná Studňa Zimná Studňa (Nemcovce) 24
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525014 Petrovany 407495 Močarmany Močarmany (Petrovany) 386
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525014 Petrovany 407501 Petrovany 1369
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525014 Petrovany 414025 Vysielač Vysielač (Petrovany) 54
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 406752 Nižná Šebastová Nižná Šebastová (Prešov) 2853
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 408037 Prešov 76414
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 408890 Solivar Solivar (Prešov) 11468
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 409297 Šalgovík Šalgovík (Prešov) 649
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 414256 Vydumanec Vydumanec (Prešov) 172
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 414268 Kyslá Voda Kyslá Voda (Prešov) 0
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 524140 Prešov 414270 Cemjata Cemjata (Prešov) 226
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525260 Široké 409406 Široké 2384
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525260 Široké 414013 Pod Braniskom Pod Braniskom (Široké) 16
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525294 Terňa 400269 Babin Potok Babin Potok (Terňa) 80
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525294 Terňa 400271 Hradisko Hradisko (Terňa) 28
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525294 Terňa 409601 Terňa 1041
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525405 Veľký Šariš 410501 Veľký Šariš 4393
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525405 Veľký Šariš 414001 Kanaš Kanaš (Veľký Šariš) 899
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525413 Víťaz 410615 Víťaz 1841
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525413 Víťaz 413999 Dolina Dolina (Víťaz) 159
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525430 Vyšná Šebastová 410858 Vyšná Šebastová 959
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525430 Vyšná Šebastová 413987 Severná Severná (Vyšná Šebastová) 171
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525472 Zlatá Baňa 411206 Zlatá Baňa 426
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525472 Zlatá Baňa 413975 Sigord Sigord (Zlatá Baňa) 4
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525499 Žehňa 411346 Žehňa 848
  7 Prešovský kraj 707 Prešov (okres) 525499 Žehňa 411516 Dúbrava Dúbrava (Žehňa) 159
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524310 Ďačov 402175 Ďačov 655
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524310 Ďačov 414232 Budzín Budzín (Ďačov) 97
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524492 Hubošovce 403805 Hubošovce 287
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524492 Hubošovce 414221 Jur Jur (Hubošovce) 172
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524603 Jarovnice 404093 Jarovnice 4025
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524603 Jarovnice 414191 Močidľany Močidľany (Jarovnice) 1469
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524816 Lúčka 405632 Lúčka 566
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524816 Lúčka 414086 Potoky Potoky (Lúčka) 123
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524948 Olejníkov 407136 Olejníkov 330
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524948 Olejníkov 414037 Majdan Majdan (Olejníkov) 84
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524948 Olejníkov 414049 Baranie Baranie (Olejníkov) 0
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 524948 Olejníkov 414051 Ambrušovce Ambrušovce (Olejníkov) 0
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 525146 Sabinov 400294 Orkucany Orkucany (Sabinov) 802
  7 Prešovský kraj 708 Sabinov (okres) 525146 Sabinov 408529 Sabinov 11908
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526746 Hromoš 403696 Hromoš 392
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526746 Hromoš 413136 Kozelec Kozelec (Hromoš) 106
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526878 Ľubotín 405565 Ľubotín 1368
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526878 Ľubotín 413124 Podpílie Podpílie (Ľubotín) 0
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526908 Mníšek nad Popradom 406223 Mníšek nad Popradom 67
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526908 Mníšek nad Popradom 406235 Pilhov Pilhov (Mníšek nad Popradom) 273
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526908 Mníšek nad Popradom 413094 Pilhovčík Pilhovčík (Mníšek nad Popradom) 90
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526908 Mníšek nad Popradom 413101 Medzibrodie Medzibrodie (Mníšek nad Popradom) 40
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526908 Mníšek nad Popradom 413112 Kače Kače (Mníšek nad Popradom) 192
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526941 Orlov 407264 Orlov 590
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526941 Orlov 413082 Andrejovka Andrejovka (Orlov) 102
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526959 Plaveč 407562 Plaveč 1737
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526959 Plaveč 413069 Podzámok Podzámok (Plaveč) 102
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526959 Plaveč 413071 Pastovník Pastovník (Plaveč) 15
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526665 Stará Ľubovňa 409042 Stará Ľubovňa 14785
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 526665 Stará Ľubovňa 409054 Podsadek Podsadek (Stará Ľubovňa) 1556
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 527025 Sulín 409212 Sulín 333
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 527025 Sulín 413057 Závodie Závodie (Sulín) 38
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 527092 Vyšné Ružbachy 410895 Vyšné Ružbachy 1294
  7 Prešovský kraj 710 Stará Ľubovňa (okres) 527092 Vyšné Ružbachy 413045 Ružbachy-kúpele Ružbachy-kúpele (Vyšné Ružbachy) 98
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 527840 Stropkov 409169 Stropkov 10076
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 527840 Stropkov 409171 Bokša Bokša (Stropkov) 403
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 527840 Stropkov 413021 Sitník Sitník (Stropkov) 461
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 528005 Vladiča 410627 Driečna Driečna (Vladiča) 8
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 528005 Vladiča 410639 Nižná Vladiča Nižná Vladiča (Vladiča) 30
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 528005 Vladiča 410641 Suchá Suchá (Vladiča) 8
  7 Prešovský kraj 711 Stropkov (okres) 528005 Vladiča 413010 Vyšná Vladiča Vyšná Vladiča (Vladiča) 19
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 519197 Giraltovce 403064 Giraltovce 4100
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 519197 Giraltovce 417579 Francovce Francovce (Giraltovce) 88
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 527696 Okrúhle 407112 Okrúhle 611
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 527696 Okrúhle 407124 Šapinec Šapinec (Okrúhle) 37
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 527751 Radoma 408207 Radoma 367
  7 Prešovský kraj 712 Svidník (okres) 527751 Radoma 413033 Hradisko Hradisko (Radoma) 86
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544167 Detrík 402231 Detrík 57
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544167 Detrík 412326 Majer Majer (Detrík) 0
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544183 Ďurďoš 402898 Ďurďoš 211
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544183 Ďurďoš 412314 Grodzin Grodzin (Ďurďoš) 34
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 528960 Pavlovce 407446 Pavlovce 607
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 528960 Pavlovce 412302 Podlipníky Podlipníky (Pavlovce) 141
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 529141 Sedliská 408621 Sedliská 1190
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 529141 Sedliská 412296 Podčičva Podčičva (Sedliská) 117
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544051 Vranov nad Topľou 402059 Čemerné Čemerné (Vranov nad Topľou) 3351
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544051 Vranov nad Topľou 410779 Vranov Vranov (Vranov nad Topľou) 19154
  7 Prešovský kraj 713 Vranov nad Topľou (okres) 544051 Vranov nad Topľou 418500 Lomnica Lomnica (Vranov nad Topľou) 745
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521302 Čečejovce 402035 Čečejovce 1943
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521302 Čečejovce 416228 Seleška Seleška (Čečejovce) 105
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521345 Družstevná pri Hornáde 402746 Malá Vieska Malá Vieska (Družstevná pri Hornáde) 1822
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521345 Družstevná pri Hornáde 402758 Tepličany Tepličany (Družstevná pri Hornáde) 710
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 559873 Dvorníky-Včeláre 410937 Dvorníky Dvorníky (Dvorníky-Včeláre) 364
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 559873 Dvorníky-Včeláre 410949 Včeláre Včeláre (Dvorníky-Včeláre) 70
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521400 Haniska 403131 Haniska 1327
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521400 Haniska 416216 Grajciar Grajciar (Haniska) 124
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521418 Herľany 403179 Herľany 184
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521418 Herľany 403181 Žírovce Žírovce (Herľany) 103
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521523 Kecerovce 404238 Kecerovské Kostoľany Kecerovské Kostoľany (Kecerovce) 1246
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521523 Kecerovce 404240 Kecerovské Pekľany Kecerovské Pekľany (Kecerovce) 1742
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521604 Košický Klečenov 404639 Košický Klečenov 203
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521604 Košický Klečenov 416204 Borda Borda (Košický Klečenov) 71
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521698 Moldava nad Bodvou 401699 Budulov Budulov (Moldava nad Bodvou) 522
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521698 Moldava nad Bodvou 406302 Moldava nad Bodvou 10546
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521876 Perín-Chym 400233 Vyšný Lánec Vyšný Lánec (Perín-Chym) 237
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521876 Perín-Chym 407460 Chym Chym (Perín-Chym) 329
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521876 Perín-Chym 407471 Perín Perín (Perín-Chym) 841
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521884 Ploské 407574 Ploské 594
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521884 Ploské 416186 Ortáše Ortáše (Ploské) 255
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521965 Sady nad Torysou 408531 Byster Byster (Sady nad Torysou) 839
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 521965 Sady nad Torysou 408542 Zdoba Zdoba (Sady nad Torysou) 966
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522074 Štós 409467 Štós 682
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522074 Štós 409479 Štós-kúpele Štós-kúpele (Štós) 57
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522139 Valaliky 410100 Bernátovce Bernátovce (Valaliky) 946
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522139 Valaliky 416151 Všechsvätých Všechsvätých (Valaliky) 815
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522139 Valaliky 416162 Košťany Košťany (Valaliky) 784
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522139 Valaliky 416174 Buzice Buzice (Valaliky) 1635
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522147 Veľká Ida 410214 Veľká Ida 2999
  8 Košický kraj 806 Bačkovík (okres) 522147 Veľká Ida 416149 Gomboš Gomboš (Veľká Ida) 257
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 526550 Henclová 403167 Henclová 60
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 526550 Henclová 413343 Tichá Voda Tichá Voda (Henclová) 43
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 543373 Nálepkovo 406480 Nálepkovo 2251
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 543373 Nálepkovo 413197 Zahájnica Zahájnica (Nálepkovo) 102
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 543373 Nálepkovo 413203 Hámre Hámre (Nálepkovo) 681
  8 Košický kraj 801 Gelnica (okres) 543373 Nálepkovo 413215 Čierná Hora Čierná Hora (Nálepkovo) 5
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522295 Bánovce nad Ondavou 400919 Bánovce nad Ondavou 699
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522295 Bánovce nad Ondavou 415133 Piesky Piesky (Bánovce nad Ondavou) 7
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522376 Budkovce 401687 Budkovce 1339
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522376 Budkovce 415121 Dolný Les Dolný Les (Budkovce) 165
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522406 Dúbravka 402813 Dúbravka 656
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522406 Dúbravka 415110 Komanica Komanica (Dúbravka) 27
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522431 Hatalov 403155 Hatalov 739
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522431 Hatalov 415108 Ridzina Ridzina (Hatalov) 30
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528463 Krišovská Liesková 404811 Krížany Krížany (Krišovská Liesková) 579
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528463 Krišovská Liesková 404822 Liesková Liesková (Krišovská Liesková) 324
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522759 Malčice 405796 Hradištská Moľva Hradištská Moľva (Malčice) 143
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522759 Malčice 405802 Malčice 1334
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528579 Maťovské Vojkovce 406016 Kapušianske Vojkovce Kapušianske Vojkovce (Maťovské Vojkovce) 204
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528579 Maťovské Vojkovce 406028 Maťovce Maťovce (Maťovské Vojkovce) 422
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 406107 Michalovce 37850
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 406119 Vrbovec Vrbovec (Michalovce) 769
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 406121 Močarany Močarany (Michalovce) 546
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 406132 Topoľany Topoľany (Michalovce) 743
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 415145 Žabany Žabany (Michalovce) 48
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 415157 Milovaná Milovaná (Michalovce) 0
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 415169 Meďov Meďov (Michalovce) 63
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522279 Michalovce 415171 Betlenovce Betlenovce (Michalovce) 8
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522791 Moravany 406314 Moravany 848
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522791 Moravany 415091 Lučkovce Lučkovce (Moravany) 196
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522805 Nacina Ves 406478 Nacina Ves 1622
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522805 Nacina Ves 415080 Vybúchanec Vybúchanec (Nacina Ves) 126
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528633 Oborín 407057 Kucany Kucany (Oborín) 239
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 528633 Oborín 407069 Oborín 480
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522872 Pavlovce nad Uhom 407458 Pavlovce nad Uhom 4107
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522872 Pavlovce nad Uhom 415066 Ťahyňa Ťahyňa (Pavlovce nad Uhom) 237
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 522872 Pavlovce nad Uhom 415078 Ortov Ortov (Pavlovce nad Uhom) 59
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523101 Strážske 409145 Strážske 4241
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523101 Strážske 415031 Pláne Pláne (Strážske) 3
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523101 Strážske 415042 Krivošťany Krivošťany (Strážske) 172
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 543853 Veľké Kapušany 410287 Veľké Kapušany 9177
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 543853 Veľké Kapušany 412831 Veškovce Veškovce (Veľké Kapušany) 229
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523275 Voľa 410706 Voľa 239
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523275 Voľa 415017 Stankovce Stankovce (Voľa) 15
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523291 Vysoká nad Uhom 410822 Vysoká nad Uhom 660
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523291 Vysoká nad Uhom 415005 Vysocký Dvor Vysocký Dvor (Vysoká nad Uhom) 157
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523241 Zalužice 405887 Malé Zalužice Malé Zalužice (Zalužice) 521
  8 Košický kraj 807 Michalovce (okres) 523241 Zalužice 410421 Veľké Zalužice Veľké Zalužice (Zalužice) 622
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525553 Bohúňovo 401365 Bohúňovo 227
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525553 Bohúňovo 401377 Tiba Tiba (Bohúňovo) 69
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525618 Dedinky 402217 Dedinky 232
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525618 Dedinky 413562 Dobšinská Maša Dobšinská Maša (Dedinky) 59
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526045 Nižná Slaná 406741 Nižná Slaná 687
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526045 Nižná Slaná 413551 Nižnoslanská Baňa Nižnoslanská Baňa (Nižná Slaná) 523
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525529 Rožňava 408451 Rožňava 18488
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525529 Rožňava 408463 Nadabula Nadabula (Rožňava) 481
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 525529 Rožňava 413574 Rožňavská Baňa Rožňavská Baňa (Rožňava) 737
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526266 Slavec 408773 Slavec 366
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526266 Slavec 408785 Vidová Vidová (Slavec) 92
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526291 Stratená 409110 Stratená 87
  8 Košický kraj 808 Rožňava (okres) 526291 Stratená 413513 Dobšinská Ľadová Jaskyňa Dobšinská Ľadová Jaskyňa (Stratená) 44
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523089 Sobrance 400245 Komárovce Komárovce (Sobrance) 296
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523089 Sobrance 408888 Sobrance 5670
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523089 Sobrance 415054 Sobranecké Kúpele Sobranecké Kúpele (Sobrance) 15
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523232 Veľké Revištia 410317 Vyšné Revištia Vyšné Revištia (Veľké Revištia) 476
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523232 Veľké Revištia 415029 Gajdoš Gajdoš (Veľké Revištia) 74
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523313 Vyšné Nemecké 410871 Vyšné Nemecké 231
  8 Košický kraj 809 Sobrance (okres) 523313 Vyšné Nemecké 414992 Močidlá Močidlá (Vyšné Nemecké) 14
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526568 Hincovce 403192 Hincovce 167
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526568 Hincovce 413331 Trsťany Trsťany (Hincovce) 69
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526576 Hnilčík 403234 Hnilčík 461
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526576 Hnilčík 413318 Ráztoky Ráztoky (Hnilčík) 50
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526576 Hnilčík 413320 Bindt Bindt (Hnilčík) 32
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526584 Hnilec 403246 Hnilec 376
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526584 Hnilec 413306 Delava Delava (Hnilec) 75
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 406211 Mlynky 56
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413227 Sykavka Sykavka (Mlynky) 1
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413239 Rakovec Rakovec (Mlynky) 26
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413241 Prostredný Hámor Prostredný Hámor (Mlynky) 214
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413252 Palcmanská Maša Palcmanská Maša (Mlynky) 49
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413264 Havrania Dolina Havrania Dolina (Mlynky) 49
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543357 Mlynky 413276 Biele Vody Biele Vody (Mlynky) 182
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526355 Spišská Nová Ves 408943 Spišská Nová Ves 36872
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526355 Spišská Nová Ves 413379 Novoveská Huta Novoveská Huta (Spišská Nová Ves) 1173
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543586 Spišské Tomášovce 408979 Spišské Tomášovce 1507
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543586 Spišské Tomášovce 413173 Hadušovce Hadušovce (Spišské Tomášovce) 227
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543594 Spišské Vlachy 408981 Spišské Vlachy 3461
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 543594 Spišské Vlachy 413161 Dobrá Voľa Dobrá Voľa (Spišské Vlachy) 149
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526657 Žehra 411358 Žehra 1916
  8 Košický kraj 810 Spišská Nová Ves (okres) 526657 Žehra 413148 Hodkovce Hodkovce (Žehra) 183
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528129 Bara 401020 Malá Bara Malá Bara (Bara) 105
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528129 Bara 401031 Veľká Bara Veľká Bara (Bara) 217
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528188 Boťany 401500 Boťany 1207
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528188 Boťany 412911 Kolónia Kolónia (Boťany) 49
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528340 Dvorianky 402916 Dvorianky 579
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528340 Dvorianky 412909 Kinčeš Kinčeš (Dvorianky) 12
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528447 Kráľovský Chlmec 404779 Kráľovský Chlmec 7435
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528447 Kráľovský Chlmec 412892 Fejséš Fejséš (Kráľovský Chlmec) 263
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528471 Kuzmice 405001 Kuzmice 1659
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528471 Kuzmice 412881 Dancov Potok Dancov Potok (Kuzmice) 33
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528510 Leles 405218 Kapoňa Kapoňa (Leles) 126
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528510 Leles 405220 Leles 1656
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528625 Nový Ruskov 406971 Malý Ruskov Malý Ruskov (Nový Ruskov) 150
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528625 Nový Ruskov 406983 Veľký Ruskov Veľký Ruskov (Nový Ruskov) 464
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528676 Parchovany 401523 Božčice Božčice (Parchovany) 140
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528676 Parchovany 407381 Parchovany 1806
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528676 Parchovany 412867 Hunkovce Hunkovce (Parchovany) 0
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528706 Rad 408189 Rad 294
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528706 Rad 412855 Hrušov Hrušov (Rad) 262
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528722 Sečovce 408608 Sečovce 8069
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528722 Sečovce 412843 Albínov Albínov (Sečovce) 167
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 543772 Somotor 408906 Nová Vieska pri Bodrogu Nová Vieska pri Bodrogu (Somotor) 237
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 543772 Somotor 408918 Somotor 1008
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 543772 Somotor 408920 Véč Véč (Somotor) 326
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528153 Svätá Mária 401330 Bodrog Bodrog (Svätá Mária) 275
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528153 Svätá Mária 411462 Pavlovo Pavlovo (Svätá Mária) 300
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528099 Trebišov 406144 Milhostov Milhostov (Trebišov) 523
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528099 Trebišov 409716 Trebišov 23652
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528099 Trebišov 412922 Olšina Olšina (Trebišov) 0
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 528099 Trebišov 412934 Nový Majer Nový Majer (Trebišov) 226
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 543896 Veľké Trakany 410380 Veľké Trakany 1388
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 543896 Veľké Trakany 412820 Kolónia Kolónia (Veľké Trakany) 37
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 544001 Zemplínska Nová Ves 411188 Úpor 633
  8 Košický kraj 811 Trebišov (okres) 544001 Zemplínska Nová Ves 411190 Zemplínsky Klečenov Zemplínsky Klečenov (Zemplínska Nová Ves) 278

  Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Zoznam je radený podľa krajov a okresov s možnosťou interaktívneho preusporiadania kliknutím na ikonku v záhlaví stĺpca

  Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

  Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  • Sčítanie obyvateľov, domov a bytov [online]. slovak.statistics.sk, [cit. 2015-08-25]. Dostupné online.
  • Register priestorových jednotiek (REGPJ) [online]. slovak.statistics.sk, [cit. 2015-08-25]. Dostupné online.
  • Verejná správa : Územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky [online]. MV SR, [cit. 2015-08-25]. Dostupné online.